PROBLEM MED kondens i mineraluldspaneler er løst

PROBLEM MED kondens i mineraluldspaneler er
løst

Bardram Luft-Teknik A/S tager patent på deres løsning af
fødevareindustriens problem med kondens i mineraluldspaneler. Ved
at skabe et konstant overtryk holdes fugtig luft ude af panelerne.
Langvarige skader, som fx rust og frostsprængninger, er dermed en
saga blot. Med det nye Gobi-anlæg vil Bardram Luft-Teknik kunne
producere ventilationsanlæg lavet af mineraluldspaneler med en
hidtil uset holdbarhed.

Krav om mineraluld giver problemer
Kondensskader, men også brandfare er nogle af fødevareindustriens
store problemer i kølede produktionslokaler. For at reducere
mængden af brandfarlige materialer i fabrikkerne har flere
forsikringsselskaber siden 2011 stillet krav om ikke-brandbar
isolering i ventilationsanlæggenes paneler. I stedet for
polyuretanskum laves panelerne derfor nu af brandsikker mineraluld.
Men fordi mineraluld er diffusionsåbent, kan det blive vådt og
miste isoleringsevnen, hvis samlingerne i anlægget er utætte. I
værste fald samler fugten sig i bunden af anlæggets vægge og fryser
til is, som sprænger væggene i stykker. “Det er
mineraluldspanelernes akilleshæl, men ved at skabe overtryk inde i
panelerne er problemet nu løst en gang for alle”, fortæller Svend
Hougaard, adm. direktør i Bardram Luft-Teknik A/S.  

Overtryk er en holdbar løsning
At fremstille paneler, der både har en isolerende kerne af
mineraluld og samtidig er hermetisk tætte i hele anlæggets levetid,
er umuligt. Det kræver samme tætningsgrad som i et termovindue, og
vel at mærke i over 15 år, som er anlæggenes normale levetid. Med
den nye opfindelse skabes der i stedet et lille, men konstant
overtryk af tør luft inde i panelerne, og på den måde holdes fugten
ganske enkelt ude af isoleringen. Dermed er risikoen for, at der
samles kondens, som danner kuldebroer inde i panelerne, fuldstændig
elimineret. Bardram Luft-Teknik er derfor i stand til at levere
ventilationsanlæg i brandfaste materialer med samme lange levetid
som med skumisolering.

Patentanmeldes som Gobi-anlæg
Ikke støvet, men knastørt som Gobi-ørkenen. Sådan beskriver Svend
Hougaard og Leif Hougaard, der ejer Bardram Luft-Teknik, det nye
anlæg. De ser patentet som en oplagt, men også nødvendig
investering i deres nye opfindelse. “Den langvarige sikring mod
kondens gør Gobi-systemet til en attraktiv løsning for mange. Når
først nogen har tænkt tanken og fået ideen om at bruge overtryk i
panelerne, virker det meget nærliggende og enkelt at efterligne”,
forklarer Svend Hougaard, der tilføjer, at virksomheden siden
foråret har udført længerevarende tests, der sikrer, at funktionen
nu er klar til produktion.

Sparring uden faggrænser
I stedet for at tænke traditionelt tog brødrene Svend og Leif
Hougaard opfindergenet frem og vendte problemstillingen på hovedet.
Forløbet er kendetegnende for, hvordan der arbejdes i Bardram
Luft-Teknik. Her går praktisk intuition og vilde ideer hånd i hånd
med mange års teknisk erfaring og bundsolid fornuft. “Vi arbejder
løsningsorienteret og eksperimenterende på én gang”, fortæller
direktør Svend Hougaard, der understreger, at en af styrkerne ved
Bardram Luft-Teknik er, at alle arbejder sammen som team. “Vi giver
hinanden aktiv sparring i idéudviklingen – både teknikkere og
håndværkere. På den måde finder vi løsninger, der passer til den
enkelte kundes behov – såvel økonomisk som funktionsmæssigt”.

For flere informationer kontakt
direktør Svend Hougaard, tlf. 28 10 18 76
eller svend@bardram.dk