Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg er de senere år blevet en rigtig populær varmekilde, både fordi den er økonomisk, men også miljøvenlig. Et jordvarmeanlæg er en relativ stor investering, men er samtidig relativ hurtigt tjent ind igen.

Leverandører af og viden om Jordvarmeanlæg:


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.bruggpipes.com

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Max Weishaupt A/S

Erhvervsvej 10
2600 Glostrup
Tel 43 27 63 00
E-Mail: info@weishaupt.dk

www.weishaupt.dk

Max Weishaupt A/S har mere end 40 års erfaring med varmeløsninger i Danmark. Firmaet har afdelinger i hele landet og rådgiver erfarent og kompetent om bl.a. varmepumper og jordvarme.

Læs mere om Max Weishaupt A/S


Pro Plast Energeo

Markskellet 23
8920 Randers NV
Tlf.: 72 52 40 80
E-mail: salg@pro-plast.dk

web

Kompetencer: Jordvarme, jordvarmeanlæg, plastbearbejdning, støbning, brønde, plastsvejsning, rotationsstøbning, sprøjtestøbning, radonsikring og gennemføring

Læs mere om Pro Plast Energeo


TC-Teknik

Thomas Carlsen
Toftevang 10
4550 Asnæs
Tlf.: 59 18 16 66/ 24 46 46 05
E-mail: tc.naturvarme@gmail.com

www.tc-naturvarme.com

Kompetencer: Varmepumper, luft til vand varmepumper, luft til luft varmepumper, klimaanlæg, køleanlæg, aircondition, eftersyn og reparation, jordvarme, jordvarmepumper

Læs mere om Tc-Teknik


Mere viden om jordvarmeanlæg:

Som en tommelfinger regel, siger man at et jordvarmeanlæg er tjent ind på ca.10 år - Og at besparelsen hurtig kommer op på 50% i forhold til tidligere varmeregnskab.

Et jordvarmeanlæg anvender el til at omdanne jordvarmen til energi, og man siger at der for hver kilowatt el, der bruges i strøm, kommer ca. 3-3 ½ kilowatt varme.  Jordvarmeanlægget vil i gennemsnit reducere en boligs udslip af CO" med mellem 50-75 %.


Energeo jordvarmesystemer til enhver opgave


21.jun 2022


Energeo jordvarmesystem er et afbalanceret system opvarmet af solens stråler , som optages via solens  stråler , i det øverste lag jord  og danner en naturlig  varmekilde af jordens overflade. Jordvarmen er en vedvarende energikilde og der stilles derfor meget strenge krav til teknologien bag udvinding af jordvarme. Energeo lever naturligvis op til dem alle.

At bruge jordvarme er godt for miljøet og udvindingen foregår i henhold til til gældende miljøkrav.

De mange fordele ved et jordvarmesystem er værdsat i det meste af Europa og Energeos Jordvarmesystem er meget udbredt  især for dets effektivitet, pålidelighed og enkle installation.

Energeo Jordvarmesystem sikrer, selv under skiftende vejrforhold, en pålidelig og langvarig drift.

Det hydrauliske system er tilpasset, i forhold til tryk, termiske og kemiske faktorer, til at kunne bruge varmetransporterende væsker ( Brine) i form af glykol og saltvand. 

Fordelingsmanifoldet gør forskellen

Det er i sær vores fordelingsmanifold, som har betydning for systemets gode egenskaber. Det sidder i forbindelse med varmeopsamlingsrørene og har disse egenskaber:

  • Fordeler effektivt de varmetransporternede væsker til såvel  horisontale som vertikale varmekredse / vekslere.
  • Transporterer jordvarme gennem forsygningsledningen til varmepumpen.
  • Fungerer som central kontrol og forsyning til alle systemets kredsløb og luftventiler.
  • Manifoldet har en høj mekanisk styrke og sikkerhed, med hjælp fra fordelingsbrønd eller kabinetter.
  • Der er nem adgang til manifoldet, ved service.

læs mere her


Vølund Varmeteknik – Markedsleder åbner akademi for fagfolk, der ser viden som vejen frem
Ud fra devisen at kundeforståelse og faglig viden er med til at øge både salg og indtjening, slår Vølund Varmeteknik om kort tid dørene op for Vølund Akademiet

På det nye Vølund Akademiet deler erfarne specialister og "tunge" fagfolk fra Vølund Varmeteknik ud af den nyeste viden om fremtidens varmetekniske løsninger.

Med fokus på virksomhedens sortiment af luft til vand-varmepumper, jordvarmepumper og biokedler er det målet at give VVS-installatører og -svende konkrete og brugbare værktøjer til at styrke kundekontakten i hverdagen.

- Branchen er i en rivende udvikling, hvor fremtidens varmeløsninger kræver stadig mere specialviden og teknisk faglighed - og den tilbyder vi på Vølund Akademiet, fortæller direktør Søren Krogh fra Vølund Varmeteknik, og han fortsætter:

- Vi har i første omgang taget udgangspunkt i det behov, som vi møder i det daglige arbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi lægger derfor ud med et udvalg af kurser inden for de mest relevante produktområder. Blandt andet har vi et teknisk basiskursus, der giver kendskab til styringsprincipper, opbygning og opstart af varmepumper. Det kan varmt anbefales til alle, som ønsker et generelt produktkendskab og kendskab til forskellige systemløsninger samt praktisk opstart og håndtering af forskellige fejltyper.

Søren Krogh pointerer, at Vølund Akademiet løbende vil udvikle sit kursusprogram, da Vølund Varmeteknik også på kursusområdet vil fremstå som en stærk samarbejdspartner, når det drejer sig om salg af varmetekniske løsninger til landets VVS-fagfolk.

Specialistviden - for specialister
Vølund Varmeteknik har i en årrække gennemført specialistuddannelser, blandt andet hos det svenske moderselskab NIBE. Det er på baggrund af disse kurser og uddannelsesforløb, at Vølund Akademiet er etableret.

Akademiet er bygget op som en række praktiske kurser, hvor deltagerne får indgående kendskab til Vølund Varmetekniks produkter og en solid viden, der kan danne baggrund for den rigtige rådgivning af kunder. Kurserne giver samtidig masser af stærke værktøjer, der kan anvendes direkte i hverdagen.

- Kurserne på Vølund Akademiet har fokus på praktiske øvelser og hverdagssituationer snarere end hård teori. Man får altså rig lejlighed til selv at få erfaring med vores produkter inden for varmepumper og biokedler, og underviserne er altid fagfolk, der kender de udfordringer, som man står med til dagligt, fortæller direktør Søren Krogh og fortsætter:

- Vi er heller ikke blege for at dele ud af de dyrtkøbte erfaringer, som vi selv eller installatører har gjort. Det er som regel dem, man lærer mest af - og dem vil vi naturligvis gerne skåne vores kunder for at gentage.

Præsenteres på VVS'19
De fleste af forløbene er bygget op som endagskurser, hvor undervisningen foregår på Vølund Akademiet i Herning. Her har Vølund Varmeteknik indrettet moderne undervisningsfaciliteter, ligesom deltagerne får hands-on på virksomhedernes produkter - og der dykkes for alvor ned i detaljerne, forsikrer direktør Søren Krogh.

Et enkelt uddannelsesforløb strækker sig over to dage, afholdt med cirka en måned imellem. Det er en teknisk salgsuddannelse, hvor deltagerne blandt andet lærer at forklare komplekse løsninger på en enkel måde og derigennem styrke kunderelationen.

- Vi har allieret os med et af Danmarks stærkeste salgstræningsfirmaer BoostGroup, som vil arbejde med intensiv træning i salg af varmetekniske løsninger og give uddybende tilbagemeldinger til hver enkelt deltager. Det giver deltagerne en række helt konkrete og brugbare værktøjer for at øge salget, øge indtjeningen, skabe større kundetilfredshed og forkorte salgstiden, siger Søren Krogh.


Kaj Larsen A/S – Jordvarme til stjernekiggere
Solens opvarmning af jorden giver en naturlig, miljøvenlig og billig varme på Brorfelde Observatorium.

Observatoriet i Brorfelde nær Holbæk er Danmarks største observatorium. Her har forskere studeret himmelrummet i mere end 40 år langt fra byernes forstyrrende lys - og langt fra billige opvarmningsformer.
 
Indtil for nylig blev Brorfelde Observatorium opvarmet med to oliekedler, der både var slidte, miljøbelastende og dyre i drift. Holbæk Kommune, der i dag ejer Brorfelde Observatorium og driver stedet som et natur- og videncenter, bad derfor en energirådgiver fra Seas-NVE om at analysere forholdene og finde frem til det bedste alternativ.
 
Resultatet blev et jordvarmeanlæg. Jordvarme udnytter solens energi, der oplagres i jorden, og anlægget er både miljøvenligt, driftsikkert, vedligeholdelsesfrit og nemt at betjene.
 
Erfaren leverandør
Den erfarne jordvarmeinstallatør Kaj Larsen A/S vandt opgaven med at projektere, montere og installere anlægget, mens projektafdelingen hos Vølund Varmeteknik stod for de komplekse beregninger og dimensioneringen af anlægget.
 
Løsningen består af to Vølund-varmepumper på i alt 80 kW, der opvarmer centrets hovedbygning, en stor værkstedsbygning og fem tidligere tjenesteboliger. Til at hente solens energi ud af bakkerne omkring observatoriet er der gravet 4,5 km jordslanger ned.
 
Leder af Brorfelde Observatorium, Julie Bouchet, synes, at det er velvalgt at hente varmen fra undergrunden omkring observatoriet, da centret både har astronomi, geologi og natur som videnskabelige temaer.
 
Luner også på kontoen
Jordvarmeanlægget dækker cirka 95 procent af det samlede varmebehov. De sidste 5 procent kommer fra et nyt oliefyr, der automatisk kobles ind i tilfælde af spidsbelastning om vinteren. Samtidig fungerer det som backup-system for varmepumpen i jordvarmeanlægget.
 
De årlige varmeomkostninger er reduceret med over 100.000 kroner, hvilket betyder, at investeringen er tjent hjem på cirka otte år, mens jordvarmeanlæggets forventede levetid er over 20 år. Samtidig falder CO2-udledningen med 44 tons om året. Det svarer til cirka 54 procent.
 
Projektafdeling knuser tallene
Vølund Varmetekniks projektafdeling tilbyder, at rådgivende ingeniører, bygherrer mfl. kan trække på virksomhedens mangeårige erfaring og ekspertise. Projektafdelingen engagerer sig gerne fra begyndelsen og hjælper med at udarbejde forslag og beregninger på de stadigt større og mere komplekse anlæg og energiløsninger