Det tekniske hjørne 5 – Indlæg om tekniske produkter

Se tidligere indlæg i det Tekniske hjørne her, her, her og her


Det tekniske hjørne – Forbind prikkerne mellem industrielt Ethernet og pneumatikventiler


21.apr 2020


Artikel skrevet af Patrick Berdal, EMEA-produktchef for kontrolenheder, Pneumatic Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

Industrielt Ethernet (IE) vokser med forbløffende fart.Faktisk anslår de seneste beregninger den årlige vækst til 22 procent, hvilket betyder, at cirka 52 procent af markedet for tilslutninger nu udgøres af IE, hvilket for første gang er mere end traditionelle fieldbus-netværk.

Der er mange årsager til dette. Disse omfatter efter vores mening den udbredte tilgængelighed af flere IE-protokoller, en stor grad af bagudkompatibilitet og tilgængeligheden af robuste komponenter (trådet), der typisk er beskyttet mod elektrisk støj. Det er også vigtigt ikke at overse fremkomsten af cloud teknologier samt efterspørgslen efter flere forbundne enheder som en del af brancheudviklingen inden for "intelligente fabrikker".

"Intelligente fabrikker" søger at eliminere driftstop og øge produktivitet, og derfor skal systemerne og udstyret på sådanne anlæg være langt mere intelligente, fleksible og dynamiske.

Dataindsamling og -analyse er kernen i denne indsats – aktiviteter, der har til formål at hjælpe med hurtigere og mere velinformeret beslutningstagning. Det er helt tydeligt, hvorfor alle I produktionsledere derude gerne vil træffe eslutninger på baggrund af nøjagtig indberetning af, hvad der sker på værkstedet.

Ud fra et teknisk perspektiv kan analyse udføres på forskellige måder. Data kan lagres og hentes efter behov (acykliske data) eller returneres via netværket i realtid akut (cykliske data).

I begge tilfælde er der som allerede nævnt mange IE-protokoller, som kan hjælpe med at sende disse data, ikke mindst kendte som Profinet, Ethernet/IP og EtherCAT. Og hver har sit eget sæt egenskaber, men uanset hvilke der passer bedst til en given anvendelse, har spredningen af disse protokoller gjort IE til fast tilbehør i kontrolsystemer verden over.

Industrial Ethernet and Pneumatic Valves ... Connecting the Dots - P2M IE - Pneumatic Division


Selvom vores branche uden tvivl oplever mere anvendelse af IE, har målet for leverandører af automatiseringsudstyr været at levere IE-konnektivitet på en omkostningseffektiv og ligetil måde. Derfor har Parker haft travlt med at udvikle en IE-netværksnode med høj kapacitet og høj driftssikkerhed: P2M-noden.

Parkers ingeniører har skabt noden, der er designet med henblik på avanceret fabriksautomatisering, så den er både nem at konfigurere og omkostningseffektiv. Resultatet er, at virksomhedens ventiler i H Universal ISO-serien, Moduflex og H Micro Valve serien nu kan oprette forbindelse til IE-netværket. Faktisk kan vi nu tilbyde et stort udvalg af IE-konnektivitetsmuligheder, herunder EtherNet/IP-, Profinet IO-, EtherCAT-, Ethernet PowerLink-, Modbus TCP/IP- and CC-Link IE-protokoller.

Noget, der øger valgmulighederne for nemmere og mere omkostningseffektiv netværkskonnektivitet er vores H-series netværksportal, som leverer fleksibilitet til IE-applikationer på maskinen. Portalen håndterer maskinens digitale eller IO-link-I/O'er, hvilket eliminerer behovet for ekstra PLC-input- og output-kort eller andre I/O-fjernmoduler.

Ved at tilbyde fuldt konfigurerbare IO-link forbindelser på ventilmanifolden, via netværksportalen, opnås omkostningseffektiv centraliseret maskinanvendelse, selv på områder med korrosionsfare og ekstrem høje temperaturer.

Virkeligheden for lavpriskonnektivitet med integreret diagnosticering har omsider indfundet sig, og den tjener til yderligere at reducere maskinkompleksitet og -omkostninger, samtidig med at den opfylder kravene fra "intelligente fabrikker" og industrien 4.0. IE-kompatibiliteten for vigtige automatiseringskomponenter som pneumatikventiler er altafgørende, hvis industribrugere skal udnytte de fulde fordele, som fuldstændig og pålidelig konnektivitet kan skabe.


Det tekniske hjørne – Hvorfor korrekt dimensionering er vigtig


25.feb 2020


Artikel skrevet af Linda Caron, produktchef for Factory Automation, Pneumatic Division, Parker Hannifin

Som begreb er korrekt dimensionering forbundet med intelligent maskindesign, hvilket medfører fordele som for eksempel optimeret plads, betydelige besparelser på komponenter og installation, iboende sikkerhed i form af design og, ja, den fremtidssikring mod stadigt skiftende krav, der er af den største vigtighed.

Konstruktionsingeniører skal selvfølgelig have en god forståelse af standardmaskinkomponenter samt kendskab til gældende maskinsikkerhedsstandarder og en sikker forståelse for det ønskede resultat i form af maskinfunktion. Opfyldelse af alle disse krav ved valg af produkter kaldes for korrekt dimensionering. I pneumatiske anvendelser kan korrekt dimensionering give betydelige fordele, især med hensyn til ventilmanifolds.

Ventiler dimensioneres generelt efter cylinderdiameter, aktiveringshastighed og påkrævet tryk. Tidligere var hele ventilmanifolden dimensioneret på baggrund af de største kraft-/hastighedskrav for at sikre, at der var tilstrækkelig flow i det pneumatiske system eller ved at opdele mellem to manifolds (lavt og højt tryk/flow). Men denne metodologi resulterer i spild, både med hensyn til trykluft og manifoldens pris og størrelse, for ikke at tale om det arbejde, der er nødvendigt for at installere to manifolds.

Why right-sizing matters - H Manifold - Pneumatic Division Europe

I dag opnås korrekt dimensionering ved at vælge den korrekte ventil for hver aktuator på en manifold, baseret på hastighed og hulstørrelse for et givet flowkrav. Desuden er vi glade for at kunne fortælle, at nogle ISO-ventilmanifolds, som for eksempel Parkers H-serie, byder på en bred vifte af flows (0,55 Cv op til 3,0 Cv) på en manifold for at lette korrekt dimensionering.

Her er en praktisk anvendelse, der skal overvejes. Antag, at en maskine har brug for følgende: Fire aktuatorer, der kræver <0,5 Cv; fire aktuatorer, der kræver 1 Cv og to aktuatorer, der kræver 2 Cv. Denne anvendelse kan dimensioneres på flere forskellige måder baseret på de højeste flowkrav (løsning 1), ved at opdele applikationen i to forskellige manifolds med henblik på varierende flow (løsning 2), og ved korrekt at dimensionere hver ventil til den tilsvarende aktuator (løsning 3).

Why Right-Sizing Matters - Valve solutions - Pneumatic Division Europe

I dette eksempel blev der foretaget et omkostningsoverslag for et kollektivt trådet system og et netværkssystem (Ethernet) i alle tre løsninger. Korrekt dimensionering af hver ventil til den tilsvarende aktuator (løsning 3) viste sig at være den mest omkostningseffektive for begge. Med ledningsføring først sparede korrekt dimensionering 92 USD over for løsning 2 og 656,60 USD over for løsning 1. Og på samme måde for det netværksbaserede system gav besparelserne fra korrekt dimensionering 552 USD sammenlignet med løsning 2 og 656,60 USD sammenlignet med løsning 1. Desuden er arbejdskraft ikke inkluderet i disse skøn, hvilket ville være en særlig omkostning for løsning 2, hvor der skal installeres to manifolds.

Vi kan med sikkerhed sige, at korrekt dimensionering fungerer af en række årsager. Bortset fra visse ventilmanifolds, der byder på et bredt udvalg af flows, betyder det at man kun skal købe en enkelt manifold og dermed købe færre komponenter i alt. Desuden er omkostningen ved mindre ventiler lavere, installationsomkostningerne reduceres, og der bruges mindre plads i maskinen.

Tænk smartere, lettere og hurtigere.


Det tekniske hjørne – Udførelse af luftlækagedetektering


18.feb 2020


Indlægget er leveret af Fluke

Selv de mindste utætheder kan forværre produkt- og energispild og tabt produktionstid - især på en produktionslinje, der ikke kan fungere uden trykluft til at køre værktøjer og processer.

