Energistyring

Energistyring - Formålet med energistyring er at undgå unødvendigt energiforbrug samtidig med, at nytteværdien, eksempelvis i form af: komfort ( boliger, virksomheder, offentlige bygninger), produktivitet (industrielt energiforbrug), salg (handels- og servicesektoren) opretholdes.

Leverandører af og viden om energistyring:


Condair A/S

condair

Parallelvej 2
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 2100
E-mail: condair.dk@condair.com

www.condair.dk

kompetencer: luftbehandling, befugtning, dampbefugtning, trykdampbefugtning, dampfordelersystemer, evaporativ køling, forstøver, kontorbefugtere, affugtning, højtryksbefugtning, luftbefugtning, fugtstyring, returluftkøling, energibesparelser

Læs mere om Condair A/S


Gewa Control ApS

Merlegårdsvej 19
2635 Ishøj Landsby
Tlf. 39 56 29 00
E-mail: kim@gewa-control.dk

www.gewa-control.dk

Kompetencer: Automatik til ventilation, automatik til varme, styring og regulering, ventilation, varme, CTS-anlæg, kontrolanordninger, pneumatik

Læs mere om Gewa Control ApS


Hotpaper

hotpaper

Agerhatten 9
5220 Odense Sø
Telf: 70 277 699
E-mail: info@hotpaper.dk

www.hotpaper.dk

Kompetencer: Indeklima, hulmursisolering,  loftisolering,  papirisolering, efterisolering, efterisolering hulmur, ventilation

Læs mere om Hotpaper


LEM Nordic

Haraldsvej 60
8960 Randers SØ
Tlf.: 60 43 19 53
E-mail: ASL@lem.com

www.lem.com

Kompetencer: Transducere, drev, strømforsyninger, strømforsyningssystemer, AC/DC konvertere, energiapplikationer

Læs mere om LEM Nordic


Lund Thunbo ApS

Holmbjergvej 97
8420 Knebel
Tlf.: 31 14 44 84
E-mail: kimotto@lundthunbo.dk

web

Kompetencer: Biogas, biogasopgradering, energianlæg, varmepumper, gas til transport og gasanlæg, projektering, ATEX, maskinsikkerhed

Læs mere om Lund Thunbo ApS


ProVentilation A/S

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre
Tlf.: 36 36 09 09
E-mail: info@proventilation.dk

www.proventilation.dk

Kompetencer: Komfortventilation, ventilation, ventilationsmontage, indregulering, service af ventilationsanlæg, ventilationsanlæg, indeklima, styring og regulering, køleanlæg, automatik, skoleklima, luftrenser, energioptimering

Læs mere om ProVentilation A/S


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Mere viden om energistyring:

Definitionen på energistyring er: Energistyring er en systematisk metode, som ved kontrol og overvågning sikrer en effektiv drift af virksomhedens energiforbrugende anlæg.

Energistyring er et middel til opnåelse af lavest mulig energiforbrug og dermed spare driftsomkostninger. Et middel til at fastholde opnåede energibesparelser
Energibesparende i kraft af øget opmærksomhed
Et middel til at afdække nye muligheder for at effektivisere energiforbruget
Emissionsbegrænsende - især CO2

Energistyring består af følgende faser:
Registrering af energiforbrug og parametre/faktorer som har betydning for energiforbruget. Beregning og sammenligning af registreret forbrug, nøgletalsdannelse. Analyse og vurdering af registrerede data og af nøgletal og sammenligning med allerede kendte nøgle- og referencetal.
Fejlretning, energieffektivisering. Status og budgetlægning af energiforbrug for det kommende år.


DTU – Ny metode gør det nemmere at reducere virksomheders energiforbrug
En ung forsker på DTU har udviklet en metode, der begrænser antallet af nødvendige måledata for at kunne identificere, hvordan virksomheder med procesproduktion kan sænke deres energiforbrug

Blandt virksomheder er der en øget opmærksomhed på, hvordan de kan reducere deres energiforbrug og CO2 udledning yderligere. Det gælder særligt produktionsvirksomheder med kølings- eller opvarmningsprocesser, der kræver meget energi.

Det har dog hidtil været både arbejdskrævende og dyrt at få installeret måleudstyr for at indhente de rette data til at identificere, hvor i virksomhedens processer, det er muligt at spare energi. Ikke blot skal der måles på de rette forhold og tages højde for de usikkerheder, målingerne indebærer, men efterfølgende skal den store mængde data også behandles og analyseres, før de kan anvendes til at foretage konkrete besparelser.

Nu har Riccardo Bergamini, der er ph.d.-studerene på DTU Mekanik fundet en ny metode, der kan lette dette arbejde.

”Ved at anvende teknikker fra særligt følsomhedsanalyse, der typisk er en del af statistisk analyse, har jeg udviklet en ny metode, som hurtigt kan definere hvilke essentielle data, der er nødvendige for at pege på, hvordan virksomheder kan optimere deres energiforbrug,” siger Riccardo Bergamini.

Usikkerheds- og følsomhedsanalyse Den nye metode indledes med en simpel indsamling af de data, der allerede er til rådighed i virksomheden både fra eksisterende målinger af tryk, temperaturer, flows m.m. og erfaringer fra de medarbejdere, der konkret tager sig af produktionen. Derefter gør metoden brug af simulationsteknikker fra usikkerhedsanalyser samt teknikker fra følsomhedsanalyser til i første omgang at fastlægge hvilke af de målte parametre, hvor en stor præcision af resultatet ikke er nødvendig for analysens formål. Til sidst bliver det på den baggrund muligt at fastlægge, præcist hvad der er nødvendigt at måle med stor nøjagtighed for at kunne lokalisere mulige energibesparelser. ”I forhold til at gennemføre en pinchanalyse, der også kan bruges til denne type opgaver, og som inddrager målinger fra måske i alt 100 forskellige punkter, kan den nye metode skære antallet ned til kun at være omkring 20 faktorer,” siger Riccardo Bergamini.

Arbejdet med at udvikle den nye målemetode er sket i tæt samarbejde med virksomheden GEA, der bl.a. leverer procesudstyr og løsninger til industrien. GEA udfører i forvejen pinchanalyser på virksomheder, men har samarbejdet med DTU i håbet om at kunne finde en metode til mindre tids- og omkostningskrævende energianalyser.

“En vigtig gevinst ved at reducere antallet af målinger i arbejdet med at finde mulige energibesparelser, er at det bliver økonomisk overskueligt at installere og vedligeholde monitoreringssystemer til dette, også for mindre virksomheder. En begrænset datamængde gør det også nemmere for virksomhedsejere at have et vedvarende fokus på og overblik over deres energiforbrug,” siger Lorenzo Bellemo, der er energiekspert i GEA.

Store forventninger til anvendelsen Riccardo Bergamini har i samarbejde med GEA gennemført målinger med den nye metode på i alt 5 forskellige mejerivirksomheder, der fremstiller enten mælkepulver eller ost. I alle tilfælde har det vist sig, at antallet af måleparametre har kunnet nedsættes markant. På et ostemejeri krævede en pinchanalyse eksempelvis omkring 200 forskellige målinger af temperaturer, fastindhold og massestrømme, der med den nye metode kunne reduceres til blot 28. På den baggrund kunne den nye metode pege på mulige energibesparelser på omkring 24 procent.

Lorenzo Bellemo forventer, at GEA vil kunne tilbyde den nye metode til mange andre af deres kunder, der benytter sig af samme type processer som de undersøgte mejerivirksomheder. Det drejer sig bl.a. om producenter af frysetørret kaffe, drikkevarer, medicin o.l.

Professor Brian Elmegaard, der er vejleder på projektet, ser også store muligheder.

”Vi forventer at kunne finpudse den nye metode i de kommende måneder, så den fremover bliver mulig at anvende for GEA og andre interesserede. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at metodens anvendelse af færre målepunkter vil give langt flere virksomheder mod på at analysere deres energiforbrug mere detaljeret, end de gør nu.”


Phoenix – Måling, kommunikation og afregning af energidata
De nye MID energimålere fra EMpro produktprogrammet kan benyttes til afregningsformål

Målerne indsamler vigtige elektriske parametre og kommunikerer dem via almindelige interfaces. Produktvarianter til direkte strømmåling, uden eksterne strømtransformatorer, sparer tid og penge.

Målerne er blevet testet i overensstemmelse med European Measuring Instruments Directive. Det gør det muligt at afregne den forbrugte energi til det korrekte kostcenter. Målerne registrerer strøm, spænding, effekt og energi. Til høje strømme fås varianter med måleindgang for strømtransformere. Strømme op til 80 A registreres hurtigt og direkte ved at benytte modeller med indbyggede strømtransformere. Alle målerne gør det muligt at måle spændingen direkte. Også andre karakteristiske værdier beregnes i processoren og forsynes via interfaces. Kommunikation i overordnede kontrolsystemer sker via M-Bus, Modbus/RTU eller Modbus/TCP interfaces. Derudover har alle enheder en S0 udgang. Med en bredde på blot 72 mm er produkterne meget pladsbesparende.


Schneider – Nu kan du styre energiforbruget med et swipe
I dag er brugervenlighed alfa omega, og mange ting kan efterhånden styres med et swipe på telefonen

Men nu tager energigiganten Schneider Electric tankegangen fra smartphones ind i kontoret og hjemmet med en vægmonteret touchskærm, der gør det nemmere at styre lys og temperaturer i bygningen.

I dag er efterspørgslen på intelligente energistyringssystemer til bygninger større end nogensinde før, og som resultat stilles der stigende krav til systemernes brugervenlighed og fleksibilitet. Den tendens imødekommer den globale specialist i energistyring og automation, Schneider Electric, nu med en vægmonteret touchskærm til betjening af bygningers indeklima.

Opfylder et stigende behov Løsningen har fået navnet KNX Multitouch Pro. som gør det muligt at styre forskellige elementer i rummet så som temperatur, persienner og belysning med et intuitivt brugerinterface, der kan skræddersys og er lige så nem at betjene som en smartphone.

KNX Multitouch Pro anvender den åbne og standardiserede protokol KNX, som er en af de mest udbredte kommunikationsprotokoller til bygningsautomation.

