Krüger – Mobilt renseanlæg skal sætte nye standarder for rensning af vand

Danmark er langt fremme, når det gælder miljørigtig vandbehandling og behandling af spildevand. Men der kommer hele tiden nye udfordringer til. Blandt andet som følge af klimaforandringerne, der fordrer nye måder at behandle de øgede vandmængder på og stiller krav til energioptimering.
Et nyt udviklingsprojekt sammenkobler renseanlæg med opland og benytter massive mængder af data for at optimere fremtidens renseanlæg. På den måde kan vandet styres og renses bedre på en mere bæredygtig og økonomisk attraktiv måde. Det er der kommet et spændende projekt ud af.

Fyrtårnsprojekt på Fyn
Et fyrtårnsprojekt, der finder sted i Assens Forsyning, skal udvikle nye løsninger til at rense spildevand. Målet er at indføre nye processer og kombinationer, som omdanner mere organisk stof til bioenergi og bruger mindre energi. Samtidig skal spildevandet renses til en endnu bedre kvalitet.
Projektet, der kaldes HEPWAT (Higher Environmental Performance in Waste Water Systems – Højere miljømæssig ydeevne i spildevandssystemer).

Udvikles i containere
Projektet består af et mobilt renseanlæg, der er placeret i containere på et af Assens Forsynings ældre spildevandsanlæg, Gummerup Renseanlæg. Det mobile renseanlæg fungerer som et levende laboratorium (LiveLab), der udvikler nye spildevandsløsninger på baggrund af både velkendte og nye teknologier, der afprøves og indgår i et nyt samspil.
– Lattergas, mikroplast, farmaceutiske stoffer, svovlbrinte samt næringsstoffer er væsentlige fokusområder. Herudover undersøger vi bl.a., om det er muligt at behandle industrivandet separat i stedet for at blande det med det øvrige spildevand, fortæller projektingeniør i Krüger, Mikkel Mühle Poulsen.

Kompakt løsning
Oplandet er en væsentlig del af projektet. Ved hjælp af modellering og data fra pumper og rørsystem, er det muligt at tilpasse vandet til renseanlægget ved fx at opmagasinere eller filtrere det lokalt. Desuden er det muligt at spotte kilder til indsivning, miljøfremmede stoffer og være proaktiv. Selvom det mobile renseanlæg er mindre end det traditionelle Gummerup Renseanlæg, er kapaciteten stort set den samme – 5000 PE. Processerne i det mobile renseanlæg er mere kompakte, og det kan klare mere koncentreret spildevand end traditionelle anlæg.
– Man kan ikke længere forudsige, hvilke teknologier der skal anvendes de næste 50-100 år. Fremtidens spildevandsløsninger er fleksible og har kortere tilbagebetalingstid. Det gør det nemmere at tilpasse behovet ved at nedlægge renseanlæg og give plads til nye teknologiske landvindinger, siger Jan Eilsø Nielsen, projektleder HEPWAT, Assens Forsyning.

Stort potentiale
De løsninger, der bliver udviklet i LiveLab’et, skal anvendes i Assens Forsynings fremtidige centrale renseanlæg, der skal stå færdigt i 2020. Potentialet i projektet er stort både nationalt og internationalt.
– Med projektet ser vi mere holistisk på renseanlæg og opland og udnytter det samlede system mere optimalt. Vi udnytter data meget mere omfattende og effektivt. Det giver en række muligheder for fremtidens renseanlæg, der kan rense mere effektivt og mere miljørigtigt, samtidig med at anlæggene bliver mere kompakte. Desuden kan vi måle på indsivning til kloakkerne og bruge modelleringen til at designe røranlæg i fremtiden, slutter Mikkel Mühle Poulsen.

Se Leverandører af Vandrensning