Det tekniske hjørne 6 – Indlæg om tekniske produkter

Se tidligere indlæg i det Tekniske hjørne herherherher og her


Det tekniske hjørne – Sikkerhedsvejledning i forbindelse med digitale multimetre


12.maj 2020


Skrevet af Fluke

Det er helt åbenlyst, at et godt konstrueret digitalt multimeter opnår bedre resultater under krævende forhold end en andenrangsmodel. Ikke alene vil et førsteklasses værktøj kunne klare arbejdsmiljøet, det vil også medvirke til din sikkerhed. Når du har fået dit multimeter, er det vigtigt at opretholde sikkerheden i det miljø, du arbejder i – Tjek altid for, at dit multimeter er sikkert at bruge.

Hvad er elektriske parametre?

Ethvert aktiv, der anvender eller flytter elektricitet, har et sæt elektriske parametre. Det drejer sig om klassificeringer og koder, dvs. KAT klassificeringer og indtrængningsbeskyttelseskoder (IP koder), som er i overensstemmelse med standarder fastsat af udpegede teams bestående af fagfolk. Et aktivs elektriske parametre kan give dig en forståelse af, hvordan du tester det pågældende aktiv for ydeevne, og hvordan du opretholder aktivets og din egen (og omkringstående personers) sikkerhed. Eksempler på elektriske parametre omfatter impedans, indkoblingsstrøm, effektfaktor og spændingsfald.

Hvad er KAT klassificering af multimetre?

Digitale multimetre er klassificeret til forskellige elektriske parametre, så du skal undersøge, om et multimeter har passende KAT klassificeringer, IP koder og uafhængige verificeringssymboler, for at sikre, at det instrument, du vælger, er blevet testet af et uafhængigt laboratorium og er sikkert at bruge til dine målinger.

Selv om du fastslår den korrekte klassificering i forhold til installationskategorien for overspænding (KAT II, KAT III eller KAT IV), bør du altid vælge et værktøj, der er klassificeret til den højeste kategori, du potentielt kan bruge det i, og vælge en spændingsklassificering, der passer til, eller overstiger, disse situationer. KAT klassificerede multimetre er designet til at minimere eller mindske risikoen for, at der opstår en lysbue inde i multimeteret. Klassificeringerne er normalt placeret nær indgangsstikkene.

Kort sagt, hvis du skal til at måle på en 480 V strømforsyningstavle, skal du bruge et måleinstrument, der som minimum er klassificeret iht. KAT III 600 V. Det betyder, at et måleinstrument klassificeret iht. KAT III 1000 V eller KAT IV 600 V også kan bruges i denne situation.

Hvad er sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med multimetre?

Før du foretager en måling med multimetret, skal du først inspicere det visuelt. Kontroller måleinstrument, probespidser og tilbehør for tegn på fysisk skade. Sørg for, at alle stik sidder sikkert, og se efter blotlagt metal eller revner i kabinettet. Du må ikke benytte et beskadiget måleinstrument eller beskadigede probespidser.

Når du har foretaget den visuelle inspektion, skal du kontrollere, at multimetret fungerer korrekt. Antag ikke blot, at det gør. Brug en kendt fungerende spændingskilde eller en testenhed, f.eks. Fluke PRV240, for at få bekræftet, at måleinstrumentet fungerer korrekt. Dette er et krav ifølge NFPA70E (USA) og GS38 (Europa).

Arbejde med elektricitet indebærer altid en risiko. Find ud af, hvilke farer der kan opstå, og træf de nødvendige forholdsregler, før du begynder at foretage målinger. Vær opmærksom på risikoen for spidser som transientoverspænding og lysbuer eller lysbueeksplosioner.


Det tekniske hjørne – Hvorfor skal jeg skifte mit trykluftfilterelement?


28.apr 2020


Denne artikel er skrevet af Mark White, chef for trykluftbehandling, Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

Trykluft, der ofte kaldes fabrikationens fjerde forsyningsvare efter elektricitet, gas og vand, bruges på mere end 90 % af verdens produktionsanlæg. Som de andre forsyningsvarer er det et vigtigt omdrejningspunkt i produktionsprocesser. Den korrekte anvendelse og vedligeholdelse har en dybtgående indvirkning på produktiviteten, de økonomiske resultater og den vellykkede virksomhedsdrift.

Facilitets- og vedligeholdelsespersonale bestræber sig på at sikre, at deres trykluftsystemer fungerer på en sikker, effektiv og omkostningseffektiv måde. For at kunne gøre dette er der installeret rensningssystemer for at sikre en kontinuerlig forsyning af trykluft af høj kvalitet, og filtrering er kernen i ethvert rensningssystem. Filtreringsteknologier til trykluftbehandlingssystemer anvender udskiftelige filterelementer, der skal ændres med jævne mellemrum. Der er dog ofte forvirring om, hvorfor og hvornår filterelementet skal udskiftes.

Her vil vi undersøge forureningstyper og -kilder, filtreringsteknologier og deres funktion, ofte stillede spørgsmål, myter omkring overvågning af differenstryk samt anbefalinger til ændring af filterelementer. 

Forureningsregulering

Trykluftforurening kommer fra forskellige kilder:

 • Atmosfærisk forurening på vej ind i kompressoren
 • Forurening indført af kompressoren
 • Forurening indført af luftbeholderen og fordelingsrørføringen.

