Det tekniske hjørne – Håndtering af svejserøg og støv ved slibning og svejsning

Skrevet af Travis Haynam, VP Segments, Nederman

Håndtering af svejserøg og støv ved slibning og svejsning kræver omhyggelig systemkonstruktion. Når der opsamles støv og dampe i et produktionsmiljø, skal det system, du bruger, ikke kun trække skadelige materialer væk fra operatørerne. Det skal også gøres på en måde, der beskytter mod risikoen for eksplosioner eller brand i støv- eller røgopsamleren.

Svejserøg er sjældent eksplosivt, men en stor del af svejserøgen er brændbar. Det vil sige, at selvom der kun er lille risiko for eksplosion, er der risiko for at starte en brand på grund af gnister, der trænger ind i systemet. Slibning kan derimod skabe et meget eksplosivt støv, især hvis du arbejder i aluminium. Slibning og svejserøg kræver forskellige metoder til håndtering af røg. Her kan du se, hvad der adskiller dem.

Krav til slibning

Støvopsamlingssystemet til din slibeafdeling skal være adskilt fra det, der bruges til svejsning. Kombinationen af svejsegnister og slibestøv kan potentielt skabe en usikker situation. Ud over dette enkle faktum er risiciene i de to processer forskellige.

Opsætningen af støvsamleren i slibeafdelingen afhænger af dine arbejdsprocesser. Generelt kan dit udsugningssystem være et fast sugehoved, en udsugningsarm eller et system med spalteåbninger på bagsiden af hver station. Til visse typer værktøj kan der også anvendes kåbeudsugning på værktøjet. Uanset hvilken metode du bruger, er det vigtigt at sikre, at systemet er egnet til den mængde støv, du producerer. ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) og lignende organisationer giver anbefalinger til mange applikationer og parametre om, hvordan dette kan opnås.

Når støvet er opsamlet ved kilden, er transporthastigheden også vigtig. Du skal sørge for, at støvet bevæger sig gennem aftrækskanalerne og ikke lægger sig midt i dem, hvor det akkumuleres og skaber risiko for systemfejl.

Under hensyn til valg af støvopsamler er det nyttigt at få analyseret dit støv for at fastlægge dets risikoprofil, så du ved, hvad du har med at gøre. Hvis det er eksplosivt, skal der træffes modforanstaltninger for at imødegå denne risiko. Et vigtigt aspekt er at isolere rørføringen, så hvis der opstår en eksplosion, som stammer fra filteret, vil denne ikke slå tilbage i bygningen. Hvis der er en eksplosionsklap, er det ligeledes vigtigt at sikre, at det område, hvortil ildkuglen rettes, er lukket, så folk ikke samles der.

Krav til svejserøg

I forbindelse med udsugning af svejserøg er der en lang række muligheder for at sikre, at røgen holdes væk fra operatøren, fra sug i svejsepistoler til sugearme og emfang m.m.. Indfangningshastigheden er vigtig for at sikre, at man trækker svejserøgen væk ved den korrekte hastighed uden at forstyrre beskyttelsesgassen og svejsekvaliteten.

En af de vigtigste sikkerhedsanordninger til bekæmpelse af brand i dit udsugningssystem er en gnistfanger. Der er som regel indbygget gnistfangere i de fleste mobile filtre. Gnistfangere er designet til at skabe en snoet rute, hvor en gnist skal forsøge at passere igennem. Alt med masse har momentum. Mange gnistfangere skaber retningsændringer, hvor gnisten bliver forholdsvis tung, når den skifter retning. Den tvinges derved til at ramme en væg, falder ud af luftstrømmen og mister momentum.

hvis du opsamler eksplosivt støv

En af de sidste barrierer, før en gnist kan nå støvopsamleren, er brandhæmmende filterpatroner. Selvom disse filtre ikke forhindrer en brand i at starte, minimerer de risikoen for, at en sådan brand spreder sig.

Mange støvopsamlere kan nu udstyres med røgdetektorer eller IoT-baserede systemer, der overvåger luftstrømmens temperaturer, så man hurtigt advares om en situation og undgår andre følgeskader, der kan opstå i forbindelse med en filterbrand.

IoT-support inden for slibning og svejsning

Støv- eller røgopsamleren beskytter medarbejderne mod farlige dampe og støv, der dannes i forbindelse med værkstedets nødvendige drift. IoT-aktiverede opsamlere gør det muligt at spore, hvor godt disse systemer fungerer, og reducere risikoen for systemfejl. Disse systemer kan tilpasses, så de indsamler de data, du anser for kritiske.

Det giver mening at bruge denne teknologi til at spore en række nøglefaktorer. Den første er en luftstrømssensor, som sikrer, at der trækkes en tilstrækkelig luftstrøm gennem systemet for at opnå en passende indfangningshastighed ved sugehovedet.

Forbundet hermed er transporthastigheden, igen specielt for anvendelse ved brændbart støv. Hvis du ved, at det er nødvendigt med et minimum af luftgennemstrømning, når du designer kanalsystemet, kan korrekt overvågning sikre, at luftstrømmen ikke bevæger sig for langsomt, hvilket får støvet til at lægge sig og skabe en farlig situation.

Hvis du arbejder med eksplosivt støv, skal du have en eller anden form for tilbageslagsklap i nærheden af støvopsamleren. En støvakkumuleringssensor på denne tilbageslagsklap kan advare dig om problemer mellem nødvendige fysiske ventilinspektioner.

Der kan anvendes følere ved opsamleren til at overvåge et fald i filtertrykket. Derudover kan du overvåge mængden af støv, der ophobes i tragten, tromlen eller skuffen under opsamleren. Næsten alle virksomheder, der har en støvopsamler, har oplevet at den blev overfyldt eller at vedligeholdelsesintervallet bliver overskredet, hvilket skaber rod i tømningen. En sensor fortæller dig, hvornår du skal tage dig af det.

En anden vigtig overvejelse ud over sikkerhed og oppetid er medarbejdernes effektivitet. Mange svejsere er ansvarlige for vedligeholdelse af støvopsamleren. Det er en klar fordel at fjerne ansvaret fra dine svejsere.

På støvsamlerens tømningsside kan emissionsmonitorer advare dig, hvis der er en lækage i et filter, eller hvis filteret er monteret forkert.

Det er også muligt at overvåge ventilatorvibrationer. Et eksempel, hvor dette kan være værdifuldt, er, hvis du har et stort centralt system med en stor, specialdesignet ventilator. Hvis ventilatoren går i stykker (fordi den er ude af balance eller har en fatal fejl), kan leveringstiden på reservedele være en udfordring. Hvis du har en monitor, som advarer dig om et problem på forhånd, kan du udføre den nødvendige forebyggende vedligeholdelse, hvilket kan gøre en stor forskel i værkstedets drift.

Hvis et værksted bruger rotorsluser, er det muligt at overvåge, at de roterer og udleder støv korrekt. Som tidligere nævnt kan overvågning af luftstrømmens temperatur gøre dig opmærksom på risiko for brand. I en situation, hvor du ikke må komme under en bestemt temperatur, kan den også advare dig om dette.

Sørg for at følge gældende krav til slibning og svejsning forat fastholde dygtige medarbejdere

Rene og sikre værksteder er mere tilbøjelige til at fastholde dygtige medarbejdere – en ressource, det hele tiden bliver sværere at finde. En måde at opretholde et rent og sikkert miljø på er at sørge for, at støv- eller røgopsamleren er designet til at fungere så effektivt som muligt.

LÆS også: Nederman – Hvordan ved jeg, om mit støv er brændbart?
Nederman Danmark A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.