Vandudladere

Vandudlader anvendes ofte i dampanlæg og dampsystemer. Kondensatet kan forårsage vandslag, som normalt er uønskede i de apparater og varmevekslere, der skal bruge dampen, og derfor tappes kondensatet fra ledningerne ved hjælp af vandudladere.

Leverandører af og viden om Vandudladere:


Dansk Ventil Center A/S

Ferrarivej 14
7100 Vejle
Telf.: 75 72 33 00
E-mail: mail@dvcas.dk

www.dvcas.dk

Kompetencer: Ventiler, Kuglehaner, Butterflyventiler, Afspærringsventiler, Kontraventiler, Magnetventiler, Aktuatorer, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Rustfri, vandudladere, vandstandsarmaturer, snavssamlere

Læs mere om Dansk Ventil Center A/S


E-TEK engineering ApS

Heeringvej 25
4690 Haslev
Tlf.: (+45) 56 31 78 15
Mobil: (+45) 27 84 82 23
E-mail: info@e-tek.dk

www.e-tek.dk

Kompetencer: Containeranlæg, Dampanlæg, Dampgenerator, Dampkedler

Læs mere om E-TEK engineering ApS


Fagerberg A/S

Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00
E-mail: fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Aktuatorer, Analysatorer, Beholdersystemer, Dataopsamling, Densitetsmåling, Dæksler, Energimåling, Flowmåling, Kedelovervågning, Kontraventiler, Niveaumåling, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Vandudladere, Positionere, Prøveudtagning - sanitære, Tanke- og rørsamlinger - sanitære, Skueglas - sanitære, Magnetiske miksere - sanitære, Slanger - sanitære, Fjernvarmeskabe, Trykmåling, Temperaturmåling

Læs mere om Fagerberg A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
Ventiler: salesvalves@klinger.dk
Pakninger: salesgaskets@klinger.dk
Instrumentering: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


Spirax Sarco Denmark

Blokken 62
3460 Birkerød
Tlf.: (45) 38 10 4288
E-mail: Webmaster@dk.SpiraxSarco.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Dampanlæg, Dampkvalitet, Dampgeneratorer, Dampsystemer, Energi, Energioptimering, Flowmålere, Food Pharma, Fødevareproduktion, Kedelovervågning, Kondensatpumper, Kugleventiler, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Temperaturregulering, Vandudladere, Vandudskillere, Varmevekslere

Læs mere om Spirax Sarco Denmark


Mere viden om Vandudladere:

Hvis man ønsker at udnytte det optimale af damps varmeindhold skal den damp, som tilføres et givent produktionssted kondenseres. Dernæst skal dette kondensat fjernes løbende, idet "damprummet" ellers vil blive fyldt med vand og varmeovergangen dermed blive ringere.


Forbedring af dampkvalitet giver store besparelser for korn- og melproducent


22.jun 2022


Virksomheden tog kontakt til Spirax Sarco for at få rådgivning om, hvordan de kunne optimere deres dampanlæg og forbedre kvaliteten af den damp, der bruges i anlægget. Spirax Sarcos serviceteknikere gennemgik virksomhedens dampanlæg og foretog en fejlsøgning. Her blev der fundet en ventil, som ikke fungerede korrekt. Der blev ligeledes udført en test af dampkvaliteten i anlægget. Testen viste, at dampen kun var 73,4 % tør mættet damp.

Anbefalinger førte til højere dampkvalitet og store energibesparelser

Spirax Sarco udarbejdede efterfølgende en rapport med forslag til forbedringer på systemet. Anbefalingen indeholdt blandt andet montering af 2 separatorer (en ved buffertank-afgangen og en lige før anlæggets reduktionsventil). Desuden blev det anbefalet, at defekte vandudladere blev udskiftet, at rørføring, der ikke var isoleret, blev isoleret, og at der blev monteret en luftudlader på buffertanken.

Virksomheden valgte at følge Spirax Sarcos anbefalinger, og anlægget blev ombygget og sat i drift igen. Allerede ved systemopstart viste der sig et klart billede af de forbedringer, som anbefalingerne havde ført med sig. Det var nu muligt at køre mere produkt igennem anlægget i timen. Og over de næste måneder faldt forbruget af gas og vand.

Som afslutning på projektet, blev der lavet en dampkvalitetstest, som viste en væsentlig forbedring af dampkvaliteten, som nu kunne måles til 97 % tør mættet damp. Når Spirax Sarco udfører test af dampkvalitet, testes der efter den europæiske standard EN285 for dampsterilisatorer til medicinsk udstyr. Her går man efter en tørhed på min. 95 %, en NCG-mængde (ikke kondenserbare gasser)på max 3,5 % og ikke over 25°C overhedning.

Læs hele casen her


Spirax Sarco – Følger din fremstillingsproces best practice?


17.mar 2022


Damp er uundværlig til farmaceutiske processer til mange forskellige anlæg og applikationer, hvor høj renhed er påkrævet. Så når det gælder om at minimere risikoen for forurening, har du brug for et dampsystem der er designet, bygget og valideret til at levere optimal ydeevne. Angelo Giambrone, Business Development Manager hos Spirax Sarco giver sine bedste tips til at specificere vandudladere, der kræver et højt niveau af sterilitet såsom fermentorer eller bioreaktorer

Hvillket materiale er at foretrække?

Konventionelle anlægsdampanvendelser gør typisk brug af materialer som SG jern, kulstofstål og rustfrit stål. Men dykker man dybere ned i de forskellige rendamp applikationer, er det lovgivning, der bestemmer krav til materiale. For eksempel kræver ASME BPE at vandudladere fremstilles af rustfrit stål af højere kvalitet - typisk 316L – og at de er fremstillet med højpolerede overflade-finish. Kravene er med til at sikre overholdelse i en industri, som er stærkt reguleret.

Hvilket design passer bedst til min proces?

Brugen af vandudladere i rendamp-applikationer kræver visse designkarakteristika, hvis de skal overholde ASME BPE. Vandudladere til rendamp skal være frit-drænende for at sikre, at der ikke er kondensvand i vandudladeren. Lodrette ind- og udløbsporte er også med til at sikre frit dræn, hvilket minimerer risikoen for mikrobiologisk vækst i vandudladeren som følge af dannelse af kondensat.

Hvad med vedligeholdelsesbehov?

Et regelmæssigt vedligeholdelsesprogram kan være udbytterigt på lang sigt. Hvis du sikrer, at alle mekaniske komponenter fungerer optimalt, vil risikoen for tabt produktion minimeres, og hjælpe dig med at opretholde en proces, der lever op til lovkravene. Udskiftelige vandudladerkomponenter og sanitære klemmesamlinger, som er lette at servicere, hjælper dig med at planlægge vedligehold.

Pladsen er begrænset, så hvad med kølestykke?

En stigende efterspørgsel efter plads betyder, at man ønsker at begrænse kølestykket. Den seneste teknologi indenfor trykbalancerede vandudladere til brug på rendamp applikationer kan nu arbejde ved kun 20 °C under dampmætningstemperaturen. Validering af procestemperaturen kan ske på et tidspunkt lige før vandudladeren, så tilgængeligheden af korte kølestykker sikrer, at temperaturvalideringen opnås.


Spirax Sarco – Vandudladere forbedrer produktionseffektivitet hos lægemiddelproducent


04.mar 2022


Automatiske vandudladere fra Spirax Sarco har vist sig så effektive til at forbedre temperaturkontrol og løse vedligeholdelsesproblemer på tre af virksomhedens ovne, at Piramal planlægger at installere dem på stedets to resterende enheder.

"Temperaturkontrollen på ovnene var tidligere ±5 oC, men nu er den nøjagtig til ±0,5 oC," siger maskiningeniør Paul Lunn. "Vi ved ikke præcis, hvor meget vi sparer, men vi ved, at den forbedrede kontrol må være energibesparende, fordi tørretiden er reduceret."

Opbygningen af kondensat forårsagede også korrosion og erosion i varmespiralerne. Piramal skulle typisk udskifte hver spole en eller to gange om året, og sætte en ovn ud af drift i tre dage hver gang. Ud over omkostningerne ved reparationer og nedetid måtte alle produkter i ovnen, når en spole sprang, kasseres. "Vi har ikke haft problemer med spolerne, siden Spirax Sarco-pumper blev installeret. Jeg vil sige, at reduktionen i vedligeholdelse har været den største fordel for mig," siger Paul Lunn.