"Vi ser en stigende interesse for intelligent energistyring både i virksomheder og private hjem, men det er vores opgave at gøre det komplekse simpelt. Det er KNX Multitouch Pro et direkte eksempel på, fordi vi samler forskellige elementer i boligen på en enkelt skærm. På den måde har man fuld kontrol over indeklimaet og komfort, fordi man undgår at gå og justere på samtlige radiatorer, kontakter og persienner i løbet af dagen og i stedet kan betjene det hele ét sted,” siger David Toftlund, produktchef i Schneider Electric.

KNX Multitouch Pro er specielt designet til hoteller, kontorer, større boliger samt mindre butikker og er især egnet til nybyggerier og renoveringer.

Nem installation Det er ikke kun KNX Multitouch Pro’s funktioner, der er optimerede – en stor fordel for især montører er, at opsætningen og installationen også er fleksibel og nem at udføre.

Man kan have op til otte funktionssider, som frit kan konfigureres med de ønskede funktioner. Desuden kan de mest anvendte funktioner aktiveres med en håndbevægelse. KNX Mutitouch Pro drives af spændingen på KNX-bussen, som forbinder de enkelte komponenter, og kræver således ikke separat strømforsyning.

Fordelene ved KNX Multitouch Pro
• Nem installation: Kan installeres i de enkelte rum og konfigureres fra ét centralt sted.

• Alsidig: Kombinerer den funktionelle alsidighed ved en termostat- og multifunktionsknap.

• Skræddersyet og intuitiv: Man kan vælge mellem flere betjeningsmuligheder for at justere elementerne; ved at trykke, swipe eller dreje – eller en kombination. Funktionsbetjeningen tilpasses brugerens ønsker og kan til enhver tid tilpasses nye brugere eller situationer.

• Prioriterer det, der er vigtigst: Den mest anvendte funktion kan aktiveres ved en simpel, berøringsfri håndbevægelse, og i dvaletilstand kan displayet slukkes helt eller vise et billede, f.eks. et firmalogo


EnergiData – Godt samspil optimerer energistyringen
Danfoss ECL 310 spiller godt sammen med MinEnergi, som er EnergiDatas energistyringsværktøj

På den ene side har Danfoss ECL 310 sine klare forcer i at regulere flere former for energiforbrug, og på den anden side kan den dermed fodre MinEnergi med en hel masse data. Derfor kan boligselskaber, virksomheder med mange filialer etc, der har en ECL 310, få stor gavn af at mikse de to løsninger

I den danske cleantech-virksomhed EnergiData oplever man stor efterspørgsel på en løsning, hvor MinEnergi og Danfoss ECL 310 ikke blot er i samspil, men optimerer energistyringen.
 
Især boligforeninger, hvor viceværten skal skovle sne og slå græs og ikke nødvendigvis har forudsætningerne for at være god til optimering af energiforbruget, kan løsningen vise sig hjælpsom og effektiv.

Fordel for boligforeninger
Normalt udstyrer EnergiData kunderne med en såkaldt datalogger, der er forbundet med kundens måler, hvorfra der bliver sendt data til EnergiDatas online energistyringsværktøj MinEnergi. En Danfoss ECL 310, som en del af MinEnergi-brugerne har installeret, er imidlertid ikke en hindring for at kunne nyde godt af MinEnergi.

Tværtimod supplerer de to løsninger hinanden godt, forklarer Christian Engelsen, energikonsulent i EnergiData.

"En Danfoss ECL 310 bruger EnergiData til at lave fjernaflæsning igennem, og ved at koble den sammen med internettet og med MinEnergi, sparer man dermed en datalogger. Vi kan altså - hvis kunden allerede har en Danfoss ECL 310 - genanvende den til fjernaflæsning, da den jo styrer varmeanlægget hos kunden i forvejen," siger Christian Engelsen.

"Lige præcis det setup har vi sat op i flere boligforeninger, hvor en ejendom over 300 kvadratmeter i henhold til tekniske bestemmelser skal have installeret varmestyring. Det er samtidig en fordel for kunden, at de kun skal have én boks. Det giver også færre nedbrud og mindre vedligehold," tilføjer han.

Nemt og internetbaseret
En ECL 310 kan ikke kun styre varmeanlæg, men også ventilationsanlæg, hvilket igen kommer brugeren til gode, så der kan styres på flere ting og optimeres på energiforbruget mest muligt.

"Efter at Danfoss har indrettet den, så den ikke kun kan tage sig af varmestyring, men også ventilationsstyring, er der flere typer brugere, der kan have glæde af det her. Det er selvfølgelig stadig boligselskaber, men det kan også være virksomheder med flere filialer eller bygninger," siger Christian og pointerer, at løsningen med at integrere ECL 310 og MinEnergi er smart, fordi den kan tilkobles online.

"På den måde kan man sidde 'hjemme' og styre det. Det er praktisk, når man har én ansvarlig for mange ejendomme spredt rundt omkring i Danmark. Fx har en af vores kunder, et større almennyttigt boligselskab investeret i Danfoss ECL 310 til at samle data, mens vi så fjernaflæser og energistyrer. Vi kan altså se energiforbruget med den ene hånd, og med den anden hånd kan vi gøre noget ved det. Så det betyder, at vi faktisk kan tage handling og ikke kun overvåge. Og det er jo den gode løsning for kunden," uddyber energikonsulenten.


