ESD udstyr

ESD står for "ElectroStatic Discharge". ESD kan medføre usynlig skade på elektroniske komponenter både under produktionen og håndteringen, f.eks. i forbindelse med reparationsarbejde og service, hvorfor ESD udstyr er nødvendigt.

Leverandører af og viden om ESD udstyr:


HIN A/S

Langmarksvej 29
8700 Horsens
Tlf.: +45 7625 9090
E-mail: hin@hin.dk

www.hin.dk

Kompetencer: Spændingsvisere, Kortslutningsindikatorer, Multimetre, Installationstestere, Kalibratorer, Isolationstestere, Temperaturtestere, Kabelsøgere, Jording og sikring, Loddestationer, Håndloddeudstyr, Lodderobotter, Print og komponentbearbejdning, Loddepasta, Loddetin, Kabelforskruninger, Kabelsko Krympeslange, Beskyttelsesslange, kabelbindere, ESD arbejdsbeklædning ESD belægning, ESD indretning og opbevaring, Momentværktøj, Målerværktøj, Skruetrækkere og bits, Afisoleringstænger, Pressetænger, Skævbidere, Kabelsakse, Batterier, Maskiner til kabelkonfektionering, L-AUS værktøj, Testledninger, Alligatornæb, Prober, Stik til solceller, Medico-stik, Industristik og bøsninger, Multi-stik og bøsninger, Værktøjskufferter, Oscilloskoper, Strømforsyninger, Funktions-/signal-generatorer

Læs mere om HIN A/S


Sanistål

Håndværkervej 14
9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 60 00
E-mail: sanistaal@sanistaal.dk

www.sanistaal.com

Kompetencer: Alt i metaller og Stål, Blankt stål, Byggestål, Konstruktionsstål

Læs mere om Sanistål A/S


WALBOM A/S


Kirstinehøj 50
2770 Kastrup
Tlf.: +45 32461160
E-mail: walbom@walbom.dk

www.walbom.dk

Kompetencer: Alt i ESD, Alt i Tape

Læs mere om WALBOM A/S


Mere viden om ESD:

Hvis en skadet komponent fejler umiddelbart, kan resultatet være, at elektronikken fejlmeldes ved tests og kræver yderligere arbejde. ESD udstyr fås til et bredt udvalg af arbejdsopgaver.

Elektro Statisk afladning (ESD - Electro Static Discharge) er den pludselige strøm af elektricitet mellem to objekter forårsaget af kontakt, en elektrisk kortslutning eller dielektriske opdeling. ESD kan være forårsaget af en opbygning af statisk elektricitet ved tribocharging, eller ved elektrostatisk induktion.

ESD omfatter spektakulære elektriske gnister, men også mindre dramatiske former, som kan være hverken set eller hørt, og stadig være stor nok til at forårsage skader på følsomme elektroniske apparater. Elektriske gnister kræver en feltstyrke over omkring 4 kV / cm i luft, som bl.a. forekommer i lynnedslag. Andre former for ESD omfatter corona udledning fra skarpe elektroder og pensel Udledning fra stumpe elektroder.

ESD kan forårsage en række skadelige virkninger af betydning i industrien, herunder metangas og kul støveksplosioner, samt svigt af solid state elektronik komponenter, såsom integrerede kredsløb. Disse kan lide varig skade, når de udsættes for høje spændinger. Elektronikproducenter derfor etablere elektrostatiske beskyttende områder fri for statisk, ved hjælp af foranstaltninger til at forhindre opladning såsom at undgå stærkt opladning materialer og foranstaltninger til at fjerne statisk, såsom grundstødning menneskelige arbejdere, der giver antistatiske enheder og styre luftfugtigheden.

ESD simulatorer kan anvendes til at teste elektroniske anordninger, for eksempel med et menneskeligt legeme model eller en opladet enhed.

