KNX løsninger

KNX løsninger drejer sig om KNX (Konnex), der er en standard som bruges på verdensplan, inden for primært bolig og bygningsautomation. Med en KNX løsning kan man få forskellige komponenter til at "tale sammen", herunder alarmer, lys, overvågning, solafskærmning, varme og ventilation.

Leverandører af og viden om KNX løsninger:


2CTRL ApS

Metalgangen 19E
2690 Karlslunde
Tlf.: +45 2594 4344
E-mail: info@2ctrl.dk

www.2ctrl.dk

Kompetencer: Bygningsautomatik, CTS anlæg, KNX, KNX løsninger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik

Læs mere om 2CTRL ApS


Belimo A/S

Thomas Helsteds Vej 7A
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 44 00
E-mail: info@belimo.dk

www.belimo.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Flowventiler, Kugleventiler, Reguleringsventiler, Sensorer, Spjældmotorer, Sædeventiler

Læs mere om Belimo A/S


JDB El-teknik

H.C. Ørsteds Vej 50C
1879 Frederiksberg C
Tlf.: 53 58 28 01
E-mail: jdb@jdb-elteknik.dk

jdb-elteknik.dk

Kompetencer: Dørtelefoner, Netværksinstallationer, Energirådgivning, Elektriker, Hjertestarter, Lader til elbil, knx, lynbeskyttelse

Læs mere om JDB El-teknik


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


KNX er en del af klima-løsningen
Som verdens eneste åbne standard skal KNX-teknologien være med til at optimere energiforbruget og sikre en grønne bygningsdrift, fastslår brancheforeningen KNX National Group Denmark.

KNX-teknologien skal være med til at opfylde de globale klimamål.

Som verdens eneste åbne standard inden for automation i bygninger er KNX vejen til at reducere CO2-udledningen og nedbringe energiforbruget i boliger og den øvrige bygningsmasse.

Det fastslår David Toftlund, formand for brancheforeningen KNX National Group Denmark, der organiserer de førende producenter og leverandører af KNX-produkter samt el-installatører og tekniske skoler.

Alene i Danmark udgør bygninger og boliger godt 40 procent af det samlede energiforbrug, Derfor er det oplagt, at sektoren skal bidrage endnu mere til den grønne omstilling, inden den allerede gør. Der er store gevinster at hente, understregede David Toftlund på brancheforeningens generalforsamling, der på grund af COVID 19 blev afviklet over en konferencetelefon.

”Der er ingen tvivl om, at en mere intelligent bygningsdrift understøttet af KNX kan være medvirkende til, at Danmark både reducerer sit energiforbrug og kommer nærmere målet for den nationale CO2-reduktion,” sagde formanden og tilføjede:

”De stadig stigende krav til nye bygningers energirammer kræver intelligente løsninger som KNX, der gør det muligt at overvåge og styre energiforbruget i bygningers installationer. KNX sikrer på den måde den mest optimale energiudnyttelse. Med KNX bruges kun energi, når det er nødvendigt, og dermed kan KNX yde et vigtigt bidrag til de overordnede energi- og klimamål.”

KNX vil også kunne integreres med et nationalt energisystem baseret udelukkende på vedvarende energi, som skal være med til at sikre den grønne omstilling i Danmark.

Store gevinster at hente

Regeringen vil arbejde for energieffektiviseringer – herunder krav til energibesparelser i offentlige bygninger. Desuden skal der etableres en national strategi for bæredygtigt byggeri, og den kommende klimaplan skal indeholde mål for sektoren.

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har i sine anbefalinger netop lagt op til en gennemgribende forandring af bygge- og anlægsbranchen.

Klimapartnerskabet vurderer, at byggeri og anlæg skal levere 20 procent af CO2-reduktionerne frem mod 2030. I tal svarer det til en reduktion på 5,8 millioner tons CO2. En af de fem store byggesten i partnerskabets anbefalingerne er ”Intelligent styring og energirenovering”. Her vurderes potentialet til at være 1,25 millioner tons CO2 om året. Det svarer til en reduktion af bygningers energiforbrug på 20-25 procent i de næste 10 år.

Energistyrelsen har også fokus på området og har blandt andet udsendt analysen ”Gevinster ved øget brug af data og digitalisering i bygningsdrift”, som påviser betydelige besparelsespotentialer ved anvendelsen af intelligent bygningsstyring.

Hertil kommer, at både Dansk Industri og Dansk Byggeri har fremlagt større analyser og forslag til en grøn omstilling, hvor energiforbruget i bygninger spiller en rolle.