Schneider Electric Danmark – Ekspertens 4 grunde: Derfor skal smart energistyring på ledelsens agenda
Det er dyrt, ineffektivt og skadeligt for miljøet, når varme- køle- og el-systemerne på kontoret eller fabrikken, ikke taler sammen. Her får du 4 afgørende grunde til, hvorfor du som leder bør indtænke intelligent energistyring, når du fremtidssikrer forretningen

Kontorbygninger og andre store bygninger er blandt de største energislugere i verden. Ifølge Energistyrelsen, bruges 30-40 procent af den danske energi på varme, køling og el i bygninger. Samtidig er bygningerne ansvarlige for cirka 40 procent af den samlede CO2-udledning i verden.
"I dag findes der i langt de fleste virksomheder flere forskellige systemer til styring af varme, køling og el, som ikke kan tale sammen – og det er hverken godt for forbruget eller miljøet," fastslår energistyringsekspert Michael Thode fra Schneider Electric.

Men, der er håb forude. Nutidens intelligente energisystemer sammenkobler alle relevante dele, så de er integrerede, dvs. de kan 'læse og forstå' hinandens data. Det kaldes også IoT (internet of things) eller IIoT (industrial internet of things). Systemerne vil automatisk monitorere og analysere forbruget i realtid. På den måde indsamler virksomheden data, som er nødvendige for, at de kan nedbringe forbruget.

Her får du fire gode grunde til, hvorfor du som leder bør tænke intelligent energistyring ind i forretningen, fra energistyringsekspert Michael Thode:

1. Effektivisering
I kan skære op til 30 procent af energiforbruget ved at skifte til intelligent energistyring. Det skyldes, at virksomheden, med afsæt i valide data, kan beslutte, hvor der skal effektiviseres. Samtidig skal der bruges færre ressourcer på at aflæse forbruget på de enkelte systemer manuelt. Den tid kan fremover bruges på vigtigere opgaver. Med et overblik over forbruget får hver afdeling eksempelvis mulighed for at spare både tid og penge ved at kunne se og måle data, time for time.

2. Software skåner miljøet
Flere og flere virksomheder sætter mål om at blive helt eller delvis CO2-neutrale. Men mange har svært ved at vælge de rigtige virkemidler. Det viser en undersøgelse fra det Økologiske Råd. Energistyringssoftware kan give virksomhederne den viden, de har brug for til at nedbringe deres CO2-udledning.

3. Minimerer nedetiden
Dårlig spændingskvalitet er et større problem, som kan betyde nedbrud og høje regninger. Det er en udfordring for mange virksomheder, og derfor en vigtig KPI for driftschefer. Moderne energistyringskomponenter, som fx maksimalafbryderen Masterpact MTZ fra Schneider Electric, kan registrere spændingskvaliteten og dermed mindske risikoen for nedbrud og unødig slitage.

4. I er fremtidssikret
Opdatering og fremtidssikring er ikke ensbetydende med indkøb af ny hardware. Moderne power management-systemer opdateres løbende, så de altid er ajour med softwarepakkerne – fx med EcoStruxure Power, der sørger for en fuld integration på tværs af systemerne. I er også fremtidssikret i den forstand, at I undgår, at el-forbruget stiger til det dobbelte frem mod 2040. Det er prognosen, hvis virksomheden fortsætter som nu.


WAGO – Energidataopsamling: målesystem med merværdi
Med det nye energidatastyringssystem tilbyder WAGO en nem løsning til opsamling og administration af energidata – helt uden programmering og altid med mulighed for yderligere opgradering

Virksomheder kigger mere og mere på effektiviteten af deres bygninger og anlæg. Hvor stort et besparelsespotentiale der findes, kan dog først konstateres, når alle energiformer og de tilknyttede forbrugere registreres systematisk. WAGO's nye energidatastyringssystem omfatter prædefineret hardware og en brugervenlig software, som nemt kan integreres i både anlægs- og bygningsautomation.

Modulær opsamling af energi- og procesdata
På hardwaresiden udgør en applikationscontroller i PFC200-serien og WAGO-I/O-SYSTEM 750 grundlaget. Den modulære opbygning giver mulighed for individuel tilpasning til den pågældende applikation og for opfyldelse af enhver virksomheds krav. Foruden energispecifikke værdier, såsom strøm og spænding, kan mange andre målestørrelser, der er relevante for industri- og procesautomation samt bygningsautomation, også registreres, f.eks. gas, varme, vand, trykluft og temperatur.

Moderne software
WAGO's energidatastyringssystem bliver til en effektiv og brugervenlig løsning via den tilhørende softwareapplikation. Denne software er allerede installeret i controlleren og genkender ved start automatisk de tilsluttede I/O-moduler. Indgangene tilpasses til dataopsamlingen ved nem konfigurering. Alle indstillinger både under idriftsættelsen og under selve driften foretages let via museklik. Det er nemlig ikke nødvendigt at programmere. Man kan få adgang til den grafiske brugerflade via HTTPS og standardbrowser.