Alle problemerne var forårsaget af en ophobning af flydende kondensat i dampspiralerne. Modtryk gjorde væsken svær at rense ved hjælp af konventionelle vandudladere, men de automatiske vandudladere fra Spirax Sarco kan altid rense kondensat effektivt, selv under vakuum.

De automatiske vandudladere fungerer som vandudladere for at dræne kondensatet normalt, så længe der er overtryk i dampspiralerne. Men falder trykket i systemet under kondensatmodtrykket, pumper de dampdrevne vandudladere aktivt kondensatet væk.

"Vi har arbejdet godt med Spirax Sarco før, og denne gang arbejdede den lokale tekniker sammen med os for at designe en løsning og anvende den med succes," siger Paul Lunn. "Nu har vi set, hvor godt de automatiske vandudladere fungerer på de første tre ovne, og vi planlægger derfor at montere dem på de to andre."

Piramal Healthcare er en førende lægemiddelproducent. Virksomheden overtog Morpeth-anlægget i 2006, hvor den fortsætter med at lave en række hormonbaserede produkter, herunder orale præventionsmidler.


Spirax Sarco – Effektiv vandudladerstyring
Hvordan vedligeholder man et sikkert og energieffektivt dampsystem med et lavere kulstofforbrug?

Implementering af effektiv vandudladerstyring behøver ikke at være kompliceret. Lavere kulstofudledning, øget produktion og energibesparelser er alle fordele, du kan opnå ved regelmæssig styring af dine vandudladere.

Så hvorfor er effektiv vandudlader styring så vigtig? Hvis alle vandudladere fungerer optimalt og fjerner kondensat fra dampsystemet effektivt, vil proceseffektiviteten optimeres, dampudstyret beskyttes, og kondensatet kan genbruges. Alle faktorer, der bidrager til at du opnår dine overordnede bæredygtighedsmål.

Lad os starte med fire vigtige fordele ved effektiv vandudladerstyring

1. Sundhed og sikkerhed

Som med enhver forsyning i anlægget, såsom varmt vand eller elektricitet, skal et dampsystem styres rigtigt for at garantere sikker drift. Korrekt designede og velfungerende vandudladere gør det muligt at fjerne kondensat effektivt fra systemet, hvilket eliminerer enhver potentielt farlig situation, såsom rør- eller komponentfejl.

2. Produktivitet og procesforbedring

Velfungerende vandudladere gør, at dampsystemet at levere den termiske energi, der kræves for, at procesapplikationer kan fungere effektivt. Kondensat i dampforsyningen kan påvirke driften af applikationer og forårsage problemer såsom langsom opstart og dårlig varmeoverførsel. Fjernelse af kondensatet fra systemet gør det muligt for dampen at udføre sin opgave effektivt i processen.

3. Bæredygtige energibesparelser og reducerede kulstofemissioner

Kondensat indeholder typisk omkring 25 % af den brugbare energi fra den damp, det kom fra. At returnere dette til kedelfødetanken kan spare tusindvis af kroner om året alene i energi og reducerer behovet for frisk forbrugsvand, samtidig med at behovet for dyre kemikalier til behandling af råvand minimeres.

Kondensat fjernet fra dampsystemet og returneret til fødetanken reducerer også behovet for kedelblæsning, som bruges til at regulere koncentrationen af opløste faste stoffer i kedlen. Dette reducerer derfor energitabet fra kedlen under nedblæsningsprocessen – hvilket alt sammen bidrager til dine overordnede bæredygtighedsmål.

4. Lavere ejeromkostninger

Fjernelse af det uønskede kondensat fra systemet sikrer, at der er mindre risiko for skader fra problemer som vandslag og korrosion. Vandudladere fjerner kondensatet, når det dannes, holder damp af bedre kvalitet i systemet og beskytter rør og udstyr mod erosion og korrosion.

Hvordan omsætter vi dette i praksis?

