Positioner

En positioner bruges til at ændre åbningsgraden på reguleringsventil til en ønsket position, således at dette modsvarer de parametre som behøves for den aktuelle proces som eksempelvis tryk, strøm, temperatur osv. En positioner skal derfor opfylde krav nøjagtighed, pålidelighed og kvalitet.

Leverandører af og viden om Positioner:


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Summit Electronics
Summit

Stamholmen 147
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 4847 5919
E-mail: summit@summit.dk

www.summit.dk

Kompetencer: Anemometer, CO2 måling, Differenstryk, EncoderFugtmåling, ATEX sensorer, Bygningsautomatik, CO2 transmitter, Differenstrykmanometer, Differenstryktransmitter, Flowmåling, Flowswitch, Fugttransmitter, Hygrostat, Kontaktmanometer, Lineærtransmitter, Manometer, Masseflow, Niveausensor, Niveauswitch, PID Controller, Pitotrør, Pressostat, Regulatorer, Reguleringsventiler, Termostatventiler, TrykkalibratorTrykmåling, Tryktransmitter, Tørstof måling, Vandindhold, Kapacitiv niveausensor, Kapacitiv niveauswitch, Linieskrivere, Positionsmåling, Positionssensorer, Temperaturregulator, Termofølere, Thyristor, Varmelegemer, Varmetråde

Læs mere om Summit Electronics


Mere viden om Positioner:

Nye og mere moderne positioner anvender i højere grad micro processorer fremfor elektro-pneumatiske styringer som i de ældre modeller. Der findes flere forskellige typer af positionere, bl.a. pneumatiske positionere, elektro pneumatiske positionere og digitale positionere. En positioner kan også gemme og lagre data fra den enkelte ventil, ligesom flere positionere kan indgå i nye applikationer, i både nye og gamle systemer.


Siemens – Opsæt din positioner med blot én finger…


23.aug 2019


Siemens har udviklet en ny positioner, Siemens PS 100, der på flere områder matcher den kendte Sipart PS 2
Forskellen er, at der er lavet en simplere brugerflade, og derved er prisen også reduceret. Den initialiseres hurtigt ved tryk på én knap og tilpasser sig automatisk den tilsluttede ventil. Den nye positioner kan bruges til samme ventiltyper, som Sipart PS2 kan. Det er ligeledes en af de positionere på markedet, der har det laveste luftforbrug. Siemens Sipart PS100 er et godt prismæssigt alternativ til dig, der ikke anvender diagnose og marine- eller optionskort. Sitrans PS 100 har følgende fordele:
  • Nyt stort display med fire knapper (fremtidig standard på Siemens instrumenter), som tydeligt forklarer, hvad du laver.
  • Opsætning med tryk på én knap ad gangen. Betyder meget hurtig og sikker opsætning
  • Ingen direkte kontakt mellem ventil og elektronik, hvilket øger robustheden overfor vandhammer og andre trykstød.
  • Hurtig reaktion fra åben til luk, øget sikkerhed ved fx shut down.
  • NAMUR NE107 symboler i display, som fortæller brugeren status med standard-ikoner.
Bemærk, at der til Sipart PS 100 ikke kommer marinecertifikater, ekstern feedback eller Limit Switch. Der vil dog løbende komme flere nye tiltag – for både Sipart PS  2 og PS 100.