Hvis der ikke er nok trykluft-tryk til, at udstyret kan fungere ved optimale niveauer, vil det føre til øgede omkostninger. Jo højere antal lækager i systemet, jo hårdere skal kompressoren arbejde for at levere den nødvendige luft til udstyret, hvilket ikke er optimalt for kompressoren. Denne stigning i efterspørgslen giver anledning til risiko for en utilstrækkelig mængde trykluft til værktøjerne og procesudstyret.

Trykluftslækager øger også energiomkostningerne. Ifølge U.S. Department of Energy (det amerikanske energiministerium) kan en enkelt 1/8" (3 mm) lækage i en trykluftledning koste op til USD 2.500 om året.

En partner i luftlækagedetektion
Hvordan holder man sig på toppen med hensyn til lækagedetektering, når der er så mange andre prioriteringer? Det er det spørgsmål, som en førende producent af tungt udstyr for nylig svarede på, da de fik en ny samarbejdspartner i luftlækagedetektering.

Denne producent bruger mellem 1.800 og 2.600 CFM trykluft hver dag. Dette trykluftvolumen driver op til 200 momentværktøjer pr. linje og procesudstyr, der bruges til at flytte store plader bestående af halvtommers stål og placering af dele. Hvis en enkelt linje har en lækage, kan det påvirke produktionen og øge energispildet. Og det er bare én lækage…

Så da Fluke tilbød virksomheden en chance for at teste den nye Fluke ii900 Sonisk Industriel Imager, takkede de ja. Ii900's array af små super følsomme mikrofoner registrerer både ultrasoniske lyde og lyde, der befinder sig inden for den menneskelige høreområde, og giver som det mest enestående brugeren mulighed for at se lyden.

"At kunne visualisere, hvor problemet er, tilføjer en ny dimension," siger virksomhedens servicechef. "Du kan identificere hvilke gevind, fittings eller slanger, der er berørt. At være i stand til at afgøre, hvor lækagen kommer fra på dette billede, er ekstremt spændende."

Ii900 kan visuelt scanne store områder fra op til 50 meter (164 fod) væk, udføre lækagedetektering på anlægget og reducere det antal timer, der tidligere blev anvendt på opgaven.

Nogle dage kan vi lokalisere og reparere 30 eller 40 lækager på kun et par timer," siger virksomhedens vedligeholdelseschef. "Desuden kan vi bruge ii900 i produktionstiden, når det er ekstremt støjfyldt herinde, og stadig være i stand til at fange lækager på spær-niveauet op til 6 til 9 meter (20 til 30 fod) væk."

Scanning for lækager uden at påvirke produktionen er en kæmpe fordel for producenten. "Før tænkte vi aldrig på at teste for luftlækager i løbet af produktionen, fordi vi ikke kunne lukke gangene og flytte folk ud af et område for at gå op og se på en potentiel lækage," siger virksomhedens vedligeholdelseschef. "Nu kan vi stå på sidelinjen og scanne luftledningen oven over, mens vogne og folk bevæger sig under. Lækagedetekteringen får ikke indflydelse på deres arbejde, og det er bedre for alle".


Det tekniske hjørne – 4 nøgleegenskaber til hjælp med at specificere det rette lineære drevsystem


10.feb 2020


Artikel skrevet af Olaf Zeiss, produktchef, Actuators Electromechanical & Drives Division Europe, Parker Hannifin

Når det gælder lineære aktuatorer, kan valg af den rette drevteknologi være en balancegang, da der ikke er nogen løsning, der passer til alle.

På grund af det brede anvendelsesområde – fra automatiserede emballeringslinjer og afhentning til komplekse maskiner som for eksempel 3D-printere – handler det korrekte valg mindre om at koncentrere sig om et enkelt aspekt og mere om at finde den optimale balance i ydeevnen ud fra forskellige faktorer.

De fleste elektromekaniske lineære aktuatorer er afhængige af en af fem almindelige drevsystemtyper: Med kugleskrue, ledeskrue, tandrem, tandstangsdrev samt lineære motorer.

Almindelige drevsystemer
Kugleskruer er ideelle til applikationer med krævende driftsforhold, og hvor der er behov for høje kræfter, præcision og repeterbarhed. De rullende kuglelejer reducerer friktion og giver høj mekanisk effektivitet, selv ved kontinuerlig brug. Kugleskruer kan opnå moderat hastighed.
Ledeskruer er velegnede til anvendelser med moderat arbejdscyklus eller dem, der kræver små justeringer. De giver typisk kun cirka halvdelen af kugleskruers effektivitet og kræver det dobbelte moment for at opnå samme "thrust output". Men ledeskruer leverer omkostningseffektive og kompakte løsninger til anvendelser med stor kraft.

Tandremme er enkle, robuste mekanismer til højhastighedsanvendelser, der fordrer lang driftstid og minimal vedligeholdelse, hvor præcision over 100 mikroner er tilstrækkelig. De er effektive og nemme at betjene og kan køre med en arbejdscyklus på 100 procent. Tandremme fås i længere udgaver end skruedrev.

Tandstangsdrevsystemer er nyttige til meget lange vandringer, der kræver høj hastighed, men er ikke kendt for deres præcision. De byder på høj kraft, men kræver regelmæssig smøring af systemet. Desuden er det ikke altid muligt at fjerne systembacklash fra denne type drivsystem, og de kan være meget støjende i drift.

PETS-princippet
Valgmulighederne for et lineært drev kan grupperes i følgende kategorier: Præcision (P), forventet driftstid (expected life – E), gennemløb (throughput – T) og særlige hensyn (S)(PETS).

Ved driftstid er mekanisk effektivitet det primære hensyn, medmindre der er krav om forurenet eller barskt driftsmiljø.

Høj effektivitet for drivsystemet er ensbetydende med lang driftstid og reduceret energiforbrug. Faktorer som for eksempel slidstyrke, smudsresistens og vedligeholdelseskrav er også vigtige. På grund af deres høje effektivitet og begrænsede vedligeholdelsesbehov er tandremme den foretrukne mulighed i denne kategori.

Gennemløb kan overvejes ved først at undersøge hver teknologis egenskaber for hastighed og acceleration eller deceleration – afhængigt af længden af den lineære vandring, der kræves. Hvis der er behov for længere bevægelse, hvor der bruges mere af cyklustiden ved tophastighed, er hastigheden den vigtigste. Hvis der er behov for kortere bevægelser, vil accelerations -og decelerationsegenskaber have forrang. Lineære motorer er uden sidestykke, når det drejer sig om gennemløb.

Nogle andre overvejelser, der skal tages i betragtning, når man ser på hver teknologi, omfatter materiale- og implementeringsomkostninger, mens kraftdensitet også er en stadig vigtigere faktor, der skal huskes, da maskindesign fortsat mindskes, især ved specificering af endeeffektorer eller værktøj, der er monteret på en akse.


Det tekniske hjørne – Hvordan udstyr til detektering af luftlækager forhindrer nedetid


04.feb 2020


Fluke har interviewet en producent om luftlækager. Denne producent holder bogstaveligt talt de kommercielle hjul i gang. Som en af verdens førende producenter på eftermarkedet for hjultjenesteydelser udvikler, producerer og markedsfører virksomheden produkter for fremtrædende brands.

Mange af denne producents processer er afhængige af trykluft til at køre ca. 400 værktøjer i det 20.000 kvadratmeter store anlæg, alt sammen fra en 200 hk kompressor. "Vi bruger trykluft overalt i anlægget til pneumatiske drivere, robotsvejsere, laserskæreren og pulverlakeringsudstyr", siger virksomhedens direktør. Med trykluft kommer støj og luftlækager.

Styring af energispild
Luftlækager betyder, at trykluftdrevet udstyr skal arbejde hårdere, hvilket fører til spild af energi. Risikoen for lækager i anlægget er yderligere øget ved tilstedeværelsen af ældre udstyr, akkumuleret over de seneste årtier fra forskellige anlægskonsolideringer. At høre luftlækager kan være meget vanskeligt i et sådant støjfyldt miljø, så de fleste lækagesøgningsaktiviteter gennemføres efter endt arbejdsdag.

"Som regel venter vi, til der er meget stille i bygningen – under et skift eller nedlukning i forbindelse med vedligeholdelse, og vi prøver bare at høre luftlækager, så godt vi kan", siger virksomhedens vedligeholdelseschef. "Vi bruger også flasker med sæbevand til at sprøjte på et område, som vi mener kan have en utæthed, og så kontroller vi, om der er bobler." Denne spray og se-metode kræver, at vedligeholdelsesteamet både er tæt nok på de potentielle lækager for at kunne høre dem, og til at kunne sprøjte sæbevand i det rigtige område.

