Fjernkøling

Fjernkøling dækker køling, hvor der er en vis afstand mellem det sted, hvor fjernkøling produceres, og der hvor den bruges. Begrebet benyttes dog også ofte om fjernvarmedrevne køleanlæg placeret hos eller i nærheden af brugerne. Beregningsværktøj til at effektivisere og optimere energiforbruget inden for forskellige køletekniske områder - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om fjernkøling:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.skafte.as

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


ElectroCare ApS

electrocare

Generatorvej 8 A
2860 Søborg
Telf: 38 34 60 10
E-mail: kbh@electrocare.dk

www.electrocare.dk

kompetencer: elektromotorerpumper, elmotorer, gearmotorer, tilstandskontrol, Grundfospumper, Centrifugalpumper, Grundvandspumper, Spildevandspumper, Spildevands pumper, Drænpumper, Dræn pumper, Søvandspumper, Kloakpumper, Kloak pumper,  Gearpumper, Dykpumper, Industri pumper, Industripumper, Pump, Pumpe, Pumper, Mixere, Fjernvarmepumper, Fjernvarme køling, Asfaltpumper, Chokolade pumper, Chokoladepumper, Pumpe service,  Pumpeservice, Service, Tandhjulspumper, Tandhjuls pumpe, Svømmebads pumper, Svømmebadspumper, Sprinkler pumper, Pumpebrønd, Marinepumper, Marine pump, Støbejernspumper, Bronzepumper, elmotor, elektromotor, DC motor, frekvensomformer, Gearmotor, SKF, lejer, SKFleje, strømisoleret leje, Vedligeholdelses partner

Læs mere om ElectroCare ApS


Vojens Køleteknik A/S

Tingvejen 42D
​6500 Vojens
Tlf.: 74 54 21 76
E-mail: salg@voko.dk

www.voko.dk

Kompetencer: Køleanlæg, kølerum, kølemontører, frostrum, fryseanlæg, køleteknik, kølesystemer, CO2 kølesystemer

Læs mere om Vojens Køleteknik A/S


Mere viden om fjernkøling:

Med fjernkøling menes der levering af koldt vand til forbrugerne med behov for køling. Vandet køles i et centralt anlæg, primært baseret på anvendelse af koldt havvand. Dette er muligt i perioden fra oktober til maj. Vandet distribueres via rørledninger til forbrugerne, som ved hjælp af en veksler anvender det kolde vand til at køle vandet i deres egne systemer. Herefter sendes vandet retur til det centrale køleanlæg, hvor det køles på ny. Fjernkøling fungerer principielt ligesom fjernvarme, idet produktionen sker centralt. Leveringen af køling foregår gennem et sammenhængende rørsystem, der ligner det eksisterende system til distribution af fjernvarme.

I vintermånederne produceres køling ved hjælp af havvand, der hentes ind i kølecentralen gennem en ledning mellem havnene og centralerne. Produktionsformen er helt CO2-fri og kaldes frikøling. Dog bruges en mindre mængde el, når det kolde vand skal pumpes rundt til forbrugerne. I sommermånederne er havvandet ikke koldt nok til, at det alene kan bruges til køleproduktion. I denne periode produceres køling ved hjælp af overskudsvarme fra kraftværkerne. Denne metode kaldes for absorptionskøling.


Prefab-fjernkøleunit fra Armatec opfylder alle specifikationer til en effektiv fjernkøleunit
Tag Armatec med i projekteringsfasen og få 3D-tegninger med den optimale rørføring til rummet

Det giver en hurtig og effektiv installation af den CE-godkendte Prefab-unit.

Vi beregner og leverer også trykekspansion og vakuumafluftere, så du får et optimalt fungerende køleanlæg.


