Afspærringsventiler

I forbindelse med pumpesystemer drejer det sig specielt om en afspærringsventil og en kontraventil. Man skal være opmærksom på at ordet afspærringsventil er en betegnelse for de 4 hovedgrupper, som armaturer opdeles i: ventiler, skydere, klapper, haner og membranventiler.

 

Leverandører af og viden om afspærringsventiler:


BROEN A/S

Skovvej 30
5610 Assens
Tlf.: +45 64 71 20 95
E-mail: broen@broen.com

www.broen.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Cirkulationsventiler, Energimålere, Fittings, Fjernvarmeventiler, Indregulering, Kuglehaner, Kugleventiler, Vandmålere

Læs mere om BROEN A/S


Belimo A/S

Thomas Helsteds Vej 7A
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 44 00
E-mail: info@belimo.dk

www.belimo.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Flowventiler, Kugleventiler, Reguleringsventiler, Sensorer, Spjældmotorer, Sædeventiler

Læs mere om Belimo A/S


Dansk Ventil & Fitting ApS

Ved Klædebo nr. 9 F
2970 Hørsholm
Tlf: +45 7020 1699
E-mail: davefi@davefi.dk

www.davefi.dk

Kompetencer: Filtre, Gevindfittings, Klemringsfitting, Kontraventiler, Kugleventiler, Lynkoblinger, Nåleventiler, PE slanger, PFA slanger, Reguleringsventiler, Slanger, Højtryks ventiler og fittings

Læs mere om Dansk Ventil & Fitting ApS


Dansk Ventil Center A/S

Ferrarivej 14
7100 Vejle
Telf.: 75 72 33 00
E-mail: mail@dvcas.dk

www.dvcas.dk

Kompetencer: Ventiler, Kuglehaner, Butterflyventiler, Afspærringsventiler, Kontraventiler, Magnetventiler, Aktuatorer, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Rustfri

Læs mere om Dansk Ventil Center A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


ProMetal A/S

Industrivej 3A
5500 Middelfart
Tlf.: 6340 4040
E-mail: prometal@prometal.dk

www.prometal.dk

kompetencer: Reguleringsventiler, sikkerhedsventiler, afspærringsventiler, kugleventiler, butterflyventiler, skydeventiler, kontraventiler, aktuatorer, ventillåsesystemer, ventillyddæmpere, bolte og møtrikker, smedegods, støbegods, flanger, valsede ringe, sprængplader, aksler, diske, stålstøbegods, præcisionsstøbegods.

Læs mere om ProMetal A/S


QMT SCIENCE AB

Amerikavägen 6
SE-393 56 Kalmar
Mob +46-70-3694892
Tel +46-480-44 26 51

E-mail: info@qmt3.com

web

Kompetencer: Ventiler, centraler, regulatorer, filtre, klemringsfittings, koblinger, rør og fittings, slanger, flowmetre, trykmålere, gasmålere, klembeslag

Læs mere om QMT SCIENCE AB


Scanflow ApS

Amtsvejen 1 B
6400 Sønderborg
Tlf.: 48 44 94 95
E-mail: scanflow@scanflow.dk

www.scanflow.dk

Kompetencer: Excentersnekkepumper, sliddele til excentersnekkepumper, mekaniske akseltætninger, centrifugalpumper, skruespindelpumper, sidekanalpumper, ventiler, butterflyventiler, sikkerhedsventiler, aktuatorer, Allweiler reservedele, flowmålere

Læs mere om Scanflow ApS


Spirax Sarco Denmark

Blokken 62
3460 Birkerød
Tlf.: (45) 38 10 4288
E-mail: Webmaster@dk.SpiraxSarco.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Dampanlæg, Dampgeneratorer, Energi, Energioptimeringer, Flowmålere, Food Pharma, Kugleventiler, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Temperaturregulering, Vandudskillere, Varmevekslere

Læs mere om Spirax Sarco Denmark


Watts Nordic AB

Verkstadsgatan 38
S-392 39 Kalmar
Sverige

www.wattsindustries.com

Kontakt adresse:
Godthaabsvej 83
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 86 52 00 32
E-mail: wattsnordic@wattswater.com

Socla www.socla.com 

Kompetencer: Ventiler, kontraventiler, butterflyventiler, luft- og el-aktuatorer, kuglehaner, reduktionsventiler, reguleringsventiler, kompensatorer og Tilbagestrømningssikringer, insert ventiler.