Den anden metode til at lokalisere trykluftlækager er at bruge en ultralydslækagedetektor. Denne metode kræver en højt uddannet person og en betydelig mængde tid til at finde eventuelle lækager. Små lækager kan være særdeles vanskelige for det menneskelige øre at opfange, og ikke alle utætheder befinder sig i let tilgængelige områder. Det kan være en udfordrende opgave.

Se lyden, som du ikke kan høre
Da Fluke henvendte sig til producenten vedr. test af ii900 Sonisk Industriel Imager, som kan lokalisere lækager fra 50 meters afstand i støjende omgivelser, var virksomheden lidt skeptisk, men mere end villige til at prøve den.

Testen involverede servicechefen og en servicetekniker, der skiftedes til at arbejde igennem otte timer for at gennemgå hele anlægget for lækager med to ii900 Sonisk Industriel Imagers. ii900 gør det muligt for teknikere at se lyd, mens de scanner slanger og forbindelse for lækager. Resultaterne af deres lækagegennemgang overraskede produktionsteamet.

De fandt ca. 143 lækager – både store og små – på en enkelt arbejdsdag.

"Jeg var tvivl om nogle af utæthederne, som værktøjet fandt, så jeg sprøjtede disse pletter med sæbevand og så, at værktøjet havde målt rigtigt, der var en lækage, hvor den sagde, at der var," siger serviceteknikeren.

Servicechefen var især imponeret over ii900's evne til at lokalisere selv de mindste lækager. "Små lækager er meget svære at lokalisere," siger han. "Jeg bemærkede, at der var nogle lækager, som ii900 havde fundet, som vi aldrig ville have fundet ved at sprøjte sæbevand på. Vi fandt en lækage på en luftslange bagest i lakeringsrummet, som vi ikke kunne føle ved at lægge hånden der eller lytte efter, men det var en synlig utæthed, der havde været der i et stykke tid."

ii900's indbyggede array af små følsomme akustiske mikrofoner genererer et spektrum af decibelniveauer pr. frekvens. Baseret på dette output, beregner en algoritme et lydbillede, kendt som SoundMap™, der vises i farver overlejret et visuelt billede Dette SoundMap tilpasses automatisk afhængig af det valgte frekvensniveau for at baggrundstøj filtreres væk. SoundMap opdateres på skærmen 10 til 20 gange pr. sekund.

Luftlækagedetektering på stor afstand
Teamet kunne hurtigt identificere en lækage 8 meter oppe i en overophedet luftledning.

"Jeg var forbløffet over, hvor nemt man bare kan tage Fluke Soniske Imager og gå ned ad gangene, mens man scanner det overhængende område og meget hurtigt opdager lækager," siger servicechefen.

Ud over, at man får assistance til at detektere lækagerne, mener produktionsteamet, at ii900 giver betydelige muligheder for at spare tid og omkostninger. "Når vi først har lokaliseret og repareret de fleste lækager for første gang, kan vi sandsynligvis foretage opfølgninger og scanne hele anlægget efter et otte-timers-skift". Dette ville være en besparelse på overtidsomkostningerne, fordi der kan scannes for luftlækager under det normale daghold snarere end efter end arbejdsdag.

Den vil også spare energi og mindske slitage på udstyret. "Luftlækager er det samme som at smide penge ud af vinduet for virksomheden," siger servicechefen. "De er meget vanskelige at finde, så det er svært at lede serviceteamet til det rigtige sted. Muligheden for at tage et foto af lækagen med Fluke soniske imager og sende den til vores serviceteams som en del af arbejdsordren er utroligt værdifuldt. Vi mener, at det vil spare os en masse penge - både på arbejds- og energiomkostninger."

Indlægget er leveret af FLUKE


Det tekniske hjørne – Termisk sprøjtning og indsmeltning​


21.jan 2020


Indlægget er leveret af Thorben Nørskov, Thybotech ApS

GASTOLIN CastoDyn DS 8000
Termisk sprøjtning er en proces, hvor man opvarmer metalpulver og påsprøjter ønskede sliddele. Der kan blandt andet være tale om lejepasninger, snøreliv på aksler, pumpedele, geardele, aksler, glidelejer, tætninger, maskindele, ventilstænger, stempler, føringer, valser, slidskinner eller andet.

GASTOLIN Eutalloy og CastoFuse
Termisk indsmeltning er en proces, hvor man påsprøjter metalpulver, og indsmelter med ilt og gas. Man opvarmer emnet først, derefter påsprøjter man metalpulver. Til sidst en indsmeltning af det påsprøjtede materiale i emnet. Efter bearbejdningen kan der kun slibes med diamantsten. Denne metode kan bruges hvor man har enormt stor slid, som på eksempelvis ruller, medbringer, griber, skær, skinner og andet udstyr.​

Levetiden på de renoverede emner kan i nogle tilfælde forlænges helt op til 5 gange, da der er et meget højt karbidindhold i belægningerne.

Wolframkarbid har en hårdhed på ca. 2200 HV5 - typiske slidpartikler som for eksempel kvarts/sand har en hårdhed på ca. 1200-1500 HV5. Til sammenligning ligger hårdheden ved diverse varmebehandlinger (hærdning) typisk på 700-800 HV5. Termisk sprøjtning vil give en væsentlig højere slidbestandighed og styrke. Men det kræver en meget nøjagtig proces i forbearbejdningen samt efterbearbejdningen. I hver proces af bearbejdning vurderes der, om emnet skal drejes eller slibes på mål.

Fordelene ved processen er ikke kun den betydelige længere levetid, men også en meget lav friktionskoefficient, gode slidegenskaber og gode korrosionsegenskaber. Det er i de fleste tilfælde en langt bedre løsning, at købe et billigere materiale og få dette belagt med en tynd belægning, frem for at købe dyrere værktøjsstål der efterfølgende skal varmebehandles. Det er ikke kun en fordel i forhold til økonomi, men også i forhold til slidbestandighed.

Se mere her


Det tekniske hjørne – Hvad er en hybrid befugter?


14.jan 2020


Indlægget er leveret af Condair A/S

En hybridbefugter anvender to adiabatiske metoder til befugtning. En forstøver samt en fordampningsenhed anvendes parallelt til et opnå en vedvarende kombinationsløsning på problemer, som ellers opstår, hvis man kun anvender én af disse enheder. Dette gør det muligt for hybridbefugtere at opnå et enestående niveau af hygiejnisk kvalitet, mens de samtidig er yderst økonomisk rentable.

Drift af hybridbefugtere

En hybridbefugter er udstyret med en fordampningsenhed, som er lavet af særligt porøse og bestandige keramiske elementer med en stor indre overflade. Molekylære forstøvelsesdyser fordeles jævnt over hele overfladen på disse elementer. Dyserne er kegledyser, der forsynes med demineraliseret vand fra en lille tryk-forstærkende pumpe, som anvender for-renset vand (mellem 4 og 8 bar). (Hvis et vandrensningssystem med en frekvensmoduleret pumpe allerede er i brug, kan den tryk-forstærkende pumpe udelades, såfremt dette dømmes nødvendigt).

Af hygiejniske årsager demineraliseres befugtningsvandet ved hjælp af omvendt osmose, efter det er blevet blødgjort. Effektiv samt præventiv desinficering af vandet skal finde sted, således at mikroorganismer forhindres i at sprede sig. HygienePlus-konceptet har med sit patenterede sølv-ioniseringssystem vist sig at være en effektiv metode til sikring af den hygiejniske kvalitet i det lange løb.

De keramiske plader kan nemt fjernes og rengøres ved brug af højtryksrensere (op til 30 bar) og er genanvendelige i hele enhedens levetid.

Kombinationen af forstøvning og fordampning muliggør optimal anvendelse af det forsynede befugtningsvand, og den efterfølgende overskydende vandmængde er meget lav. Enheden kan derfor stå for sig selv (også af hygiejne-årsager), uden at det derefter er nødvendig at tilføre mere vand fra befugtningscyklussen.


Det tekniske hjørne – Tykkere isolering eller lavere lambda?


16.dec 2019


I byggekredse diskuteres det nogle gange, hvordan man bedst kan øge den varmeisolerende evne i en konstruktion

Indlæg leveret af Knauf Insulation

Skal man gå efter en tykkere isolering? Eller bruge et isoleringsmateriale med lavere lambdaværdi? Vi spørger Johnny Kronvall, professor emeritus i byggeteknik, der er stærkt engageret i energieffektive og bæredygtige løsninger i byggebranchen.

