GTS – Den grønne omstilling kræver adgang til testfaciliteter

En undersøgelse blandt 150 danske frontløber-virksomheder viser, at adgang til eksterne testfaciliteter er et nødvendigt element i udviklingen af fremtidens grønne produkter og processer. 

Vejen til Danmark som en grøn supermagt kræver store omstillinger af virksomheder og samfund. Her er det helt afgørende, at vi sikrer gode muligheder for, at virksomheder kan udvikle grønne løsninger og teste dem, inden de rulles ud i hele samfundet og bliver til ny eksport.

Vi skal fx forstå, hvordan brugen af bio-ressourcer til energi bliver fuldt bæredygtige, eller vi skal sikre, at vi i nye cirkulære materialestrømme ikke ophober giftstoffer fra tidligere anvendelser. Det er for hvert led i omstillingen vigtigt, at en ny grøn løsning på et område ikke skaber problemer på et andet – og samtidig skal udviklingen gå stærkt.

Det kræver, at dansk erhvervsliv har en effektiv adgang til state-of-the-art testfaciliteter. Det bekræftes i en ny undersøgelse fra GTS-foreningen, hvor 150 frontløber-virksomheder inden for landbrugs-, byggeri – og energisektoren er spurgt ind til deres behov for test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. 

Undersøgelsen viser et stort behov for at kunne tilgå ekstern kapacitet i arbejdet med grøn innovation. Det hænger sammen med, at teknologisk innovation bliver stadig mere kompleks. Derfor kan hverken små eller store virksomheder på egen hånd opbygge alle nødvendige faciliteter og specialistkompetencer.

På tværs af de tre sektorer er der tre gennemgående tendenser.

  • Adgang til test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter er afgørende for grøn omstilling.  Mere end halvdelen af de 150 adspurgte virksomheder svarer, at adgang til eksterne testfaciliteter er helt afgørende for deres evne til at komme i mål med nye grønne produkter og processer.
  • Fra test af enkeltkomponenter til test i systemer, fuldskala og naturlige miljøer. Mere end halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har et stigende behov for at kunne teste i stor skala og i naturlige miljøer, hvor komponenter kan testes i systemer i samspil med andre produkter.
  • Behov for mange-til-mange platforme. 2 ud af 3 svarer, at deres udviklingsprojekter i stigende grad kræver adgang til en bred palet af både faciliteter, specialistkompetencer og samarbejdspartnere.

”Den nye analyse understreger nødvendigheden af at sikre dansk erhvervsliv adgang til faciliteter og udviklingsmiljøer, hvor de nye grønne løsninger kan testes på kryds og tværs. Nogle af faciliteterne er allerede opbygget hos bl.a. GTS-institutterne, og her handler det om at sætte dem yderligere i spil. Men på andre områder er der brug for at investere i nye faciliteter inden for de danske styrkepositioner”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Pioneer inden for vindenergi genkender behovet

Henrik Stiesdal er en af pionererne inden for dansk vindenergi. Han solgte designet til Vestas første vindmølle, stod bag verdens første havvindmøllepark og verdens første flydende havmølle. I dag arbejder han på at forbedre konstruktionerne til flydende havvindmøller. Han bekræfter behovet for eksterne testfaciliteter.

”Det er helt afgørende, at vi kan teste vores designs i FORCE Technologys specialbyggede testbænk til store konstruktioner. Det er meget kompliceret og dyrt at opbygge de kompetencer, det kræver at lave, drive og betjene testfaciliteterne. Selv ikke de større industrivirksomheder er i stand til at opbygge de nødvendige testfaciliteter alene. Derfor er der brug for løbende at investere i testfaciliteter, så de matcher behovene i virksomhederne. Det er forudsætningen for grøn innovation”, siger Henrik Stiesdal, CEO i Stiesdal A/S.

LÆS også: Brugerne skal drive havnenes grønne løsninger
GTS – Den grønne omstilling kræver adgang til testfaciliteter's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *