NAMUR ventiler

NAMUR ventiler, som bl.a. kan være magnetventler, er ventiler som er produceret i henhold til NAMUR. Namur er et tysk interessse fællesskab for automationsprodukter til procesindustrien og står for "Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie".

Leverandører af og viden om NAMUR ventiler:


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


ProMetal A/S

Industrivej 3A
5500 Middelfart
Tlf.: 6340 4040
E-mail: prometal@prometal.dk

www.prometal.dk

kompetencer: Reguleringsventiler, sikkerhedsventiler, afspærringsventiler, kugleventiler, butterflyventiler, skydeventiler, kontraventiler, aktuatorer, ventillåsesystemer, ventillyddæmpere, bolte og møtrikker, smedegods, støbegods, flanger, valsede ringe, sprængplader, aksler, diske, stålstøbegods, præcisionsstøbegods.

Læs mere om ProMetal A/S


Parker – High flow Namur ventil
til pneumatisk aktuator-kontrol i sikre eller eksplosionsfarlige områder

High flow Namur ventilserien er udvidet med en ny low power ventil, som gør det muligt at reducere ventilens strømforbrug med op til 80%. Den nye low power udgave af højtydende Namur ventiler tilfører den aktuelle serie endnu mere fleksibilitet, idet den samme ventil kan anvendes med standard spole, Atex spole eller egensikret spole.

Low power ventilen har de samme fordele som high flow produktserien:

Egenskaber

• Kompakt design
• Højt flow (1.250l / min G1 / 4” og 3.000l / min G1 / 2”)
• Lang levetid
• Reducering af lager ved anvendelse af konverteringsplade
  (et enkelt produkt kan tilbyde 3/2 & 5/2 funktioner)
• Spole modularitet giver fleksibilitet og reduktion af lager til både
  forhandlere og slutbrugere.
• Den mekaniske del af ventilen er ATEX certificeret i overensstemmelse med standard EN 13463-1 & 5

Kontakt Product Sales Manager Flemming Pedersen på mobil 2161 5825 eller send en e-mail til fpedersen@parker.com for yderligere information