Energirådgivning

Energirådgivning - Der findes en række gode råd, tips og ideer, hvordan en virksomhed kan være med til at spare på energien. Af samme grund kan en energirådgivning hurtigt tjene sig ind igen og mere til

Leverandører af og viden om energirådgivning:


Gaihede a/s

Trekronergade 126 H
2500 Valby
Tlf.: 70 22 11 41
E-mail: info@gaihede.dk

www.gaihede.dk

Kompetencer: Bygherrerådgivning, Totalrådgivning, Byggeteknisk rådgivning, Rådgivende ingeniører, Projektering, Renovering af ejendom, Byfornyelse, Energirenovering, Facade, tag, vinduer, VVS, Tagbolig, Altaner, sikring mod fugt og skimmel, skybrudssikring, droneinspektion, vedligeholdelsesplaner

Læs mere om Gaihede a/s


Hotpaper

hotpaper

Agerhatten 9
5220 Odense Sø
Telf: 70 277 699
E-mail: info@hotpaper.dk

www.hotpaper.dk

Kompetencer: Indeklima, hulmursisolering,  loftisolering,  papirisolering, efterisolering, efterisolering hulmur, ventilation

Læs mere om Hotpaper


JDB El-teknik

H.C. Ørsteds Vej 50C
1879 Frederiksberg C
Tlf.: 53 58 28 01
E-mail: jdb@jdb-elteknik.dk

jdb-elteknik.dk

Kompetencer: Dørtelefoner, Netværksinstallationer, Energirådgivning, Elektriker, Hjertestarter, Lader til elbil, knx, lynbeskyttelse

Læs mere om JDB El-teknik


LEM Nordic

Haraldsvej 60
8960 Randers SØ
Tlf.: 60 43 19 53
E-mail: ASL@lem.com

www.lem.com

Kompetencer: Transducere, drev, strømforsyninger, strømforsyningssystemer, AC/DC konvertere, energiapplikationer

Læs mere om LEM Nordic


Lund Thunbo ApS

Holmbjergvej 97
8420 Knebel
Tlf.: 31 14 44 84
E-mail: kimotto@lundthunbo.dk

web

Kompetencer: Biogas, biogasopgradering, energianlæg, varmepumper, gas til transport og gasanlæg, projektering, ATEX, maskinsikkerhed

Læs mere om Lund Thunbo ApS


ProVentilation A/S

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre
Tlf.: 36 36 09 09
E-mail: info@proventilation.dk

www.proventilation.dk

Kompetencer: Komfortventilation, ventilation, ventilationsmontage, indregulering, service af ventilationsanlæg, ventilationsanlæg, indeklima, styring og regulering, køleanlæg, automatik, skoleklima, luftrenser, energioptimering

Læs mere om ProVentilation A/S


Process Engineering A/S

Strevelinsvej 36
7000 Fredericia
Tlf: 76240470

www.proeng.dk

Kompetencer: Arbejdsmiljø, ATEX, Beregning, CE-mærkning, Dimensionering, Dokumenthåndtering, Energi, Food, PI Diagram, Konstruktion, Pharma, Procesanlæg, Procesdesign, Projektledelse, Processimulering, Rørdesign, Rådgivende ingeniører, Site supervision, Økonomi

Læs mere om Process Engineering A/S


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Nyt samarbejde: Bygningers energiforbrug kortlægges af kunstig intelligens


14.jul 2021


Omstillingen til mere energieffektive bygninger har længe været øverst på dagsordenen hos det danske erhvervslivs. Men fokus har været forkert, mener elinstallationsvirksomheden EL:CON, der med et nyt samarbejde vil gøre opmærksom på energispild i bygninger.

I dag kommer 40 pct. af den globale CO2-udledning fra drift af bygninger. Den grønne omstilling er sat ind overalt i erhvervslivet, men i indsatsen med at trække Danmark i en grønnere retning glemmer mange de lavthængende frugter, der kan høstes ved at geare bygninger til fremtiden gennem smarte løsninger og et minimeret energiforbrug. Det mener elinstallationsvirksomheden EL:CON, der rådgiver virksomheder om energireducerende løsninger ved hjælp af teknologi og digitale services.

Derfor har EL:CON nu indgået et samarbejde med den aarhusianske virksomhed Ento Labs, der hjælper danske virksomheder med at identificere energibesparelser automatisk. Formålet er at indsamle og anvende data intelligent til at sikre en mere bæredygtig bygningsdrift i fremtiden.

