Højdemåling

En højdemåler, også kendt som en barometerhøjdemåler, er et instrument, der bruges til at måle højden over havets overflade eller den vertikale afstand i forhold til et referencepunkt. Denne type måler er baseret på princippet om atmosfærisk trykændring med højden. Højdemåling er måleinstrumenter som anvendes til måling af afstand mellem 2 punkter. Højdemåling benytter sig af flere metoder, hvor lasermåling er en af dem.

Leverandører af Højdemåling (højdemålere):


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


ZEISS Industriel Måleteknik

Bregnerødvej 133A 1. Sal
3460 Birkerød
Tlf.: 70 15 70 15
E-mail: info.metrology.dk@zeiss.com

www.zeiss.dk/maaleteknik/home.html

Kompetencer: 3D CT scanning, Formtolerancer, Geometrisk produktspecifikationer, Præcision, Længdemåling, Computertomografi, Koordinatmålemaskiner, Målemaskiner, Positionstolerancer, Produktionsmåling, Kvalitetskontrol, Proceskontrol, Optisk måling

Læs mere om ZEISS Industriel Måleteknik


pro-måling

Bag Vænget 2
3400 Hillerød
Tlf.: +45 21 670 036
Email

www.pro-maaling.dk

Kompetencer: Lasermåleudstyr, 3D DISTO, Afstandsmålere, Digital vinkelmålere og vaterpas, Endoskopkameraer, Fugtighedsmålere, GeoSLAM 3D scanning, GIS produkter, GNSS systemer, Kabelsøgere, Maskinstyring/sensorer, Metalsøgere, Trådløs Monitorering, Målehjul, Niveller Instrumenter, Rotationslasere, Rørlægningslasere, 3D Scannere, Streg- og Punktlasere, Teodolitter, Termometre, Totalstationer, Tilbehør til opmåling m.m.

Læs mere om pro-måling


Mere viden om Højdemåling og højdemålere:

Højdemålere anvendes i forskellige applikationer, herunder:

  1. Luftfart: Højdemålere bruges i fly og luftfartøjer til at bestemme flyets aktuelle flyvehøjde i forhold til havets overflade. Piloter bruger højdemålere til at opretholde korrekte flyniveauer og navigere sikkert i luftrummet.
  2. Vejr- og klimastudier: Højdemålere bruges i vejrstationer og meteorologiske målestationer til at indsamle data om lufttryk og højde. Disse data er vigtige for at forstå vejr- og klimaforhold samt forudsige vejrmønstre.
  3. Vandring og bjergbestigning: Højdemålere er populære blandt vandrere, bjergbestigere og udendørsentusiaster, da de giver mulighed for at måle den aktuelle højde i bjergområder eller terræner uden at have behov for GPS eller satellitforbindelse.
  4. Geodesi og landmåling: Højdemålere bruges i landmåling og geodæsi til at måle højden af landets overflade i forhold til et fast referencepunkt. Disse målinger er afgørende for kortlægning, ingeniørarbejde og konstruktion.

Højdemålere fungerer ved at måle atmosfærisk tryk og konvertere det til en højdeværdi. De indeholder et barometer, der måler det omgivende lufttryk og konverterer trykændringerne til en tilsvarende højde ved hjælp af en barometrisk formel. Nogle moderne højdemålere er også udstyret med GPS-funktionalitet for mere præcise og nøjagtige højdemålinger.

Højdemåling er vigtig for navigationsformål, sikkerhed, vejrforudsigelser, landmåling og forskning. Ved at kunne måle og forstå højde og højdeforskelle kan man navigere i terræn, vurdere sikkerhedsforhold, analysere vejr- og klimaforhold samt udføre præcise landmålinger og konstruktionsprojekter.

Cookie-indstillinger