Vandudladere

Vandudlader anvendes ofte i dampanlæg og dampsystemer. Kondensatet kan forårsage vandslag, som normalt er uønskede i de apparater og varmevekslere, der skal bruge dampen, og derfor tappes kondensatet fra ledningerne ved hjælp af vandudladere.

Leverandører af og viden om Vandudladere:


Dansk Ventil Center A/S

Ferrarivej 14
7100 Vejle
Telf.: 75 72 33 00
E-mail: mail@dvcas.dk

www.dvcas.dk

Kompetencer: Ventiler, Kuglehaner, Butterflyventiler, Afspærringsventiler, Kontraventiler, Magnetventiler, Aktuatorer, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Rustfri, vandudladere, vandstandsarmaturer, snavssamlere

Læs mere om Dansk Ventil Center A/S


Fagerberg A/S

Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00
E-mail: fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Aktuatorer, Analysatorer, Beholdersystemer, Dataopsamling, Densitetsmåling, Dæksler, Energimåling, Flowmåling, Kedelovervågning, Kontraventiler, Niveaumåling, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Vandudladere, Positionere, Prøveudtagning - sanitære, Tanke- og rørsamlinger - sanitære, Skueglas - sanitære, Magnetiske miksere - sanitære, Slanger - sanitære, Fjernvarmeskabe, Trykmåling, Temperaturmåling

Læs mere om Fagerberg A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
E-mail: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


Spirax Sarco Denmark

Blokken 62
3460 Birkerød
Tlf.: (45) 38 10 4288
E-mail: Webmaster@dk.SpiraxSarco.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Dampanlæg, Dampkvalitet, Dampgeneratorer, Dampsystemer, Energi, Energioptimering, Flowmålere, Food Pharma, Fødevareproduktion, Kedelovervågning, Kondensatpumper, Kugleventiler, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Temperaturregulering, Vandudladere, Vandudskillere, Varmevekslere

Læs mere om Spirax Sarco Denmark


Mere viden om Vandudladere:

Hvis man ønsker at udnytte det optimale af damps varmeindhold skal den damp, som tilføres et givent produktionssted kondenseres. Dernæst skal dette kondensat fjernes løbende, idet "damprummet" ellers vil blive fyldt med vand og varmeovergangen dermed blive ringere.


Spirax Sarco – Sådan genvinder du flashdamp


30.jun 2021


Er du bekymret for flashdamp? Her er hvad du har brug for at vide for at reducere tab fra flashdamp

Mængden af flashdamp afhænger af anlæggets evne til styre dampsystemet korrekt. Hvis mindre flashdamp forlader processen, gør fabrikken mere for at energien forbliver i deres system.

Der er kun to måder at miste dampen fra en proces: gennem udstyr som utætte sikkerhedsventiler eller vandudladere eller uundgåeligt tab, også kendt som flashdamp. Normalt kan uundgåelige tab genvindes.

Næsten alle producenter kunne reducere uundgåelige tab fra flashdamp. Nogle fordele er indlysende, men andre er måske ikke så umiddelbare. Her gennemgår vi fordelene:

Reducer visuelle emissioner

Flashdamp, der udledes til atmosfæren, er synlige fugtemissioner. Selvom damp ikke påvirker luftkvaliteten, kan den undertiden forveksles med røg af offentligheden. Selvom det er sikkert, kan et anlæg få uønsket opmærksomhed fra de lokale myndigheder og skabe et negativt image for virksomheden.

Lavere energiomkostninger

I fødevareproduktion kan damp tegne sig for op til 80 % af energiforbruget. En procentdel af denne damp kan gå tabt til atmosfæren, men hvis anlægget formår at genvinde den, kan der opnås store energibesparelser. Det energibesparende potentiale afhænger af, hvor meget vand der er, og hvor det vil blive genvundet tilbage i processen. Hvis der genvindes masser af energi og vand, kan dette hjælpe med at nå bæredygtighedsmål.

Reducer CO2-emissioner

Kort sagt, hvis damp genereres af fossilt brændstof, reduceres CO2-udledningen, hvis der anvendes mindre damp. Dette kan hjælpe producenterne med at nå CO2-reduktionsmål. Masser af store multinationale virksomheder har nul-CO2 udledning som mål indenfor de næste 10-30 år.

Brug mindre vand

Nogle store ledende fødevarebrands går også forrest, når det kommer til at reducere vandforbruget.

Ved hjælp af varmegenvindingsteknologi kan tabt vand fra flashdamp kondenseres tilbage i dampsystemet, hvilket kan være med til at forvarme procesvand. Dette reducerer ikke kun behovet for at trække på andre, dyrere vandkilder, men det er heller ikke nødvendigt at genopvarme og kemisk behandle det, før det kan anvendes. Så for hver 1 m3 vand tabt til atmosfæren i flashdamp koster det 1 mmere vand for at udskifte det i systemet plus de ekstra varme- og behandlingsomkostninger.

Ferskvandsbesparelser er især vigtige, hvis anlægget ligger i en region med knappe vandressourcer eller høje vandpriser.

Reducer risiko for helbred og sikkerhed

Risikoen for flashdamp kan ikke ignoreres. Afhængigt af hvor flashdampen undslipper, kan det skade de ansatte eller besøgende på stedet. Det kunne være et varmt rør for vedligeholdelsesmedarbejderne eller dampkondensering på en gangbro eller på taget, hvilket skaber fare for at man glider.

Katherina Rosa, dampspecialist med base i USA, har masser af erfaring med at hjælpe virksomheder med problemer med flashdamp. For nylig kontaktede en kaffeproducent hende, fordi de var frustrerede over, at deres fabrik ikke så bæredygtig ud udefra. Masser af flashdamp blev spildt, og de ønskede at undgå stigende pres fra lokalsamfundet om dampene.

Katherina gennemgik deres dampproces og kom med nogle ideer til forbedringer.

Efter nogle enkle ændringer i dampsystemet forvandles det spildte flashdampkondensat nu til at forvarme vand til andre dele af processen, hvilket betyder, at de bruger mindre vand og energi samt færre kemiske behandlinger. Så hvad der begyndte med motivationen til at forbedre imaget for fabrikken, endte med at blive en enorm kilde til besparelser. Cirka 180.000 kr. årligt!


Spirax Sarco – Vandudlader surveys- og management


03.jun 2021


Vandudlader surveys i dampanlæg: CO2-besparelser, højere driftssikkerhed og optimerede produktionsprocesser - med kort tilbagebetalingstid. Kontakt os i dag.

For at et dampsystem kan køre sikkert og med maksimal driftseffektivitet er det vigtigt, at alle dampledninger renses for kondensat korrekt. Dette gøres ved at sikre, at alle vandudladere fungerer optimalt, en opgave, der bedst løses ved at implementere en regelmæssig vedligeholdelsesplan.

En vandudlader survey inkluderer

  • Identifikation af det komplette antal vandudladere med tydelige og holdbare afmærkninger.
  • Inspektion af hver vandudlader for at kontrollere, at der er brugt den rigtige type til applikationen.
  • Inspektion af hver vandudlader for at kontrollere, om den er korrekt installeret.
  • Forslag til en omkostningseffektiv plan til styring af vandudladere, så defekte eller forkerte vandudladere bliver udskiftet.
  • Identifikation af andre kritiske problemer, der er relevante for dit damp- og kondensatsystem.
Kontakt os og høre mere om vandudlader surveys

Kunne du tænke dig at høre mere om hvordan en gennemgang af vandudladerne i dit dampanlæg kan resultere i CO2-besparelser, højere driftssikkerhed og optimerede produktionsprocesser - og endda med en kort tilbagebetalingstid? Så kontakt os


Spirax Sarco – AB World Foods vil spare 708 tons CO2 med Spirax Sarco vandudlader-styring


07.maj 2021


Beregninger viser, at AB World Foods kan spare op til 236 tons CO2 om året over de næste 3 år ved at indgå en aftale med Spirax Sarco om vandudlader-styring.

Med den nye aftale vil alle anlæggets vandudladere blive overvåget og vedligeholdt af Spirax Sarcos serviceteknikere 2 gange om året, for at sikre at de fungerer optimalt. Tilbagebetalingstiden for investeringen er bare 8 måneder.

Anlægget i Lancashire bruger damp til mange forskellige formal til produktion af Pataks saucer, såsom varmtvands-processer, sterilisering og CIP (Cleaning-In-Place). Energipriserne stiger og derfor har AB World Foods undersøgt mulighederne for energibesparelser på dele af anlægget. 

“Gaspriserne stiger og derfor er det altafgørende, at vores forbrug af damp er så effektivt som muligt”, siger Tony Marsh, Engineering Manager hos AB World Foods. “Tidligere har vi kun serviceret vandudladere hvis de skabte problemer for processen, og dermed har vi måske overset vandudladere, som også fejlede. Nu kan vi sikre, at vores dampsystem kører så godt som muligt”.

