Korrosionsbeskyttelse

Korrosionsbeskyttelse er særlig vigtigt her i det nordiske klima, som er ret aggressivt over for jern- og stålkonstruktioner. Konstruktionerne gennemvædes af regn, der fører salte med sig fra havet, og solvarmen er ofte utilstrækkelig til en grundig udtørring. Det er derfor nødvendigt at beskytte metallerne og at udføre konstruktionerne med omtanke, hvorfor specialister i korrosion er værd at kontakte.

Leverandører af og viden om Korrosionsbeskyttelse:


Anderberg Klima A/S

Teglværksvej 8 B
4200 Slagelse
Tlf.: 43 999 888
E-mail: info@anderbergklima.dk

www.anderbergklima.dk

Kompetencer: Befugtningsanlæg, dampbefugtning, mobile befugtningsanlæg, affugtning, affugtningsanlæg, adsorptionsaffugtning, sorptionsaffugter, tørring, kondensaffugtere, fugtstyring, fugtkontrol, korrosionsbeskyttelse, procestørring, klimaanlæg, varmepumper, omvendt osmose, fugtmåling, dugpunktsstyring, skimmelsvamp, mug, bygningsudtørring, HEPA-filtre og luftrensere

Læs mere om Anderberg Klima A/S


BKT Krom og Slib ApS

Sunekær 11
5471 Søndersø
Tlf.: 2021 3129
E-mail: BKT@kromogslib.dk

www.bktkromogslib.dk

Kompetencer: Forkromning, Hårdkrom, Korrosionsbeskyttelse, Slibning

Læs mere om BKT Krom og Slib ApS


DANLUBE A/S

Tune Parkvej 5
4030 Tune
Tlf.: +45 70 25 12 80
E-mail: info@danlube.dk

www.danlube.dk

Kompetencer: lim, industrilim, smørefedt, smøremidler, silikone, akryllim, fugemasser, korrosionsbeskyttelse, affedtning, kompressorolie, smeltelim og hotmelt

Læs mere om Danlube A/S


Diatom

Tlf.: 36 77 36 00
Avedøreholmen 84
2650 Hvidovre
info@diatom.dk

www.diatom.dk

Kompetencer: smøremidler, smøreoliersmørefedt, smørepasta, gevindindsatse, gevindspiraler, presmøtrikker, presstagafstandsbøsninger, panelskruer, blindnittemøtrikker, stansenitter, akryl lim, silikonelim, UV-hærdende lim, elektroniklimmethacrylatlim, skumdæmper, silikoneolie, konstruktionssilikone, elektroniksilikone, silikone indstøbning, polyurethan indstøbning,UV-hærdende indstøbning, Epoxy indstøbning, silikonelak til coating, elastomer silikonelak, elastoplastisk silikonelakvarmeledende lim, varmeledende pasta, varmeledende pads, smøring af rullelejer, smøring af kuglelejer, smøring af akselforbindelser, smøring af navforbindelser, smøring af fjedre, smøring af kæder, kompressorolie, gearolie, kædeoliegevindpasta, fedtpasta, antifriktions coating, korrosionsbeskyttelse, midlertidig korrosionsbeskyttelse, vejrbestandig korrosionsbeskyttelse, dosering af 1-komponent, dosering af 2-komponent, tryktanke, EFD kanyler, selvrensende filtre, fuldautomatiske selvrensende filtre, plastfiltre, stålfiltre, filterpatroner, filterhusevandbehandlingsfiltrestrainers, flettede pakninger, pladepakninger, pakninger, tætninger, læberingstætninger, metalpakningerflydende pakninger, fleksible pakninger, rørkoblinger, rørbøjler, mærkning, mærkepenne, mærkningsspray, Automatik, Dispensere, Dispensering, Dosering, DoseringsrobotterIndustrilim, Laboratoriepumper, Limanlæg, Robotter, UV-udstyr, Coating, Elastomer, Epoxy, Konstruktionslim, Polyuretan PURPolyuretanlim

Læs mere om Diatom


Gardit A/S

Krogsgårdsvej 6
8620 Kjellerup
Tlf.: +45 86 62 44 99
E-mail: gardit@gardit.dk

www.gardit.dk

Kompetencer: Coating, Korrosionsbeskyttelse, Overfladebehandling

Læs mere om Gardit A/S


Kemi-Service
Langholt Handelsselskab ApS

Bugattivej 15
7100 Vejle
Tlf.: +45 7585 9911
E-mail: kemi@kemi-service.dk

www.kemi-service.dk

Kompetencer: Affedtning, Additiver, Industriolie, Smøremidler, Alkalisk affedtning, Rengøring, Motorrens, Fosfateringsmidler, Rustbeskyttelse, Smøreolie, Skæreolie, Additiver, Autoklargøring, Graffitirens, Industriel rengøring, Industriel affedtning, Korrosionsbeskyttelse, Slipmidler, Malingsfjerner

Læs mere om Kemi-Service


Laduco Industrilakereri A/S

Baldersbækvej 20
2635 Ishøj
Tlf.: 43 71 04 11
E-mail: Laduco@laduco.dk

www.laduco.dk

Kompetencer: Pulverlakering, vådlakering, industrilakering, sandblæsning, korrosionsbeskyttelse

Læs mere om Laduco Industrilakereri A/S


Metacoat A/S

Gillelejevej 28 B, Esbønderup
3230 Græsted
Telf.: 48 39 01 11
E-mail: metacoat@metacoat.dk

www.metacoat.dk

Kompetencer: Industriel overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse, Pulverlakering, Miljøvenlig og Kromfri forbehandling, Sandblæsning, Slyngrensning/kugleblæsning og Glasblæsning, Pulverlakering af store emner.

Læs mere om Metacoat A/S


REMA TIP TOP Danmark A/S

Ambolten 27
6000 Kolding
Tlf.: 75 52 81 33
E-mail: tiptop@tiptop.dk

www.tiptop.dk

Kompetencer: Båndservice, Båndrensning, Rensesystemer, Tromler, Båndruller, Slitagebeskyttelse, Sigteteknik, Gummisold, Møllepansring, Polyurethan, Gummi, Transportbånd, Korrosionsbeskyttelse, Flakelining, PVC-Transportbånd, Tromlemotor, Støjdæmpning, 2-komponentlim, Coating, Gummiprofiler, Industrigummi, Polyuretanbelægninger, PVC

Læs mere om REMA TIP TOP Danmark A/S


SEAB Danmark A/S

2640 Hedehusene
Baldersbuen 15 F
Tlf.: 45 82 15 00
E-mail: info@seab.dk

www.seab.dk

Kompetencer: Lime, tape, gaffatape, montagetape, smøremidler, spray, epoxy, trælim, superlim, universallim, olieadditiver, brændstofadditiver, tætningsmidler, pakningsmidler, gevindsikring, universaltætninger, maletilbehør, maling, korrosionsbeskyttelse, autopleje

Læs mere om SEAB Danmark A/S


SKANACID A/S

Lunikvej 30A
2670 Greve
Tlf: 39 40 13 14
E-mail: mail@skanacid.dk

www.skanacid.dk

Kompetencer: Vakuumisolering, Aerogel isolering, Højtemperaturisolering, Foamglas isolering, Renrum-isolering, T-FIT, TechLite, Korrosion under isolering, CUI, Keramisk isolering, Beregning af isolering, Superwool, Brandisolering, Afstandsisolering, Glasklæde, Mica, Vacupor, Varmevekslere, Beskyttelse mod strålevarme, Isoleringsteknik, Afstandsringe, Isolering marine

Læs mere om SKANACID A/S


Scanmaster ApS

Svogerslev Hovedgade 48
4000 Roskilde
Tlf.: +45 45828090
E-mail: info@scanmaster.dk

www.scanmaster.dk

Scanmaster er et systemhus for dosering og tilbyder alt indenfor mikse- og doseringsløsninger til en industriproduktion. Maskiner til blanding og dosering af enkelt- ell. 2-komponent væsker; fra simple pneumatiske stempelpumper til avancerede systemer, som kan integreres med robotter, automatiske systemer eller vakuum teknologi, hvis det kræves. Mange års erfaring garanterer både for kvalitet og driftssikkerhed! Brands; ViscoTec, Preeflow, Dopag, Meter Mix, Poly Dispensing

Læs mere om Scanmaster


Tantaline CVD ApS

Nordborgvej 81
6430 Nordborg
Tlf.: 70 200 679/ Mobil 28 920 029

web

Kompetencer: Korrosionsbeskyttelse, korrosionsbeskyttelsesmidler, overfladebehandling, varmebestandige legeringer, kugleventiler, kontraventiler, bælge, rustfri fittings, befæstelse, bolte, møtrikker

Læs mere om Tantaline CVD ApS


WD-40

GI. Konge vej 1, 2. sal
1610 København V
Tlf.: 33 37 72 70
E-mail: contactus@wd40.dk

web

Kompetencer: Smøremidler, WD 40, affedtningsmidler, rustbeskyttelse, rengøringsmidler, skæreolier, sprayfedt

Læs mere om WD-40


Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Kompetencer: befæstelse, befæstigelse, nitter, blindnitter, Lean, produktionsoptimering, indkøbsoptimering, besparelser, reduktion i tidsforbrug, reduktion i vareforbrug, reduktion i spend, konsolidering, vending, kanban, automatisering, six sigma, kaizen, SCM, supply chain management, partnerskab, international partner, global leverandør, international leverandør, VMI, leverandørstyret lager, genbestilling, full service, tegningsvarer, special-befæstelse, duplex, super-duplex, Zinkflake, HDG, A2, A4, rustfri, DIN, NORM, ISO, PPE, værnemidler, forbrugsartikler, standardartikler, automatisk genopfyldning, Skruer, Bolte, møtrikker, skiver, handsker, sikkerhedsbriller, høreværn, masker, PPE

Læs mere om Würth Industri Danmark A/S


Mere viden om korrosionsbeskyttelse:

Det nordiske vejr er aggressivt over for jern- og stålkonstruktioner. Konstruktioner er ofte fugtige grundet regn, som fører salte med sig fra havet, og solvarmen er ofte ikke nok til en ordentlig udtørring af konstruktionerne. Det er derfor nødvendigt at beskytte metallerne og at udføre konstruktionerne med omtanke. Konstruktive forholdsregler samler sig om at eliminere de steder, hvor vand og snavs kan samle sig. Ombøjede metalplader må drænes, og passende fald etableres. Master skal løftes fri af jorden og boltes fast i et veldrænet betonfundament. Hule konstruktioner må anbores, for at kondensvand kan løbe bort.
I lukkede rum er det vigtigt med udluftning, så den relative luftfugtighed kan holdes lav, helst under 60%. Renlighed er vigtig, da de punktangreb, der skyldes tildækning med snavs, kan hæmmes ved vask. Konstruktøren bør endvidere sikre sig mod, at metaller, der står langt fra hinanden i spændingsrækken, kommer i elektrisk ledende kontakt.

De sårbare overflader kan dækkes ved lakering, emaljering og maling. Grundmalingen kan indeholde et aktivt pigment, der beskytter metallet mod korrosion, selvom små mængder vand og ilt diffunderer gennem malingen. Dækmalingen skal hæmme gennemtrængningen af vand og ilt og tilføre anlægget dets farvekarakter. Mønje, som i tidens løb har løst mange beskyttelsesopgaver, afløses nu af grundmalinger på alkyd-, klorkautsjuk-, epoxy- og zinksulfatbasis; dækmalinger kan vælges blandt de samme malinger. Mange genstande, fx køretøjer og køleskabe, kan behandles med ovntørrende lakker og emaljer, evt. ad flere gange. Stålblik til konserves, læskedrikke og malevarer kan beskyttes ved fortinning, afsluttet med lakering. Aluminiumlegeringer kan dækkes ved påvalsning af rent aluminium, evt. på begge sider. Jern og stål kan beskyttes ved forzinkning. Beskyttelsen er både mekanisk og galvanisk, idet en beskadigelse af zinklaget fører til dannelse af et galvanisk element med den store zinkoverflade som anode, mens det blottede jern er katodisk beskyttet. Aluminium kan beskyttes ved anodisering. Katodisk beskyttelse etableres ofte på sårbare stålkonstruktioner i jord eller vand.


FORCE Technology – Rust i alle afskygninger
FORCE Technology havde fire indlæg på EUROCORR 2016, der blev afholdt midt i september i Montpellier i Frankrig.

Oskar Klinghoffer var hovedtaler med et indlæg om “Integrated Corrosion Monitoring Systems for Steel in Concrete – Concepts and Actual Developments”. Det afdækker erfaringer med korrosions monitorering, der har været anvendt på beton i mere end 25 år.

Troels Mathiesen præsenterede problemstillinger vedr. ”Preventing Galvanic Corrosion in Drilling Risers and Subsea Equipment”. Det tager nu længere tid at færdiggøre oliebrønde, og det giver øget risiko for galvanisk korrosion, og Troels gav eksempler på, hvordan galvanisk korrosion undgås fremover.

Korrosionsproblematikker på rørledninger og i elektronik

Med et nyt måleudstyr, FIGS, er der observeret store skader på olierørsledninger i områder, hvor der fiskes med trawl. Derfor skulle katodisk beskyttelse reinstalleres på rørledningerne. Her hjalp måleudstyret med at validere designet, og det resulterede i et væsentligt billigere design pga. udstyrets specifikke målinger. Det var Gro Østensen Lauvstad, der holdt indlægget ”Field Gradient Survey of Offshore Pipeline Bundles affected by Trawling”.
Indlægget “Practical humidity ingress in electronic enclosures” blev præsenteret af Kim Albert Schmidt og omhandlede resultater fra undersøgelser af fugtindtrængning i forskelle elektroniske produkter både under statiske og cykliske fugtighedsforhold


FORCE Technology taler om test og korrosion i olie- og gasindustrien på CORROSION 2014
Både Lisbeth Rischel Hilbert og Troels Mathiesen holder indlæg på NACE konferencen, og Lisbeths indlæg “Investigation into Underdeposit Corrosion in Halfdan Production Tubulars”, som er.....

FORCE Technology taler om test og korrosion i olie- og gasindustrien på CORROSION 2014

FORCE Technology holder to indlæg på CORROSION 2014 den 9. - 13. marts 2014 i San Antonio, Texas.

Både Lisbeth Rischel Hilbert og Troels Mathiesen holder indlæg på NACE konferencen, og Lisbeths indlæg "Investigation into Underdeposit Corrosion in Halfdan Production Tubulars", som er skrevet sammen med Mærsk Olie og Gas, handler om korrosion under tykke belægninger i stålrør til olieproduktion.

Mange faktorer kan resultere i grubetæringer under belægninger
Afhængig af brøndmiljø, injektionsvand, formationsvand og mikrobiel aktivitet, kan der i særlige tilfælde dannes kloridholdige korrosionsprodukter under sulfidrige belægninger.

Undersøgelsen sandsynliggør, at kombinationen af den kloridholdige "grønne rust" og jernsulfider kan forårsage grubetæringer under belægningerne. Resultaterne er samlet i en korrosionsmekanisme, der integrerer effekter af udvikling af miljø, belægninger og korrosionsangrebet.

Korrosionstest til prækvalifikation i olie- og gasindustrien
Troels Mathiesen taler om "Challenges in Pre-Qualification Corrosion Testing of CRAs based on ASTM G48", og det handler om korrosionstesten ASTM G48-A, som ofte anvendes til prækvalifikation af korrosionsbestandige legeringer og svejsninger til olie- og gasindustrien.

Emner kan dumpe uden grund og både fordyre og forsinke projektet
De forskellige olieselskaber har varierende testmetoder og acceptkriterier, og testmetoderne lader detaljer være op til prøvningslaboratorierne, og dette kan få afgørende betydning for resultatet. Måske dumper emner uden grund, og det både fordyrer og forsinker projektet. Der anvises metoder så sådanne tvivlsituationer undgås.

Læs mere om Corrosion 2014. (http://events.nace.org/conferences/c2014/welcome.asp)