Overførslen af data til en overordnet energistyringssoftware sker via Modbus TCP/IP eller som CSV-fil via FTPS. Desuden er det muligt at lagre det historiske forløb på et SD-kort i controlleren. WAGO's nemme og fleksible løsning er tilpasset til eksisterende infrastrukturer og styringssystemer og giver virksomheder med eksisterende energistyring et større overblik over deres målepunkter på en lettere måde.

Visualiseringen er inkluderet
Det nye energidatastyringssystem er desuden velegnet til alle de virksomheder, som netop er startet med energiovervågning eller ønsker at arbejde uden en overordnet energistyringssoftware. Med det integrerede visualiseringsværktøj kan der genereres forskellige analyser. Virksomheder kan således generere forbrugskurver, der er synkroniseret med energiforsyningskilderne, eller ved en sekund til sekund-visning registrere, hvilke forbrugere der er ansvarlige for belastningspeaks eller transienter. Desuden kan energiforbruget aflæses afhængigt af bestemte procestilpasninger – f.eks. for at registrere, hvor meget energi der spares ved at anvende motorer med variabel hastighed eller nye lyskilder


KE Fibertec – Skærpede energikrav øger interessen for alternative byggematerialer
I BR2020 er energirammen 25 kWh/m2/år for et kontorbyggeri, hvilket øger interessen for energi-venlige produkter. FBS paneler til loftsventilation har et lavere tryktab end traditionelle armaturer og dermed kan man spare på energien og samtidig bevare et godt indeklima.

Af salgschef René Frimodt, KE Fibertec

Vi skal spare på energien, og da byggeriet står for ca. 40% af energiforbruget, er det her der skal sættes ind. Energirammen er bygningens behov for tilført energi til bl.a. opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand, og den vil blive skærpet i årene fremover. Allerede i Bygningsreglement 2020 (BR20) vil den tilladte energiramme i f.eks. kontorbyggeri være kun 25 kWh/m2/år, og det stiller store krav til hver enkelt energiform. Samtidig betyder det, at man som indkøber af materialer vil være tvunget til at se efter alternative produkter, der har en bedre energiprofil.

Loftpaneler med lavt tryktab

I forhold til ventilation vil det uden tvivl betyde, at luftmængderne bliver mindre fremover, og dermed vil det være en udfordring at skabe et behageligt indeklima.

FBS paneler er loftpaneler til lavimpulsventilation. Løsningen er udført i et vævet tekstilmateriale og de er velegnet til kontorer, skoler og andre komfortmiljøer, hvor der stilles krav om et løbende luftskifte. Med FBS paneler fordeles den friske luft over hele paneloverfladen, hvilket sikrer et godt indeklima uden trækgener.

Systemet har desuden et lavere tryktab end traditionelle stålarmaturer, uden at det går ud over luftkvaliteten. Læs mere på fbspanels.com/da

Om KE Fibertec

KE Fibertec AS udvikler, producerer og markedsfører ”godt indeklima” eller luftfordelingssystemer baseret på fiberteknologi. Tekstilkanalerne finder anvendelse i skoler, laboratorier, sportshaller, på kontorer, industri og mange andre steder, hvor der er behov for et godt indeklima og en effektiv luftfordeling.

Læs mere på www.ke-fibertec.dk


EnergiData – Scandlines sparer på energien
Scandlines har taget endnu et skridt i den energibesparende retning. Investeringer i energistyring i bygningerne på havnene i Rødby og Gedser betyder, at man ikke længere spilder unødvendig el, vand og varme

Scandlines går gerne forrest, når pengene skal sættes i miljøvenlige investeringer. Således kunne selskabet i 2013 præsentere verdens største hybridfærge og sejler i dag med fire hybridfærger. På vandet har man altså fundet en del af formlen for succes med miljøvenlige tiltag. Endnu et tiltag er taget, og denne gang er man gået på land. Scandlines har nemlig fået installeret energistyring, som allerede har givet besparelser. Man er blandt andet blevet gjort opmærksom på ventilationsanlæggets driftstider gennem programmet og har ændret dem. Ved at nedjustere antallet af driftstimer samt indblæsningstemperatur kan Scandlines således spare cirka 25.000 kr. om året pr. anlæg.

Man har fået installeret det internetbaserede program "MinEnergi", hvor alle målerdata fra havnebygningerne i Rødby og Gedser samles. På den måde har man styr på forbruget af el, vand og varme helt ned på timebasis. Derudover modtager en medarbejder hos Scandlines en alarm ved overforbrug, og på den måde kan et spild hurtigt stoppes. Samtidig kan personalet i de administrative funktioner nemt hente relevant data om energiforbruget.

Tryghed med overvågning

Fritz Kristensen er havneinspektør for Scandlines i Rødby og Gedser. Han har det daglige ansvar for bygningerne og energistyringen i havneområderne. "Det giver en stor tryghed, at vi nu kan overvåge vores energiforbrug time for time og modtager alarmer, hvis et forbrug er for højt," siger han. "Det betyder, at vi ikke oplever spild på eksempelvis varme. Samtidig kan vi gå ind og se på, om der er nogle steder, hvor vi kan energioptimere og foretage nogle ændringer i vores forbrug." I den henseende er EnergiData, som udbyder programmet, også en vigtig brik. "Vi får nemlig også kvalificeret rådgivning fra dem, og på den måde kan de hjælpe os med at se på, hvor vi fremover kan hente nogle besparelser," forklarer Fritz Kristensen.

