Strenometer – Centrifugalapplikator Erichsen model 334 Smart

Ultranøjagtig og reprocucerbar fremstilling af ensartede laklag på prøveplader.

Strenometer ApS er glade for at præsentere centrifugalapplikator model 334 Smart fra Erichsen GmbH & Co. KG, en lakcentrifuge der anvendes til at fremstille ensartede laklag på prøveplader med en kantlængde på 80-200 mm.

Fordelene ved denne proces er produktiviteten (tidsbesparelsen) samt den unikke nøjagtighed og reproducerbarhed. Model 334 Smart anvendes især til ekstremt tynde belægninger hvor der kræves en høj lagtykkelsesstabilitet. 

Påføringen sker ved at prøvepladen som skal coates, fastgøres i midten af prøveholderen. 5-10 g lak hældes ud på midten af prøvepladen, som herefter roteres ved en forudindstillet hastighed i et bestemt tidsrum. Centrifugalkraften fordeler lakken ensartet på prøvepladen og slynger overskydende lak væk fra prøvens kant og ned i drypskålen. Det påførte laklags tykkelse er uafhængigt af afstanden til rotationscentrummet, dvs. den er ens på hele fladen. Kun tixotrope malinger kan danne et kegleformet lag, som er tykkere ind mod midten. 

Centrifugalapplikator model 334 Smart er et bordapparat bestående af et stålhus, et kontrolpanel, en prøveholder med drypskål og et beskyttelseskabinet. Hastigheden og påføringstiden er trinløst variabel mellem 100-2.000 min-1 og 0-999 s. Den valgte hastighed vises på kontrolpanelet. Ved slutningen af den forudindstillede centrifugeringstid slukker applikatoren automatisk, og prøven kan tages ud af holderen.

Yderligere information om Centrifugalapplikator Erichsen model 334 Smartkan hentes hos:
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk

Strenometer ApS er et førende specialfirma inden for instrumenter og testapparater til farve- og lakindustrien, kunststofindustrien samt tekstilindustrien. Vi har en bred og veldokumenteret viden, og vores rådgivende personale har relevant markedserfaring og derfor et godt kendskab til den praktiske anvendelse af vores produkter.

LÆS også: Strenometer – Fjederholder (V-blok) ved NDT måling
Strenometer ApS's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.