DI – Dansk Industri – Rapport viser kæmpe potentiale ved fjernkøling
Verdens befolkning strømmer til storbyerne, hvor der er brug for at køle husene ned om sommeren
Derfor er der et enormt potentiale for at installere billig og klimavenlig fjernkøling i stedet for aircondition. Men hvis danske virksomheder skal have del i markedet, er det nødvendigt med et stærkt hjemmemarked inden for fjernkøling, understreger Rambøll i en rapport, der er lavet for DI, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien. Teknisk er fjernkøling stort set det samme som fjernvarme, som vi har mange års erfaring med i Danmark. Det drejer sig om vand, der cirkulerer i et ledningsnet til kunder i et byområde. Rambøll peger på, at der mange steder i Danmark er en stribe bygninger med behov for køling inden for kort afstand. ”Vi har mulighed for at videreudvikle de tekniske løsninger inden for fjernkøling. Derfor er det nødvendigt med politisk opbakning, så vi kan skabe et hjemmemarked, hvor vi kan fremvise koncepter for planlægning og design af fjernkøling, og hvor industrien kan udvikle og optimere sine produkter”, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi. Kølebehovet i verden er stærkt stigende pga. befolkningstilvæksten, urbaniseringen og den stigende velstand. Aircondition presser allerede i dag elsystemet i flere lande. I Indien har stigende industrialisering og velstand øget behovet for energi så markant, at der ofte er elafbrydelser i de varmeste timer. FN’s klimapanel, IPCC, anslår, at alene kølebehovet til beboelse vil stige fra 300 TWh i år 2000 til 4.000 TWh allerede i år 2050. ”Hvis fjernkøling for alvor skal have sit store gennembrud, så kræver det, at såvel bygningsejere som kommuner anerkender kølebehovet, og gør det til en central del af sin planlægning. Sådan kan fjernvarmeselskaberne bidrage til at skabe endnu bedre komfort ude i stuerne og på kontorerne og samtidig sikre et stærkt dansk hjemmemarked, der kan understøtte industriens store eksportpotentiale”, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme. Fjernkøling spiller stærkt sammen med fjernvarme og vindenergi. Så uanset hvor i verden man vil udnytte den fluktuerende vindenergi, er det nødvendigt at indrette samfundet med et fleksibelt elforbrug. Det kan lade sig gøre, hvis man har fjernkøling og fjernvarme med tilhørende store lagre. ”Fjernkøling er et kæmpe eksportpotentiale. I disse år foretages der store investeringer i fjernkøling i Mellemøsten og Kina, og man forventer store investeringer i Europa og Indien også”, siger Lars Hummelmose, direktør i Fjernvarmeindustrien.

HOFOR – Kølige regnskabstal: Mere kold luft i København
Regnskab: HOFOR Fjernkøling A/S øger igen omsætningen og resultatet. Der er nu 62 store ejendomme, der får fjernkøling fra HOFOR, og tilgangen af nye kunder forventes at fortsætte i 2017, således at CO2-besparelserne fortsat vokser i København. Udbygningen i Ørestaden går nu ind i projektfasen, således at der forventeligt kan tilbydes fjernkøling i området allerede fra 2018
HOFOR Fjernkøling A/S, der er et af selskaberne i HOFOR-koncernen, har igen leveret det bedste regnskab til dato. Med en række nye store aftaler i 2016 med blandt andre Hotel Sanders A/S, KVUC og IDA er selskabet nu oppe på 62 kunder i København. - Omsætningen i 2016 var på cirka 44,7 millioner kroner og årets resultat efter skat cirka 14,4 millioner kroner. Det er en pæn fremgang i forhold til 2015. Med flere kunder, der tilslutter sig fjernkøling, har vi bedre muligheder for at optimere vores produktion, hvilket kan aflæses direkte i top- og bundlinjen. Vores fjernkøleforretning fungerer på lige markedsvilkår med andre køleudbydere, og vi vil igen i år bruge hele overskuddet fra 2016 til at ekspandere, så endnu flere ejendomme i København kan få glæde af fordelene ved fjernkøling, fortæller chef for HOFOR Fjernkøling, Henrik Lorentsen Bøgeskov. Balancesummen for fjernkøling i København er i alt på cirka 587 millioner kroner, heraf materielle anlægsaktiver på 544 millioner kroner. - Det har påvirket resultatet i positiv retning, at vi nu kan optimere udnyttelsen af vores to kølecentraler. Kombineret med en lav rente og udskudte investeringer, betyder det, at planerne om at bringe fjernkøling ud til endnu flere ejendomme i København, nu er en mulighed, fortsætter Henrik Lorentsen Bøgeskov. Kunder opnår både økonomisk gevinst samt plads- og CO2-besparelse Kølingen fra HOFOR produceres hele året med hjælp fra det kolde havvand i Københavns Havn. Den metode sparer el, og Henrik Lorentsen Bøgeskov glæder sig over, at køling i de kommende år fortsat kan blive en økonomisk god mulighed for endnu flere kunder, der dermed kan være med til at bidrage til en grønnere hovedstad. - Fjernkøling fra HOFOR giver den enkelte ejendom mulighed for at spare op til 40 procent på drifts- og investeringsomkostninger og op til 70 procent af CO2-udledningen. I særdeleshed ser mange af kunderne også en stor fordel i at kunne fjerne larmende og pladskrævende lokale køleanlæg samt at nedbringe risikoen for nedbrud og uventede reparationer ved at have sit eget køleanlæg. Alt dette outsources til os, og når vi udbygger vores køleproduktion hvert år med de nyeste produktionsmaskiner, får både vores eksisterede og fremtidige kunder glæde af det, forklarer Henrik Lorentsen Bøgeskov. Rolle i udlandet Også fra udlandet har der i 2016 været interesse for HOFOR Fjernkøling A/S, der gerne vil være med til at støtte eksportfremmende aktiviteter. Derfor har HOFOR Fjernkøling haft besøg fra fx USA, Sverige og Nigeria for at fortælle mere om, hvad der gøres i København for at udbrede fjernkøling og reducere CO2-udledningen. Netop fjernkølings evne på forsyningsområdet til at skabe en sund forretning med stor vækst, har vakt begejstring i udlandet. Henrik Lorentsen Bøgeskov vurderer, at forretningsmodellen for fjernkøling i Danmark viser, at der kan drives en ny forsyning på markedsvilkår, hvor overskuddet bliver i selskabet til gavn for kunderne. Dette balancerer fint i forhold til andre forsyninger i koncernen, der opererer under andre rammevilkår. Netop dén variant skaber interesse, idet udlandet driver forsyning på markedsvilkår, og han vurderer yderligere, at: - Det er lykkedes os at skabe en sund og stabil vækst på et område, hvor der i fremtiden vil være stigende efterspørgsel - ikke kun i København men også i storbyer over hele verden. Med en solid forretningsmodel og fleksible rammevilkår for fjernkøling i Danmark, har vi de bedste forudsætninger for at vise Danmarks kompetencer inden for design, produkter og drift, således at systemet umiddelbart kan overføres til udlandet. Derfor er vi glade for, at der er interesse fra fx USA for at blive inspireret af de positive erfaringer fra København, og hvordan HOFOR kan bidrage med at skabe CO2-besparelser i andre byer i hele verden, slutter Henrik Lorentsen Bøgeskov

Fjernkøling fra HOFOR blandt verdens grønneste
Fjernkøling fra forsyningsselskabet HOFOR er udvalgt til Sustainia100-listen, der netop er offentliggjort. Listen viser de 100 mest inspirerende grønne løsninger i verden.

Fjernkøling er fremhævet for at bidrage til at skabe bæredygtige byer ved at reducere CO2-udledningen, frigøre plads og skabe økonomiske besparelser for københavnerne.

Dette års internationale Sustainia100-liste er netop offentliggjort. Listen kortlægger førende bæredygtige projekter, teknologier og innovationer fra mere end 150 lande på seks kontinenter.

Efter en gennemgang af mere end 1500 projekter og forretningsmodeller, skitserer listen de 100 bedste eksempler på, hvordan vi helt konkret flytter vores samfund i en mere bæredygtig retning.

Fjernkøling fra HOFOR, der giver ejendomme i København mulighed for et alternativ til traditionelle airconditionanlæg, er udvalgt til listen, som en af verdens mest inspirerende løsninger.

Både i top 10 og top 100

Fjernkøling fra HOFOR er valgt i kategorien "byer", som en ud af blot ti eksempler på, hvordan vi skaber bæredygtige byer.

"Vi sætter stor pris på anerkendelsen ved at være en af de ti løsninger i verden, der er udvalgt til at bidrage med at skabe bæredygtige byer. I vores daglige arbejde er det primære fokus at reducere CO2-udledningen i Købehavn ved at udskifte el-drevne airconditionanlæg til fjernkøling. Det vækker glæde, at vores bestræbelser for at gøre Købehavn CO2-neutral i 2025, også bliver bemærket uden for Danmark," siger chef for fjernkøling i HOFOR, Henrik Lorentsen Bøgeskov.

Fjernkøling - sådan skabes bæredygtige byer

Temperaturerne i byerne stiger med klimaforandringerne. Et større behov for aircondition og køling fører til et højere elforbrug og dermed øget CO2-udledning i mange byer. Traditionelle el-drevne lokale køleanlæg kan være dyre i drift, larmer og bruger meget plads.

HOFOR har skabt et fjernkølingssystem som primært benytter sig af koldt havvand til at producere det kolde vand, der anvendes i ejendommes airconditionanlæg. Det kolde vand distribueres ud til ejendommene via isolerede rørledninger i jorden, hvor det derefter bliver brugt til køling i bygningens airconditionanlæg.

Ved brug af fjernkøling kan CO2-udledningen reduceres med op til 70 % i forhold til brug af lokale køleanlæg. Idet havvandet reducerer behovet for el markant, kan det give ejendommene en økonomisk besparelse i forhold til lokale el-drevne anlæg på op til 40 %.

To yderligere gevinster er, at systemet ikke larmer og frigiver en masse plads, når der ikke skal sidde kølemaskiner på bygningernes sider eller tage. Så kan hustagene i stedet bruges til tagterrasser eller opsætning af solceller.

Store CO2-besparelser

Fjernkøling fra HOFOR har et mål om at reducere CO2-udledningen i København med 30.000 tons C02 om året, når alle fjernkølingscentraler og distributionsnet er etableret.

"Mange ejendomme i København vælger fjernkøling fra HOFOR, idet der både er en økonomisk besparelse på op til 40 %, en CO2-reduktion på op til 70 % og en pladsbesparelse, fordi køleproduktionen nu udføres centralt med havvand som primær ressource. Netop HOFORs mangeårige erfaringer med at levere kollektive løsninger via en central produktion er medvirkende til, at Købehavn nu og fremover bliver en mere bæredygtig by at leve i," lyder det fra Henrik Lorentsen Bøgeskov.

I en global elite

Mandag Morgens internationale bæredygtighedsinitiativ, Sustainia, står bag den årlige liste, Sustainia100. Den bedste løsning af de 100 kåres ved Sustainia Award ceremonien i Paris d. 6. december 2015. Blandt dem, der kårer vinderen er Christiana Figueres, generalsekretær for FNs rammekonvention for klimaforandringer, Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister for Norge, Connie Hedegaard, tidligere EU-kommissær for klima og Dr. Rajendra Pachauri, tidligere formand for Intergovernmental Panel on Climate Change.

Fakta
• Fjernkøling er udvalgt til Sustainia100-listen, som en ud af ti under kategorien "byer," der har fokus på løsninger, der skaber fremtidens bæredygtige byer.
• Kriterierne som bliver vurderet af Sustainia, når virksomheder skal udvælges er bl.a. let tilgængelighed, økonomisk bæredygtighed, forbedring af livskvaliteten og positiv miljømæssig indvirkning.
• Fjernkøling fra HOFOR forsyner erhvervsbygninger og offentlige ejendomme med fjernkøling i København.
• Læs mere om fjernkøling her: www.hofor.dk/fjernkoling
• Læs mere om Sustainia100 listen her www.sustainia.me


Nyt datacenter giver store energibesparelser
Udfald på køleenheder gav problemer for datasikkerheden hos Schneider Electric, som selv producerer datacentre. Svaret blev en helt ny løsning, som både sikrer datasikkerheden og skærer en femtedel af energiregningen i datacenteret takket være frikøling og hot aisle containment.

Datasikkerhed er essentielt i moderne virksomheder, som hver dag sender milliarder af bytes på kryds og tværs af verden. Også hos energispecialisten Schneider Electric, der selv producerer avancerede datacenterløsninger. Gennem en længere periode har virksomheden dog oplevet udfald i køleenhederne i de datacentre, som sikrer dataene i kælderen under hovedkvarteret i Ballerup. Og da 40 procent af Schneider Electrics samlede energiforbrug går til datacenteret, er der behov for en løsning, der kan optimere driften. Derfor har virksomheden nu taget sin egen medicin og installeret et nyt, driftsikkert datacenter med frikøling, som både sikrer den vitale data og giver store energibesparelser.