Et bedre isolerende materiale – med lavere lambdaværdi – betyder, at varmeisoleringsevnen i konstruktionen øges, uden at den bliver tykkere. Man kan for eksempel med samme varmeisoleringsevne gå en dimension ned i regeltræ eller undgå yderligere et lag krydsende reglar til en træregelvæg.

Flere fordele ved lavere lambda
Med faste udvendige mål for en bygning indebærer det også, at det brugbare gulvareal bliver en del større. En isoleringsplade med lavere lambdaværdi er desuden tyndere, hvilket betyder, at formstabiliteten og håndterbarheden øges. Det betyder igen reducerede materialeskader og bedre ydeevne i den isolerede konstruktion – noget der også påvirker væggens varmeisoleringsevne positivt.

Øget tykkelse fungerer – et tag
Hvis man bare øger isoleringstykkelsen, bliver det mindre og mindre effektivt, jo mere velisoleret konstruktionen er. Mens en svagt isoleret konstruktion kun behøver en isolering, der er nogle få centimeter tykkere, for at opnå en betydeligt bedre U-værdi, kræver en kraftigt isoleret konstruktion en større tilføjelse i tykkelsen, for at samme effekt opnås. Sidstnævnte gælder ofte moderne velisolerede konstruktioner. Hvis man vil forbedre den varmeisolerende evne yderligere i den slags konstruktioner, er det meget mere effektivt – både omkostningsmæssigt og teknisk – at vælge et isoleringsmateriale med lavere lambdaværdi.

Professorens tips
Kort sagt – hvis du skal gøre noget dårligt bedre, altså ved renovering, skal du sørge for, at isoleringen bliver tykkere. Og brug også her gerne materialer med lavere lambdaværdi. Hvis du skal gøre noget godt endnu bedre, dvs. Ved nybyggeri, skal du altid vælge isolering med lavere lambdaværdi. Det er min faste overbevisning, at den nemmeste og bedste metode til at bygge nyt og isoleringseffektivt (Lambda 33!) på en rationel, fejlsikker og ressourcebesparende måde er at vælge moderne løsmimger med granulat. Uden tvivl.

Sådan fungerer det
Vælg isoleringstykkelse. Skift til bedre lambdaværdi: kør vertikalt nedad fra et vilkårligt punkt, og aflæs, hvor meget U-værdien falder. Undersøg derefter, hvor meget isoleringstykkelsen ville skulle øges for at opnå samme U-værdireduktion ved at følge kurven, indtil du rammer den U-værdi, som du reducerede til ved hjælp af bedre lambda. Konklusion: En bedre lambdaværdi er klart mere gavnligt end en forøgelse af tykkelsen, jo tykkere isolering man har.

Kort om Kronvall
Johnny Kronvall er professor emeritus i byggeteknik og teknologi-doktor i bygningsfysik. Han har en solid karriere bag sig inden for bygningsfysik og energistyring. Bæredygtigt byggeri er en vigtig del af arbejdet for Johnny, der i dag arbejder som Senior Advisor i software-virksomheden StruSoft AB, der forsyner byggebranchen med tekniske beregningsprogrammer af forskellig slags.


Det tekniske hjørne – Testproces til styreventiler


10.dec 2019


Automatiseret test af ventiler screener hurtigt for problemer uden at trække udstyret ud af processen

Artiklen er leveret af FLUKE

Proportionale smart styreventiler spiller en vigtig rolle i procesindustrien. Præcis vurdering af ventilers performance kan dog være en besværlig procedure, der ofte involverer en betydelig nedetid samt at trække ventiler ud fra processen.

Ventiler åbner og lukker proportionalt og varierer graden af vandring afhængig af et variabelt 4 til 20 mA signal, der tilføres som input. Mange ventiler har feedback-signal, der viser den faktiske position som en procentdel af open/close. Dette output kan være et 4 til 20 mA signal eller en digital HART variabel, der repræsenterer 0 til 100 procent af styreventilens span.

En anden vigtig indikator for ventilens performance er det tryk, der skal bruges ved ventilen for at placere den på den ønskede position. F.eks. kan en ventil være programmeret til at registrere, at hvis der anvendes 12 mA, bør den være 50% åben. Smart elektronik styrer, hvad der faktisk er en smart trykregulator, til at øge eller reducere trykket efter behov for at flytte styreelementet til den ønskede position.

Anvendelse af varierende mA signaler samtidig med registrering af udgangssignalets milliampere eller procentdel af signalet angiver, om en styreventil fungerer korrekt i hele området. På samme måde er overvågning og registrering af trykket tilført til det sidste kontrolelement, mens inputsignalet varieres 4 til 20 mA til ventilen, en vigtig test for at afgøre, om en ventil sidder fast. Forholdet mellem tryk og mA eller position af en ventil er normalt lineært, hvis ventilen fungerer korrekt. Hvis yderligere tryk er påkrævet, kan det ofte tilskrives, at ventilen sidder fast, og det ses, hvis målingerne logges og vises med grafer. Ved at registrere disse signaler kan ventilens performance dokumenteres. Denne dokumenterede test og resultatet kaldes ofte ventilens "signatur".

Ventiler inkluderer typisk simple manuelle indikatorer, der angiver en tilnærmet procentdelen af vandringen til en indstilling under drift. Men denne indikator viser ikke, hvordan ventilen vil fungere under dynamiske og skiftende forhold, og dens nøjagtighed er ikke sikret.

Indikatorer på ventil giver en grov måling

"Indikatoren på siden af ventilen viser, at det er på 50%, men mon det er 51% eller 49%? Du ved det ikke," siger Jim Shields, produktchef for Fluke Procesværktøjer. "Og i mange processer kan det gøre en forskel."

De mest sofistikerede tests af ventilens performance kræver afmontering af ventil og test af performance på en ventil-verifikator "valve prover". Dette er dyre, avancerede testenheder, der er uden for rækkevidde i mange fabrikker og butikker. En anden type testning kan gennemføres med specielle HART testinstrumenter, men de kan være svære at konfigurere og bruge.

Ifølge en procesinstrumenteringsinstruktør kan en tekniker, der arbejder med en assistent, på en hel dag gennemføre en nøjagtig test af ca. otte ventiler, eller ca. en i timen. Dette inkluderer, at assistenten skal trække ventilen ud af processen, bringe den til teknikeren ved et bord, derefter køre sine testen, mens assistenten gør alt det mekaniske arbejde. Det tager ca. to mandetimer at teste én ventil.

Automatisering af testprocessen

Fluke har for nylig introduceret et sløjfekalibreringsværktøj, der hurtigt screener ventiler for at afgøre, om de fungerer korrekt. Værktøjet sparer tid og forhindrer unødvendig afmontering af gode styreventiler fra igangværende processer. Fluke 710 mA Sløjfe Ventiltester er den seneste i en generation af værktøjer designet til at gøre professionelle arbejdsprocesser mere tilgængelige for teknikere på alle niveauer og samtidig tilbyde en række egenskaber , du forventer af sløjfekalibreringsværktøj til procesregulering.

710 inkluderer adskillige fuldt automatiserede tests, herunder signaturtesten – der nemt vurderer effektiviteten af en proportionel smart ventil. Testen kan ofte udføres på ca. fem minutter. Signaturtesten giver dig en letforståelig statuskontrol af ventilen – god, nogenlunde eller dårlig.

"Så nu kan du sende teknikere med mindre uddannelse ud for at teste ventilerne og afgøre, om der er behov for at tilkalde en specialtekniker," siger Shields. "Du skal ikke afmontere ventilen, hvilket ligesom med en motor, er en omfattende opgave."

Efter afmontering af ledninger og tilslutning af 710 prøveledninger ramper signaturtesten automatisk mA-signalet fra 4 til 20 til 4 og registrerer feedback fra ventilen for at afgøre, om ventilen bevæger sig korrekt. Den registrerer også trykket, der tilføres ventilens kontrolelement fra 4 til 20 til 4 mA, mens der ses tjekkes for bløde lineære ændringer i trykket på tværs af båndet – stigende og faldende.

Tjek, om ventilen fungerer godt, nogenlunde eller dårligt

"Ved profilering af det tryk, der bruges til at flytte ventilen, kan du se fysiske spidser i det tryk, der kræves for at køre gennem et punkt, også selv om positionen kan være ret tæt på, hvor den skal være," siger Shields.

Når testen er færdig, får du en vurdering af ventilernes performance – god, marginal eller dårlig. 710 registrerer også data, som kan uploades til programmet, hvor du kan foretage yderligere analyse.