”Så alt i alt må vi konstatere, at der er en både politisk og branchemæssig erkendelse af, at intelligent bygningsdrift skal spille en rolle fremover. Men i hvor høj grad vores branche bliver inddraget og lyttet til i de kommende politiske beslutninger, kommer til at afhænge af de aktuelle forhandlinger,” sagde David Toftlund.

Driften skal med i beregningen

Set fra KNX-brancheforeningens synspunkt er en af udfordringerne den klassiske problemstilling med adskilte anlægs- og driftsbudgetter: I hvor høj grad tænker man optimal bygningsdrift ind fra starten af et nyt byggeri?

”Det er jo her de allerstørste gevinster kan hentes – når man har driften med i sit valg af løsninger lige fra begyndelsen. Her ligger en tilbagevendende opgave for alle KNX-leverandører: At fortælle kunderne – rådgiverne og bygherrerne - om fordelene ved intelligent bygningsdrift, som kan understøtte deres bidrag til en bæredygtig fremtid,” sagde David Toftlund.

Han understregede, at alle kunder i dag vil være nødt til at tage hensyn til den nu endnu mere presserende grønne dagsorden. Det er meget svært - hvis ikke umuligt - at sige, at bygningers energiforbrug ikke betyder noget. Nu er der både økonomiske og klimamæssige argumenter for at bringe forbruget ned.

”Den accelererede klimadagsorden skal KNX blive en del af. Men det kommer ikke af sig selv. Det sker kun i kraft af den daglige dialog med kunderne, som skal vælge deres fremtidige løsninger. KNX runder 30 år i 2020, og hvis vi kigger 30 år frem, lander vi i 2050. Det er året, hvor Danmark skal være et CO2-neutralt samfund. Den omstilling skal KNX bidrage til – på så højt niveau som muligt. Selv om det er svært at spå om fremtiden, kunne det være en målsætning, at KNX-platformen om 30 år har vist sig som den mest overbevisende platform til at sikre en bæredygtig bygningsdrift,” sagde David Toftlund.

KNX i 190 lande verden over

På verdensplan er KNX-standarden kendt i 190 lande, og mere end 8.000 produkter lever op til standarden. Desuden er der globalt 490 træningscentre og 90.000 KNX Partners.

”Derfor kan vi konstatere, at KNX er blandt de foretrukne løsninger til nutidens og fremtidens intelligente bygningsdrift, og det er et af værktøjerne til at opfylde den ambitiøse klimadagsorden – ikke kun i Danmark, men globalt,” sagde David Toftlund, formand for KNX National Group Denmark.


Ny KNX Multi Sensor med dynamisk lysregulering fra 2CTRL
Den nye serie KNX-sensorer fra Eelectron kombinerer information om tilstedeværelse, lysstyrke, fugtighed, temperatur og lyd for at regulere og styre opvarmning, køling, belysning og solafskærmning effektivt for total styring, i overensstemmelse med Leed®, Breeam® og Well® kravene til moderne bygninger.

Lysstyring tættere på virkeligheden
Takket være ”CIRCADIAN RHYTHM" logik sammensat med lys intensitet og farve temperatur.

Ved hjælp af prædefinerede kurver baseret på solens reale position og ved hjælp af tid og koordinater opnås en mere realistisk styring af lyset.

Denne styringsform gør sensoren på nuværende tidspunkt unik på KNX markedet.

Klima Styring
Temperatur og Fugtigheds målingen giver mulighed for styring af varme, køl samt dugpunkts kontrol ved hjælp af den interne regulering.

Lyd Sensor
Den indbygget lydsensor giver mulighed for et mere optimal dæknings område, i områder hvor sensoren normalt ikke kan se via infrarød detektering.

Som noget nyt kan man udlæse decibel målingen, for at synliggøre støjgener og derved give mulighed for forbedring af arbejdsmiljøet.

Den indbygget lydsensor giver mulighed for et mere optimal dæknings område, i områder hvor sensoren normalt ikke kan se via infrarød detektering.

Som noget nyt kan man udlæse decibel målingen, for at synliggøre støjgener og derved give mulighed for forbedring af arbejdsmiljøet.

Yderligere information: www.2ctrl.dk, tlf. 25 944 344.


KNX skal vokse med nyt brugervenligt designværktøj
KNX National Group Denmark har netop lanceret ETS Inside, som er en light-udgave af programmeringsværkøjet ETS5 Professional beregnet til mindre installationsopgaver

Et nyt designværktøj til KNX-løsninger er netop blevet lanceret i Danmark. Der er tale om ETS Inside, som er en light-udgave af programmeringsværktøjet ETS5 Professional. »Vi håber, at ETS INSIDE vil få flere installatører og kunder til at gå i gang med KNX-løsninger.

Med ETS INSIDE bliver det nemmere end nogensinde at komme i gang med KNX for både installatører og deres kunder,« siger Martin Mortensen fra KNX National Group Denmark. ETS INSIDE er en forenklet og brugervenlig version af programmeringsværktøjet ETS5 Professional.

ETS INSIDE kan anvendes på både iPad og pc – og på Windows-, macOS- og Android-platforme. ETS INSIDE kan bruges til KNX-løsninger med op til 255 individuelle tilkoblede enheder og egner sig derfor perfekt til privatboliger, butikker og mindre virksomheder og kontorer. »ETS INSIDE er en sikker, smart, enkel og billig startmulighed for en installatør, som gerne vil tilbyde sine kunder KNX-løsninger, for eksempel i boliger.

ETS INSIDE kan også bruges af kunden, som har mulighed for selv at justere på de KNX-løsninger, der er lavet, for eksempel belysning, ventilation eller sikkerhed,« Martin Mortensen. ETS INSIDE kan skabe KNX-vækst To af deltagerne ved præsentationen af ETS Inside i Danmark var Mikkel Kristiansen og Dan Sharpe, som begge er erfarne brugere af KNX og programmeringsværktøjet ETS5 Professional. »ETS INSIDE vil kunne bruges til mindre boligprojekter og butikker. Her kan det måske løse opgaven hurtigere og nemmere end ETS Professional.

Hos Hoffmann har vi mest store projekter, hvor ETS INSIDE måske er for begrænset en løsning, men vi vil nok anskaffe et par INSIDE-licenser og bruge det i mindre projekter, for eksempel varme- eller lysstyring i mindre bygninger. Og så kan man også tilbyde ETS INSIDE til de kunder, som ønsker selv at kunne justere på de løsninger, vi har leveret. ETS INSIDE er også en billigere løsning end den fulde pakke, hvis man kun skal lave et enkelt KNX-projekt. På den måde vil ETS INSIDE måske kunne udbrede KNX til nye kunder, hvilket er positivt, for KNX er den mest overlegne platform til intelligent styring, der er på markedet.,« siger Mikkel Kristiansen, tekniker, Hoffmann A/S. »Jeg ser nogle muligheder i ETS INSIDE, ikke mindst til efterfølgende tilpasning og idriftsættelse, hvor slutbrugerne kan få lov at justere på måden, som deres installation fungerer.

De mest oplagte brugere af ETS INSIDE er nok nystartede installatører med KNX og kunder, som ikke har brug for den fulde KNX-løsning. Hvis vi ser på lys og lysstyring, så bliver mere og mere styret med DALI. Det giver os tre løsninger: DALI Stand Alone, rene DALI-løsninger og KNX. I takt med eksempelvis udbredelsen af farveskiftende dagslysregulering og RGB-løsninger, som en DALI Stand Alone-løsning ikke kan håndtere, eller en smule integration af lidt ventilation eller spjæld, bliver det meget hurtigt omfattende, besværligt og dyrt ved DALI Stand Alone.

Så er vi nede på to løsninger, hvoraf integrationen af andre ting som ventilation eller bare signaler dertil, eller styring af varme og vinduer, til enhver tid vil være meget nemmere, billigere og innovativt at udføre i KNX, som også vil gøre installationen langt mere fremtidssikret. Det er sådanne ting, som sammen med nye krav i Bygningsreglementet og ønsker til installationen, vil skabe vækst i KNX-løsninger. Jeg fornemmer, at væksten er i gang.

Flere og flere projekter bliver beskrevet med KNX, og ofte når de specielle opgaver skal løses til en mere simpel løsning for brugerne, så ligger KNX lige til højrebenet. KNX er samtidig en fantastisk god platform til at integrere mange løsninger fra forskellige leverandører,« siger Dan Sharpe, Overmontør og Tekniker hos Frandsen El A/S.


Elektrikere søger KNX-kompetencer i stor stil
”Få år tilbage var det kun en ud af ti lærlinge, der ankom med KNX-erfaring, når de satte sig på skolebænken hos os. I dag er det hver anden studerende,” siger Susanne Winther-Jørgensen, der er overlærer på Syddansk Erhvervsskole.

Erhvervsskolerne er godt i gang med den nye erhvervsskolereform og elektrikeruddannelsen. Der giver nye fleksible uddannelsesmuligheder for de studerende, og interessen er stigende. Samtidigt tyder alt på, at den nye struktur bidrager til udbredelsen af KNX. Det oplever man på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle.  Skolen blev certificeret KNX uddannelsescenter tilbage i 2013 sammen med TEC i København.

Over 150 af de første 200 studerende på den nye uddannelse har valgt KNX. Det viser tal fra El-fagets uddannelsesnævn. 

KNX er efterspurgt hos arbejdsgiverne
Den nye elektrikeruddannelse består af et grundforløb og et fælles forløb på 12-16 uger. Herefter skal de studerende vælge fire-fem moduler af fire ugers varighed ud af 30 mulige tilvalg, og KNX er nogle af de mest søgte moduler. Uddannelsen bliver herefter afsluttet med et svende-projekt, der strækker sig over tre uger.

”Det lærlingene fortæller os, er, at mange projekter er baseret på KNX. De kommer ud på pladser, hvor de ved der skal laves KNX, og de får at vide, at det er fremtiden. Derfor vælger de det,” fortæller Susanne Winther-Jørgensen.

De studerende, der stadig går på den gamle uddannelse får også mulighed for at tilegne sig viden om KNX. Her vælge tre fjerdedele at få KNX-undervisning og blive KNX-certificeret. Her er budskabet fra de studerende også, at KNX er fremtiden.

I 2015 certificerede Syddansk Erhvervsskole 35 studerende inden for H4 Byg, H4 Installationsteknik og på efteruddannelse.

Hos TEC i København oplever man også stor interesse for KNX. Skolen KNX-certificerede 40 elever i 2015. Over halvdelen inden for bygningsautomatik og de øvrige fra installationsteknik og efteruddannelse.

Lillian Andersen, formand for brancheorganisationen KNX National Group Denmark, glæder sig over udviklingen og interessen for KNX på uddannelserne.

”Det viser, at de unge ser perspektiverne i at blive klædt bedre på til at arbejde med fremtidens intelligente bygninger, hvor styring og automation får en stadig større rolle,” siger Lillian Andersen.

Fakta:
KNX National Group Denmark er en brancheorganisation med et globalt netværk bestående af over 300 virksomheder og 40.000 partnere i 38 lande.

KNX er verdens eneste åbne standard til bolig- og bygningsautomation i henhold til EN50090.

Teknologien er under konstant udvikling, og lige nu taler flere end 7.000 KNX-produkter samme sprog fra over 350 producenter verden over. Produkterne dækker samtlige bygningsfunktioner som opvarmning, regulering af lys, køling, airconditionsikring, overvågning og energimåling og adgangskontrol og bygningsautomatik.


Ny opdateret KNX IP-controller for bygningsautomation netop frigivet
Gennemprøvet koncept hæves til helt nyt niveau: WAGO's KNX IP-controller til bygningsautomation er netop frigivet. Den nye KNX IP-controller (750-889) er en smart og tidssvarende løsning til moderne bygningsautomation.
KNX IP-controlleren er blevet opgraderet med en kraftigere processor end forgængeren, og kombineret med en dobbelt så stor programhukommelse og en firedobbelt datahukommelse er kapaciteten øget til håndtering af selv meget komplekse styringsopgaver.

Via den integrerede 2-ports-switch kan controlleren indsættes direkte i en KNX IP/TP1- topologi. Controllerens SD card slot giver yderligere mulighed for datalagring, eksempelvis til realisering af mere komplekse webvisualiseringer, til lagring af større mængder loggede data eller til backupkopier af PLC-programmet (Backup & Restore). Controlleren kan tilgås ved et simpelt tryk på en knap, som aktiverer en permanent IP-adresse, hvorigennem controlleren altid kan adresseres og konfigureres. Reduktionen af telegramsekvenser og optimerede boot-sekvenser bidrager også til at effektivisere netværkstrafikken med henblik på en betydeligt hurtigere startproces.

Ny datastruktur mellem ETS og CoDeSys: Sym-XML-filen skal kun synkroniseres ved ændring af KNX-objekter. Den tidligere generering og import af Sym-XML-filen mellem styringssystemet og ETS-softwaren er ikke længere påkrævet for andre programændringer i CoDeSys. Af hensyn til et bedre overblik og en hurtigere håndtering er funktioner og andre faciliteter flyttet tilbage fra WAGO plug-in'en til ETS-softwaren. Ved at bruge den frit programmerbare KNX IP-controller kan man forbinde, styre, regulere og overvåge alle slags KNX-komponenter fra forskellige områder. Sammen med I/O-modulerne fra WAGO-I/O-SYSTEM 750 kan man også integrere flere sensorer, aktuatorer og subbusser, såsom DALI eller EnOcean, i styringssystemet. Router-funktionen (linjekobler) kombineret med TP1- modulet forbinder automatisk KNX TP1-bussystemet med Ethernet, så bygninger kan styres fra lokale netværk eller via internettet.