M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og konstruktioner, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech

M.J. Eriksson er Danmarks største jord- og anlægsentreprenør.

Vi beskæftiger i dag flere end 700 medarbejdere med fagspecifikke kompetencer til håndtering af alle typer anlægsopgaver.

Vores medarbejdere besidder solide erfaringer inden for alle typer anlægsopgaver som understøttes af en meget stor og moderne maskinpark med flere end 450 entreprenørmaskiner, mobil- og bæltekraner – monteret med GPS og andet specialudstyr samt.

Vi råder over egne afdelinger inden for fundering, grundvandssænkning, jernbane, beton, kraner og mikrotunnelering.

Vi udfører vej- og jernbaneanlæg, funderingsopgaver, byggemodning, belægning, beton og konstruktion, grundvandssænkning, skybrudssikring, kloak og afvanding, forsyningsledninger, havnebyggeri, kystsikring, byrum og landskabsregulering m.m.

Med hovedkontor i Brøndby Strand og regionskontorer i Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding er vi landsdækkende, og vi arbejder årligt på op mod 100 nye bygge- og anlægsprojekter, der tæller både total-, hoved- og underentrepriser.

M.J. Eriksson er grundlagt i 1945, og mere end 75 års erfaring i udførelse af anlægsopgaver danner grundlag for vores målsætning om, at imødekomme det stigende behov for realiseringen af anlægsopgaver af alle typer, i hele Danmark og Sydsverige.

Vi har i hvert af de seneste seks år haft en omsætning på over 2 mia. kr. med en tilfredsstillende soliditets- og likviditetsgrad, og vi har af kreditvurderingsbureauet Bisnode modtaget højeste udmærkelse for vores økonomiske formåen.