Dataopsamling

Dataopsamling handler meget enkelt om at opsamle data, af den ene eller anden art og derefter omformulere det til en ønsket standard. Leverandører af Dataopsamling finder du i listen på denne side

Leverandører af og viden om Data opsamling:


2test ApS

Rørmosevej 2B
3450 Allerød
Tlf.: 44 61 00 62
E-mail: info@2test.dk

www.2test.dk

Kompetencer: Fiberoptiske kabler, datakommunikation", fejlsøgning på kabler, el-dokumentation

Læs mere om 2test ApS


BB Data Teknik A/S

Transformervej 18
2860  Søborg
Telf.: 44 85 02 30
E-mail: adm@bbdata.dk

www.bbdata.dk

Kompetencer: Labelprintere, stregkodelæsere, stregkodebaseret dataopsamling & mobile løsninger, stregkodescannere, håndterminaler, truck computere, trådløse netværk, etiketdesign & mærkning, håndscannere

Læs mere om BB Data Teknik A/S


Frontmatec A/S

Østerbro 5
7800 Skive
Tlf: 97 52 50 22
E-mail: info@frontmatec.com

www.frontmatec.com

Kompetencer: Automation, SCADA, El-tavler, SRO, PLC, Dataopsamling, Dataindsamlingssystemer, Styringsteknik, Maskinsikkerhed, Softwareudvikling

Læs mere om FRONTMATEC


HH Instruments A/S

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 89 04 88
E-mail: info@hhinstruments.dk

www.hhinstruments.dk

Kompetencer: Flowmålere, Coriolis masseflowmålere, Ultralydsflowmåler bærbar, Ultralydsflowmåler stationær, Magnetiske flowmålere, Tryk- og temperaturswitche, Stationær gasalarm, Bærbar gasdetektor, Impulsaftaster, Tachometer og tachoomformer, Motorovervågning, Display, Registreringssystemer, Tilstands- og vibrationsovervågning, Trådløs signaloverførsel, Strain gauges til test og proces, Strain gauge forstærkere og dataopsamling, Trådløs momentmåling

Læs mere om HH Instruments A/S


IPC TEKNIK ApS

Messingvej 48 A
8940 Randers SV
Telf.: 86 41 46 49
E-mail: salg@ipcteknik.dk

www.ipcteknik.dk

Kompetencer: Sensorer, positionssensorer, vinkelsensorer, momentmåler, vejeceller, vejeinstrumenter, accelerometer, telemetri, dataopsamling, encodere

Læs mere om IPC TEKNIK ApS


SICK A/S

sick

Bregnerødvej 133
3460 Birkerød
Telf: 45 82 64 00
E-mail:  sick@sick.dk

www.sick.dk

Sick er en af verdens førende producenter af sensorer, sikkerhedssystemer og produkter til automatisk identifikation. SICK leverer økonomiske løsninger til både automatisering af fabrikker og optimering af distributionscentre.

Kompetencer: Sensorer, Datafangst, Sikkerhedsudstyr, Automation, Fotoceller

Læs mere om SICK A/S


TME Solutions ApS


Myhlenbergvej 62
9510 Arden
Tlf.: 81 611 116
E-mail: kb@tmesolutions.dk

www.tmesolutions.dk

Kompetencer: Vibrationsmåleudstyr, Vibrationssensorer, Accelerometer, Transducere, Temperaturmålinger, Dataopsamling, Vibrationsanalyse, Software til vibrationsanalyse, Industri balancering, Balancering af køleanlæg, Online Maskinovervågning, ADASH

Læs mere om TME Solutions ApS


VeeCan Systems ApS

Adelgade 73 G
4720 Præstø
Tlf.: 32 70 48 26
E-mail: info@veecan.dk

www.veecan.dk

Kompetencer: Dataloggere, dataopsamling, software til målinger, temperaturmålere, trykmålere, brandtekniske målinger, termiske målinger, udmattelsestests

Læs mere om VeeCan Systems ApS


Vibrakustik ApS

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf.: 60 63 12 10
E-mail: mt@vibrakustik.dk

www.vibrakustik.dk

Kompetencer: Akustik, akustikløsninger, målemikrofoner, lydmålere, monitorering, software, dataopsamling, akustiske kameraer, tilbehør, kalibrering

Læs mere om Vibrakustik ApS


Teknologisk Institut – Danske produktionsvirksomheder skal udnytte potentialet i opsamling af data


21.aug 2019


Antallet af egentlige intelligente produktionssystemer i Danmark er begrænset. Det vil Teknologisk Institut lave om på i en ny resultatkontrakt

Intelligente produktionssystemer er meget omkostningskrævende at igangsætte. Derfor findes der også kun få reelle intelligente produktionssystemer i Danmark. Teknologisk Institut vil i en ny resultatkontrakt – der går under navnet INTELLISYS – vise danske små- og mellemstore produktionsvirksomheder, hvor og hvordan intelligente og datadrevne produktionssystemer kan udnytte virksomhedens egne data til at gøre virksomheden mere effektiv og konkurrencedygtig bl.a. ved hjælp af kunstig intelligens.

- Der har igennem en årrække været fokus på at skabe og opsamle data, hvilket har resulteret i, at mange danske virksomheder ligger inde med uanede mængder af data gemt i deres arkiver. Og det er på trods af, at det stadig er de færreste, der lykkes med at anvende disse data, siger Rasmus Hasle, der er faglig leder hos Teknologisk Institut.

Undersøgelsen, Hver anden virksomhed udnytter egne data, fra Teknologisk Institut, viste i 2018, at der er fortsat en bred gruppe af danske virksomheder, der går glip af de fordele, som avanceret brug af data kan bidrage til. Virksomhederne mangler bl.a. viden om de potentielle fordele udnyttelsen af egne data kan give virksomheden. Kun tre procent af virksomhederne i undersøgelsen kunne karakteriseres som avancerede databrugere.

- Der er derfor et behov for at kunne anvende og skabe værdifulde data blandt de danske produktionsvirksomheder – og på den måde muliggøre intelligente datadrevne produktionssystemer, fastslår han.

Produktionsvirksomheder skal opkvalificeres
Resultatkontrakten fokuserer på at gøre leverandører i stand til at kunne levere relevante teknologikomponenter og systemer – primært til danske SMV'er – samtidig med at produktionsvirksomhederne opkvalificeres gennem kurser, workshops og fx anvendelse af banebrydende intelligent teknologi.

For at implementere og anvende intelligente produktionssystemer hos danske virksomheder kræver det, at der arbejdes med en række teknologier, som f.eks. kunstig intelligens (AI), Additive Manufacturing (AM) og digitale tvillinger. Men muligheden for at bruge de forskellige teknologier sammen og den aktuelle prissætning gør, at rentabiliteten for langt størstedelen af de danske virksomheder forsvinder.

Praktiske eksperimenter skal udføres i demonstrations- og testlab
INTELLISYS tager derfor udgangspunkt i fire fokusområder, som tilsammen er helt centrale for intelligent datadreven produktion:

1) Digitale tvillinger,

2) Intelligent proceskontrol og dynamisk kvalitetskontrol,

3) Asset management og monitorering

4) digitale forretningsmodeller og datadrevne services.

- Inden for de fire fokusområder vil der blive udviklet nye teknologiske serviceydelser, siger Rasmus Hasle.

- Helt konkret vil vi opbygge et I4.0 demonstrations- og testlab, der skal gøre det muligt at lave praktiske eksperimenter og konkrete teknologitests med fokus på reel anvendelse i industrien.

Tilsammen skal det sikre et bredt kompetenceløft i den danske produktionsindustri, afslutter han.

Resultatkontraktens primære målgruppe er systemintegratorer og teknologileverandører, som mangler specifikke kompetencer til at kunne levere højteknologiske produkter og services til SMV'erne.

Resultatkonktakten INTELLISYS er støttet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.


Nyt samarbejde mellem BILA & Blackbird skal hjælpe kunder med dataopsamling


31.jan 2019


Robotvirksomheden BILA har netop indgået et samarbejde med software- og dataanalysevirksomheden Blackbird om den optimale løsning til at indsamle værdifuldt data og dermed hjælpe kunder med at optimere deres produktion

Med BILA DataPower er det nu muligt på en nem og hurtig vis at få dataopsamling på produktionsanlæg og få adgang til værdifulde forbedringsinformationer på mobilen. BILA rådgiver virksomheder om produktionsoptimering og leverer automatiseringsløsninger, robotter og logistikudstyr. Med mere end 30 års erfaring har BILA oparbejdet enestående viden om automatisering og de tilhørende processer og forretningsgange.

Samarbejdet mellem BILA og Blackbird beror på et fælles værdisæt om at kunne tilbyde fremstillingsindustrien løsninger der øger konkurrencedygtigheden. I samarbejdsrelationen vil BILA vil stå for distribution, salg og service af BILA DataPower, mens Blackbird vil stå i spidsen for udviklingen. Finn Hunneche, CEO fra Blackbird udtaler: ”Aftalen med BILA er et kæmpe boost for Blackbird, og kombinationen af vores salg- og supportorganisationer vil gøre os til det største løsningsteam i relation til digitaliseringen af dansk industri.”

Plug-and-play løsning BILA DataPower er en plug-and-play løsning, der opsamler produktionsdata fra produktionsanlæg og viser en status på produktionen, hvor som helst og når som helst. Her er det blandt andet muligt at se produktionslinjens effektivitet, dens nedetid og årsagerne dertil. Alt hvad det kræver for at komme i gang med BILA DataPower er tilslutning af strøm og en sensor - og typisk klares installationen på under en time.

BILA’s Product Manager, Thomas Ording, er begejstret for samarbejdet med Blackbird og har kun rosende ord tilovers for løsningen: ”Med BILA DataPower er der ikke behov for tekniske indgreb og dyr montering på produktionsanlægget. Der er heller ikke brug for IT-involvering, da BILA DataPower selv kan sende data til en sikker server – ligesom din elmåler derhjemme.”

Løsningen er meget attraktiv, da den ikke har de traditionelle økonomiske barrierer for at komme i gang med dataopsamling. Den har minimale installationsomkostninger, giver informationer om dit produktionsapparats effektivitet, og hvor der skal forbedres for at øge indtjeningen.

”Jeg oplever, at rigtig mange virksomheder har et helt basalt behov for at komme hurtigt i gang med dataopsamling uden de store armbevægelser – og netop derfor lancerer vi nu BILA DataPower,” slutter Thomas Ording.


IPU – Dataopsamling skaber driftsbesparelser for Maersk Line
Dataopsamling skaber driftsbesparelser for Maersk Line
I samarbejde med Maersk Line har IPU udviklet overvågningssoftware som muliggør betydelige omkostnings-besparelser primært knyttet til fysisk inspektion af kølecontainere. Overvågningssoftwaren er en del af Maersk Line’s RCM (Remote Container Management), som har sikrer kontinuerlig dataopsamling og gps-sporing i alle Maersk Lines kølecontainere. Softwaren udnytter de store mængder data som RCM stiller til rådighed, til at analysere driftsforholdene af køleanlægget og sammenligne disse med de forventede forhold. Reducerede omkostninger, hurtigere omsætningstider, bedre ressourceudnyttelse, reduceret CO2-udledning og generel procesoptimering er bare nogle af fordelene. Den algoritme som IPU har udviklet, minder i nogen grad om den "tjek motor"-logik som findes i biler. Dét at kunne fastslå køleanlæggets tilstand løbende giver Maersk Line øget gennemsigtighed i deres cold-chain og garanterer optimale betingelser for lasten da det sikres at alle containere er egnede til transport af temperaturfølsom last. Dette reducerer samtidig risikoen for menneskelige fejl. Dataindsamlingen er muliggjort igennem udstyr installeret på hele Maersk Line’s flåde af kølecontainere. Med korte intervaller bliver sensordata sendt til en central server hvor data bliver analyseret og brugt til at give et indblik i tilstanden af de kølecontainer der er i brug. Derudover er der installeret VSAT-systemer ombord på skibene for at sikre global dækning og datatilgængelighed. Den algoritme som IPU har udviklet, minder i nogen grad om den "tjek motor"-logik som findes i biler. Dét at kunne fastslå køleanlæggets tilstand løbende giver Maersk Line øget gennemsigtighed i deres cold-chain og garanterer optimale betingelser for lasten da det sikres at alle containere er egnede til transport af temperaturfølsom last. Dette reducerer samtidig risikoen for menneskelige fejl. Dataindsamlingen er muliggjort igennem udstyr installeret på hele Maersk Line’s flåde af kølecontainere. Med korte intervaller bliver sensordata sendt til en central server hvor data bliver analyseret og brugt til at give et indblik i tilstanden af de kølecontainer der er i brug. Derudover er der installeret VSAT-systemer ombord på skibene for at sikre global dækning og datatilgængelighed.

Heliscope – Optimering af databehandling fra droneoptagelser
Virksomheden Heliscope ApS har netop som nogle af de første modtaget en bevilling på kr. 500.000 fra den nye InnoBooster-ordning under Innovationsfonden. Midlerne skal bruges til udvikling af løsninger til optimering af databehandling fra droneinspektioner.

Heliscope ApS er specialiseret i droneinspektion af højspændingsnet. Samtidig har virksomheden udviklet eget software, Scopito, der bl.a. kan koble droneoptagelser med mastepositioner og kortdata. Det er nemlig virksomhedens overbevisning, at det helt store potentiale inden for droneoptagelser ligger i effektivt at kunne behandle og præsentere store mængder dronedata.

Midler til udvikling af effektiv databehandling
Med den nye InnoBooster-bevilling på kr. 500.000 har Heliscope ApS nu mulighed for bl.a. at investere i flere kernekompetencer til udvikling af løsninger til databehandling fra droneoptagelser.

Virksomheden har via samarbejde med Business Academy Aarhus allerede hyret Edgaras Petovradzius ind i et praktikforhold. Sammen med direktør i Heliscope ApS Ken Falk skal han arbejde på at udvide forretningspotentialet for de nye løsninger, herunder bl.a. at kigge på nye markeder, hvor de nye løsninger kan skabe værdi.

- Vi vil udvikle løsninger, der automatisk kan udpege problemområderne på højspændingsnettet. Så i stedet for at gennemgå 10.000 billeder, kan man nøjes med at vurdere fx tre problembilleder, siger Ken Falk.

- Samtidig forventer vi, at virksomhedens nye kompetencer også kan bringe os ind på nye markeder, fx inspektion af mobilmaster, vindmøller og jernbanenettet.

Internationalt skalerbar inden for to år
Bevillingen betyder, at Heliscope ApS inden for overskuelig fremtid vil stå med et innovativt og unikt produkt og have opbygget specialkompetencer inden for automatisk billedbehandling.

- Vi vil få mindre fokus på at udføre selve droneinspektionerne og mere fokus på softwaren. Det vil gøre vores virksomhed mere attraktiv i udlandet, da vi kan teame op med droneoperatører verden over, som kan bruge vores produkter til at forøge værdien af deres inspektioner, slutter Ken Falk.

Yderligere information
Ken Falk, direktør, Heliscope ApS, tlf. +45 71 99 29 03