Mobile robotter styrker innovationen hos NIDEC GPM

På deres fabrik i Auengrund i Thüringen transporterer tre MiR100-robotter udstyret med træksystemet MiRHook materiale og emballage mellem lager og montagelinjer. De menneskelige ressourcer, der dermed frigives, bliver omdannet til produktiv arbejdstid og innovation. De nye robotter sikrer dermed NIDECs konkurrenceevne.

De seneste 70 år har NIDEC GPM Group udviklet innovative pumpeløsninger til bilindustrien og sætter igen og igen nye standarder på dette område. Den tidligere familieejede virksomhed blev for tre år siden overtaget af den japanske NIDEC-koncern, og ønsker nu også at etablere sig på markedet for elbiler for at holde sig konkurrencedygtig på den lange bane. Det kræver et stærkt fokus på forskning og udvikling og hver tiende medarbejder ud af de 1.200 ansatte i den tyske afdeling arbejder nu inden for dette område. For at udnytte den eksisterende kapacitet så effektivt som muligt er NIDEC GPM i stigende grad begyndt at anvende lean-princippet med fokus på processer, der skal hindre ressourcespild og maksimere effektivitet.

Fleksibel automatiseringsløsning til intralogistik
Virksomheden har i stigende grad inddraget topmoderne robotløsninger i sine produktionslinjer. På den baggrund var det logisk også at automatisere det interne materialeflow. De ansvarlige begyndte derfor at lede efter et førerløst transportsystem, der ikke ville kræve ændringer i fabrikkens indretning og som hurtigt ville kunne implementeres. På en messe stødte de på de autonome, mobile robotter fra Mobile Industrial Robots (MiR).

”Robotterne overbeviste os straks på grund af deres høje fleksibilitet”, siger Andreas Vogt, stedfortrædende produktionsleder og lean-ekspert hos NIDEC GPM. De fleksible MiR-robotter, der er udstyret med højtudviklet sensorteknik og sikkerhedssystem, manøvrerer selvstændigt og sikkert – også i nærheden af deres menneskelige kolleger. Robotterne registrerer forhindringer på afstand og kører udenom eller stopper i tide. De navigerer uden magnetstriber eller skinner i gulvet, hvilket netop var afgørende for NIDEC GPM Group.

Det rette udstyr takket være krogen
Efter en kort testfase faldt valget hurtigt på MiR. I tæt samarbejde med den lokale systemintegrator fik virksomheden kørt tre MiR100-robotter med træksystemet MiRHook ind på to forskellige produktionsområder. En ukomplicerede implementering sikrede, at NIDEC GPM hurtigt integrerede dem i de løbende processer. Da robotterne skulle installeres, kørte de først igennem fabrikshallen for at kortlægge den med laserscannere. På det grundlag kunne de mobile hjælpere nu orientere sig og selv finde den hurtigste vej til målet. NIDEC GPM anvender MiRHook, der selvstændigt kan hente, transportere og aflevere virksomhedens transportvogne og reolvogne og flytte en last på op til 300 kg. Robotterne navigerer selv mellem lager og montageområde og bringer oliepumpedæksler, vandpumpelejer og drivaksler hen, hvor der er brug for dem.

Hver robot sparer dagligt 11 kilometers gang
Franz Scheibe, teamleder på montageområdet, programmerer de mobile robotter til deres daglige arbejde. I den forbindelse bruger han flådekontrollen MiRFleet, hvor alle tre robotter er integreret. Så snart en medarbejder kalder på robotten, sætter den i gang fra sin venteposition i ”Supermarkedet”, som er det område, hvor alle komponenter ligger på lager. Her opsamler robotten den læssede transportvogn, der identificeres via QR-kode, og herefter begynder den at køre. Under kørslen bipper robotten, så medarbejderne på trods af larm fra maskiner kan høre den og ikke ved et uheld støder ind i den.

”Robotten kører materialet fra ”Supermarkedet” til montagelinjen, hvor de enkelte dele skal bruges”, forklarer Franz Scheibe. ”Her frakobler den sin læssede transportvogn og tager en tom med sig tilbage til lageret, inden robotten vender tilbage til sin venteposition.”

På vejen kører robotten også gennem en sluseport, der åbnes via en magnetsløjfe i gulvet. I gennemsnit tilbagelægger hver robot 11 kilometer om dagen – en strækning som medarbejderne nu spares for. Franz Scheibe opsummerer: ”Vi har robotterne i drift døgnet rundt fem dage om ugen. Det sparer medarbejderne for en masse gåen rundt og dermed en hel del arbejdstid.”

MiR-robotter holder lagerbeholdningerne lave
I et af produktionsområderne på fabrikken i Thüringen leverer én MiRrobot materiale til medarbejderne ved næsten helt fuldautomatisk anlæg. I et andet område forsyner to mobile robotter 10 montagelinjer med komponenter. Det er opgaver, som en logistikmedarbejder tidligere klarede, fortæller Andreas Vogt: ”Dengang stod der typisk alt for meget materiale ved montagelinjerne – og det koster naturligvis unødige penge.” I dag forsyner robotterne medarbejderne ved maskinerne med nøjagtigt den mængde materiale, de har brug for på det pågældende tidspunkt. NIDEC GPM’s værkfører Johannes Otto kan tydeligt mærke forskellene i arbejdshverdagen: ”Vi har meget mindre materiale i produktionen end tidligere. Det sparer en del plads.” Helt i tråd med lean-princippet kan NIDEC GPM på denne måde optimere sine lagre og holde lagerudgifterne lave.

I starten var nogle af medarbejderne skeptiske over for den nye robotkollege:
”Jeg havde det selv lidt svært med det i begyndelsen. Men så bemærkede jeg hurtigt, at det er et fremskridt, der hjælper os i det daglige arbejde. Det synes jeg er godt,” fortæller Johannes Otto.

Robotterne aflaster nu medarbejderne for de rutinemæssige transportopgaver. Dertil kommer, at de er lette at håndtere – og dermed var betænkelighederne hurtigt fortid. ”Robotterne er virkelig superintuitive at betjene. Mine kolleger lærte hurtigt at generere nye ordrer og få materiale leveret. Til det formål benytter de MiRs webbaserede interface via tablet, mobiltelefon eller computer”, siger Franz Scheibe.
Flere ressourcer til R&D
Med MiR-robotterne har NIDEC GPM fundet en mulighed for at automatisere sit interne materialeflow på omkostningseffektiv måde. Der er allerede planer om anskaffelse af yderligere to robotter. I øjeblikket frigør MiR100-robotterne ressourcer svarende til en fuldtidsmedarbejder. Det bidrager til at skærpe fokus på den produktive arbejdstid og styrker virksomhedens forskning og udvikling. Det er et vigtigt aspekt, eftersom NIDEC GPM har et ønske om snart at kunne tilbyde sine kunder teknologiske løsninger og fordele inden for eldrevne pumper.

”R&D er det grundlag, som vi udvikler vores bæredygtige innovative teknologier på. Med automatiseringen af intralogistikken med MiR robotterne holder vi trit med de innovative løsninger, også i vores produktion,” siger Andreas Vogt.

Se Leverandører af Mobile Robotter