"Når teknikeren bliver fortrolig med værktøjet og kan køre en test, kan de afgøre, om der skal tilkaldes en specialtekniker," siger Shields.

Bedste praksis: Baseline og trend

Den bedste praksis til at holde ventilerne i god tilstand er et kig på en basislinje af ventilens ydeevne, når den fungerer godt. Da de fleste ventiler bruger 4 til 20 mA indgangssignal, kan et testværktøj med mA udgangssignal give input mA signal til at drive styreventilen i hele dets driftsområde. 710 er ideel til denne praksis.

Dokumentationen finder ideelt sted, når en ventil er sat i drift eller efter et eftersyn. Teknikeren registrerer ventilens "signatur" i den ideelle tilstand og plotter output mA eller procentdel af signalets span i forhold til tilført indgangssignal. Oplysningerne gemmes sammen med tidspunkt, tag-nummer på ventilen, og den dato, hvor testen blev udført. Kalibrerings management software kan derefter bruges til at administrere disse oplysninger.

Når ventilernes baseline performance signatur er registeret, bør der fastsættes et serviceinterval til at teste ventilernes performance. Intervallet afhænger af, om applikationen er grov eller let brug. Nogle enheder, der f.eks er installeret i sikkerheds- og lukkesystemer bør serviceres hver tredje måned.

Trækning af ventil

Hvis de plottede data viser, at ventilen har udviklet en ikke-lineær signatur, eller der er afvigelser i kurverne, kan der være ved at opstå problemer med ventilen, der kan reducere performance og levetid, hvilket kan kræve, at den afmonteres til service. En indikation af, at en ventil i 710 er i "marginal" eller "dårlig" tilstand, er også et signal til enten at trimme ventil-regulatoren og/eller tilkalde en specialist til at afgøre, om en mere omfattende test af processen er påkrævet.


Det tekniske hjørne – Hvordan fungerer en adsorptionsaffugter?


26.nov 2019


En adsorptionsaffugter er en luftaffugter, der trækker vanddamp ud af luften ved hjælp af egenskaberne ved et hygroskopisk materiale, et såkaldt sorptionsmiddel

Skrevet af Ib Kjærside, Sales Manager Condair A/S

En adsorptionsaffugters funktionsmåde

Det hygroskopiske materiale optager fugt og tørrer således luftstrømmen. Denne del af processen kaldes adsorptionsprocessen. For at drive den opsamlede fugt ud af sorptionsmidlet igen gennemstrømmes adsorptionslegemet efterfølgende af varm luft i den modsatte retning, hvorved den varme luftstrøm i adsorptionslegemet optager den bundne vanddamp. Der foregår altså en desorption; den tilsvarende proces betegnes regeneration.

Ved en adsorptionsaffugter består sorptionsmaterialet oftest af en stærkt hygroskopisk silikagel, som er indlejret fast i en langsomt drejende rotor, der kontinuerligt roterer mellem to separate modsatrettede luftstrømme. I rotorens adsorptionsområde tørres den fugtige luftstrøm. I regenerationsområdet driver den varme luftstrøm den fugt ud, der er opsamlet i sorptionsmaterialet, og optager den igen. Da funktionsprincippet bygger på sorption, en i høj grad temperaturuafhængig proces, og ikke f.eks. på kondensation, kan adsorptionsaffugtere især anbefales ved lave temperaturer. Endvidere kan man med adsorptionsaffugtere opnå særligt lave fugtighedsværdier, hvilket f.eks. er påkrævet i medicinalindustrien.

Adsorptionsaffugterens anvendelsesområder

Til forskel fra kondensationsaffugteren, hvis anvendelsesområde er begrænset af systemgrænserne for det aktuelt anvendte kølekredsløb, er adsorptionsaffugtere ikke underlagt nogen begrænsninger med hensyn til temperatur og fugtighed. Deres specifikke optagne effekt er dog systembetinget konstant højere end den for kondensationsaffugtere.

De bør derfor anvendes på steder, hvor særligt lave tilførte luftfugtigheder (< 6 g/kg) eller lave omgivende temperaturer retfærdiggør et højere energiforbrug, eller kondensationsaffugtere ikke længere kan løse den krævede affugtningsopgave. Diagrammet til højre fra Thiekötter viser en grov sammenligning af den specifikke optagne effekt for kølemiddeldrevne kondensationsaffugtere i forhold til adsorptionsaffugtere med rent elektrisk drevet regeneration.

Tilslutning af adsorptionsaffugter

Adsorptionsaffugternes forskellige luftstrømme skal føres via ventilationskanaler. Dette sker som regel via spiralfalsede rør. Kanalen, der fører den fugtige luft ud, bør isoleres. Hvis der anvendes udeluft som procesluft, skal man sørge for, at udgangen for fugtig luft er tilstrækkelig langt fra udeluftindsugningen. Den fugtige luft skal hele tiden føres ud.

Regeneration og temperaturkontrol

For at uddrive vanddampen, der ved adsorption er bundet i røret, og lede den væk, skal adhæsionskræfterne, der virker på sorptionsmidlets overflade, ophæves. For denne proces skal regenerationsluftstrømmen opvarmes tilsvarende. Dette sker via en forkoblet regenerationsluftvarmer. Ved mindre adsorptionsaffugtere foregår regenerationsopvarmningen altid elektrisk. Ved større aggregater kan regenerationsluftvarmere have følgende udførelse:

 • Elektrisk (standard)
 • Med damp
 • Med varmt vand
 • Kombination af el- og pumpevarmtvands-varmeregister
 • Kombination af el- og damp- eller varmtvands-varmeregister

Ved større adsorptionsaffugtere er der mulighed for at benytte forskellige medier til regeneration af rotoren. Med henblik på en maksimal energieffektivitet bør man om muligt udnytte eksisterende medier på installationsstedet såsom damp, varmt vand eller varmt pumpevand til regeneration eller som bidrag dertil.

Ved opvarmning af rotoren til høje temperaturer på 120 °C for at uddrive den adsorptivt bundne vanddamp opvarmes rotorens lagringsmateriale. Tilstandsændringen i tørringssektoren foregår derfor ikke ideelt adiabatisk ved konstant entalpi. Den resterende varme i rotoren betegnes indbragt varme og fører til en overophedning af tørluftstrømmen på ca. 1,5 K pr. g/kg tørreydelse. Ved en angivet indbragt varme på 1,3 K/g/kg bliver denne overophedning f.eks. ved en tørreproces fra 12 til 4,5 g/kg tør luft: 1,3 /K/g/kg x (12 – 4,5) g/kg = 9,75 K.

Viden om denne kendsgerning er vigtig for en vurdering af en adsorptionsaffugters integration med det samlede klimatiseringskoncept for det rum, der skal tørres. I producentens tekniske beregninger er der allerede taget højde for den indbragte varme, og tørreluftstrømmens faktiske temperatur angives.

For at opnå særligt lave tilførte luftfugtigheder skal der evt. forkobles en overfladekøler. I temperatursensible områder bør den tilførte lufts temperatur reguleres via en efterkøler, evt. i kombination med et eftervarmeregister, direkte via tørreren. Ideelt set leverer producenten af adsorptionstørreren de nødvendige moduler monteret i tørrerhuset, hvor de er klar til tilslutning. Ved tørring af ubehandlet udeluft bør der installeres en forvarmer til frostbeskyttelse.

Varmegenvinding ved brug af adsorptionsaffugtere

Ved brug af større adsorptionstørrere anbefaler vi med henblik på regenerationsvarmerens systembetinget høje energiforbrug, at der fra fabrikken monteres en varmegenvindingsenhed. Da vil den opvarmede fugtige luft, inden den ledes ud i det fri, føres via en krydsstrøms-varmeveksler, hvor den afgiver en stor del af den indeholdte varmeenergi til luftstrømmen, der anvendes til regenerationen. Derved kan regenerationsvarmerens energiforbrug reduceres markant.


Sådan detekteres trykluft-, gas- og vakuumlækager MED et højere overskud til følge


19.nov 2019


For industrielle anlæg og produktionssteder er tryklufts-, gas- og vakuumsystemer en vigtig kilde af omdannet energi

Indlægget er leveret af FLUKE

I højere grad end andre ressourcer som f.eks. elektricitet findes kompressorer overalt i nutidens fabrikker. De kører maskiner, værktøj, robotter, lasere, produkthåndteringssystemer og meget mere.