"Folk har fået øjnene op for energirenovering, men vi griber det forkert an. Som det foregår nu, er det mange gange en tilfældig proces, hvor udvalgte bygninger gennemgås fysisk. En proces der hurtigt kan blive både dyr og tidskrævende for virksomheden," siger Bo Overgaard, der er markedschef hos EL:CON, og fortsætter:

"Hvis vi skal minimere bygningsdriftens CO2-udledning, er første skridt at kortlægge sit energiforbrug, klimaaftryk og identificere potentielle forbedringer. Det bør være standard, at alle bygninger har overvågning af energi- og klimaeffektivitet, og det er denne proces, Ento Labs har gjort intelligent og automatiseret."

Samarbejdet mellem EL:CON og Ento Labs skal hjælpe virksomheder med at løse klimaudfordringer vha. bygningsscreeninger og software designet til at analysere virksomhedernes forbrugsdata. Her går de to samarbejdspartnere automatisk ind og identificerer og rangerer samtlige bygninger, hvorefter forbedringerne foretages, der som oftest tager udgangspunkt i driftsoptimering af eksisterende systemer, så det ikke kræver store investeringer.

Energispild som førsteprioritet
Ifølge Malte Frederiksen, der er salgsdirektør hos Ento Labs, er der mange virksomheder, der ikke har overblik over elforbruget i deres bygning. Potentialet for at minimere CO2-udledning er derfor også stort. Selvom det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, oplever Ento Labs, at de fleste virksomheder kan spare 5-15 pct. alene på at optimere deres egen drift. Alligevel oplever Malte Frederiksen, at de fleste virksomheder ikke har overblik over deres elforbrug:

"Mange virksomheder løber panden mod muren, da de ikke ved, hvor de skal starte, og derfor frygter store omkostninger og engangsbeløb. Vi skal have virksomheder til at indse, at der er utrolig meget at hente alene på at optimere sit forbrug. Det vi forsøger at hjælpe med, er at tage noget komplekst og gøre det simpelt og målbart, så det både reducerer omkostninger, tid og CO2-udledning," siger Malte Frederiksen, der er salgsdirektør hos Ento Labs.


Dansk Energirådgivning A/S opkøber energitilskudsaktiviteterne i Energihuset A/S i Sæby


10.mar 2021


Med opkøbet styrker Dansk Energirådgivning sin forretning med unikke rådgivningskompetencer inden for bygninger og tilskud til erhvervskunder via den finansielle sektor.

Dansk Energirådgivning har opkøbt energitilskudsforretningen i Energihuset A/S i Sæby og tilføjer dermed nye eksperter til holdet. Energihuset A/S i Sæby har speciale i energirådgivning inden for byggeri samt tilskudsformidling til virksomheder via den finansielle sektor, bl.a. når det gælder landbrugsmaskiner, entreprenørmateriel og transport.

”Købet af energitilskudsaktiviteterne i Energihuset A/S i Sæby er et vigtigt skridt i forhold til at styrke Dansk Energirådgivnings position som en af Danmarks førende rådgivere inden for energioptimering og grøn omstilling i både private hjem og erhverv,” siger Johnny Ryser, der er administrerende direktør i Dansk Energirådgivning A/S.

Johnny Ryser forklarer, at Dansk Energirådgivning og Energihuset komplimenterer hinanden på både kompetencer og brancheindsigt:

”Energihuset A/S har nogle stærke kompetencer inden for bygningsrådgivning og tilskud via den finansielle sektor, som komplimenterer Dansk Energirådgivnings pallette af ydelser inden for energi- og procesrådgivning godt. Det betyder, at vi kan tilbyde vores kunder langt mere komplette projekter, hvor vi er med som rådgiver på alt fra bygninger til procesudstyr og transport. Dermed kan vi blive en slags one-stop-shop for virksomhederne, når de skal indtænke bæredygtighed og grøn omstilling i forretningen”.

Nuværende administrerende direktør i Energihuset A/S ser også et godt match mellem de to rådgivningsvirksomheder.

”Energitilskudsaktiviteterne fra Energihuset A/S flytter til nyt regionskontor i Frederikshavn og fortsætter som en selvstændig afdeling i Dansk Energirådgivning, men vi kan nu imødekomme kunderne med både vores egen knowhow inden for bygninger og tilskud kombineret med Dansk Energirådgivnings mange års erfaring med energi- og procesoptimering på tværs af en række brancher,” udtaler Preben Kejser, administrerende direktør i Energihuset A/S.