Der er 10 forurenende stoffer, der kræver behandling i et typisk trykluftsystem:

 • Vanddamp
 • Mikroorganismer
 • Atmosfærisk snavs
 • Oliedamp
 • Vandaerosoler
 • Kondenseret flydende vand
 • Flydende olie
 • Olieaerosoler
 • Rust 
 • Kalk i rør
Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Compressor Rood Contamination - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA


Koalescensfiltre er en af de vigtigste typer rensningsudstyr, da de behandler de fleste af disse typer forurening, mens vandudskillere, tørpartikelfiltre og adsorptionsfiltre tager sig af de andre. Tabellen nedenfor viser, hvordan hver teknologi bruges til at sikre ren trykluft.

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Contaminants and Technologies Table - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

Filterelementer holder ikke evigt

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Replacement Filter Element - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

Alle disse filterteknologier (med undtagelse af vandudskillere) bruger et udskifteligt filtermedie, typisk i form af patron eller element. Disse elementer er underlagt ekstreme, dynamiske forhold i trykluftstrømmen, herunder:

 • Store trykvariationer
 • Pulserende luftforbrug
 • Temperaturvariationer
 • Luftfugtigheden varierer fra 100% mættet luft til dugpunkter under nul
 • Kemisk angreb

Med tiden fører disse forhold til nedbrydning af filtermediet og efterfølgende tab af fuld oprensning. Derfor skal filterelementerne udskiftes med jævne mellemrum for at sikre optimal ydeevne for oprensning.

Parker anbefaler en årlig (12 måneder) udskiftning af deres koalescens- og tørpartikelfiltre og at gennemskylle dræn for at sikre fjernelse af forurenende stoffer. Parkers koalescens- og tørpartikelfiltre domnick hunter OIL-X leveres med en luftkvalitetsgaranti, der er baseret på årlig filterudskiftning med originale dele.

Parker er klar angående vedligeholdelseskrav, men der er fortsat en stor del usikkerhed om, hvornår og hvorfor trykluftfilterelementer skal skiftes. Det er forståeligt, da alle trykluftsystemer er forskellige. Dog kan forholdene, selv inden for det samme system, ændre sig hurtigt, så det er bedst at indtage en forebyggende position, når det gælder vedligeholdelse.

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Element Replacement Table - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal jeg skifte mit trykluftelement?

Som omtalt ovenfor vil virkningerne af de vanskelige forhold, som koalescens- og tørpartikelfilterelementer fungerer under, i sidste ende forringe deres præstation.

Hvad sker der, hvis et filterelement bliver beskadiget?

Med tiden vil de forurenende stoffer svække medierne og medføre lækager eller huldannelse. Når dette sker, vil området med lækage hurtigt vokse, og forureningen vil omgå filterelementet

Hvad hvis mit anlæg ikke kører på fuld tid.  Får jeg meget længere driftstid ud af filterelementerne?

Som nævnt vil filterelementerne blive påvirket af de forurenende stoffer i trykluftstrømmen, og denne konstante eksponering vil svække dem. For at udelukke overførsel betragtes årligt filterskift som bedste praksis. Parker garanterer ydeevne for filtre, der skiftes årligt.

Kan jeg vaske filterelementer?

Nej, det er ikke muligt at vaske urenheder ud af filtermediet. Hvis filtermediet udsættes for varmt sæbevand eller opløsningsmiddel, vil det medføre beskadigelse.

Mit filterelement ser ikke beskidt ud. Skal jeg skifte det?

For det første er den del af filterelementet, som du kan se, det drænlag, der sørger for at forhindre, at sammenflydte væsker transporteres nedstrøms. Hovedfiltreringsmediet er under dette lag og er ikke synligt, hvis ikke filterelementet adskilles. For det andet skal koalescens- og tørpartikelfiltre fange aerosoler og partikler ned til under mikronstørrelse – usynlige for det menneskelige øje.

Myter omkring overvågning af differenstryk

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Pressure Gauge- Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

Mange filterhuse leveres med differenstrykmonitorer. Det er en almindelig fejl at basere filterskift på disse enheder. Differenstrykmonitorer er ikke kalibrerede og angiver typisk en trykændring fra opstrømssiden til nedstrømssiden med en betydelig fejlmargin. De kan give en indikation af påkrævet vedligeholdelse på grund af en blokering af filtermediet, men de giver ikke en nøjagtig beskrivelse af filterets evne til at fjerne forurening. De skal således ikke bruges til at afgøre vedligeholdelse af filterelementer.

Myte

Differenstryk er en indikation af luftkvalitet.

Fakta

Differenstryk er resultatet af, at filterelementet samler forurening, men der er ingen sammenhæng med den leverede luftkvalitet.

Myte

Filteret er udstyret med en DP-måler, der angiver, hvornår filterelementet skal skiftes.

Fakta

Disse enheder giver et generelt billede af trykreduktion. De er ikke kalibreret og har en præcisionsmargin på +/-25 %. De bør ikke bruges som serviceindikator. I stedet skal producentens anbefaling følges.

Myte

Trykluftfilterelementer skal kun skiftes, når differenstrykket stiger.

Fakta

At holde differenstrykket lavt er god praksis, men det har ikke en omfattende indvirkning på overførslen af forurening. Det bør derfor ikke bruges som indikator for, hvornår elementet skal skiftes.

Konklusion

Filterelementer skal skiftes med jævne mellemrum for at sikre, at der altid er en kontinuerlig forsyning af trykluft af høj kvalitet. Andre fordele omfatter:

 • Beskyttelse af lag i adsorptionstørreanlæg
 • Beskyttelse af nedstrømsudstyr, personale og processer
 • Reducerede driftsomkostninger
 • Produktiviteten og rentabiliteten øges
 • Fortsat ro i sindet.