En af årsagerne til ESD hændelser er statisk elektricitet. Statisk elektricitet er ofte genereres via tribocharging, adskillelse af elektriske ladninger, der opstår, når to materialer bringes i kontakt og derefter adskilt. Eksempler på tribocharging omfatter gåture på et tæppe, gnide en plastik kam mod tørt hår, gnide en ballon mod en trøje, stigende fra et stof autostol eller fjerner nogle typer af plastemballage. I alle disse tilfælde tribocharging friktionen mellem to materialer resulterer i, således at der skabes en forskel i elektrisk potentiale, som kan føre til en ESD hændelse.

En anden årsag til ESD skade er gennem elektrostatisk induktion. Dette sker, når en elektrisk ladet objekt placeres nær en ledende genstand isoleret fra jorden. Tilstedeværelsen af den ladede objekt skaber et elektrostatisk felt, der forårsager elektriske ladninger på overfladen af det andet objekt at omfordele. Selvom netto elektrostatisk ladning af objektet har ikke ændret sig, det nu har regioner overskydende positive og negative ladninger. En ESD hændelse kan opstå, når objektet kommer i kontakt med en ledende bane. For eksempel kan ladede regioner på overfladen af styrofoam kopper eller poser fremkalde potentiale på nærliggende ESD følsomme komponenter via elektrostatisk induktion og en ESD begivenhed kan forekomme, hvis komponenten er rørt med et metallisk værktøj.

Den mest spektakulære form for ESD er den gnist, der opstår, når en tung elektrisk felt skaber en ioniseret ledende kanal i luften. Dette kan forårsage mindre ubehag for folk, alvorlige skader på elektronisk udstyr, og brande og eksplosioner, hvis luften indeholder brændbare gasser eller partikler. Mange ESD hændelser forekommer uden en synlig eller hørbar gnist. En person, der bærer en relativt lille elektrisk ladning kan ikke føle en udledning, der er tilstrækkelig til at beskadige følsomme elektroniske komponenter. Nogle enheder kan blive beskadiget af udledninger så små som 30V. Disse usynlige former for ESD kan forårsage egentlige enhed svigt eller mindre åbenlyse former for nedbrydning, der kan påvirke den langsigtede pålidelighed og ydeevne elektroniske enheder. Nedbrydningen i nogle enheder kan ikke vise sig før et godt stykke ind i deres levetid. [Citation

Forebyggelse af ESD baser på elektrostatiske beskyttende Samarbejdsområde (EPA). EPA kan være en lille arbejdsstation eller et stort produktionsområde. Hovedprincippet i en EPA er, at der ikke er nogen meget opladning materialer i nærheden af ESD følsomme elektronik, er alle ledende materialer jordet, er arbejdstagere jordforbindelse, og opladning op på ESD følsomme elektronik forhindres. Internationale standarder anvendes til at definere typiske EPA og kan findes for eksempel fra Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) eller American National Standards Institute (ANSI).

ESD forebyggelse inden for et EPA kan omfatte anvendelse af passende ESD sikker emballage, brug af ledende filamenter på tøj båret af montører, ledende håndledsbånd og mund-stropper til at forhindre høje spændinger fra akkumulere om arbejdstagernes organisationer, anti-statiske måtter eller ledende gulvmaterialer til at foretage skadelige elektriske ladninger væk fra arbejdsområdet, og fugtighed kontrol. Fugtige forhold forhindrer elektrostatisk opladning generation fordi det tynde lag af fugt, der akkumuleres på de fleste overflader tjener til at sprede elektriske ladninger.

Ion generatorer er undertiden anvendes til at injicere ioner i den omgivende luftstrøm. Ionisering systemer hjælper til at neutralisere ladede overflade regioner på isolerende og dielektriske materialer. Isoleringsmaterialer tilbøjelige til gnidningselektrisk opladning bør holdes væk fra følsomme anordninger til at forhindre utilsigtet opladning af enheder via induktion. På fly, der statisk udledere bruges på de bageste skærmkanter og andre overflader.

