Tørreskabe

Tørreskabe eller tørrerum, anvendes bl.a. til tørring af tøj og lign. Mange tørreskabe fungerer efter princippet sorptionsaffugtning, som er både effektiv og energivenlig. Tørreskabe fungerer ved en kombination af sorptionsaffugtning og ventilation og man kan derved genskabe et naturligt tørremiljø, som det kendes ved udendørs tørring.

Leverandører af og viden om Tørreskabe:


Citrotek ApS

Jespervej 50A
3400 Hillerød
Tel: +45 4824 3656
E-mail salg@citrotek.dk

www.citrotek.dk

Kompetencer: klimaskabe, klimakamre, klimarum, temperaturskabe, walk-in kamre, varmeskabe, ovne, frysere, CO2-inkubatorer, vakuumskabe, salttåge, saltspray, laboratorieovne, tørreskabe, køle inkubatorer, datalogging, vibrationer, stød/bump, droptest, kompression, Sinusvibration, Random, Sine-on Random, Chok, Frit fald, Bump, Topple test, Bounce test, Statisk Belastning, Shakers, Combined system, Elektro-Dynamisk vibrator, materialeprøvning, balancering, IP-test udstyr, dryptest, oversprøjtninger, splash, neddykning og støvtest, IP-test kamre, IP-klassificeringsudstyr, IP5X- og IP6X-testkamre, IPX3/4/5/6/6K

Læs mere om Citrotek ApS


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


Stego Norden AB

Förretagsallén 4
184 23 ÅKERSBERGA, Sverige
Tlf.: +46 8 545 86 160
E-mail : sales@stegonorden.se

www.stego-norden.se

Kompetencer: Kapslinger, Varmelegemer, Varmeblæsere, Ex Varmelegemer, Skabsventilaton, 19” Ventilationsmoduler, Termostater, Ex Termostater, Hygrostater, Skabsbelysning, Trykudligning

Læs mere om Stego Norden AB


Mere viden om tørreskabe og tørrerum:

Tørreskabet eller tørrerummet aktiveres ved at starte en ventilator som sørger for at frigive selve fugten i tøjet, hvorefter en sorptionsaffugter fjerner den reelle fugt fra luften i skabet/rummet. Den opsamlede fugt fjernes fra rummet som varm, våd luft, som føres ud i det fri.


Munters – Case – “Vores tørrerum er blevet vores PRALERUM!


12.mar 2021


I København ligger denne integrerede institution, hvor 124 børn mellem 1⁄2 år og 6 år er fordelt på 3 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Institutionen, der har åbent alle hverdage mellem 6-18 ligger i et nyt boligområde og blev indviet i 2013.

Da institutionen blev opført installeredes Munters-tørrerumskoncept til tørring af børnenes overtøj. Ét mindre tørrerum i afdelingen med vuggestuebørn, og et større til børnehavegrupperne.

Institutionens Pædagogiske Leder fortæller om tørrerummene, at de er blevet institutionens ”pralerum”. Institutionen har med tørrerummene fået lokaler, som er blevet MULTIRUM, der giver mulighed for mange andre ting end tøjtørring.

Effektiv tøjtørring og nem håndtering

Selve tøjtørringen foregår både effektivt, hurtigt og med et meget lavt energiforbrug i forhold til konventionelle tørremetoder som elektriske tørreskabe og/eller tørretumblere. Børn, der vender våde tilbage efter en formiddag på institutionens legeplads er sikret tørt overtøj og fodtøj når de om eftermiddagen skal hjem. Børnehavegruppernes tørrerum er tilstrækkelig stort til at børnene tager overtøjet af i selve tørrerummet, så gangarealer og garderober holdes fri for vand og snavs. De største børn kan selv hænge overtøjet på bøjle i tørrerummet og ophængningen er hurtigt overstået i forhold til ophængning i elektriske tørreskabe, som de fleste ansatte har været vante til fra andre institutioner. Affugtningsudstyret er placeret sikkerhedsmæssigt forsvarligt, højt på væggen og udenfor børnenes rækkevidde.

Ofte, og under covid-19 pandemien flere gange om ugen, vaskes børnenes soveposer og dyner, som anvendes til de børn, der sover til middag. Soveposerne og dynerne hænges op til tørring i tørrerummet og er klar til brug igen næste morgen.

Betjeningen af tørrerummet er meget enkelt, da et simpelt tryk på en vippekontakt først aktiverer én eller flere cirkulationsventilatorer, der frigiver vandet fra det ophængte tøj. Når luftfugtigheden i rummet stiger til et fastlagt niveau, aktiveres affugteren, der i løbet af få timer har kapacitet til at tørre det ophængte tøj.

Vandpjask og kunstmaling

Institutionen har fået øjnene op for, at tørrerummet er ideelt til mange andre ting. Mindre grupper børn kan anvende lokalet til sanseoplevelser f.eks. med vand, hvor vand på flisegulvet ikke er et problem da rummet tørrer hurtigt op igen efter brug. I institutionen gør man meget ud af, at dyrke børnenes kreative sider. Når der er kunstprojekter, laver børnene malerier i tørrerummet, hvor de efterfølgende kan lade malerierne ligge uforstyrret og hurtigt derefter kan de tørre malerier afhentes.

Covid-19 har gjort tørrerummet endnu mere afholdt

Institutionen er under Covid-19 pandemien underlagt mange nye regler og restriktioner. Legetøj anvendt i løbet af dagen skal hver dag vaskes, ligesom det generelle rengøringsniveau er øget. Både vasket legetøj og rengøringsudstyr tørres hver dag effektivt i tørrerummet. Når man pga. restriktionerne har brug for at kunne dele børnene op i mindre grupper, anvendes det største tørrerum som ekstra grupperum og fungerer dermed som en ”buffer” i en presset situation.

Lederen udtaler: ”Udover, at vi er meget tilfredse med tørrerummet til tøjtørring, har rummet givet os mange ekstra fordele. Der er så god plads, at vi kan inddrage rummet som et ekstra lokale, hvor børnene kan lave aktiviteter, der er svære at passe ind i vores almindelige lokaler, hvor vi også skal have plads til at spise frokost etc. Nu under Covid-19 pandemien har vi brug for at flere børn er på legepladsen, hvilket ikke er noget problem, når vi kan tørre vådt overtøj hurtigt.”

Lettere hverdag, også for forældre

Ikke bare børn og ansatte har glæde af tørrerummene. Forældre, der afhenter børnene, skal ikke bøvle med vådt og koldt overtøj og støvler, der skal hænges til tørre når de kommer hjem. Desuden skal der ikke tages hensyn til om overtøjet er følsomt overfor høje temperaturer som tilfældet er i tørreskabe og tørretumblere, da temperaturen i tørrerummet ikke overstiger almindelig rumtemperatur.

ServiceCaire™ aftale giver tryghed

Affugtere, ventilatorer og styringer i tørrerummet er omfattet af en serviceaftale, hvor Munters én gang om året gennemgår udstyret og sikrer, at det fungerer efter hensigten. Institutionens personale skal ikke bekymre sig om filterskift eller andet vedligehold, men er sikret optimal drift og indstillinger, der også garanterer at energiforbruget er lavest muligt.

Læs mere om Munters tørrerum


Blikas fuldsvejste tørreskabe med ventilation og tørreenhed
I mange brancher arbejder medarbejderne ude i al slags vejr. Det kan stille særlige krav til omklædning og opbevaring af skiftetøj, og herunder tørring af vådt arbejdstøj.

Blikas tørreskab har udluftning og med tørreenheden indbygget sikrer du, at f.eks. jakken, overalls og støvler kan tørres og anvendes flere gange dagligt, og er klar til næste arbejdsdag.

Tørreskabene er robuste, rengøringsvenlige og fleksible i brug.
Tørreenheden kan indstilles til flere niveauer i forhold til ønsket temperatur og slår selv fra, når det ønskede niveau er opnået.

Blikas tørreskab leveres som standard med bøjlestang og paskvillås med 2 nøgler.
Flytbare hylder kan tilkøbes for at gøre skabet endnu mere fleksibelt.

Er der behov for et hurtigt overblik, kan tørreskabet leveres med transparente akryllåger. Det gør skabet særligt anvendeligt i f.eks.børnehaver, SFO og andre institutioner, hvor det skal være nemt at finde barnets eller beboerens overtøj.


Siemens A/S motionsglade ansatte sikres hurtig tørring af tøj
Hos Siemens A/S i Ballerup er op til et par hundrede af de ca. 900 ansatte regelmæssige motionister. Mange cykler eller løber til arbejde hver dag og de veludstyrede fitness- og spinninglokaler benyttes flittigt.

Da de 900 ansatte, der er tilknyttet hovedkontoret i Ballerup, i november 2013 flyttede ind i det nye domicil, blev
bygningen udnævnt til ét af Danmarks mest miljørigtige erhvervsbyggeri.

Siemens A/S har stort fokus både på indeklimaet og energiøkonomien og så vidt muligt er installationerne Siemens'
egen teknologi. Som et eksempel kan nævnes, at alle lokaler er udstyret med CO2 målere, der sikrer individuelt
tilpasset og optimalt indeklima i hvert enkelt rum.

Alle nye installationer, der udføres i bygningen, skal være energi-neutrale, hvorfor Munters' tørrerumskoncept viste
sig at være den helt rigtige løsning da Siemens skulle indrette facitiliteter til tørring af de ansattes tøj.

Opgradering af faciliteter
I det tidligere hovedkontor havde de ansatte hver et metalskab til opbevaring og tørring af f.eks. cykel-, løbetøj og
håndklæder. Lokalet blev opvarmet, men da tøjet ofte ikke blev tørt i løbet af arbejdsdagen, opstod situationer med
mange kreative og uhensigtsmæssige ophængningsforsøg i og udenpå skabene.

Ved flytningen til de nye lokaler stod det klart, at der måtte findes en bedre løsning og svaret var at finde i Munters'
tørrerumskoncept. Et 16 m² stort lokale i umiddelbar nærhed af fitnesslokalerne blev indrettet som tørrerum. En Munters sorptionsaffugter type MH270 med hygrostat udgør sammen med 3 cirkulationsventilatorer det nødvendige
udstyr.

Enkel betjening
Den første ansatte, der om morgenen hænger tøj, sko og håndklæder til tørre i lokalet, aktiverer en kontakt, der starter de 3 cirkulationsventilatorer. Disse sørger for at vandet i tøjet frigives til luften men sikrer også, at den tørre luft fra affugteren fordeles effektivt i hele lokalet. Når luftfugtigheden stiger til over 45% RH starter affugteren med at
fjerne vandet fra luften.

En varm regenereringsluftstrøm, der føres gennem affugterens rotor og fjerner det opsugede vand fra rotoren,
føres bort som en varm og våd luftstrøm. I mange tilfælde blæses denne luft ud til det fri, men hos Siemens og mange andre steder, føres denne varme luft ind i et eksisterende ventilationsaftræk til et Genvex anlæg, hvorved der opnås en yderligere energibesparelse på ca. 25%.

Høj brugertilfredshed
Tørrerummet har mange daglige brugere og alle udtrykker stor tilfredshed med løsningen. Ophængningen foregår nemt på et system af rustfri bøjler og skoholdere leveret af Stina System Inventar ApS, der er førende indenfor levering af ophængningssystemer i tørrerum. Selv når rummet bliver fyldt op med vådt tøj på en regnvejrsdag er alle sikret tørt tøj til hjemturen. Da tørringen foregår hurtigt undgås desuden den dårlige og sure lugt, som kendetegner tøj, der tørres for langsomt eller utilstrækkeligt.

Energi- og miljørigtig løsning
Projektleder Michael Götz har stået for indkøb af udstyret til tørrerummet og udtrykker stor tilfredshed med løsningen. "Det lave energiforbrug betyder at konceptet lever helt op til Siemens' krav i forhold til minimal miljøpåvirkning. Med tørrerummet kan vi tilbyde vore aktive medarbejdere de bedste tørrefaciliteter og vi har undgået
energikrævende tørreskabe, der er besværlige at fylde/tømme og desuden har meget begrænset kapacitet."

Læs mere om konceptet
På Munters' hjemmeside findes flere detaljer om brugen af tørrerum. Her kan du også læse case studies fra nogle af
de ca. 200 danske installationer (herunder daginstitutioner, kollegie og materielgård).