Men mange tryklufts-, gas- og vakuumsystemer udsættes for slitage og dårlig vedligeholdelsespraksis, der bidrager til det største spild af alt—de allestedsnærværende lækager. Disse lækager kan være skjult bag maskiner, ved tilslutningspunkter, i faste rørinstallationer i loftet eller i revnede rør eller slidte slanger. Spildet stiger hurtigt i omfang og kan tilmed medføre nedetid.

De høje omkostninger ved luftspild

Ifølge U.S. Department of Energy (det amerikanske energiministerium) kan en enkelt 1/8" (3 mm) lækage i en trykluftledning koste op til USD 2.500 om året. Det amerikanske energiministerium anslår, at et gennemsnitligt amerikansk anlæg, som ikke er blevet vedligeholdt godt nok, kan gå glip af 20% af den samlede trykluftsproduktionskapacitet som følge af lækager. Som en del af et projekt vedrørende målsætningen for bæredygtighed anslår New Zealands regering, at systemlækager udgør 30% til 50% af et trykluftsystems kapacitet. Hurtig detektering af trykluft, gas- og luftlækager er en enkelt faktor, der kan øge virksomhedens overskud. Luftlækager kan også medføre kapitaludgifter, omarbejdning, nedetid eller kvalitetsproblemer og øgede omkostninger til vedligeholdelse

For at kompensere for tryktab forårsaget af lækager overkompenserer operatører ofte ved at købe en større kompressor end nødvendigt, hvilket kræver betydelige kapitalomkostninger samt øgede energiomkostninger. Systemlækager kan også medføre, at luftforbrugende udstyr holder op med at virke pga. lavt systemtryk. Det kan føre til forsinkelser i produktionen, uplanlagt nedetid, kvalitetsproblemer, nedsat levetid og øget vedligeholdelse pga. unødvendig start/stop af kompressorer.

Vedligeholdelseschefen hos en amerikansk producent siger f.eks., at lavt tryk i et af deres tilspændingsværktøjer potentielt kan medføre produktfejl. "Enheder med forkert moment, hvad enten det er for lavt eller for højt, kan føre til tilbagekaldelser. Det medfører ligeledes flere arbejdstimer til noget, som burde have været en standardproces," siger han. "Det er penge ud ad vinduet i tabt fortjeneste og mistede enheder. I værste fald ender vi med mistet efterspørgsel, fordi vi ikke har kunnet levere."

Det er ikke underligt, at elforsyningsselskaber, industrien og offentlige myndigheder alle nævner trykluftsystemer som en potentiel kilde til omkostningsbesparelser. Lækager fører til spild. Ved at afhjælpe disse lækager kan virksomheder spare penge og forhindre, at elforsyningsselskabet skal indbygge ekstra kapacitet i deres system.

Det er ikke nemt at lokalisere og afhjælpe lækager

Mange anlæg og produktionssteder har ikke et lækagesøgningsprogram. Det er ikke nemt at finde og afhjælpe lækager. En kvantificering af mængden af spild og fastsættelse af omkostningerne kræver energispecialister eller -konsulenter, der bruger energianalysatorer og -loggere til at efterse luftsystemerne. Ved systematisk at beregne de årlige omkostningsbesparelser, som opnås ved at fjerne lækager, kan de udarbejde en stærk business case til at gå videre med et sådant projekt.

Energieftersyn af trykluftsystemer gennemføres ofte via partnerskaber mellem industrien, de offentlige myndigheder og ikke-statslige organisationer (NGO'er). Et sådant partnerskab, CAC (Compressed Air Challenge), er et frivilligt samarbejde mellem disse typer af grupper. Dets eneste mål er at skabe produktneutrale oplysninger og undervisningsmaterialer, der kan hjælpe virksomheder med at producere og bruge trykluft med størst mulig, bæredygtig effektivitet.

Hvorfor ultrasonisk lækagedetektering er ineffektiv

Den mest almindelige fremgangsmåde til lækagesøgning er desværre temmelig primitiv. En ældgammel metode er at lytte efter hvislende lyde, som er næsten umulige at høre i mange miljøer, og sprøjte sæbevand på området med den potentielle lækage, men det sviner og kan udgøre en mulig fare for faldulykker.

Det aktuelt bedste værktøj til at finde frem til lækager i kompressorer er en ultralydsdetektor–en bærbar elektronisk enhed, der registrerer højfrekvente lyde i forbindelse med luftlækager. Typiske ultralydsdetektorer hjælper til at finde lækager, men de er tidskrævende at bruge, og servicefolk kan normalt kun benytte dem under planlagt nedetid, hvor vedligeholdelsen af andre kritiske maskiner kan være en bedre udnyttelse af deres tid. Enhederne kræver ligeledes, at operatøren befinder sig tæt på udstyret for at finde lækager, hvilket gør dem vanskelige at anvende på svært tilgængelige områder såsom i lofter eller bag andet udstyr.

Ud over den tid, det tager at finde lækager vha. enten sæbevand eller ultralydsdetektorer, kan der med disse teknikker være sikkerhedsproblemer med at finde lækager ovenover eller nedenunder udstyr. At kravle op ad stiger eller rundt om udstyr kan være farligt.

"Game Changer" for detektering af trykluft-lækager

Hvad hvis der fandtes en lækagesøgningsteknologi, der kunne udpege det nøjagtige sted for lækagen i en afstand på op til 50 meter væk, i et støjende miljø, uden at lukke udstyret ned? Fluke har udviklet et industrikamera, der gør netop det. Vedligeholdelseschefer i industrien kalderii900 Sonisk Industriel Imager, en "game changer" hvad angår lokalisering af trykluftlækager.

Dette nye akustiske industrikamera, som kan registrere et bredere spektrum af frekvenser end de traditionelle ultralydsapparater, anvender en ny SoundSight™-teknologi, der giver forbedrede visuelle scanninger af luftlækager, på samme måde som infrarøde kameraer registrerer hot spots.

ii900 indeholder en akustisk array af bittesmå, superfølsomme mikrofoner, som registrerer både akustiske lydbølger og ultralydsbølger. ii900 registrerer en lydkilde på et potentielt lækagested og anvender derefter de patenterede algoritmer, der tolker lyden som en utæthed. Resultaterne frembringer et SoundMap™-billede – et farvekort overlejret oven på det synlige lysbillede – og viser præcist, hvor lækagen er. Resultaterne vises på 7" LCD-skærmen som et stillbillede eller en realtidsvideo. ii900 kan gemme op til 999 billedfiler eller 20 videofiler til dokumentations- eller overensstemmelsesformål.

Store områder kan hurtigt scannes, hvilket giver mulighed for at lokalisere lækager meget hurtigere end med andre metoder. Det giver også mulighed for filtrering efter intensitet og frekvensområder. Et team på et stort produktionsanlæg har for nylig anvendt to ii900 prototypeenheder til at lokalisere 80 trykluftlækager på én dag. Vedligeholdelseschefen sagde, at det ville have taget dem flere uger at finde det antal lækager ved hjælp af traditionelle metoder. Ved at finde og afhjælpe lækager hurtigt, sparede teknikerne også potentiel nedetid, der på dette anlæg kan koste i omegnen af USD 100.000 i timen i tabt produktivitet.

Hvor finder du lækager:

 • Koblinger
 • Slanger
 • Rør
 • Fittings
 • Gevindskårne rørsamlinger
 • Lynkoblinger
 • FRL'er (kombinationer af filtre, regulatorer smøreanordninger)
 • Kondensatudskillere
 • Ventiler
 • Flanger
 • Pakninger
 • Trykluftbeholdere

Hvor meget luft spilder du?

Det første skridt til at få kontrol over lækager i tryklufts-, gas- og vakuumsystemer er at vurdere lækagebelastningen. En smule lækage (mindre end 10%) bør forventes. Alt ud over dette anses for at være uøkonomisk. Det første skridt er at bestemme den aktuelle lækagebelastning, så du kan bruge den som udgangspunkt til at sammenligne forbedringer med.

Den bedste metode til at anslå lækagebelastningen er baseret på dit reguleringssystem. Hvis du har et system med start/stop-betjeningsknapper, kan du blot starte kompressoren, når systemet ikke er belastet, dvs. efter arbejdstid eller uden for et skift. Foretag derefter flere udlæsninger af kompressorens cyklusser for at bestemme det gennemsnitlige tidsrum, det tager før det fyldte system er tomt. Hvis intet udstyr kører, skyldes tømningen af systemet lækager.