Konkret flytter 4 medarbejdere til det nye regionskontor i Frederikshavn og Dansk Energirådgivning vil efter opkøbet tælle i alt 34 medarbejdere.


Sweco – Hvordan opnår vi 100% vedvarende energiforbrug?
Genanvendelse af energi er nøglen til at nedbringe CO2-udledningen og til at spare milliarder af euro

Energiproduktion er en stor kilde til CO2-udledningen på global plan. Vi kan dog reducere udledningen markant, hvis vi bruger energi på en smartere facon, og hvis vi genanvender overskudsenergi. I en ny rapport analyserer Sweco forskellige løsninger til mere effektivt energiforbrug, og rapporten konkluderer, at der er flere milliarder euro at spare.

Brændstofsforbrug til elektricitet tæller sammen med varmeproduktion og energitab for mere end halvdelen af EU’s samlede drivhusgasudledning. Mange lande investerer derfor i vedvarende energikilder med henblik på at nedbringe CO2-udledningen, men det er fortsat ikke nok til at kunne nå Parisaftalens mål.

En anden måde at nedbringe udledningen på er at anvende den energi, vi producerer, på en klogere og en mere effektiv måde og ved at anvende den overskudsenergi, som ellers ville forsvinde ud i naturen.

”For at kunne nedbringe vores CO2-udledning med den nødvendige mængde for at nå vores målsætning, bliver vi nødt til at anvende alle tilgængelige løsninger. Vi har analyseret muligheder for energigenanvendelse i både industrien og på boligområdet. Et eksempel er, at vi kan se, hvordan den tyske regerings mål om en reduktion i udledningen på 80% fra boliger i 2050 – til forskel fra 2008 – kun kan lade sig gøre, hvis man fundamentalt ændrer den måde boligområdet reducerer, genanvender og tænker energianvendelse. Med den rette fremgangsmåde vil reduktion i energiforbrug kunne generere besparelser på op til 13 milliarder euros”, siger Peter Weinem som er energiekspert hos Sweco.

Rapporten analyserer mulige løsninger i forhold til effektivering af brændstofsanvendelse, i forhold til genanvendelse af energi inden for affaldshåndtering og i forhold til Smart Energy Systems. En lang række løsninger bliver gennemgået, og løsningerne går på alt lige fra styring af ventilationssystemer i bygninger til anvendelse energi fra affald samt til innovative løsninger i forhold til at optage varme fra spildevand, metrotunneller og strømkabler.


Dansk Energirådgivning – To-cifret millioninvestering skal sikre nye markedsandele og vækst
Med 15% af de samlede indberettede energibesparelser er Dansk Energirådgivning i forvejen landets ubetinget største uvildige rådgiver målt på markedsandel. Med en kapitalindsprøjtning på et to-cifret millionbeløb fra en ny sjællandsk investeringsfond er virksomheden klar til at tage endnu større markedsandele

Danmarks største uafhængige energirådgiver, Dansk Energirådgivning, får med investeringsfonden Finance Zealand en stærk partner til at sikre fremtidig vækst og forretningsudvikling. Udover et to-cifret millionbeløb bidrager fonden med netværk og kompetencer inden for virksomhedsdrift og forretningsudvikling.

- Vi har haft en ret kraftig vækst over de seneste år, og intet tyder på, den bliver mindre. Men vi er entreprenører og har brug for sparring og viden, der kan løfte os. Vi har derfor søgt en partner, der kan tilbyde kapital og samtidig har kompetencer til at tage os et niveau højere op. Det match har vi fundet med Finance Zealand, og dermed er vi både rustet og polstret til at tage større markedsandele, udtaler en af ejerne, Lars Waage, der startede Dansk Energirådgivning som enkeltmandsvirksomhed i 2007.

Vækstvirksomhed op på næste niveau
Samlet set er virksomhedens omsætning de seneste tre år gennemsnitligt vokset med 24% om året og bundlinjen er fulgt med. Samtidig stod virksomheden i 2016 for mere end 15% af de samlede indberettede energibesparelser i Danmark og er dermed den rådgiver, der samlet set skaffer det største energitilskud til sine kunder.

- Vi vil fortsat fremad med vores virksomhed. Vi har en sund kerneforretning, som vi hele tiden har bygget på. Nu skal vi op på næste niveau ved at udnytte potentialet med flere kunder på samme forretningsområde, så vi kan matche den efterspørgsel vi allerede oplever. Her er Finance Zealand den rigtige partner, udtaler Lars Waage.