En konkret besparelse har Scandlines også hentet på fjernvarmen. Gennem MinEnergi og rådgivningen fra EnergiData blev man opmærksom på den dårlige afkøling af fjernvarmevandet i en af selskabets bygninger. Her blev afkølingen af fjernvarmevandet forbedret fra ca. 50 C til ca. 300 C. Det har betydet en besparelse på cirka 120.000 kr. pr. år i strafafgift. Ligesom de øvrige data vil Scandlines kunne se denne besparelse i MinEnergi.

Letter administrativt

Med MinEnergi har Scandlines også alle målerdata samlet ét sted, og det er en stor fordel, når der skal indberettes. "Med programmet er vi sikre på, at vi har de rigtige energital til miljøregnskaberne og forsyningsselskaberne, og vi kan nemt finde tal fra tidligere måneder og år," forklarer Lotte Hansen, som er økonomiassistent hos Scandlines. Det gør arbejdet meget nemmere, og hun er ikke længere afhængig af, at kolleger indrapporterer tallene.

"Tidligere blev alle målerdata skrevet ned i hånden og måske først afleveret den 10. i måneden. Nu kan jeg hente alle hovedmåleraflæsninger samt bimåleraflæsninger den første i måneden eller trække data ud for den ønskede måned uanfægtet, hvilken dato vi er fremme ved," forklarer hun.

Hun fortæller desuden, at de valide målerdata, som indsamles gennem MinEnergi betyder, at hun nemt kan tjekke, at den aktuelle måneds forbrug stemmer overens med det fakturerede og dermed, at selskabet heller ikke betaler afgifter for et større forbrug, end man reelt har.

Dermed opfylder MinEnergi en administrativ lettelse, og samtidig henter man besparelser hjem på energien. "Det handler i høj grad om at plukke de lavthængende frugter, og det er det, vi gør med energiovervågningen og den rådgivning, vi får fra EnergiData," siger Fritz Kristensen


Nyt unikt og miljøvenligt energirenoveringskoncept sparer boligforeninger for tårnhøje genhusningsomkostninger. Nyheden præsenteres på messen Building Green
Et helt nyt og unikt energirenoveringskoncept fra KOMPROMENT ApS skal i fremtiden hjælpe boligforeninger, kommuner og private med intelligent, miljøvenlig og omkostningsbesparende energirenovering. Nyheden præ-senteres på stand nr. 11 på messen Building Green i Forum fra d. 29. – 30. oktober 2014

Antallet af almene boliger, udlejningsejendomme og ejendomme generelt, der står overfor at skulle energirenoveres i årerne fremover, er omfattende. De bygningsansvarlige der involveres i de enkelte projekter - sidder derfor med en kæmpe stor opgave foran sig.
En opgave, der rummer store tidsmæssige såvel som økonomiske udfordringer. Et stort antal leverandører skal samarbejde, tidsplaner og materialeleverancer med mere skal afstemmes. Alt i alt en logistikmæssig krævende koordineringsopgave.
Omfanget af krav fra det offentlige er en yderligere udfordring, for ikke at tale om hele problematikken med at få boligforeningernes lejere genhuset i renoveringsperioden. Men sådan behøver det ikke være fremover.
Én samlet rådgivning, én leverandør, ét ansvar
KOMPROMENT ApS har taget boligforeningernes, kommunernes og den private boligejers udfordringer op, og tilbyder nu en samlet materialerådgivning, leverance og logistikmæssig hjælp til alle bygningsansvarlige i både den private og almene boligsektor.
KOMPROMENT ApS og to andre virksomheder er gået sammen og har udviklet et helt nyt og unikt koncept, hvor bygningens totale energirenovering kan foregå UDVENDIG, og hvor én leverandør påtager sig hele ansvaret for det totale energirenoveringsprojekt og den hertil hørende rådgivning.
Fremtidens energirenovering foretages på bygningens yderside
De tre virksomheder, der hver især har et selvstændigt sortiment af højkvalitetsprodukter, er gået sammen om at tilbyde én samlet energirenoveringsløsning, som tager vare på miljøet, skaber et sundt og rent indeklima og er med til at reducere det samlede energiforbrug. De bygningsansvarlige får én leverandør og ét kontaktpunkt under hele renoveringsforløbet. Selve renoveringen foregår som nævnt på bygningens yderside.

KOMPROMENT ApS - facadesystemer
De tre virksomheder er KOMPROMENT ApS der leverer tag- og facadesystemer, Saint-Gobain ISOVER, der leve-rer isoleringssystemer og Hoval A/S, som leverer varme- og ventilationssystemer.
Fordelen er, at de bygningsansvarlige i fremtiden kun skal forholde sig til én samarbejdspartner og én leverandør. En leverandør, der både kan levere en samlet rådgivning og en samlet koordinering af materialeleverancer med hensyn til nye facader, isoleringssystemer og varme- og ventilationsanlæg gennem hele projektforløbet.
Alle involverede parter får et langt større overblik, og selve projektet bliver mere gennemsigtigt fra start til slut.
En anden stor fordel er, at der kun er én leverandør, der påtager sig hele ansvaret for, at tingene koordineres og gennemføres så optimalt som muligt både hvad tid, økonomi og materialeleverancer angår.
Genhusning af beboere ikke længere nødvendig
Det helt unikke ved denne renoveringskonstellation er ydermere, at det nu er muligt at trække ALLE tekniske installationer på de udvendige sider af ejendommenes bærende vægge.
Arkitekter, ingeniører og håndværkere skal således kun have minimal adgang til de enkelte lejligheder, mens renoveringen foregår. Det er derfor ikke længere nødvendigt at genhuse beboerne, og herved kan der spares meget store genhusningsudgifter.
Hele boligsektoren kan få glæde af at energirenovere på denne måde, hvad enten der er tale om nybyg, renovering af ældre ejendomme, eller af private/offentlige bygninger mv.


Styr på energien hos de unge
Hos Kollegiernes Kontor i Sønderborg og Cama-Kollegierne i Svendborg holdes der skarpt øje med, at energiforbruget ikke løber løbsk. Med et internetbaseret energistyringssystem kan forbruget følges time for time. På den måde opdages energispild hurtigt, og det giver penge på energikontoen.

Det kan være en udfordring at spare på energien blandt unge mennesker, men både Cama-Kollegierne i Svendborg med 465 lejemål og Kollegiernes Kontor i Sønderborg med 776 lejemål har fundet vejen, og den vej giver bl.a. praj om spild, inden det bliver rigtig dyrt. Med energistyringsprogrammet "MinEnergi" kan kollegiekontorerne bl.a. nøje følge el-, vand- og varmeforbruget i de fleste bygninger, modtage alarmer ved overforbrug samt benchmarke bygningerne, de hver især råder over. Det giver et godt overblik over forbruget og hurtig reaktion, hvis der er et spild.

Cama-Kollegierne har gennem tre et halvt år benyttet MinEnergi, som er et internetbaseret energistyringsprogram, som udbydes af danske EnergiData, datterselskab til energiselskabet OK. I Sønderborg har de benyttet programmet i et par år. "Vi valgte at få installeret programmet, da vores forsikringsselskab i forbindelse med renovering af vores teknikrum bad os om at få overvågning på vandmålerne. Programmet er supernemt at bruge, og vi kan følge energiforbruget med få klik," fortæller Jørgen Sejrup, teknisk inspektør på Kollegiernes Kontor i Sønderborg. 

Kan hente relevante data

Begge kollegiekontorer er glade for, at de kan hente data ud af programmet, som de kan bruge til at kontrollere tallene fx ved årsafregning, men de bruger dem også til gennem året at benchmarke de forskellige bygningers forbrug. "Vi kan holde bygningernes forbrug op mod hinanden og sammenligne forbruget. På den måde kan vi se, hvor der bliver sparet mest, og hvor vi kan sætte yderligere ind," fortæller Jørgen Sejrup. "Vi sammenligner naturligvis kollegiebygningerne alt efter type, så det bliver en fair vurdering," forklarer han. 

Fejlforbrug blev dokumenteret i Svendborg

Cama-Kollegierne i Svendborg har et eksempel på, hvad de har brugt data til. "Jeg har for eksempel anvendt programmet til dokumentation af tal på fjenvarmen," fortæller Knud Rasmussen, som er inspektør hos Cama-Kollegierne og står for den daglige drift. Han fortsætter: "Der var nemlig blevet installeret en ny måler på et kollegie, og her var opsætningen forkert, så måleren registrerede forbruget i MWh i stedet for kWh, hvilket jo gav en noget højere regning end forventet. Ved hjælp af registreringen af tallene i MinEnergi kunne vi dokumentere overfor fjernvarmeværket, at der var tale om en fejl - og det var meget nemt at finde tallene."

Overvågningen betyder eksempelvis også, at står et toilet og løber, kan det stoppes, inden spildet bliver for stort. Lige nøjagtig det problem har givet Cama-Kollegierne en årlig besparelse på 30.000 kr.. "Hvis et vandtab foregår stille og roligt, er det svært at opleve det som andet, end et jævnt stigende forbrug. Samtidig er det svært at tilskrive vores beboere et bestemt forbrugsmønster, og der kan godt være moderate ændringer, som er helt naturlige. Vores unge mennesker bor her i snit halvandet år, og der er flere faktorer i forhold til dem, der afgør deres energiforburg," fortæller Knud Rasmussen.

Fandt stor lækage i tide

Hos Kollegiernes Kontor i Sønderborg har MinEnergi også givet store besparelser. Ikke mindst i forbindelse med en lækage, som kunne være blevet kostbar - ikke kun i vandforbrug, men også en mulig bygningsskade. Jørgen Sejrup fortæller: "På to dage mistede vi 600 m3 vand på grund af to rør, der af ukendte årsager var skudt fra hinanden, men det var ikke synligt i andet end forbruget. Vi opdagede det kun så hurtigt, fordi vi har alarm på måleren via MinEnergi, og da forbruget pludselig overgik det forventede, fik vi en alarm. Havde vi ikke energistyring, så havde vi i værste fald opdaget det efter fire uger ved månedsaflæsning, fordi det skete i starten af en måned. Energiovervågningen sparede os altså for 9.000 m3 vand." Det svarer til en regning på en halv mio., inkl. afgifter. Vandspildet kunne dertil også have forårsaget materiel skade. "Da det var under væggen, kunne vandet have ødelagt en del af fundamentet, hvis det fortsat havde løbet. Hvor vandet forsvandt hen, ved vi ikke, men det kom ikke i afløbet," forklarer Jørgen Sejrup.

