SICK – 3D-lokalisering med Belt-Picking-SensorApp til pick-and-place-opgaverI fødevareindustrien er den hygiejniske primæremballage omkring følsomme åbne fødevarer meget vigtig. For at denne proces skal kunne foretages i en robotcelle, samarbejder SICK med robotproducenten Stäubli. 3D-vision-sensoren TriSpectorP1000 fra SICK og den fireakslede FAST picker TP80 he fra Stäubli løser i fællesskab picking-processer på kørende transportbånd. Her lokaliseres 3D-delene med Belt-Picking-SensorAppen og implementeres ved hjælp af SICK AppSpace. I anvendelseseksempler blev rejer og småkager sorteret korrekt i emballagebakker.

Både fødevarebranchen og den farmaceutiske industri stiller mange krav til sorteringen og orienteringen af små objekter i en hygiejnisk pakkeproces. Med det pilotprojekt, der blev gennemført sammen med Stäubli om sortering af rejer ved hjælp af FAST picker TP80 he på et kørende transportbånd kombineret med TriSpectorP1000, åbner SICK op for mange forskellige anvendelsesområder: Uanset om der er tale om salat, småkager eller pølser, så kan den programmerbare TriSpectorP1000 anvendes i rigtig mange applikationer. 3D-teknologien er især velegnet til formustabile objekter og objekter med forskellig højde såvel som detektion af dobbelte lag. Sammen med en encoder detekterer sensoren hvert enkelt objekts position sikkert og præcist. Når elementets position er detekteret tredimensionalt, transmitteres de præcise koordinater til FAST picker TP80 he. Dens vakuumgriber samler så rejerne enkeltvist op fra båndet og lægger dem i bakkerne i et fastlagt mønster. Den fireakslede robotarm klarer normalt 200 picks i minuttet. I denne konkrete applikation er der ikke behov for maksimal hastighed – alligevel sorterer robotten over 60 rejer pr. minut.

TriSpectorP1000 detekterer produkternes position ved hjælp af såkaldt lasertriangulation, som også gør det muligt at beregne deres højde og volumen. Det får især en særlig betydning for pakningen af økologiske produkter, der varierer i størrelse. I dette anvendelseseksempel kan rejer, der for små, frasorteres ved at beregne volumenet. Derudover anvender FAST picker TP80 he måledataene til at lægge produkterne visuelt pænt i bakken og til at sørge for, at pakningernes vægt er ensartet.

Gode fremtidsudsigter: Skræddersyede 3D-vision-løsninger takket være SICK AppSpace

Det er perspektivet, det kommer an på: Takket være 3D-lokalisering kan robotten i forbindelse med en sorteringsopgave og uafhængigt af kontrastsituationen detektere et objekts position, afværge kollisioner med objektet og forhindre deraf resulterende følgeskader. Med SICK AppSpace tilbyder SICK skræddersyede 3D-vision-løsninger til fleksibel automation. SICK AppSpace er et eco-system på softwaretools og integrerer et stigende antal programmerbare enheder, der er baseret på teknologier som 2D- og 3D-vision, RFID og LiDAR. Med de funktioner, som programmeringsinterfacet (API) stiller til rådighed, udvikles såkaldte SensorApps.

Belt Pick Toolkit fra SICK er en specialiseret SensorApp til lokalisering af objekter på transportbånd, der også anvendes her. Ved hjælp af SensorAppen forvandles TriSpectorP1000 til en 3D-Belt-Picking-sensor. Det giver fantastiske fremtidsudsigter. For uanset om der er tale om pølser eller medikamenter … ved lignende mekaniske dimensioner er der kun behov for få eller slet ingen tilpasninger i forbindelse med et produktskift. Takket være SICK AppSpace omkobles den slags omstillinger digitalt i TriSpectorP1000, hvilket gør hele håndteringen af pakkelinjer mere effektiv.

LÆS også: SICK – Mobil-Gateway – fleksibel dataovervågning – selv fra svært tilgængelige steder
SICK A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *