Dampanlæg

Dampanlæg - Vand har en kritisk temperatur på 374 grader celsius, mens tripelpunktet findes ved 0.01 grader celsius. Tripelpunktets placering betyder, at vand ved atmosfæriske forhold kan eksistere i alle 3 faser, fast, flydende og som damp. Definition for dampanlæg: anlæg med damp; vand på dampform. Bestemmelse af dampproduktion - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger - Formler til både beregninger og omregninger inden for motorer og dampanlæg, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om dampanlæg:

 


ArneCo - DA Group ApS

Upsalagade 18, 2th
2100 København
Tlf.: +45 31 12 21 41
E-mail:: aj@arneco.dk

www.arneco.dk

Kompetencer: Dampkedler, Dampkomponenter, Desinfektion af fødevareanlæg, Filtre, Filtersystemer, Fødevareprocesanlæg, QC udstyr, Sikkerhedsventiler

Læs mere om ArneCo – DA Group ApS


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.bruggpipes.com

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


CHR. MØLLER A/S

chr møller

Tåsingevej 4
5800 Nyborg
​Tlf.: ​​​65 99 10 99
E-mail: info@chrmoeller.dk

www.chrmoeller.dk

Kompetencer: Dampkedler, Dampgenerator, Energioptimering, Hedtoliekedler, Kedler, Røggaskøling, Sikkerhedsventiler

Læs mere om CHR. MØLLER A/S


Condair A/S

condair

Parallelvej 2
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 2100
E-mail: condair.dk@condair.com

www.condair.dk

kompetencer: luftbehandling, befugtning, dampbefugtning, trykdampbefugtning, dampfordelersystemer, evaporativ køling, forstøver, kontorbefugtere, affugtning, højtryksbefugtning, luftbefugtning, fugtstyring, returluftkøling, energibesparelser

Læs mere om Condair A/S


E-TEK engineering ApS

Heeringvej 25
4690 Haslev
Tlf.: (+45) 56 31 78 15
Mobil: (+45) 27 84 82 23
E-mail: info@e-tek.dk

www.e-tek.dk

Kompetencer: Containeranlæg, Dampanlæg, Dampgenerator, Dampkedler

Læs mere om E-TEK engineering ApS


Spirax Sarco Denmark

Blokken 62
3460 Birkerød
Tlf.: (45) 38 10 4288
E-mail: Webmaster@dk.SpiraxSarco.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Dampanlæg, Dampkvalitet, Dampgeneratorer, Dampsystemer, Energi, Energioptimering, Flowmålere, Food Pharma, Fødevareproduktion, Kedelovervågning, Kondensatpumper, Kugleventiler, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Temperaturregulering, Vandudladere, Vandudskillere, Varmevekslere

Læs mere om Spirax Sarco Denmark


Mere viden om dampanlæg:

I kraftvarmeanlæg baseret på dampturbiner produceres, som navnet siger, såvel kraft (el) som varme. Dampturbineanlæg er som regel store enheder, der ligger forholdsvis langt fra fjernvarmenettene, hvorfor de sædvanligvis indgår i et transmissionssytem. I dampturbineanlæg produceres damp i en kedel, der primært fyres med kul, naturgas eller biomasse, ligesom også affaldsforbrændingsanlæg kan benyttes. Dampen ledes gennem en dampturbine, som driver en elproducerende generator. herved udnyttes imidlertid kun en del af dampens energiindhold.


Spirax Sarco – Har du en proaktive tilgang til driften af dit dampanlæg?


05.apr 2022


Outsourcing af dit vedligeholdelses- og servicearbejde gennem en servicekontrakt giver den mest omkostningseffektive løsning. En servicekontrakt er en fleksibel måde at sikre udstyrets levetid på, samtidig med at du får ro i sindet om, at alt dit udstyr vedligeholdes sikkert af erfarne serviceteknikere.

Tag kontrol over dit dampanlæg

Ingen forstår og værdsætter nuancerne og forviklingerne i deres dampanlæg bedre end du gør, så det er afgørende at vælge en servicekontrakt, der kan skræddersyes til præcis det, du har brug for, hvor længe du har brug for den og inden for dit budget. Et PPM-program (Planned Preventative Maintenance) er et stort skridt i retning af at minimere omkostningskrævende ikke-planlagt nedetid, især på udstyr, der tidligere har fået lidt eller ingen vedligeholdelsesarbejde. Et fast program hjælper ikke kun med at lette planlægning og budget for vedligehold. Det kan også give dig mulighed for at frigive vedligeholdelsespersonale til at fokusere på andre opgaver.

Planlagt vedligehold giver ro i sindet

Der er aldrig et passende tidspunkt for dit system at gå i stykker, så en proaktiv tilgang til vedligeholdelse kan virkelig være gavnlig for at sikre en jævn og effektiv anlægsdrift. Så uanset om du for nylig har investeret i nye dampkomponenter eller har eksisterende komponenter, som du ønsker fungerer optimalt, er servicekontrakter en måde hvorpå du kan sikre, at komponenterne vedligeholdes korrekt og regelmæssigt.

Damp anvendes bredt og er en nøgleressource, der typisk bruges til steriliseringsprocesser, opvarmning, varmtvandsproduktion, befugtningsapplikationer og til procesopvarmning. Er du ansvarlig for at sikre, at jeres dampanlæg fungerer optimalt, er du sikkert interesseret i at høre, hvor og hvornår du starter, når det kommer til udførelse af forebyggende vedligeholdelse.

Ønsker du et velfungerende dampanlæg og ro i sindet til en pris, der ikke springer budgettet? Så tag en proaktiv tilgang. Læs mere om, hvordan en servicekontrakt kan hjælpe dig.


Spirax Sarco – E-guide – Gør dit dampsystem så energieffektivt som muligt
Vores guide om energieffektivisering af dampanlæg, viser dig hvad du bør tjekke og hvordan du kommer i gang

Du finder guiden her


Spirax Sarco – STOP DAMPSKYEN MED VARMEGENVINDING
Varmegenvinding: Damp er godt til varmeoverføring, men den høje temperatur kan give genfordampning. Varmen fra genfordampningen kan udnyttes.

Bruger man damp til varmeoverføring, bliver varmen afgivet til hele varmeoverfladen, ved samme temperatur. Den gode varmeoverføring skyldes den høje temperatur, og det kan også være en udfordring i dampanlæg, hvor det sekundære medie kræver en høj kondenseringstemperatur for at processen forløber som forventet.

Et eksempel er strygeruller, der kræver høj, ensartet damptemperatur på omkring 180 oC, og når det kommer ud i kondensatsystemet, skal det afkøles til en temperatur der svarer til atmosfærens tryk. Der sker derfor en genfordampning af noget af vandet, hvad der kan give både støj og en dampsky fra kondensatbeholderen.

Genbrug energien

Der findes flere metoder til genbrug af varmen, så den kan anvendes til processer, der ikke kræver så høje temperaturer. Men selv efter genfordampning – eller ved anlæg med lavere damptemperaturer – kan der være et overskud af energi. Dels fra processerne og dels fra de vandudladere, som måske ikke længere er helt friske og derfor lækker. Specielt vandudladere på fordelingssystemer er vigtige.

Endelig er der aflufteren, som har et konstant overtryk og dermed dampforbrug. Ved afluftere med en kapacitet på over 6 tons/time begynder der at være lidt økonomi i at overveje genvinding af denne damp.

Hvor der er dampforbrug, er der også som regel et vandflow, der skal opvarmes – enten til proces eller før det sendes i aflufteren. Det kan være vanskeligt at genvinde damp efter en aflufter eller kondensatbeholder, da dampen vil indeholde store mængder luft og ikke er særlig interesseret i at kondensere, så det stiller krav til udstyret. Samtidig er det vigtigt at hverken aflufteren eller kondensatbeholderne udsættes for tryk, så det udstyr der anvendes, må kunne tillade et flow af damp/luft med stort rumfang uden at der sker en trykstigning.

Enkel og energieffektiv løsning

Vi har sammen med vores kollegaer i Tyskland fået vores fabrik i Italien til at designe en varmeveksler specifikt til indvinding af overskudsdamp fra kondensatbeholderen. Vores varmeveksler er beregnet til stort set nul trykfald på både damp- og vandside. 

Desuden er varmeveksleren valgt med en profil, så det primære medie får tid til at afkøles. Varmeveksleren er åben til det fri, så hvis der kommer en væsentlig større mængde end veksleren kan nå at kondensere – fx på grund af defekte vandudladere på fordelingssystemet – så hindres overskudsvarmen ikke i at slippe igennem. Dette sikrer anlæggets sikkerhed. Det er stadig åbent til det fri. 

Tilbagebetaling af investeringen

For at anlæg der kører ved 6 bar og med 11 % genfordampning og har en kapacitet på fx 2 tons/time, vil der kunne opvarmes ca. 6 m3 vand fra 50 – 70 oC. Værdien af den genindvundne damp vil være ca. 116.000 kr. pr. år, og investeringen i en varmeveksler vil være ca. 30.000 kr. – alt i rustfri stål. Denne type varmeveksler er ”in-line” i rørsystemet.

Kontakt os, hvis du har en sky over kedelhuset og ønsker at høre, hvordan det kan stoppes.


Spirax Sarco – Genvinding af flashdamp giver en energibesparelse på 20 %
Spirax Sarco system til genvinding af flashdamp giver direkte energibesparelser på 10 % plus yderligere 10 % i indirekte besparelser hos De Mulder & Sons i Nuneaton, England.

Spirax Sarco system til genvinding af flashdamp giver direkte energibesparelser på 10 % plus yderligere 10 % i indirekte besparelser hos De Mulder & Sons i Nuneaton, England.

Genvindingssystemet har desuden betydeligt nedbragt mængden af synlig flashdamp fra anlægget, som er en af Storbritanniens største forarbejdningsvirksomheder af kød- og fjerkræsrester.

De Mulder & Sons bruger omkring 25 tons damp i timen til at tørre og sterilisere animalske produkter. Inden det nye system blev installeret, blev flashdamp fra det tilbagevendende tørrede kondensat udledt til atmosfæren. Virksomheden besluttede at genvinde denne spildte energi som en del af en koncernomfattende politik for at spare energi og reducere synlige emissioner.

Spirax Sarco blev indkaldt og, i samarbejde med virksomhedens PDM-team (Product Data Management), designede, byggede og leverede vi et komplet system til indsamling af flashdamp. Nu tilføres kondensat og flashdamp fra tørringsmaskinen til flashdamp beholderen, som adskiller dem i to vandløb. Hver strøm løber derefter gennem hver sin dedikerede pladevarmeveksler, som overfører energien i flashdampen eller kondensatet til kedlens fødevand. Dette hæver temperaturen af fødevandet under tryk til omkring 130 oC, sammenlignet med de 90 oC, der typisk kunne opnås, før flashdamp genvindingssystemet blev implementeret.

Der er fem kedler på stedet, hvoraf tre kørte før installationen af affaldsvarmegenvinding blev implementeret. Ved at hæve fødevandstemperaturen og dermed systemets effektivitet, har man kunne fjerne én af kedlerne fra produktionslinjen.

Flashdampbeholderen, varmevekslere og det tilhørende periferiudstyr blev leveret til Nuneaton som et skid-mounted, konstrueret system. Med alt det store montagearbejde udført på Spirax Sarcos anlæg i Cheltenham blev det komplette genvindingssystem integreret med De Mulders eksisterende anlæg over en normal weekendlukning. "Den modulære tilgang var nyttig for installationen, og Spirax Sarco-teamet har været meget hjælpsomt," siger Ratcliffe. Projektledelse var en integreret del af den service, der blev leveret af Spirax Sarco. Tæt koordinering mellem Spirax Sarco og kunden sikrede, at systemet blev leveret til tiden og efter specifikation. Dette minimerede yderligere forstyrrelser under installation og idriftsættelse.


Spirax Sarco – Download gratis App med dampværktøjer
Vidste du, at vi har lavet en gratis app, som kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige dampudstyr til din opgave? Appen giver dig hurtig og nem adgang til damptabeller og dampberegningsværktøjer.

Damptabellerne dækker de termodynamiske data for vand/damp, der understøtter design og drift af dampudstyr. Alt du behøver at gøre er at indtaste tryk eller temperatur i appen og så får du oplyst:

  • Det tilsvarende tryk eller temperatur.
  • Vand (hf) (sensibel varme)
  • Fordampning (hfg) (latent varme)
  • Damp (hg) (total varme)
  • Specifik dampmængde
  • Værktøjet til rørstørrelse giver adgang til rørledningsdata for mættet damp og hjælper dig med at tilpasse en rørledning.

Spirax Sarco – Guide til brug af damptabeller
Arbejder du med damp, er du sikkert stødt på damptabeller. Når du har lært at bruge og forstå dem, vil du hurtigt opdage, at de er en uundværlig del af din værktøjskasse.

Hvad er damptabeller?

Damptabeller for mættet damp er utroligt vigtige når du beskæftiger dig med damp. Du kan bruge tabellerne til at bestemme damptemperatur fra damptryk, sammen med dets varmeoverføringsevne.

De data som du aflæser i damptabellen for mættet damp, refererer til damp ved et bestemt tryk, også kaldet vands kogepunkt. Sagt på en anden måde, så er dette punktet hvor damp (gas) produceres fra vand (væske) og begge kan eksistere samtidigt ved samme temperatur og tryk. 

Der er 6 områder i tabellen som du bør være opmærksom på: Tryk, temperatur, sensibel varme, latent varme, total varme og volumen. Husker du disse vigtige faktorer, og du vil hurtigt blive i stand til at aflæse damptabeller. 

Hvordan aflæser jeg damptabeller?

Du tror måske at det er svært og tidskrævende at aflæse damptabeller, men det behøver det slet ikke at være. Et godt råd er at lære symbolerne i tabellerne udenad. Det vil hjælpe dig med at aflæse damptabellerne uden problemer: 

P – Tryk i systemet

T – Temperatur (mætningspunkt)

vg – Specifik volumen af mættet damp

hf – Specifik enthalpi af vand (sensible varme)

hfg – Specifik enthalpi af fordampning (latent varme)

hg – Specifik enthalpi af damp (total varme)

Hvilken type tryk anvendes?

Målertryk anvendes i damptabeller og henviser til målt tryk mod det tryk, som vi normalt ville opleve og vil altid blive nulpunktshenvist på en damptabel mod atmosfærisk tryk (1.013 bar). Du kan også se absolut tryk i damptabeller, men absolut tryk er nulpunktshenvist til et perfekt vakuum.

For at undgå unødvendige udfordringer, skal du være opmærksom på trykenhederne inden i damptabellen. Dette sparer dig tid til håndtering af eventuelle problemer, der skyldes forkert måling af tryk som absolut tryk.

Hvad med overhedet damp?

Du ved sandsynligvis allerede, at hvis mættet damp opvarmes med et konstant tryk, vil temperaturen stige og producere overhedet damp. Dette skyldes, at overhedet damps temperatur kan variere betydeligt under det samme tryk. For eksempel skal damp ved 10 bar g, have en temperatur på 184 oC. Hvis temperaturen var på 200 oC, ville du have overhedet damp med 16 oC overophedning.

Damptabeller kan være et uvurderligt værktøj i dit arbejde med damp. Ved at lære dem at kende, kan du spare tid og samtidig sørge for, at dit anlæg kører optimal, effektivt og uden problemer. 

Se den smarte beregner her 


Spirax Sarco – REN, RENERE, RENDAMP – EN SPIRAX SARCO SPECIALITET
Det stiller særlig krav, hvis damp skal anvendes til sterilisering, direkte injektion i fødevarer, autoklavering eller i forbindelse med fremstilling af medicin

Det stiller særlig krav, hvis damp skal anvendes til sterilisering, direkte injektion i fødevarer, autoklavering eller i forbindelse med fremstilling af medicin.

I traditionelle applikationer, hvor man bruger anlægs- eller fabriksdamp, er det som regel ikke et problem med fødevandskemikalier eller rustskaller, specielt hvis det handler om indirekte opvarmning.

Hvis produktet derimod har behov for at blive forberedt, behandlet eller bevaret i et sterilt eller hygiejnisk miljø, er rendamp den eneste vej til at fjerne alle risici for produktforurening.

Overordnet set findes der nemlig tre typer damp: Filtreret damp, rendamp og sterildamp.

Filtreret damp

Defineres også som kulinarisk damp og anvendes typisk de steder, hvor produktet opvarmes direkte ved injektion. Filtreret damp fremstilles af anlægsdamp, som køres gennem et højeffektivt filter, der typisk fjerner partikler større end 5 mikroner.

Filtreret damp kommer fra hoveddampen på en dampkedel. Det giver risiko for, at rester af kemikalier, som anvendes til behandling af kedelvandet, føres med over i dampen – selv om moderne kedler er designet til at minimere denne risiko.