På begge kontorer har de måttet sande, at stor bevidsthed om energiforbruget og unge mennesker ikke altid går hånd i hånd, men når der er mulighed for at synliggøre forbruget og besparelserne, håber de, at det kan være med til at skabe en bevidsthed om energiforbruget. "Så længe vi på kontoret har styr på forbruget, så er det den rigtige retning for os, og MinEnergi har betydet, at vi er kommet et godt stykke," slutter Knud Rasmussen. 

Fakta om MinEnergi

- MinEnergi er Danmarks første rent internetbaserede energistyringsprogram, udviklet af EnergiData, som er datterselskab til energiselskabet OK.

- Programmet byder på utallige opsætningsmuligheder - lige fra en enkel bruger med en enkel ejendom med en enkel måler, der indberetter manuelt, til omfattende integrerede fjernaflæsningsløsninger for hundredsvis af ejendomme med automatisk logning af timeværdier.

- Mere end 5.000 både private og offentlige ejendomme, virksomheder og institutioner bruger i dag MinEnergi internetbaseret energistyring til at:
•Overvåge energiforbruget og sikre minimalt forbrug med maksimal effekt
•Reducere energiomkostningerne
•Reducere CO2-udledningen, skåne miljøet og opnå en grønnere profil.


Små virksomheder kan spare på elregningen
Små virksomheder kan spare på elregningen Elpriserne og ændringer på elmarkedet har i længere tid været til debat. For virksomheder med et forbrug under 100.000 kWh på et år, kan der være penge at spare ved at tage et aktivt valg af leverandør – det mener energiselskabet OK

Hidtil har forsyningspligten været varetaget af netselskaberne, som før markedsliberaliseringen i 1999 havde monopol både på levering og salg af el i Danmark. "Siden markedet er blevet givet frit, er der dog blevet ændret på den struktur, og ændringer kommer til at fortsætte de kommende år, således at el-leverandøren bliver virksomhedernes indgang til det samlede engagement omkring el. Disse tiltag sker for at styrke konkurrencen på elmarkedet," fortæller Simon Vestergaard Pedersen, produktchef for el og naturgas hos det forbrugerejede energiselskab OK.

"Der er penge at spare for små og mellemstore virksomheder med et forbrug på under 100.000 kWh ved at tage stilling til, hvem der sælger strømmen. Og så er det i øvrigt et godt tidspunkt at kigge sig omkring, da markedsprisen på el er faldet ca. 30 % det seneste år."

Det er meldingen fra Simon Vestergaard Pedersen. Og det gælder ret bredt branchemæssigt. "Hvis man har en mindre virksomhed, kan det godt betale sig at tjekke pris og evt. abonnement, og det er også vigtigt hvornår man fastsætter prisen pr. kWh. I den forbindelse er det vigtigt at få den rigtige rådgivning," mener han.

Fast eller variabel pris

Der er efterhånden en del muligheder, når det kommer til el-leverandører, og Simon Vestergaard Pedersen anbefaler, at man som erhvervsdrivende foretager lidt research ved at ringe rundt og finde det tilbud, der passer bedst til bedriften. "Prisen på el svinger, og ofte vil man opnå den bedste gennemsnitspris, hvis man følger med i udsvingene i markedet. Hvis man derimod ønsker at kende sine udgifter til el, kan det være en fordel at indgå en aftale om fast elpris i et eller flere år," mener Simon Vestergaard Pedersen.

Flere el-leverandører kører desuden med særlige tilbud til mindre virksomheder: Hos OK giver man fx den første måneds el til 0 kr., og kunderne betaler ikke abonnement. Samtidig kan man samle flere energiprodukter hos samme leverandør. "Det ser vi især interesse for hos landbrug og håndværkere, som også bruger en del brændstof. De kan med fordel samle deres indkøb hos en leverandør, der kan levere hele pakken," siger Simon Vestergaard. 

Få én regning på det hele

Erhvervskunder vil fremadrettet opleve en administrativ lettelse i forhold til det at håndtere betalinger og bogføring af el, distribution og afgifter. Folketinget har d. 11. juni i år vedtaget, at den såkaldte engrosmodel skal implementeres d. 1. oktober 2015. "En af gevinsterne ved den nye ordning er bl.a., at man som elforbruger kun får én regning på skat, afgifter, net-tarif m.m. i modsætning til nu, hvor virksomheden får én regning på selve el-forbruget og så en anden på afgiftsdelen," fortæller Simon Vestergaard Pedersen og fortsætter: "El-leverandøren bliver kundens indgang til alt, hvad der har med el at gøre, og alle eludgifter vil optræde på et samlet kontoudtog. Dog er der et stykke vej endnu, inden vi kan sende en samlet regning på både brændstof og el til virksomheden, men hvis behovet opstår, kommer det såmænd nok også i fremtiden," mener OK's produktchef