Læs mere om Watts Nordic AB


Mere viden om afspærringsventiler:

Installationer skal opdeles således, at reparation i en sektion ikke medfører afbrydelse af installationen i andre sektioner. Ved installationsdele og komponenter, der ofte kræver reparation og vedligeholdelse, skal der installeres en afspærringsventil. Der vil normalt kræves afspærringsventiler på følgende steder: På ledninger umiddelbart hvor der er indført i bygningen; i etageejendomme på lodrette fordelingsledninger samt på fordelingsledningerne til den enkelte lejemål; på koblingsledninger til cisterner og skylleventiler samt koblingsledninger til installationsgenstande, der skal kunne rapareres uden at vandforsyningen i øvrigt afbrydes; på ledninger til varmtvandsforsyning og cirkulation; på ledninger til uopvarmede rum.


Belimo – Præcis regulering, afspærring og styring af vand


23.apr 2018


I Belimos omfattende program af ventiler finder du blandt andet 2- og 3-vejs sæde-reguleringsventiler. De sørger for præcis regulering og afspærring
Pålidelige og holdbare løsninger Der er – som ved Belimos øvrige produkter – tale om pålidelige og holdbare reguleringsventiler. Og sammen med Belimos aktuatorer giver de en effektiv løsning. Sædeventilerne regulerer varmt og koldt vand – også vand med op til 50% glykol i ventilations-, varme- og køleanlæg. Der er5 års garanti på Belimos reguleringsventiler og aktuatorer, lige som der er på alle Belimos ventiler og øvrige produkter. Reguleringsventiler i alle størrelser Både 2- og 3-vejs ventilerne fås med udvendigt gevind i DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 og DN50. Har du behov for større flowkapacitet kan Belimo også levere sæde-reguleringsventiler med flanger fra DN65 og helt op til DN150.

FESTO – Pålidelig afspærring af jævne medieflow
Pneumatiske pinch valves VZQA fra Festo som et simpelt alternativ

VZQA-pinch valves fra Festo kommer til deres ret i applikationer, der kræver jævne medieflow og pålidelig afspærring. I mange applikationer er de det ideelle alternativ til traditionelle ventiler som f.eks. membran- eller kugleventiler, da de er meget holdbare, energieffektive, nemme af servicere og fleksible at anvende takket være deres åbne konstruktion.

Pneumatiske pinch valves er er en ren, pålidelig og teknisk ligetil løsning til styring og afspærring af en lang række medier. De er pålidelige og holdbare i alle typer af produktionsprocesser, hvad enten det drejer sig om væsker eller stoffer, der består af fibre, partikler eller korn. VZQA-produktserien fra Festo er modulopbygget, fleksibel, holdbar og nem at rengøre og servicere.

Pålidelig flowhastighed
De nye ventiler er lanceret i to udgaver: en normalt åben udgave til medietryk på 0-4 bar og en normalt lukket udgave til medietryk på 0-6 bar. En rørformet ventilindsats af elastomer åbner eller spærrer flowet ved at sænke eller øge driftstrykket afhængigt af udgaven - uden yderligere aktuatorer eller risiko for blokeringer.

VZQA fås med forskellige flanger, materialer og membranindsatser, der muliggør en lang række konfigurationer. Det gør dem yderst velegnede til anvendelse i forbindelse med granulater, væsker med forskellige viskositet og fremmedlegemer.

Samtidig er deres kompakte design pladsbesparende.

Fordele i forhold til traditionelle procesventiler
Den frie passage i VZQA minimerer flowmodstanden, hvilket forhindrer, at ventilen bliver blokeret eller tilstoppet. Da de betjenes med direkte lufttilførsel, giver de desuden fuld valuta for pengene.

En anden fordel er den enkle servicering. Membranindsatsen kan hurtigt udskiftes i nogle få trin og uden særlige værktøjer. De højtydende pinch valves fra Festo er nemme og hurtige at rengøre takket være deres fuldt åbne passage.

Højtydende indre
Ventilerne fås i aluminium eller rustfrit stål og klarer sig godt i selv de mest krævende miljøer. Også de indvendige dele kan modstå kravene fra eksterne faktorer. Hvad enten miljøet er slibende, korroderende, højviskost eller neutralt, sikrer den særlige membranindsat, at de kan modstå belastningerne fra den daglige drift.

Energieffektiv
VZQA kan betjenes med et lavt driftstryk. Afhængigt af mediet og dets tryk, er et driftstryk på kun 2,5 bar nok til at spærre medieflowet i påfyldnings- og doseringsapplikationer.