Producenter og brugere af integrerede kredsløb skal tage forholdsregler for at undgå ESD. ESD forebyggelse kan være en del af selve enheden, og omfatte særlige design teknikker til enhedens input og output pins. Eksterne beskyttelseskomponenter kan også bruges med kredsløb layout.

Grundet dielektriske natur elektronik komponenter og samlinger, kan elektrostatisk opladning ikke helt forhindres under håndtering af udstyr. De fleste af ESD følsomme elektroniske samlinger og komponenter er også så lille, at fremstilling og håndtering sker med automatiseret udstyr. ESD forebyggende aktiviteter er derfor vigtigt med disse processer, hvor komponenter kommer i direkte kontakt med udstyr overflader. Desuden er det vigtigt at forhindre ESD når en elektrostatisk afladning følsomt komponent er forbundet med andre ledende dele af selve produktet. En effektiv måde at forhindre ESD er at bruge materialer, der ikke er alt for ledende, men vil langsomt føre statisk elektricitet væk. Disse materialer kaldes statisk afledende og har resistivitetsværdier i intervallet 105-1011 ohm-meter. Materialer i automatiseret produktion, som vil komme ind på ledende områder af ESD følsomme elektroniske bør være lavet af dissipative materiale og dissipative materiale skal være jordet.


HIN præsenterer nyt ESD katalog


06.jan 2021


Hent det nye katalog

Vi skyder 2021 i gang med et nyt ESD katalog. Som den førende leverandør af rådgivning og salg af ESD udstyr, har vi lavet et katalog, der giver dig et samlet overblik over hele sortimentet. Du får samtidig en masse råd og vejledning til, hvordan du får et sikkert ESD miljø.

Fokus på hele værdikæden

I HIN har vi fokus på ESD sikring i hele din værdikæde. Fra varemodtagelse - produktion - montage - test og eftersyn - lager - forsendelse til service & reparation. Når du tager vores eksperter med på råd, får du en ESD sikker arbejdsplads, så mange af de alvorlige skader undgås.

Vil du høre mere, så kontakt os her


HIN – Er jeres gulve ESD sikret?


10.okt 2020


Omgivelserne er afgørende for kvaliteten i en elektronik produktion. Få derfor styr på den statiske elektricitet og afladningen af den med ESD sikkert gulv.

Coating er en helt ny proces til at gøre gulvet ESD sikkert. Den klare coating kan påføres på almindeligt vinylgulv. Den reducerer processen betydeligt, så man hurtigere kan tage gulvet i brug og dermed minimerer nedetiden i produktionen.

I HIN har vi det mest omfattende program på markedet inden for ESD-sikre gulvtyper, både hvad angår produkter, leverandører og rådgivning.

 Læs mere om de forskellige ESD gulvtyper


HIN – Beskyt ESD print med Protektive Pak®-materiale


24.maj 2020


4 grunde til at du skal bruge Protektive Pak®-materiale

Protektive Pak®-materiale er unikt, fordi dets ESD-egenskaber fremstilles til foringen af selve materialet. Mange andre materialer har en coating eller maling, der giver dem deres ESD-egenskaber. Dette i sig selv er ikke et problem. Det bliver dog et problem, hvis det ydre lag af din ESD-container er beskadiget.

Uafhængige ESD-test har vist, at Protektive Pak®-imprægneret korrugeret materiale er overlegent, fordi det:

– har et nedgravet afskærmningslag.

– er lig med eller overskrider afladningsafskærmningsegenskaberne for en overtrukket kasse

– har afladningsafskærmningsegenskaber, der er lig med en metal-out afskærmningspose

– opfylder ANSI / ESD S541-anbefalingen og undgår hurtig udladning, når man kommer i kontakt med ESD-følsomme genstande – overtrukne kasser ikke

Sammenligning af imprægneret korrugeret beskyttende Pak® og overtrukne materialer