Lækage (%) = (T x 100) ÷ (T + t)T = onload tid (minutter), t = offload tid (minutter)

For at anslå lækagebelastningen i systemer med mere komplekse reguleringsstrategier anbringes en trykmåler nedstrøms fra systemvolumen (V, målt i kubikfod), herunder alle sekundære modtager, hovednet og rørføringer. Uden belastning af systemet, bortset fra lækage, køres systemet op til dets normale driftstryk (P1, i psig). Vælg et andet tryk (P2, ca. halvdelen af værdien af P1), og mål det tidsrum (T, i minutter), det tager for systemet at falde til P2.

Lækage (cfm fri luft) = [(V x ( P1 - P2) ÷ (T x 14,7)] x 1,25

Multiplikatoren 1,25 korrigerer lækagen til normalt systemtryk og modregner således den reducerede lækage med faldende systemtryk.

En effektiv afhjælpning og reparation af lækager kan føre til en betydelig omkostningsreduktion for luft-afhængige virksomheder. Virksomheder kan ikke blot spare på energiforbruget ved at reparere lækager, men kan også forbedre produktionsniveauet og forlænge udstyrets levetid.

 


Adgang via sluser – kontamineringssikring af zoner


12.nov 2019


Kontaminering af produktionslokaler eller omgivelserne er et fokusområde for mange virksomheder.

Skrevet af Naturlig Desinfektion

Kontrolleret og moniteret adgangskontrol er blevet en hverdag for mange typer virksomheder. Både hvem der har adgang, men også hvordan man får adgang, så man undgår at kontaminere produktionslokalerne. Farerne kan være mange, lige fra allergener til bakterier eller støv helt afhængig af hvilken type produktion man har. De fleste produktionsvirksomheder har eller overvejer en form for adgangssluser med eller uden omklædning, men oftest er der stadig usikkerheden for om man ”slæber” uønsket ting med ind i produktionen.

Til personer, løsøre, gods eller råvarer:

Løsningen er en adgangssluse med luft og/eller UVC. Ved at etablere en sluse med blæser der cirkulerer luften rundt og frigør de løstsiddende partikler kan man fjerne en stor del af disse. Dette kan anvendes til såvel person som varesluser og kan principielt laves fra madkasse størrelse op til truck størrelse. ønskes UVC som en direkte metode til inaktivering af bakterier, vira, gær og skimmelsvampe, kan dette kombineres i samme sluse, hvorved effekten af slusen øges kraftigt. Sluserne kan monteres med svingdøre, skydedøre, hurtigporte mm alt efter det lokale behov.

Det rette niveau:

Valg af type af sluse samt metode, om man ønsker luft og UVC eller kun en af delene afhænger af virksomhedens behov, og hvilke kontamineringsproblemer man må opleve. I nogle situationer er luft tilstrækkelig, i andre er både luft og UVC påkrævet. I visse situationer er en lille UVC sluse til laptops/måleudstyr/værktøj eller andre service redskaber tilstrækkelig og i andre situationer er det nødvendigt at behandle indgående gods på paller mm. I enkelte situationer kan udgående produkter/personer/gods også være relevant at dekontaminere.

Kan slusen fungere som adgangskontrol?

Slusen bygges altid til kundespecifik ønske og kan forsynes/tilkobles den type adgangskontrol man måtte ønske til aktivering af dørene. Da der altid er to døre, kan disse programmeres til at fungere som man måtte ønske det med interlock mm.

Vil slusen ødelægge lufttryk zoner?

Da slusen internt er forsynet med egne blæser og hepafiltre, vil den kunne placeres mellem to zoner med forskelligt luftforsyning uden at forstyrre disse, da den har sit eget system, hvor luften konstant cirkulere under drift. Ofte vælger man at programmere slusen med interlock og derfor vil den fungere som barriere for evt. tryktab mm.

Kan slusen fungere sammen med automatiske systemer?

Slusen kan principielt fungere sammen med alle typer systemer, om der er tale om varer der manuelt placeres i slusen, over kædebanesystemer der automatisk fører varerne gennem slusen, til robot systemer hvor varen afleveres og hentes af autonome systemer.

Sådan en sluse er kompliceret af få monteret?

Nej, vores sluser er alle modulopbygget så de kan komme ind i eksisterende bygninger og samtidig er modulerne bygget som plug and play. De leveres formonteret så de blot sammenbygges som et samlesæt, tilkobles strøm og evt. styring efter aftale og så er enhederne kørende. Mindre enheder kommer som færdige boxe klar til indbygning og tilslutning.


Det tekniske hjørne – Hvad er luftbefugtning?


04.nov 2019


Skrevet af Ib Kjærside, Sales Manager Condair A/S

Hvis et lokale har et for tørt miljø og der er brug for at hæve luftfugtigheden ved at tilføre vand til luften, så gøres det med en befugter eller et befugtningsanlæg. Helt konkret findes der to muligheder. Man kan enten lave befugtning i kanalen eller direkte i rummet. Luftbefugtning i kanalen er en løsning som integreres i ventilationen og kan ikke ses med det blotte øje i rummet. Den anden mulighed er at befugte direkte i rummet. Her opsættes og installeres befugtningsmodulet i loftet eller på væggen i lokalet, og så vil produktet spraye fint forstøvet rent vand ud i luften. Mængden af tilført vand bliver styret og kontrolleret, så man hverken får det for tørt eller for fugtigt.

Luftbefugtning øger luftfugtigheden til det rette niveau

Ligesom for høj luftfugtighed kan være skadelig, så kan for tør luft have store konsekvenser for dit indeklima på arbejdspladsen. Vi styrer luftfugtigheden i en lang række brancher, hvor vi sikrer at indeklimaet er optimalt både for medarbejdere og maskiner. Befugtning giver desuden en køleeffekt, kaldet evaporativ køling.

1. Får jeg ikke et dårligt indeklima, hvis jeg gør det mere fugtigt?

Nej. Det er en udbredt misforståelse, at jo mindre fugt der er i luften, jo bedre indeklima får du. Det er forkert, at luften skal være så tør som muligt. Den optimale luftfugtighed for mennesker og maskiner er 40-60 %, og ofte er der en indendørs luftfugtighed på under 30 %. Især om vinteren er luftfugtigheden lav.

Et indeklima med tør luft giver større risiko for spredning af luftbårne vira, gener som hovedpine, udtørring af hud og øjne samt statisk elektricitet. Derfor giver den rette luftfugtighed et optimalt indeklima, hvor sygefraværet mindskes og velværet øges.

2. Vil befugtning få mine maskiner i produktionen til at ruste?

Nej. Dine maskiner vil først begynde at ruste, hvis luftfugtigheden kommer op over 80 %, og vi sørger for at holde din luftfugtighed på 50 %.

3. Skal jeg have bygget mit ventilationsanlæg helt om, hvis jeg vil have befugtning?

Nej. Befugtning er et add-on til dit eksisterende ventilationsanlæg. Vi sætter nogle befugtere op, som fungerer selvstændigt uden om dit ventilationsanlæg.

4. Kommer der mug og svamp i mine produktionslokaler, hvis jeg befugter?

Nej. De fleste har vænnet sig til et alt for tørt indeklima med en luftfugtighed under 30 %, som er skadeligt for produktion og mennesker. Mug og svamp opstår først ved en luftfugtighed over 80 %, og vi styrer luftfugtigheden så den holder sig på maks 60 %. Vores befugtere forstøver og fordamper vandet meget fint og giver ingen dryp. Du vil opleve et behageligt indeklima med en fint fordelt fugttilførsel.

5. Er befugtning ikke meget dyrt?

Nej. Fordi du kan nedsætte dit luftskifte ved også at anvende befugtning som kølemetode, så er det en lille luftmængde, som skal befugtes.

6. Befugtning giver energibesparelser - er det dokumenteret?

Der er oftest payback på befugtningsanlægget inden for to år. Herefter kan du glæde dig over en årlig energibesparelse sammenlignet med hvis du var fortsat udelukkende ved at køle med almindelig ventilation. Vi laver altid en gratis energiberegning, så du kan se hvad du kan forvente at spare, inden du siger ja til et tilbud fra os.

