Atlas Copco – 5 ting du bør overveje, når du designer dit kompressorrum

Se Leverandører af Kompressorer her

Selvom størstedelen af nutidens kompressorer kan købes som klar-til-brug-pakker, er det vigtigt at huske, at installationsmetode og placering stadig kan have en væsentlig indflydelse på et kompressorsystems ydeevne og pålidelighed. Derfor har vi samlet fem overvejelser, som vi mener du bør gøre dig, når du skal til at designe dit kompressorrum.

1. Et centraliseret kompressoranlæg tæt på brugsstedet er vejen frem

Uanset applikationen, bør dit trykluftsystem placeres centralt. Det giver dig nemlig en forbedret driftsøkonomi, nemmere service, større brugervenlighed, bedre muligheder for kontrolleret ventilation og støjniveau, og sidst men ikke mindst beskyttelse mod uautoriseret adgang.

Hvor end trykluftudstyret er placeret, kræver bedste praksis, at der anvendes en ringledning for at undgå trykfald i systemet. Direkte installation på et værksted eller lager tæt på brugsstedet sparer plads og muliggør dermed energibesparelser på grund af minimalt tryktab, som følge af kortere rørføringer. Det kan også mulighed for energigenvinding i fremtiden.

Hvis pladsbegrænsninger indendørs kræver, at kompressoren placeres under en tagkonstruktion udendørs, skal der træffes strenge foranstaltninger for at trykluftinstallationen. Det er vigtigt at der er et solidt fundament og minimal risiko for indtrængning af støv, brandbare eller aggressive stoffer. Hertil skal adgangen til kompressorerne også være sikre. Normalt kræves der kun et fladt gulv med tilstrækkelig vægtbærende kapacitet til at opsætte et kompressoranlæg.
Vi ved, at der i de fleste tilfælde er vibrationsdæmpning integreret i udstyret. Det er dog også normalt at støbe en betonsokkel til kompressorpakken for at give mulighed for gulvrengøring og danne grundlag for nye installationer.

2. Sørg for tilstrækkelig plads og glem ikke distancen til hjælpeudstyr

Store kompressorinstallationer med lange rørføringer bør placeres centraliseret for optimal føring af distributionssystemet. Sørg for, at der er plads nok til service- og vedligeholdelse, og forsøg at placere installationen tæt på supplerende udstyr såsom pumper og ventilatorer. Sørg for tilstrækkelig højde i rummet, så løfteudstyr kan håndtere kompressorens tungeste komponenter, såsom elmotoren. Rummet bør ideelt set også have gulvplads nok til at installere en ekstra kompressor til backup eller fremtidig udvidelse. Tilvejebringelse af dræning er lige så vigtig for at håndtere kondensat fra kompressorer, efterkølere, tørretumblere og luftbeholdere. Tag endelig hensyn til lokale regler for bortskaffelse af affald.

3. Sørg for ren indsugningsluft

For problemfri og effektiv drift skal kompressorens indsugningsluft være ren og fri for forurening. Støv- og snavspartikler kan forårsage slid, og især ætsende gasser er skadelige. Kompressorens luftindtag er normalt placeret ved en åbning i det lyddæmpende kabinet, men kan også placeres på afstand et sted, hvor luftstrømmen (LAF) en er så ren som muligt.
Gasser fra køretøjers udstødning kan være dødelige, hvis de forurener en indåndingsluftforsyning. Et forfilter, enten en cyklon, et panel eller et roterende båndfilter, bør anvendes på installationer, hvor den omgivende luft har en høj støvkoncentration. I sådanne tilfælde skal der tages højde for trykfaldet forårsaget af forfilteret under designfasen af en installation.
Det er også en fordel, at indsugningsluften er kølig. Så vælg en indløbsposition, der generelt er i skygge, hvis det er muligt, når du suger luft udefra.

4. Sørg for korrekt rumventilation

Fordi kompressorer genererer varme, er tilstrækkelig ventilation afgørende. Ventilationsluft bør suges ind fra bygningens ydre med en maksimal hastighed på 4 m/s, helst uden omfattende kanalføring, og hvor det er muligt, bør indtaget placeres på en nordvendt væg for at give skygge i de varmeste måneder af året.
Gitter- og luftstrømsdæmperenheder forhindrer fremmedlegemer i at trænge ind, og de eliminerer koldt træk. Indtaget skal placeres så lavt som muligt på den ene væg, mens termostatstyrede ventilatorer skal placeres på det højeste punkt på den modsatte væg. Rådfør dig altid med en ekspert, når du vælger ventilationsmetoder; mange gode installationer er blevet spoleret af forkerte kølemetoder.

5. Overhold sundheds- og sikkerhedsbestemmelserne

Hvis kompressorinstallationen er placeret i et område af en bygning, der bruges til andre formål eller i nærheden af personale, skal der tages hensyn til deres sundhed og sikkerhed. For at sikre den optimale ydeevne og pålidelighed af kompressorudstyret, er det vigtigt at tage alle hensyn i betragtning, når man designer en kompressorrumsinstallation. Lige så vigtigt er det at arbejde med en pålidelig partner til din luftkompressorinstallation. Erfarne ingeniører fra Atlas Copco og dets distributører vil gå den ekstra mil for at sikre, at installationen af trykluftpakken tager højde for dit brugssteds særlige forhold.

LÆS også: Atlas Copco – Sådan får du gratis varmt vand og rumopvarmning fra trykluft
Atlas Copco Rental Denmark's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *