Pumpeanlæg

Pumpeanlæg er selve selve hjertet i det hydrauliske system. Et pumpeanlæg tilfører systemet energi i form af væsketryk og væskestrøm. Et pumpeanlæg kan være konstrueret med l.a. skruepumpe, tandhjulspumpe, vingepumpe eller stempelpumpe.

Leverandører af og viden om pumpeanlæg:


Serman & Tipsmark A/S

Maltvej 12
9700 Brønderslev
Tlf.: 70 10 09 11
Email: info@serman-tipsmark.dk

www.serman-tipsmark.dk

Kompetencer: Akkumulatorer, Cylindre, Hydraulik og Pneumatik, Hydraulik service, Hydraulikanlæg, Hydraulikblokke, Hydraulikcylindre, Hydraulikfiltre, Hydraulikfittings, Hydraulikgear, Hydraulikkoblinger, Hydraulikmotorer, Hydraulikolier, Hydraulikpumper, Hydraulikrør, Hydraulikslanger, Hydrauliktanke, Hydraulikventiler, Hydraulikværktøj, Hydrauliske anlæg, Hydrauliske pumper, Hydrauliske ventilblokke, Højtryksanlæg, Højtryksfiltre, Højtryksfittings, Højtrykspumper, Højtryksslanger, Højtryksventiler, Oliepumper, Pumpeanlæg, Pumpeanlæg, Pumper, Pumpeservice, Pumpestationer, Pumpestyring, Service af pumper, Service og reparation af kraner, Serviceeftersyn maskiner, Smørepumper, Smøresystemer, Testbænke, Trykfiltre - trykfilter, Trykrørssystemer, Trækprøvning, Træktestbænke

Læs mere om Serman & Tipsmark A/S


mere viden om pumpeanlæg og pumpestationer:

Kapaciteten på de pumper der er stillet op på pumpestationerne, er i langt de fleste tilfælde valgt dengang da pumpestationen blev projekteret. De blev dimensioneret ud fra det tilløb, man dengang regnede med ville komme til stationen. Det er dog langt fra altid, at tilløbet kommer til at passe med den valgte pumpestørrelse. Det kan være, at indsivningen af uvedkommende vand eller befæstningsgraden i oplandet er større end forudsat, eller at en planlagt separering ikke er foretaget og derfor ikke har fjernet de vandmængder, man havde regnet med. Det kan være, at planlagte udstykninger er blevet udskudt, eller store enkelt udledere er nedlagt (f.eks. industrivirksomheder). Alt sammen forhold der har påvirket tilløbsmængderne, så de opstillede pumper ikke længere kører optimalt. Hvis der kommer mere vand til stationen, end pumperne har kapacitet til at fjerne, skal det nok blive opdaget hen ad vejen. Så sker der opstuvning i pumpesumpen og i ledningssystemet og måske overløb fra pumpestationen. Dette sker forholdsvis sjældent og typisk kun ved kraftige regnskyl. I langt de fleste tilfælde er pumperne meget større, end der er behov for til daglig