Dansk Energirådgivnings administrerende direktør, Michael Kamstrup Søndergaard, fortæller at nogle af de første skridt i den nye forretningsplan er en styrkelse af de administrative processer og udvikling af organisationen. Desuden vil virksomheden inden længe etablere et kontor på Sjælland.

- Der er et uudnyttet potentiale for energibesparelser på Sjælland, og vi har længe ønsket at komme tættere på vores sjællandske kunder. Finance Zealand er med deres kompetencer en oplagt partner, både i forhold til at styrke vores vækst og udvikling og i forhold til at etablere os i Østdanmark, og på sigt har vi også øje på vores potentiale i udlandet, fortæller den administrerende direktør.

Et perfekt match for begge parter
Matchet er også perfekt den anden vej for investeringsfonden Finance Zealand, som operer på Sjælland ud fra et princip om to bundlinjer, én økonomisk til investorer, én anden i form af vækst til Sjælland. Ejerkredsen bag tæller Sparekassen Sjælland, Væksthus Sjælland, Business LF og en række private erhvervsfolk og investorer. Dansk Energirådgivning er fondens første investering.

- Det er et stort skulderklap til vores virksomhed og de resultater vi indtil nu har opnået. Samtidig er vi stolte over den tiltro og tillid, Finance Zealand viser os ved at vælge os som deres første investering. Vi har fundet en partner, som tilfører os kompetencer og viden, men stadig har stor respekt for, hvordan virksomheden drives. Det er en meget aktiv investor, og vi glæder os til at samarbejde med deres team om ny vækst og udvikling, siger Michael Kamstrup Søndergaard.

Hos Finance Zealand er Joachim Vanggaard rigtig glad for det nye partnerskab.

- Dansk Energirådgivning har en unik position i dag som den største uvildige rådgiver. De er professionelle og har et fagligt niveau i topklasse, bl.a. med eget laboratorie og ti års erfaring, og deres ydelser tjener sig lynhurtigt hjem for kunderne. I kombination med et stærkt team, er det her altså en ekstremt stærk virksomhed, som vi forventer os rigtig meget af, fortæller Joachim Vanggaard


Energivejledning Start gratis – så kommer ordren
Potentialet for at energiforbedre danskernes boliger er stadig stort, men ifølge en undersøgelse fra Energivejledersekretariatet er boligejerne ikke altid parate til at betale for bygningsgennemgang og vejledning. En gratis start giver derfor ordrer til Energivejlederne.

Det er kun 8 procent af landets Energivejledere, der oplever, at boligejerne er villige til at betale for et indledende energitjek af deres boliger. Det viser en undersøgelse blandt de danske Energivejledere foretaget af Energivejledersekretariatet. Ifølge undersøgelsen finder fem ud af ti Energivejledere det nødvendigt at tilbyde gratis indledende vejledning for at få foden inden for hos boligejerne. En energivejleder er en håndværker, som er uddannet på Teknologisk Institut til at udføre energirenovering af høj kvalitet, og som leverer en sikker helhedsløsning på tværs af håndværkerfag.
Gør det gratis
Modviljen blandt boligejerne til at få pungen op ad lommen betyder, at Gånsager Tømrer- og Snedkerforretning ved Skærbæk tilbyder gratis indledende vejledning, uanset om den fører til en ordre eller ej. Virksomhedens Energivejleder Niels Barsballe forklarer:
"Vi tilbyder gratis indledende energivejledning, fordi det som regel udmønter sig i en eller anden ordre fra kunden. Vi burde måske tage penge for ydelsen, men vurderer, at den er lidt i samme kategori som et tilbud - og det tager vi jo ikke penge for."
Modregner senere
Men der er også andre modeller. Et eksempel er HB Ejendomme i Herning, der specialiserer sig i ombygninger og renoveringer. Her bliver den indledende vejledning først gratis, hvis kunden afgiver en ordre. Energivejleder Brian Løvig Borg hos HB Ejendomme siger:
"Vi arbejder med en model, hvor vi fx tilbyder at termografere kundens bolig, og hvis det fører til en ordre, er termograferingen gratis. Omvendt koster det penge, hvis vi ikke skal udføre nogen forbedringer af boligen. Vi tilbyder at modregne termograferingen på den endelige regning og oplever, at det på den måde er lettere at få kunder i butikken."
Uddannelsen giver et forspring
Leder af Energivejledersekretariatet Torben R. Hansen finder det positivt, at der trods boligejernes indledende uvilje til at betale for vejledningen er gode muligheder for at få kunder ud af energitjekket alligevel. Han siger:
"Den enkelte Energivejleder ved bedst selv, hvilken forretningsmodel, der fungerer for ham eller hende. Men ved at have uddannet sig som Energivejleder har de kompetencerne til gennemføre en bygningsgennemgang, så den er troværdig og professionel, men ikke nødvendigvis meget tidskrævende og derfor kan tilpasses markedets behov."
Energivejlederuddannelsen, der blev etableret i 2009, udbydes af Teknologisk Institut, er støttet af Energistyrelsen og udviklet af Dansk Byggeri, TEKNIQ, Teknologisk Institut og Energitjenesten. Der er flere end 3.000 energivejledere fordelt over hele Danmark.

Om undersøgelsen:
Energivejledersekretariatet har sendt en online spørgeramme ud til ca. 2.000 personer, der har taget energivejlederuddannelsen. 11 procent af dem har sendt svar ind og gennemført undersøgelsen i september 2014


Energivejledere oplever stigende efterspørgsel efter energirenovering
Ny undersøgelse viser, at over hver femte energivejleder oplever, at efterspørgslen efter energirenovering er steget i forhold til sidste år.

Hver femte energivejleder oplever en stigende efterspørgsel på energirenovering af boliger og får flere henvendelser fra boligejerne om det. Samtidig oplever flere energivejledere en vækst i markedet (22 procent) end et fald (17 procent), hvis man ser bort fra markedet for solceller. Det viser en ny undersøgelse blandt de danske energivejledere, foretaget af Energivejledersekretariatet.

En energivejleder er en håndværker, som er uddannet på Teknologisk Institut til at udføre energirenovering af høj kvalitet, og som leverer en sikker helhedsløsning på tværs af håndværkerfag.

Termografering fylder ordrebogen
For at gøre det lettere at få ordren i hus bruger omtrent 33 procent af energivejlederne termografering som værktøj. Langt størstedelen af dem angiver, at termografering påvirker salget positivt.

"Det er somme tider svært for håndværkere at sælge energirenoveringer, fordi det kan være vanskeligt at gøre behovet konkret i den indledende dialog med boligejeren. Her er termografering et blandt flere værktøjer, som på meget håndgribelig vis illustrerer behovet for tætning og efterisolering af boligen," fortæller leder af Energivejledersekretariatet Torben R. Hansen.

Er det gratis?
Undersøgelsen viser, at kun lige knap 8 procent af energivejlederne i undersøgelsen oplever, at boligejerne er parate til at betale for en indledende energivejledning. Faktisk finder over halvdelen af energivejlederne det nødvendigt at tilbyde en gratis gennemgang af boligen for at få foden indenfor. Det er ifølge Torben R. Hansen langt hen ad vejen en god ide, men der er en meget bedre fremgangsmåde. Han forklarer:

"Det er klart, at gratis vejledning til boligejerne gør det lettere at starte dialogen om energirenoveringer. Men man kunne også som energivejleder gøre det på en anden måde: Hvis en boligejer beder om et tilbud på fx et nyt tag, kan man samtidig tilbyde en energigennemgang af hele boligen for omkring 1.500 kr. Denne ydelse bliver så gratis, hvis boligejeren vælger at gennemføre en eller flere energiforbedringer."

Villige banker og bedre salgsarbejde kan udvide markedet
Når danskerne overvejer at energirenovere deres boliger, viser undersøgelser, at det typisk er håndværkeren, de henvender sig til for råd og vejledning. Torben R. Hansen siger:

"I Energivejledersekretariatet glæder vi os over, at efterspørgslen på energirenovering er i stabil vækst, og at der er potentiale for flere opgaver til energivejlederne. Der er ingen tvivl om, at energirenovering er kommet for at blive og vil være et vækstområde i de kommende år."

Adspurgt om, hvad der vil styrke markedet for energirenovering yderligere, svarer 60 procent af energivejlederne, at bankerne bør blive mere villige til at låne penge ud. Desuden fremhæver 45 procent, at energivejlederne selv skal blive bedre til at sælge energibesparelser, hvis de skal få flere boligejere til at investere i energirenovering.

 

Om undersøgelsen:
Energivejledersekretariatet har sendt en online spørgeramme ud til ca. 2.000 personer, der har taget energivejlederuddannelsen. 11 procent af dem har sendt svar ind og gennemført undersøgelsen i september 2014. Energivejlederuddannelsen udbydes af Teknologisk Institut, er støttet af Energistyrelsen og udviklet af Dansk Byggeri, TEKNIQ, Teknologisk Institut og Energitjenesten.