“Vi har tidligere brugt Spirax Sarco til vandudlader-surveys”, fortsætter Tony Marsh. “Deres dampekspertise og produkter er uvurderlige, og samtidig ved vi, at de samarbejder med andre store producenter. Vi kan ikke ønske os nogen anden samarbejdspartner".

Spirax Sarcos vandudlader-surveys lægger ud med at måle dampsystemets nuværende effektivitet, og identificerer områder med plads til forbedring og med et potentiale for energibesparelser. Når tilpasninger har hjulpet systemet op til dets maksimale ydeevne, vil en kontrakt om vandudlader-styring fjerne vedligeholdelse in-house og sikre at systemet kører optimalt hver dag. 


Spirax Sarco – Heinz reducerer CO2-udslip med 200 tons om året


12.apr 2021


Heinz kan skære mere end 4 % af deres energiforbrug i de næste 3 år på deres fabrik i Wigan efter at have underskrevet en kontrakt med Spirax Sarco om vandudlader-styring.

Spirax Sarco vandudladere hjælper Heinz med at reducere CO2-udslip med 200 tons om året

Heinz kan skære mere end 4 % af deres energiforbrug i de næste 3 år på deres fabrik i Wigan efter at have underskrevet en kontrakt med Spirax Sarco om vandudlader-styring. Beslutningen kom efter at Heinz havde oplevet stor succes med en tidligere gennemgang af vandudladere, der sparede nok energi og behandlet vand til at betale for sig selv på mindre end ni måneder.

Heinz fabrikken i Wigan er den største fødevarefabrik i Europa. Det 55 hektar store anlæg producerer dåsesuppe, bagte bønner, pasta og budding til det britiske og europæiske marked, og on-site energicentret genererer op til 140 tons damp i timen for at holde konserveslinjerne i gang.

I den nye aftale, skal Spirax Sarcos teknikere udføre anlægsgennemgang hver 6. måned, og udpege vandudladere, som trænger til vedligehold af Heinzs egne servicemedarbejdere. Spirax Sarcos specialister vil bruge omkring 10 dage årligt, på at kontrollere, udpege og rapportere hver enkelt vandudladers tilstand.

“Da Spirax Sarco udførte den første vandudladergennemgang, fremlagte de et konservativt estimat på besparelser og vi endte med endnu højere besparelser”, siger Barry Aspey, Utilities Manager hos Heinz. Det hjalp os med at træffe beslutningen om at underskrive den 3-årige kontrakt. Hvis de nye besparelsesestimater er korrekte, er der stor værdi for pengene og de vil betyde, at vi reducerer CO2-udslip med 200 ton om året. ”


Spirax Sarco – Plug & play løsning til vandudladere


05.mar 2021


Vandudladere: Spirax Sarco har en kompakt "all-in-one" løsning, når det handler om installation af vandudladere. Hurtig og nem installation af vandudladere.

Plug and play løsning til vandudladere – STS17.2

Spirax Sarco har en kompakt "all-in-one" løsning, når det handler om installation af vandudladere. Den kompakte løsning er optimal, fordi man kan installere kuglehaner, snavssamler og kontraventil med kun 2 samlinger. En standardopsætning indeholder normalt mere end 6 samlingspunkter, som vil kunne give anledning til utætheder.

Spar tid og penge med en STS17.2

STS17.2 giver mulighed for hurtigt at lukke af for vandudladeren, og derefter foretage udskiftning. Det betyder minimal belastning af service-personel og at man har frihed til let at renovere / udskifte vandudladere hurtigt. Det vil sige lavere udgifter til vedligeholdelse samt færre driftsstop, og ikke mindst unødigt energispild. Man kan udskifte en defekt vandudlader monteret på STS17.2 på ca. 4 minutter. Alle vandudlader typer fås til STS17.2.

Se hvor hurtigt du kan udskifte en Spirax Sarco vandudlader

https://www.youtube.com/watch?v=iN_grqw1h_c&feature=emb_title

Hvorfor er det en fordel at kunne udskifte sine vandudladere hurtigt?

En defekt vandudlader kan koste mange penge i energispild. En ½" defekt vandudlader med ventilsæde på 3 mm lysning, med arbejdstryk 6 bar og ved 8.400 drift timer om året, spilder op mod 40 tons damp pr. år og med en pris på kr. 250,00 pr. produceret tons damp, svarer energitabet til kr. 10.000,00. Co2 udledningen er 6 tons (baseret på naturgas som brændsel).