- Vi har først og fremmest fået en løsning, som giver stor datasikkerhed og enorm fleksibilitet, så vi nemt kan udvide vores kapacitet. Derudover har vi sørget for, at vores nye datacenter også sparer os for en masse energi ved frikøling og hot aisle containment. Vi sparer faktisk tæt på 50.000 kWh om året med den nye løsning, når den er fuldt ud implementeret. Det svarer til en reduktion på cirka 20 procent af datacenterets energiforbrug, forklarer Jørgen Bjerg, der salgsingeniør for APC-datacentre i Schneider Electric.

Valget faldt på en redundant løsning med en kube med 8 rack-skabe, som er koblet sammen i 'gader' i serverrummene, hvilket optimerer udnyttelsen af køleenhederne, da returluften i køleanlæggene bliver så varm som muligt. Dertil kommer et modulært UPS-anlæg, så anlægget nemt kan tilpasses den aktuelle belastning og dermed optimere driften. Uden for står et frikølingsanlæg, som er med til at sikre, at den kolde, danske luft bliver udnyttet til at køle datacentret ned.

Grøn datasikkerhed
 Datacentret er et af de seneste tiltag i en gennemgribende energioptimering, som Schneider Electric har gennemført i hovedkvarteret. Det har indtil videre ført til en besparelse på 586.000 kWh over de senest to år. Nu spiller det nye datacenter en vigtig rolle i de fremtidige energibesparelser.

- Projektet handler om at sikre drifts- og datasikkerhed, hvilket har været den absolut vigtigste faktor for vores valg. Når det er sagt, så har vi tænkt energibesparelser ind i vores nye datacenter, så vi har optimeret energiforbruget, når vi alligevel skulle lave en stor udskiftning. Nu er det nye datacenter en vigtig brik i vores omfattende projekt om energioptimering, siger Jørgen Bjerg, der har designet løsningen, som nu snurrer i kælderen i Ballerup.

Frikølingen er blevet etableret samtidig med udskiftningen af servere, rack-skabe og UPS'er, så den nu står til frit skue foran et fælles aktivitetsrum for medarbejderne i Ballerup.

Kælderkoldt showroom
Den datasikre løsning er skræddersyet til Schneider Electric i Danmark på baggrund af den mangeårige erfaring og ekspertise, som firmaet APC bragte ind i koncernen, da firmaet i 2007 blev inkluderet i Schneider Electrics globale portefølje. Nu har Schneider Electric i Ballerup fået en løsning, som svarer fuldstændig overens med dem, kunder får tilbudt.

- Vi har taget vores egen medicin og fået et datacenter, som er stabilt, kompakt og ikke mindst grønt. Det er en løsning, som løser nogle driftsmæssigt udfordringer, mens vi sparer endnu mere energi. Det vil vi gerne vise vores kunder, og vi har kort sagt fået et showroom i kælderen, hvor vi kan vise kunder og samarbejdspartnere mulighederne med en vores løsninger inden for både hardware og software, siger Kim Bo Jensen, som er salgsansvarlig for datacentre i Schneider Electric.
 Datacentret i Ballerup er koblet op på platformen StruxureWare Operations, der gør det nemt at følge tilstanden og energiforbruget i Schneider Electrics datacentre i både Kolding og Ballerup.

Fakta: Det grønne datacenter
• Løsningen har medført en besparelse på 20 procent af Schneider Electrics energiregning i datacenteret.
• Serverne er sat op i 'gader' i 8 nye rack-skabe for optimal udnyttelse af energien.
 Løsningen er redundant for maksimal datasikkerhed.
• En UPS APC Symmetra PX2 160kW med Integrated Modular Distribution med en effekt på 144kW i redundant konfiguration sørger for sikkerheden.
• Datacentret kører køling med hot aisle containment samt et frikølingsanlæg, der udnytter kulden i luften til at holde temperaturen i datacentret nede.
• Schneider Electric regner med at spare 50.000 kWh årligt med det nye datacenter i Ballerup. Det svarer til ca. 50.000 kroner.