Linde Gas – Danmarks største CO2-terminal står klar

Linde Gas A/S har opført en ny CO2-terminal på Lindø. Den skal styrke forsyningssikkerheden og forebygge, at Linde Gas´ kunder bliver påvirket af eventuel, fremtidig mangel på CO2, som den der ramte industrien i Europa for et par år siden. Med den nye terminal styrker Linde Gas samtidig sin grønne profil og understøtter virksomhedens fortsatte vækst i Danmark.

Terminalen er Linde Gas´ første i Danmark og ligger på et 3.500 kvadratmeter stort areal på ”Lindø port of Odense”, som havnen i Odense hedder. Herfra leverer Linde nu direkte til kunder i Danmark og til virksomhedens egen tørisfabrik i Taulov ved Fredericia.
Lindes markedsdirektør, Ole Kronborg, fortæller, at terminalen både giver Lindes kunder og virksomheden selv “stærke fordele”:
“For et par år siden var der mangel på CO2 til industrien i Europa, og det har vi taget konsekvensen af med den nye CO2-terminal, der er en klar styrkelse af forsyningssikkerheden for vores kunder. Initiativet understøtter samtidig vores fortsatte vækst, så vi kan matche den stigende efterspørgsel efter CO2 og vores øvrige industrielle og medicinske gasser”.

CO2 fra genbrugskilder
CO2-leverancerne bliver sejlet til terminalen i havnen i Odense fra Lindes produktionsanlæg i Norden:
“Vores CO2-kilder i Norden er rene genbrugskilder, hvor CO2 opsamles som biprodukt ved produktionen af for eksempel bioethanol. Miljømæssigt øger Lindes CO2 derfor ikke den samlede CO2-udledning,” fortæller Ole Kronborg.

CO2 genanvendes i tøris-produktionen
Det er ikke mindst i fødevareindustrien, efterspørgslen efter CO2 er øget markant – mere præcist CO2 i form af tøris, der i vid udstrækning bruges i forbindelse med transport af kølede eller frosne fødevarer. Baggrunden for stigningen i efterspørgslen er blandt andet, at online-handelen med fødevarer er øget kraftigt. For at imødekomme den stigende interesse har Linde for godt et år siden moderniseret sin tørisfabrik i Taulov og opgraderet produktionskapaciteten kraftigt.
“Vores produktion af tøris er samtidig blevet mere grøn og bæredygtig, for i forbindelse med moderniseringen har vi etableret et genindvindingsanlæg, så vi nu genanvender en stor del af den CO2, der tidligere forsvandt ud i atmosfæren. Det sker ved at, at vi leder den genindvundne CO2 tilbage til en stor tank og herefter bruger indholdet til fremstilling af ny tøris,” fortæller Lindes markedsdirektør.

”Stadigt mere bæredygtig produktion”
CO2-terminalen understøtter Lindes strategi om både at producere, distribuere og transportere stadigt mere bæredygtigt, fortæller Ole Kronborg:
“Med terminalen får vi nu sejlet vores CO2 til Danmark med vores skib ”Gerda”, og dermed reducerer vi også der vores CO2-udledning, fordi vores forsyninger ikke længere skal transporteres på lastbiler fra forskellige produktionsanlæg i Norden og Nordeuropa – søtransport er en langt mere miljøvenlig transportform.” På samme måde har Linde også fået en grønnere profil, efter at virksomheden sidste år åbnede en ny luftgasfabrik ved Vejle:
”Når vi producerer meget mere lokalt, har vi langt mindre behov for at sende lastbiler ud på de europæiske veje for at købe luftgasser i andre lande. Det har også medvirket til en klar reduktion af vores CO2-udledning.”

Tre initiativer – én retning
Både moderniseringen af tørisfabrikken, åbningen af luftgasfabrikken og nu etableringen af landets største CO2-terminal er ifølge Ole Kronborg udtryk for én og samme ambition:
“Vi vil fortsætte vores vækst – og vi vil gøre det stadigt mere miljøvenligt. Vores strategi er at blive en endnu større spiller i markedet, og derfor har vi både udbygget vores produktions-, lager- og distributionskapacitet dramatisk. Vi er klar til at møde fremtidens voksende behov – stadigt mere bæredygtigt”.

Se leverandører af gasser her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.