Statistikken taler virkelig for sig selv. Tag dette eksempel på et olieraffinaderi, vi arbejdede med. 

Hovedformål: At reducere de samlede energiomkostninger og kulstofudledning, forbedre sikkerheden og produktionsydelsen.

Opgaven: Spirax Sarco udførte et nøglefærdigt projekt, der involverede vandudladerstyring og energieftersyn af anlægget.

Problemet: 20 % af vandudladerne på stedet fungerede ikke, hvilket førte til betydelige tab.

Løsningen: At installere nye vandudladere for at afhjælpe problemet.

 • Energibesparelser efter et år = DKK 875.000
 • Tilbagebetalingstid = 1 år og 4 måneder.

Hvis du ønsker at tjekke dit dampsystems ydeevne, er her nogle almindelige årsager til dårlig ydeevne af dampsystemer:

 • Vandudlader-gennemgang udføres kun sjældent
 • Tilstedeværelsen af korrosion og andre forhold på anlægget
 • Flashdamp
 • For høje kedelfødetanktemperaturer
 • Forkert dimensionering, udstyr eller installation

Vil du finde ud af om dit dampsystem kan yde mere end det gør nu? Book tid til en vandudlader survey. Vælg Spirax Sarco til at hjælpe dig med at opnå forbedringer af dampanlæggets sikkerhed, effektivitet og kulstofforbrug.


Spirax Sarco – Sådan genvinder du flashdamp
Er du bekymret for flashdamp? Her er hvad du har brug for at vide for at reducere tab fra flashdamp

Mængden af flashdamp afhænger af anlæggets evne til styre dampsystemet korrekt. Hvis mindre flashdamp forlader processen, gør fabrikken mere for at energien forbliver i deres system.

Der er kun to måder at miste dampen fra en proces: gennem udstyr som utætte sikkerhedsventiler eller vandudladere eller uundgåeligt tab, også kendt som flashdamp. Normalt kan uundgåelige tab genvindes.

Næsten alle producenter kunne reducere uundgåelige tab fra flashdamp. Nogle fordele er indlysende, men andre er måske ikke så umiddelbare. Her gennemgår vi fordelene:

Reducer visuelle emissioner

Flashdamp, der udledes til atmosfæren, er synlige fugtemissioner. Selvom damp ikke påvirker luftkvaliteten, kan den undertiden forveksles med røg af offentligheden. Selvom det er sikkert, kan et anlæg få uønsket opmærksomhed fra de lokale myndigheder og skabe et negativt image for virksomheden.

Lavere energiomkostninger

I fødevareproduktion kan damp tegne sig for op til 80 % af energiforbruget. En procentdel af denne damp kan gå tabt til atmosfæren, men hvis anlægget formår at genvinde den, kan der opnås store energibesparelser. Det energibesparende potentiale afhænger af, hvor meget vand der er, og hvor det vil blive genvundet tilbage i processen. Hvis der genvindes masser af energi og vand, kan dette hjælpe med at nå bæredygtighedsmål.

Reducer CO2-emissioner

Kort sagt, hvis damp genereres af fossilt brændstof, reduceres CO2-udledningen, hvis der anvendes mindre damp. Dette kan hjælpe producenterne med at nå CO2-reduktionsmål. Masser af store multinationale virksomheder har nul-CO2 udledning som mål indenfor de næste 10-30 år.

Brug mindre vand

Nogle store ledende fødevarebrands går også forrest, når det kommer til at reducere vandforbruget.

Ved hjælp af varmegenvindingsteknologi kan tabt vand fra flashdamp kondenseres tilbage i dampsystemet, hvilket kan være med til at forvarme procesvand. Dette reducerer ikke kun behovet for at trække på andre, dyrere vandkilder, men det er heller ikke nødvendigt at genopvarme og kemisk behandle det, før det kan anvendes. Så for hver 1 m3 vand tabt til atmosfæren i flashdamp koster det 1 mmere vand for at udskifte det i systemet plus de ekstra varme- og behandlingsomkostninger.

Ferskvandsbesparelser er især vigtige, hvis anlægget ligger i en region med knappe vandressourcer eller høje vandpriser.

Reducer risiko for helbred og sikkerhed

Risikoen for flashdamp kan ikke ignoreres. Afhængigt af hvor flashdampen undslipper, kan det skade de ansatte eller besøgende på stedet. Det kunne være et varmt rør for vedligeholdelsesmedarbejderne eller dampkondensering på en gangbro eller på taget, hvilket skaber fare for at man glider.

Katherina Rosa, dampspecialist med base i USA, har masser af erfaring med at hjælpe virksomheder med problemer med flashdamp. For nylig kontaktede en kaffeproducent hende, fordi de var frustrerede over, at deres fabrik ikke så bæredygtig ud udefra. Masser af flashdamp blev spildt, og de ønskede at undgå stigende pres fra lokalsamfundet om dampene.

Katherina gennemgik deres dampproces og kom med nogle ideer til forbedringer.

Efter nogle enkle ændringer i dampsystemet forvandles det spildte flashdampkondensat nu til at forvarme vand til andre dele af processen, hvilket betyder, at de bruger mindre vand og energi samt færre kemiske behandlinger. Så hvad der begyndte med motivationen til at forbedre imaget for fabrikken, endte med at blive en enorm kilde til besparelser. Cirka 180.000 kr. årligt!


Spirax Sarco – Vandudlader surveys- og management
Vandudlader surveys i dampanlæg: CO2-besparelser, højere driftssikkerhed og optimerede produktionsprocesser - med kort tilbagebetalingstid. Kontakt os i dag.

For at et dampsystem kan køre sikkert og med maksimal driftseffektivitet er det vigtigt, at alle dampledninger renses for kondensat korrekt. Dette gøres ved at sikre, at alle vandudladere fungerer optimalt, en opgave, der bedst løses ved at implementere en regelmæssig vedligeholdelsesplan.

En vandudlader survey inkluderer

 • Identifikation af det komplette antal vandudladere med tydelige og holdbare afmærkninger.
 • Inspektion af hver vandudlader for at kontrollere, at der er brugt den rigtige type til applikationen.
 • Inspektion af hver vandudlader for at kontrollere, om den er korrekt installeret.
 • Forslag til en omkostningseffektiv plan til styring af vandudladere, så defekte eller forkerte vandudladere bliver udskiftet.
 • Identifikation af andre kritiske problemer, der er relevante for dit damp- og kondensatsystem.
Kontakt os og høre mere om vandudlader surveys

Kunne du tænke dig at høre mere om hvordan en gennemgang af vandudladerne i dit dampanlæg kan resultere i CO2-besparelser, højere driftssikkerhed og optimerede produktionsprocesser - og endda med en kort tilbagebetalingstid? Så kontakt os


Spirax Sarco – AB World Foods vil spare 708 tons CO2 med Spirax Sarco vandudlader-styring
Beregninger viser, at AB World Foods kan spare op til 236 tons CO2 om året over de næste 3 år ved at indgå en aftale med Spirax Sarco om vandudlader-styring.

Med den nye aftale vil alle anlæggets vandudladere blive overvåget og vedligeholdt af Spirax Sarcos serviceteknikere 2 gange om året, for at sikre at de fungerer optimalt. Tilbagebetalingstiden for investeringen er bare 8 måneder.

Anlægget i Lancashire bruger damp til mange forskellige formal til produktion af Pataks saucer, såsom varmtvands-processer, sterilisering og CIP (Cleaning-In-Place). Energipriserne stiger og derfor har AB World Foods undersøgt mulighederne for energibesparelser på dele af anlægget. 

“Gaspriserne stiger og derfor er det altafgørende, at vores forbrug af damp er så effektivt som muligt”, siger Tony Marsh, Engineering Manager hos AB World Foods. “Tidligere har vi kun serviceret vandudladere hvis de skabte problemer for processen, og dermed har vi måske overset vandudladere, som også fejlede. Nu kan vi sikre, at vores dampsystem kører så godt som muligt”.

“Vi har tidligere brugt Spirax Sarco til vandudlader-surveys”, fortsætter Tony Marsh. “Deres dampekspertise og produkter er uvurderlige, og samtidig ved vi, at de samarbejder med andre store producenter. Vi kan ikke ønske os nogen anden samarbejdspartner".

Spirax Sarcos vandudlader-surveys lægger ud med at måle dampsystemets nuværende effektivitet, og identificerer områder med plads til forbedring og med et potentiale for energibesparelser. Når tilpasninger har hjulpet systemet op til dets maksimale ydeevne, vil en kontrakt om vandudlader-styring fjerne vedligeholdelse in-house og sikre at systemet kører optimalt hver dag. 


Spirax Sarco – Heinz reducerer CO2-udslip med 200 tons om året
Heinz kan skære mere end 4 % af deres energiforbrug i de næste 3 år på deres fabrik i Wigan efter at have underskrevet en kontrakt med Spirax Sarco om vandudlader-styring.

Spirax Sarco vandudladere hjælper Heinz med at reducere CO2-udslip med 200 tons om året

Heinz kan skære mere end 4 % af deres energiforbrug i de næste 3 år på deres fabrik i Wigan efter at have underskrevet en kontrakt med Spirax Sarco om vandudlader-styring. Beslutningen kom efter at Heinz havde oplevet stor succes med en tidligere gennemgang af vandudladere, der sparede nok energi og behandlet vand til at betale for sig selv på mindre end ni måneder.

Heinz fabrikken i Wigan er den største fødevarefabrik i Europa. Det 55 hektar store anlæg producerer dåsesuppe, bagte bønner, pasta og budding til det britiske og europæiske marked, og on-site energicentret genererer op til 140 tons damp i timen for at holde konserveslinjerne i gang.

I den nye aftale, skal Spirax Sarcos teknikere udføre anlægsgennemgang hver 6. måned, og udpege vandudladere, som trænger til vedligehold af Heinzs egne servicemedarbejdere. Spirax Sarcos specialister vil bruge omkring 10 dage årligt, på at kontrollere, udpege og rapportere hver enkelt vandudladers tilstand.

“Da Spirax Sarco udførte den første vandudladergennemgang, fremlagte de et konservativt estimat på besparelser og vi endte med endnu højere besparelser”, siger Barry Aspey, Utilities Manager hos Heinz. Det hjalp os med at træffe beslutningen om at underskrive den 3-årige kontrakt. Hvis de nye besparelsesestimater er korrekte, er der stor værdi for pengene og de vil betyde, at vi reducerer CO2-udslip med 200 ton om året. ”


Spirax Sarco – Plug & play løsning til vandudladere
Vandudladere: Spirax Sarco har en kompakt "all-in-one" løsning, når det handler om installation af vandudladere. Hurtig og nem installation af vandudladere.

Plug and play løsning til vandudladere – STS17.2

Spirax Sarco har en kompakt "all-in-one" løsning, når det handler om installation af vandudladere. Den kompakte løsning er optimal, fordi man kan installere kuglehaner, snavssamler og kontraventil med kun 2 samlinger. En standardopsætning indeholder normalt mere end 6 samlingspunkter, som vil kunne give anledning til utætheder.

Spar tid og penge med en STS17.2

STS17.2 giver mulighed for hurtigt at lukke af for vandudladeren, og derefter foretage udskiftning. Det betyder minimal belastning af service-personel og at man har frihed til let at renovere / udskifte vandudladere hurtigt. Det vil sige lavere udgifter til vedligeholdelse samt færre driftsstop, og ikke mindst unødigt energispild. Man kan udskifte en defekt vandudlader monteret på STS17.2 på ca. 4 minutter. Alle vandudlader typer fås til STS17.2.

Se hvor hurtigt du kan udskifte en Spirax Sarco vandudlader

https://www.youtube.com/watch?v=iN_grqw1h_c&feature=emb_title

Hvorfor er det en fordel at kunne udskifte sine vandudladere hurtigt?

En defekt vandudlader kan koste mange penge i energispild. En ½" defekt vandudlader med ventilsæde på 3 mm lysning, med arbejdstryk 6 bar og ved 8.400 drift timer om året, spilder op mod 40 tons damp pr. år og med en pris på kr. 250,00 pr. produceret tons damp, svarer energitabet til kr. 10.000,00. Co2 udledningen er 6 tons (baseret på naturgas som brændsel).