 

 


Det tekniske hjørne – Sporbar måling af overfladetemperatur


24.sep 2019


Af Søren Lindholt Andersen og Javier Ignacio Camacho
Et nyt setup hos Teknologisk Institut til kalibrering af overfladetermometre gør det nu muligt at forbedre reproducerbarheden markant på måling af overfladetemperaturen i industrielle processer. Læs her om, hvad man skal gøre for at udføre sporbare målinger af temperaturen på en overflade og dermed opnå effektiv og reproducerbar processtyring. For at opnå reproducerbarhed på industrielle procesmålinger skal man sikre sig, at de målinger - der udføres ude i processen - er metrologisk sporbare. Måler man således en overfladetemperatur som et led i en proces, skal den målte temperatur kunne spores tilbage til en reference på et højere niveau. Den beregnede usikkerhed skal afspejle bidrag fra både kalibreringen af føleren og det miljø, som målingen udføres i, for at sikre reproducerbarhed på den udførte procesmåling. Det er de miljømæssige påvirkninger af målingen, som gør det svært at sikre sporbarheden. Måling af overfladetemperatur er essentielt i en række industrielle processer fra pre- og post-varmebehandling i forbindelse med svejsning, styring af temperaturen af støbeforme, monitorering af overfladetemperaturen på bremseskiver og til indirekte bestemmelse af temperaturen af mediet inde i et procesrør. Alligevel findes der endnu ikke nogen bredt accepteret metode til måling af en overfladetemperatur, og kalibrering af overfladetermometre sker ofte i traditionelle kalibreringsbade eller tørblokkalibratorer. Når de miljømæssige faktorer ikke afspejles i kalibreringen af overfladeføleren, kan de faktiske systematiske fejl på målingen i processen være langt større, end man umiddelbart skulle tro. I det måletekniske EU-projekt, EMPRESS, har Teknologisk Institut sammen med en række europæiske partnere arbejdet med at udvikle nyt referenceudstyr og nye metoder til kalibrering og måling af overfladetemperatur. Arbejdet udspringer af dokumenterede behov i fremstillingsindustrien og har til formål at bringe »ægte« sporbarhed på måling af en overflades temperatur helt ud i de industrielle processer. Brug af kontakttermometre Temperaturmåling på en overflade kan traditionelt ske på to forskellige måder: Enten med et kontakttermometer, hvor en føler er i kontakt med overfladen - eller med en infrarød overfladetemperaturmåling, hvor den varmestråling, der udsendes fra overfladen, er et mål for overfladetemperaturen. Fælles for de to metoder er, at der er udfordringer, som gør det svært at sikre sporbarhed helt ud til temperaturen af emnet, man måler på. Når man skal måle en overfladetemperatur med et kontakttermometer, kan man ikke undgå at ændre den temperatur, man forsøger at måle, idet man udfører målingen - en effekt som er afhængig af både termometerets design og den overflade, man skal måle på. Når man derimod skal måle en infrarød temperatur, er det manglende kendskab til overfladens strålingsevne, emmisiviteten, som vanskeliggør målingen. I begge tilfælde er det de temperaturforskelle, som uundgåeligt er til stede mellem emnet og omgivelserne, der skaber en varmetransport, som er svær at kontrollere. I det følgende fokuseres på kontakttermometeret. • Ønsket om termodynamisk ligevægt Når man kalibrerer termometre, gør man det oftest under betingelser, der er så tæt på termodynamisk ligevægt som muligt. Man venter til systemet er stabilt. På samme måde skal man forsøge at udføre sine temperaturmålinger i processen på en måde, hvor temperaturen af sensoren og temperaturen af det medie, man gerne vil kende temperaturen på, er så tæt på hinanden som muligt. Man stræber mod den termodynamiske ligevægt. Det er imidlertid ikke så let; det er udfordrende at opnå ligevægt mellem sensor og medie i en dynamisk proces. Her må man gøre det så godt, man kan, og sætte realistiske usikkerheder på sine målinger, så man tager højde for de udsving, som det dynamiske miljø skaber. Generelt kan man sige, at usikkerheden er bygget op af et kalibreringsbidrag og et bidrag fra de omgivelser, målingen er udført i, hvor omgivelsesbidraget ofte betyder mest. Når man måler overfladetemperatur, har man en situation, hvor man pr. definition ikke kan have termodynamisk ligevægt. Hvad gør man så? For at skabe ægte sporbarhed på en overfladetemperaturmåling i en proces må man på bedste vis forsøge at efterligne omgivelserne ved en brugssituation under kontrollerbare betingelser for kalibreringen af den føler, man anvender. Dermed kan de ellers ukendte systematiske fejl, som optræder under målingen i processen, styres, så man enten kan korrigere for dem eller medtage dem i usikkerheden på målingen. • De fire referencefølere For at kunne måle temperaturen på en overflade skal man først bestemme sig for, hvilken størrelse man vil kalde for en overfladetemperatur. Det skal være en størrelse, som kan reproduceres, og man skal kunne skabe sporbarhed til SI-enheden, Kelvin. Problemet er, at den almindelige definition af temperatur tager udgangspunkt i den termodynamiske ligevægt. Man siger, at to legemer, som er i termodynamisk ligevægt, deler en størrelse - nemlig deres temperatur. Da der ikke er termodynamisk ligevægt på en overflade, er det nødvendigt at bruge en anden definition. Når man skal bestemme referencetemperaturen for en overfladetemperatur, måler man sporbart temperaturen i mindst tre dybder på en opvarmet overflade - hos Teknologisk Institut anvendes fire Type Ntermokoblere som referencefølere i overfladekalibratoren. Når visningen af referencefølerne er stabil, tilføres der lige meget energi fra varmekilden under referenceoverfladen, som overfladen taber til omgivelserne. Overfladetemperaturen er nu defineret som ekstrapolationen af de målte referencetemperaturer til overfladen af kalibratoren - man trækker den bedste rette linje gennem de fire punkter og aflæser værdien af temperaturen ved skæringen med overfladen. • Termisk ledeevne En rigtig vigtig parameter, når man skal kalibrere kontakttermometre til måling af overfladetemperatur, er overfladematerialets termiske ledningsevne. Det gør altså en stor forskel, om målingen i processen skal udføres på en overflade lavet af aluminium (termisk ledningsevne: ca. 200 W/(m∙K)) eller på en overflade lavet af rustfrit stål (termisk ledningsevne: ca. 20 W/(m∙K)). Jo bedre overfladen er til at lede varmen, des mere varme bliver der overført til overfladeføleren, som så opnår en bedre ligevægt med overfladen. Det giver i sidste ende en mere nøjagtig måling. Temperaturmålinger udført med en overfladeføler afhænger meget af, hvilket materiale målingen udføres på. Her ses fejlen på kalibrering af en overfladeføler ved 50°C og 100°C på fem forskellige materialer, kobber, aluminium, messing, stål og rustfrit stål. Stål på en ståloverflade i området mellem -25°C og 500°C. En traditionel kalibrering af den samme føler i en tørblokkalibrator giver fejl, som ligger inden for 0,5°C op til 150°C og inden for 5°C op til 500°C. Man laver altså potentielt meget store fejl på procesmålingen, hvis man tager kalibrering ved neddypning for gode varer. Problemet er, at man ikke er klar over, at man laver en fejl på op til 10 procent, hvis man kalibrerer sin føler på traditionel vis, og så er det umuligt at korrigere målingen. • Procedure ved kalibrering af overfladetermometre Når man kalibrerer et overfladeter-mometer, skal man være opmærksom på, at man ofte er interesseret i at kende temperaturen af den ubelastede overflade. Idet overfladeføleren trækker varme ud af overfladen, vil føleren ændre temperaturen på den overflade, man måler på - man ser simpelthen en permanent ændring af referencetemperaturen, imens man aflæser sit overfladetermometer. Derfor anbefaler Teknologisk Institut, at referenceoverfladetemperaturen måles, før og efter den føler, som kalibreres, påføres overfladen, så referencetemperaturen bliver udtryk for den ubelastede overfladetemperatur. Man skal altså ikke måle referencetemperaturen, samtidig med at man aflæser den føler, der skal kalibreres - som an ellers normalt gør. Når overfladeføleren påføres referenceoverfladen, skal man ydermere forsøge at optimere den termiske kontakt mellem overflade og føler, så føleren viser så høj (lav) en temperatur som mulig, hvis referencetemperaturen er over (under) stuetemperatur. Den fremgangsmåde anbefales også ved selve procesmålingen, så man opnår den størst mulige sammenlignelighed mellem kalibrerings- og brugssituationen. Andre effekter, som kan øge temperaturforskellen mellem føler og overflade, er konvektion i omgivelserne omkring den overflade, der skal måles på. Konvektionseffekterne ser vi bort fra i dette setup - men noterer, at der kan være forskel på resultatet af en måling på en lodret overflade i forhold til en vandret overflade. Her måler vi på en vandret overflade. På Teknologisk Instituts temadag d. 10 oktober, holder Søren Lindholt Andersen (konsulent, ph.d,, cand. scient.) oplæg om netop sporbar måling af overfladetemperatur.