FDA (Food and Drug Administration) har offentliggjort en liste over kemikalier, der er acceptable under sådanne forhold (21CFR173.310).

Hvis filtreret damp skal være effektivt, anbefales det, at alle rørføringer efter filteret udføres i 316L rustfrit stål, selvom filtreret damp ikke er mere aggressivt end anlægsdamp.

Hvis kemikalier overdoseres, eller kedlen arbejder over sin normale kapacitet, er der risiko for, at kemikalier føres med over i dampen, og det tilbageholder filtret ikke. Filtret tilbageholder heller ikke jern-ioner eller pyrogener.

Rendamp

Fremstilles typisk af demineraliseret vand, RO-vand (omvendt osmose) eller HDI/EDI-vand (totalafsaltet vand), som køres gennem en rendampgenerator.

Rendamp anvendes typisk hvor der er en højere grad af krav til renhed af dampen. Det kan være inden for fødevarefremstilling, hvor man ikke kan risikere forurening af produktet (fx bryggerier), på sygehuse til autoklaver eller ved fremstilling af medicinalvarer. Rendamp anvendes også under SIP (Sterilisation In Place) og CIP (Cleaning In Place) til rengøring og sterilisation af udstyr.

Rendamp er meget aggressivt, og derfor kræves det, at alle komponenter efter rendampgeneratoren er udført i 316L rustfrit stål. Det gælder rør, vandudladere, separatorer og ventiler. Hvis dette ikke overholdes, er der stor risiko for, at dampen forurenes af rust og andre partikler, samt at alle ikke rustfri komponenter har en kort levetid.

Rustfrit stål har den ulempe, at det ikke er egnet til de høje temperaturer opnået inde i en fyret kedel. Derfor fremstilles rendamp i en damp-til-damp (Steam-to-steam) varmeveksler, som Spirax CSG (Clean Steam Generator). Den anvender anlægsdamp på primærsiden og på sekundærsiden opvarmes demineraliseret, RO-vand eller EDI-vand. Det giver højkvalitetsdamp.

Ligesom det er vigtigt at udføre dampsiden i 316L rustfrit stål, gælder dette også for hele kondensatstrengen.

Sterildamp

Sterildamp fremstilles på samme måde som rendamp, dog med højere krav til udstyr og materialer. Det gælder samlinger, ruhed af overflader osv. Sterildamp fremstilles i en Spirax PCG (Pure Steam Generator).

PSG-generatoren er designet efter de høje krav, der stilles på biopharma området. PSG’en fremstiller damp, som er tør, ren og pyrogenfri med kondensat, der overholder internationale pharmacopoeia regler for WFI. Dampkvaliteten overholder som minimum gældende HTM0101 og EN285 regler.

Spirax Sarco kan også levere udstyr til fremstilling af WFI-vand (Water For Injection) i en MES (Multi Effect Still).

De omtalte Spirax Sarco produkter fremstilles alle efter GMP samt EN285 og HTM 2031.

Kontakt os for yderligere oplysninger om avancerede former for damproduktion til specielle formål.


Spira Sarco – WHITEPAPER: På vej mod bedre bæredygtighed i medicinalbranchen.
Hør hvad ansvarlige indenfor medicinalindustrien kan gøre, for at forbedre dampsystemets effektivitet, optimere processer og højne kvaliteten af slutproduktet.

Fra vitaminer til vacciner. Medicinalvirksomheder spiller en vigtig rolle når det gælder om at forbedre verdenssundheden. Forbedring af banebrydende og innovative løsninger og forsyning i form af fx damp, er altafgørende i produktionsprocessen. 

Med øget fokus på reduktion af CO2-udledning i energikrævende produktionsprocesser, er virksomhedsejere og operatører opsat på at nedbringe energiforbrug og -spild.

Hør hvad medicinalvirksomheder kan gøre for at optimere deres dampsystemer, forbedre produktiviteten og i sidste ende produktkvaliteten.

Se mere her


Spirax Sarco – VI ER ANDET OG MERE END VANDUDLADERE
Dampløsninger, projektering og service. Udover vandudladere og andet dampudstyr, tilbyder vi projektering af dampsystemer, service og vedligehold

Spirax Sarco har gennem mange år leveret damp- og kondensatløsninger til det industrielle marked, og har igennem dette arbejde opbygget stor viden indenfor design af dampanlæg og beregning af dampsystemer.

Investering i de korrekte produkter, som er dimensioneret korrekt, er vigtigt for at opnå optimal drift og nedbringe energiforbruget. En anden vigtig faktor er, at udstyret installeres og idriftsættes korrekt, og derved sikrer minimalt vedligehold og absolut minimal risiko for nedbrud. Kort sagt, så skal dit dampanlæg fungere fra dag 1.

Spirax Sarco Service tilbyder support og viden i tæt samarbejde med din virksomhed.

Serviceaftale skræddersyet efter dit behov

Vores serviceaftaler skræddersyes efter dit behov og spænder bredt; fra en enkel komponent i en bestemt proces som man ønsker serviceret ofte, til komplette forebyggende vedligeholdelsesplaner.

Idriftsætning og opstart af udstyr

Vores serviceteknikere kommer og foretager en komplet inspektion af udstyret og sørger for en problemfri opstart. Så er du sikret, at din investering fungerer optimalt og leverer det, som er aftalt og forventet.

Vandudlader surveys- og styring

Vandudladere udgør en vigtig del af alle dampanlæg. En korrekt fungerende vandudlader sikrer, at alle processer fungerer optimalt, og sikrer optimal varmeoverføring.

En defekt vandudlader er skyld i unødigt energispild. Igennem de sidste mange år har Spirax Sarco Service testet vandudladere hos adskillige virksomheder – fra vaskerier til medicinalvirksomheder. Vores jævnlige kundebesøg har vist, at der er et stort behov for disse test.

Komplet anlægsgennemgang af dit dampsystem

Under en anlægsgennemgang vurderer vores serviceteknikere alle damp- og kondensatinstallationer samt processer, og ikke kun vandudladere. Under anlægsgennemgangen gennemgås alt fra vandkvalitet i dampkedlen til konstatering af rør med mangelfuld isolering.

Vi tilpasser anlægsgennemgangen til dine behov, fra gennemgang af et enkelt anlæg, til en komplet gennemgang af hele dit dampsystem. Under gennemgange identificeres områder i dit dampsystem, hvor der er plads til forbedringer og som i sidste ende bidrager til forbedret driftssikkerhed, øget produktivitet og lavere energiforbrug.

Worldwide service

Spirax Sarco er en global virksomhed med salgskontorer og serviceafdelinger over hele verden. Vores produkter og services henvender sig ikke kun til slutbrugere. Flere og flere OEM-kunder mærker kravene fra deres kunder i udlandet, som forlanger hurtig support af deres anlæg. Også her vil Spirax Service hurtigt kunne arrangere support fra en Spirax afdeling i nærheden. Dette gælder både når det drejer sig om support af komponenter samt hjælp til energirigtige og miljøvenlige tiltag.

Mere end 130 års erfaring indenfor damp og dampsystemer

Siden 1888 har Spirax Sarco arbejdet med automatik til damp og forsket i, hvordan dampen udnyttes bedst og mest økonomisk. Vores erfaring deler vi gennem træning og kurser over hele verden. Den viden vi tildeler os, overføres til vores produkter, så vi altid kan præsentere et tidssvarende produktprogram, som opfylder de gældende krav til effektivitet og driftssikkerhed. Overalt hvor der tales driftsforbedringer og besparelser, vil Spirax Sarco kunne være din samarbejdspartner til at nå de ønskede mål.


Bosch Termoteknik – Dampkedelanlæg med kapacitet på 26.500 kW bliver installeret
Se videoen nederst i nyheden

Statoil producerer 5,5 millioner olie om året på raffinaderiet i Kalundborg, og bruger damp i forbindelse med produktionen. Da de for 3 år siden startede processen med at anskaffe et nyt dampkedelanlæg, faldt valget på en løsning fra Bosch.

Det nye anlæg er det største, som Bosch har installeret i Danmark til dato. Vægten på kedlerne er 54 ton og kondenserende vekslere sikrer overhedet damp med optimal virkningsgrad.

Anlægget blev leveret som et ”turn key”-projekt og stod klart i september 2017.

Kort om anlægget:
25 meter høj skorsten
Vægten på kedlerne er 54 ton.
Termisk virkningsgrad tæt på 100%