Globalisering af nødstop

Flexi Classic controllere af type GU (Global Unit) har alle
indbygget muligheden for at integrere nødstop fra selvstændige
sikkerhedssystemer til en global nødstopfunktion. De lokale
controllermoduler tilsluttes det globale netværk via et dedikeret
signal, som så snart teach-in funktionen er aktiveret kommunikerer
med de tilstødende systemer.

Det nye GU-modul har en applikationsvælger på fronten, hvor man
vælger imellem prædefinerede konfigurationer. Som udgangspunkt har
GU-modulet altid en global nødstopskreds, der påvirker den lokale
sikkerhedsudgang samt alle sikkerhedsudgangene i hele systemet.
Hvis et nødstopstryk aktiveres på et GU-modul, så afbrydes samtlige
sikkerhedsudgange på de tilsluttede GU-moduler. For at resette det
globale nødstop skal reset funktionen aktiveres på det samme
GU-modul, hvor nødstoppet blev udløst (lokal reset). 

Lokal sikkerhedsfunktion
Hvert GU-modul giver, udover globalfunktionen, mulighed for at
tilslutte en lokal sikkerhedssensor, der kun har indflydelse på
sikkerhedsudgangen på det lokale GU-modul. Reset af denne kan
vælges til at ske automatisk eller ved anvendelse af den lokale
reset funktion, afhængig den valgte applikation.

Kaskadekobling med Flexi Loop
Sammen med Flexi Loop, der er en sikker kaskadekobling af op til
32 sikkerhedskomponenter, kan Flexi Classic sikkerhedsmoduler sikre
selv store applikationer på en kosteffektiv og en simpel måde.
Bindeleddet mellem sikkerhedssystemet og sikkerhedskomponenterne er
Flexi Loop Masteren, der håndterer kommunikationen på
kaskadekoblingen. Derudover er der på master enheden også mulighed
for visualisering af status på loop-strengen via 32 LED. Ønskes en
mere detaljeret information kan Flexi Loop Masteren også leveres
med interfacet, IO-Link