Niveaufølere

En niveauføler, også kendt som en niveausensor, er en enhed, der anvendes til at måle og overvåge væskeniveauer i tanke, beholdere eller systemer. Den registrerer og konverterer væskeniveauet til et elektrisk eller mekanisk signal, som kan bruges til kontrol, styring eller indikation af væskeniveauet. Niveaufølere anvendes i forskellige industrier og applikationer, herunder industrielle procesanlæg, vand- og spildevandsbehandling, bilindustrien, fødevareproduktion og mange andre.

Leverandører af og viden om Niveaufølere:


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene
Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


NivoTech Trading Company

Nøddelunden 54
6800 Varde
Tlf.: (+45) 4673 0008
E-mail: info@nivotech.dk

www.nivotech.dk

Kompetencer: Flowmåling, Niveaumåling, Temperaturfølere, Temperaturregulatorer, Trykmåling, Tryktransmittere

Læs mere om NivoTech Trading Company


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Mere viden om Niveaufølere:

De spiller en vigtig rolle i at opretholde og styre væskeniveauer for at undgå oversvømmelser, sikre korrekt dosering eller fyldeproces, overvåge tankniveauer og meget mere.

Der er flere forskellige typer af niveaufølere, der anvender forskellige teknologier og principper for at måle væskeniveauet. Nogle almindelige typer inkluderer:

  1. Ultralydsniveauføler: En ultralydsniveauføler bruger ultralydbølger til at måle afstanden mellem sensoren og væskeniveauet. Ved at måle tiden, det tager for ultralydsbølgerne at reflekteres fra væskeoverfladen, kan sensoren bestemme væskeniveauet med stor nøjagtighed.
  2. Trykniveauføler: En trykniveauføler anvender trykforskelle for at bestemme væskeniveauet. Den måler trykket ved bunden af tanken eller beholderen og konverterer det til et væskeniveau ved hjælp af specifikke kalibreringer.
  3. Kapacitive niveauføler: En kapacitiv niveauføler registrerer ændringer i kapaciteten mellem sensoren og væskeniveauet. Når væskeniveauet stiger eller falder, ændres kapaciteten, og dette bruges til at detektere og indikere væskeniveauet.
  4. Vægtbaseret niveauføler: En vægtbaseret niveauføler bruger en belastningssensor eller vægtcelle til at måle væskeniveauet. Den vejer den samlede vægt af beholderen eller tanken samt væsken, og ud fra denne information beregnes væskeniveauet.

Der er også andre typer niveaufølere, herunder magnetiske niveaufølere, radarbaserede niveaufølere, optiske niveaufølere og mange flere. Valget af niveauføler afhænger af faktorer som applikationens krav, væsketype, temperatur, tryk og ønskede nøjagtighed.


Baumer – Nye CleverLevel modeller med flere interfaces til optimeret kommunikation
Baumer har udvidet den succesrige CleverLevel serie af niveaukontakter med to nye varianter, LBFI og LBFH

Disse har to uafhængige kontaktudgange, qTeach og en 360° synlig statusindikator. Ligesom deres forgængere er niveaukontakterne baseret på en frekvensskanningsteknologi, som er velegnet til alle applikationer i både generel og hygiejnisk industri.

Niveaukontakterne har flere muligheder for programmering for at dække de forskellige behov. Den enkle ”qTeach” funktion er en stor fordel, specielt i små installationer med simple kontrolsystemer. Følerne kan nemt justeres til med et ferromagnetisk værktøj, f.eks. en skruetrækker, så det dermed er muligt på stedet, at tilpasse følerne til det aktuelle procesbehov.

De to udgange gør det muligt at indstille to uafhængige kontaktpunkter. Det betyder at to forskellige procestrin, som eksempelvis produktion og rengøring eller overvågning af to forskellige produkter, som f.eks. olie og vand, kan overvåges med kun én føler. Dermed kan der opnås besparelser på lager- og installationsomkostninger. De to kontaktudgange gør det nemmere at foretage en funktionstest af føleren. De komplimentære setpunkter sikrer at følerfejl og ledningsbrud kan detekteres pålideligt, hvilket garanterer en effektiv overvågning af alle processer.
Den flerfarvede indikering af kontaktstatus altid giver et pålideligt signal, som sikrer en effektiv proceskontrol.
Begge varianter kan bruges i temperaturer op til 115°C og varianten til hygiejnisk industri er velegnet til SIP, dvs. i kort tid op til 135°C.