VELUX Gruppen og Schneider Electric indgår partnerskab om indkøb af grøn strøm

VELUX Gruppen og Schneider Electric offentliggør i dag et nyt partnerskab, der skal sikre, at VELUX Gruppen gennem såkaldte Power Purchase Agreements (PPA) indkøber strøm fra nye vedvarende energiprojekter som led i at indfri målet om 100% grøn strøm i 2023 og klimaneutralitet i 2030 (scope 1 og 2).

VELUX Gruppens fremtidige PPA’er sigter mod at fremme udviklingen af nye vedvarende energiprojekter på tværs af Europa. Schneider Electric vil i den proces fungere som rådgivende partner for virksomheden.

PPA’erne vil være vigtige skridt på vejen til at opnå VELUX Gruppens mål om at blive 100% klimaneutral i 2030 (scope 1 og 2). Samtidig har VELUX Gruppen forpligtet sig til at halvere CO2-udledningen på tværs af dets værdikæde (scope 3) frem mod 2030 og at binde virksomhedens historiske CO2-aftryk siden grundlæggelsen i 1941 (scope 1 og 2). Indfangningen af det historiske CO2-aftryk sker via skovprojekter, der bliver udviklet og drevet af Verdensnaturfonden (WWF), er målrettet både beskyttelse og udvidelse af skove med globalt set enestående biodiversitet. Samlet set vil disse tiltag gøre VELUX Gruppen Lifetime Carbon Neutral i 2041.

De fremtidige PPA’er kommer til at bestå af vedvarende energiteknologier såsom vindkraft eller solcelleanlæg hvor strømmen vil blive indkøbt til en fast pris, der sikrer den business case der skal til for at producenterne af vedvarende energi kan etablere de nye grønne strømanlæg. For VELUX Gruppen vil PPA’erne sikre stabilitet og forudsigelighed i strømpriserne og muliggøre, at virksomheden opnår dets CO2-neutralitets mål.

VELUX Gruppen går efter vedvarende energiprojekter i Europa, som ikke er statsstøttede, og som tilfører ny grøn strøm til forsyningsnettet og derved er med til at erstatte den fossilt baserede strømproduktion.

”Verdenen står overfor en dobbelt udfordring, en klimakrise og en naturkrise, og vi har forpligtet os til at tage ansvar for vores del og være med til at sikre en mere bæredygtig fremtid,”siger Jörn Neubert, Senior Vice President for VELUX Gruppens Supply-enhed. ”Vi er stolte af at være iblandt de første virksomheder i verdenen – og den første i byggebranchen – som tager ansvar for både vores historiske og fremtidige CO2-udledninger med vores Lifetime Carbon Neutral forpligtelse,” fortsætter Neubert.

”Det er en ære at indgå partnerskab med VELUX Gruppen og blive en del af deres rejse mod en øget CO2-neutralisering,” siger Philippe Diez, VP EMEA Energy & Sustainability Services Schneider Electric. ”VELUX Gruppen er en pioner indenfor klimalederskab og naturansvar. Det er modigt og innovativt at tage ansvar for både fortidige og fremtidige CO2-udledninger, ligesom de gør,” fortsætter Diez.

Indkøbet af grøn strøm er blot et initiativ blandt flere, der skal eliminere VELUX Gruppens brug af fossilt baseret energi. Det første fokus bliver at øge energieffektivisering på alle virksomhedens lokationer og fabrikker og samtidig etablere flere vedvarende energiløsninger til både varme- og strømproduktion lokalt.

LÆS også: Schneider Electric kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed
Schneider Electric Danmark A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *