Testbænke

En testbænk er en specialiseret maskine eller installation, der bruges til at udføre test, målinger og validering af forskellige mekaniske, elektroniske eller hydrauliske komponenter, systemer eller apparater. Den er designet til at simulere forskellige driftsbetingelser og evaluere ydeevnen, pålideligheden og funktionaliteten af det testede emne.

Leverandører af og viden om Testbænke:


KSN Industri A/S

Bjerring Hede 12
8850 Bjerringbro
Tlf.: 86 68 03 00
E-mail: ksn@ksn.dk

www.ksn.dk

Kompetencer: Automatisering, Båndvasker, Emnevasker, Gennemløbsvasker, Industrirobotter, Kemi, Specialmaskiner, Testanlæg, Testbænk, Tromlevasker, Vaskeanlæg

Læs mere om KSN INDUSTRI A/S


Serman & Tipsmark A/S

Maltvej 12
9700 Brønderslev
Tlf.: 70 10 09 11
Email: info@serman-tipsmark.dk

www.serman-tipsmark.dk

Kompetencer: Akkumulatorer, Cylindre, Hydraulik og Pneumatik, Hydraulik service, Hydraulikanlæg, Hydraulikblokke, Hydraulikcylindre, Hydraulikfiltre, Hydraulikfittings, Hydraulikgear, Hydraulikkoblinger, Hydraulikmotorer, Hydraulikolier, Hydraulikpumper, Hydraulikrør, Hydraulikslanger, Hydrauliktanke, Hydraulikventiler, Hydraulikværktøj, Hydrauliske anlæg, Hydrauliske pumper, Hydrauliske ventilblokke, Højtryksanlæg, Højtryksfiltre, Højtryksfittings, Højtrykspumper, Højtryksslanger, Højtryksventiler, Oliepumper, Pumpeanlæg, Pumpeanlæg, Pumper, Pumpeservice, Pumpestationer, Pumpestyring, Service af pumper, Service og reparation af kraner, Serviceeftersyn maskiner, Smørepumper, Smøresystemer, Smøresystemer, Testbænke, Trykfiltre - trykfilter, Trykrørssystemer, Trækprøvning, Træktestbænke, Cartridge, Danfoss, Parker, Rexroth, Bosch, Denison, Eaton, MOOG

Læs mere om Serman & Tipsmark A/S


Mere viden om Testbænke:

Testbænke - en testbænk kan have en hydraulisk Test Load Unit, som fungerer som vindsimulator og kan påføre testemnet vindens reaktioner på hovedakslen ved brug af tre kræfter og tre momenter på samme tid.

Her er nogle vigtige punkter om testbænke:

 1. Formål: Testbænke bruges til at udføre en bred vifte af tests og målinger på komponenter, apparater eller systemer. Dette kan omfatte ydeevnetest, belastningstest, holdbarhedstest, kvalitetstest, funktionalitetstest, kalibrering, fejlfinding og meget mere.
 2. Konstruktion: Testbænke kan have forskellige designs og konfigurationer afhængigt af det specifikke testformål. De kan omfatte strukturer, der holder og understøtter det testede emne, bevægelsesmekanismer til simulering af bevægelser, sensorer til måling og overvågning af forskellige parametre, kontrolenheder og software til styring og registrering af testdata.
 3. Testparametre: Testbænke kan måle og evaluere forskellige parametre afhængigt af det testede emne. Dette kan omfatte ydeevne, hastighed, tryk, temperatur, belastning, vibrationsniveauer, strømforbrug og mange andre.
 4. Anvendelse: Testbænke anvendes i en bred vifte af industrier og applikationer, herunder bilindustrien, flyindustrien, elektronikproduktion, energisektoren, medicinsk udstyr, forskning og udvikling og meget mere. De er afgørende for at sikre kvalitet, pålidelighed og sikkerhed af de testede komponenter eller systemer.
 5. Teststandarder: Testbænke er ofte designet i overensstemmelse med specifikke teststandarder og krav, der gælder for den pågældende industri eller det specifikke produkt. Dette sikrer, at testene udføres på en standardiseret og pålidelig måde og sikrer sammenlignelighed mellem testresultaterne.

Testbænke spiller en afgørende rolle i udviklingen, kvalitetskontrollen og evalueringen af forskellige teknologier, systemer og produkter. De giver mulighed for nøjagtige og pålidelige tests under forskellige driftsforhold, hvilket bidrager til at forbedre ydeevne, holdbarhed og pålidelighed af det testede emne.


R&D Test Systems vinder ordre på den kraftigste end-of-line-testbænk til ZF Wind Power


25.apr 2023


End-of-line-testbænken vil blive leveret til ZF Wind Powers produktionsfabrik i Lommel i Belgien i efteråret 2023

R&D Test Systems, der er en førende dansk leverandør af testsystemer til vindmøller, har modtaget en opfølgende ordre fra ZF Wind Power på udvikling og levering af en ny end-of-line-testbænk. Testbænken skal bruges til at verificere systemfunktionaliteten på nogle af verdens største producerede powertrains, herunder gearkassen, generatoren og hovedaksel-lejearrangementet, før de sendes videre til OEM'erne. Med R&D Test Systems' automatiserede ledarmskobling koncept vil monteringstiden pr. enhed være reduceret med op til 90 %, hvilket gør det muligt at teste to powertrains om dagen.

Se Leverandører af Testbænke her

End-of-line-testbænken vil blive leveret til ZF Wind Powers produktionsfabrik i Lommel i Belgien i efteråret 2023. I begyndelsen af 2022 blev R&D Test Systems også udvalgt til at levere en 30 MW-valideringstestbænk til ZF Wind Powers Test & Prototype Center på samme site.

”Vi er utrolig glade for at have fået denne opfølgende kontrakt og indgå i et samarbejde med ZF Wind Power om to af de kraftigste testbænke. Dette er en anerkendelse af vores kompetencer inden for udvikling af testsystemer til testning af high-power havvindmøller både på produktions- og prototypeniveau,” siger Peter Ulrikkeholm, CEO, R&D Test Systems.

De endelige tests udføres, før powertrain-enheden forlader fabrikken, og dermed sikrer end-of-line-testbænken slutproduktets kvalitet og ydeevne.

”En end-of-line-testcyklus kontrollerer systemets funktion under belastning ved at teste hydraulikken, sensorforbindelser samt gearenes kontaktmønstre og ved også at kontrollere smøring, temperatur, tryk samt støj- og vibrationsniveauer," forklarer Martin Knops, Chief Technology Officer (CTO) hos ZF Wind Power. En endelig gennemskylning af gearkassen betyder, at den er klar til at køre fra første dag.

"Gearkassen er en af de mest komplekse dele i en vindmølle pga. de mange dynamiske undersystemer, der interagerer. Det komplette powertrain kræver derfor en række endelige højbelastningstests, før det tages i brug. Efter vores opfattelse vil denne testbænk, når den først er oppe at køre, være den kraftigste testbænk i vindkraftindustrien," forklarer Peter Winther, der er Key Account Manager hos R&D Test Systems.

Testbænken til ZF Wind Power udfører vindbelastningstests og drives af den mere end 15 MW store motor med et drejningsmoment på 18 MNm, hvilket gør det muligt at teste enheden ved ekstreme høje belastningsniveauer. "Denne endelige test sikrer, at powertrain-enheden og alle dens forbindelser fungerer efter hensigten, selv når den udsættes for et drejningsmoment, der er 5.000 gange højere end Formel 1-biler," tilføjer Peter Winther.

Kranen, der er valgt til testbænken, kan løfte op til 300 tons og vil løfte og placere offshore powertrains præcist i testbænken, hvis højeste punkt måler seks meter over jorden. Tre automatiserede hydrauliksystemer sætter derefter powertrain-enheden på plads ved hjælp af ledarmskoblingen, hvorved testmotoren forbindes til powertrain-enheden.

"Montering af powertrains af denne størrelse er tidskrævende, da der bogstaveligt talt skal laves hundredvis af forbindelser, både mekaniske og elektriske, såvel lavspænding som højspænding. Vores design inkluderer et komplet højspændingsdrivsystem med en automatiseret forbindelsesløsning, der vil optimere processen for montering af powertrains. Demontering og frakobling af den verificerede enhed vil tilsvarende drage fordel af den automatiserede proces. Dette sparer manuelt arbejde og er en kæmpe fordel for end-of-line-testning, når produktionsflowet er meget vigtigt. Konceptet gør det muligt for ZF Wind Power at teste to enheder om dagen," siger Peter Winther afslutningsvist.

R&D Test System vil bruge sit gennemprøvede automatiserede ledarmskoncept, der er designet til at forbinde 15 MW-motoren og powertrain-enheden og derfor skal være robust nok til at kunne håndtere de enorme belastninger, samtidig med at det skal være tilstrækkeligt fleksibelt til at kunne foretage hurtige omstillinger.

Det tekniske team, der består af specialister inden for software, mekanik, lavspænding, højspænding, bygge- og anlægsarbejde samt hydraulik, har allerede påbegyndt arbejdet med at udvikle end-of-line-testbænken på R&D Test Systems' hovedkvarter i Hinnerup ved Aarhus.


R&D Test Systems – Digitale tvillinger vil reducere testtiden for vindmøller med 20%


09.mar 2023


Et dansk forskningsprojekt vil undersøge mulighederne for at digitalisere large-scale testbænke, hvilket kan medføre en betydelig reduktion af tid og omkostninger forbundet med testning.

For vindmølleproducenter og deres underleverandører er testning afgørende for at sikre, at kvaliteten af både designet og fremstillingen er af høj standard. Testning af komponenter kræver etablering af komplekse og dyre testanlæg, som bruges af flere vindmølleproducenter og underleverandører.

R&D Test Systems er verdensførende inden for udvikling af strukturel testteknologi og har designet og leveret verdens største testbænk til vindmøller, HALT XL, til Lindø Offshore Renewables Center (LORC). Full-scale testning af vindmøller er stadig mulig, men vindmøller og deres delkomponenter bliver større og større, så testning bliver mere tidskrævende, hvilket resulterer i dyr og længere time-to-market for nye og mere effektive produkter.

For at overvinde denne udfordring har et nyt forskningsprojekt ved navn "DIGIT-BENCH" (DIGItal Tvilling til large-scale testbænke til vindmølleindustrien) som mål at udarbejde en ramme for digitaliseringen af large-scale testbænke. Projektet finansieres af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som er en dansk offentlig tilskudsordning, der giver hjælp til udvikling og demonstration af nye energiteknologier.

Optimeret brug af testbænk med digital tvilling

Det er af afgørende betydning for OEM'er i vindmølleindustrien, at de implementerer digitalisering for at understøtte den fremtidige udvikling af vindmøller og komponenter, opnå hurtigere time-to-market og reducere udviklingsomkostningerne. Som førende på markedet for nøglefærdige testbænke til naceller og komponenter er det derfor naturligt for R&D Test Systems at hjælpe industrien med at implementere digitalisering og bruge den digitale tvillingeteknologi til at forblive first movers på markedet for testbænke.

Projektets ramme er baseret på paradigmet om digitale tvillinger, hvilket betyder, at det bygger på en digital kopi af både testbænken og den pågældende "device under test" (DUT). Ved at skabe en digital tvilling af testbænken vil det være muligt at forudsige processer, der er knyttet til en testkampagne, og reducere dyr og uudnyttet tid for testbænken. Målet er at gøre det muligt for testbænkoperatører at udføre prøvetests virtuelt, erstatte visse fysiske forsøg med virtuelle forsøg og forbedre drift og vedligeholdelse.

"Når man kører en testkampagne i dag, er der rigtig mange manuelle arbejdsgange. Vi kan hjælpe med at gøre disse arbejdsgange mere effektive og spare tid ved at digitalisere dem. Ved virtuel testning vil det f.eks. være muligt at forudsige, hvordan den pågældende DUT (device under test) placeres på testudstyret, hvilket sparer uger eller måneder. Når testbænken ikke er i brug, er den dyr for både OEM'en og testcenteret som f.eks. LORC," forklarer Elif Ecem Bas, der er Ph.D. og Digital Tech Lead hos R&D Test Systems.

"Vi er endnu ikke der, hvor vi kan springe de fysiske tests over, men vi er der, hvor vi kan bruge digitale tvillinger til at optimere testbænken, så vi kan udnytte den bedre," fortsætter Elif Ecem Bas.

Projektet vil også muliggøre hybridtestning, hvor nedskaleret teknologi eller stand-alone komponenter testes, mens de resterende komponenter kobles digitalt til systemerne. Dette vil adressere industriens tiltagende udfordringer med at håndtere store komponenter.

"At bruge en digital tvilling til optimering er ikke noget nyt inden for f.eks. fremstilling, men det er ikke set før i den skala, vores testsystemer kræver. Vi arbejder med meget store og komplekse systemer med belastninger og et moment, der bryder alle rekorder," forklarer Elif Ecem Bas.

Testbænke, der allerede er rustet til digitalisering

Projektet skal bruge sensorer, der er installeret på testbænken, samt digitale simuleringsmodeller for at skabe den digitale tvilling. Sensorerne er allerede implementeret på de testbænke, der er udviklet af R&D Test Systems, og mange af de digitale modeller er også klar, men det er nødvendigt at udvikle backbone-systemet for at oprette koblingen, hvilket er hele essensen i EUDP-projektet.

"Vi har allerede udviklet mange af modellerne, så med den digitale tvilling kan vi begynde at bruge disse modeller på testbænkene og lukke hullet mellem test og simulering," forklarer Elif Ecem Bas.

Reducering af testtiden med 20 %

Målet med DIGIT-BENCH-løsningen er at forbedre time-to-market for større og mere pålidelige vindmøller ved at reducere testtiden med 20 % ved hjælp af den digitale tvillingeteknologi. Det estimeres, at en sådan forbedring vil medføre en forøgelse på ~15 % af den strømgenererende kapacitet (~345 GW), der installeres i perioden mellem i dag og 2030 sammenlignet med den klimaneutrale NetZero[1]-baseline.

"Jeg er utrolig glad for, at vi har fået finansieringen på plads, fordi det betyder, at vi nu kan realisere den optimering og digitalisering, som vi ved er mulig. Vi [R&D Test Systems] er den rette partner til at levere denne løsning til industrien, fordi vi allerede kender vores testbænke. Vi vil nå dette mål i samarbejde med partnere fra AU," konkluderer Elif Ecem Bas.

Rammen for DIGIT-BENCH vil blive udviklet i fællesskab af R&D Test Systems A/S, Institut for Byggeri og Bygningsdesign samt Institut for Elektro- og Computerteknologi ved Aarhus Universitet og vil blive demonstreret på LORC's HALT-testbænk. Vestas vil være en del af projektets ekspertpanel.

Projektet har kickoff i marts 2023, og vil køre i de næste tre år.


R&D Test Systems udvikler 30MW testbænk til ZF Wind Power
I sin hidtil største ordre, vil den danske vindmølletestspecialist R&D Test Systems udvikle en 30MW drivtogs- og gearkasse testbænk til ZF Wind Powers fremtidige "Test & Prototype Center" i Lommel, Belgien. Testbænken skal leveres i 2024 og vil blive verdens mest kraftfulde valideringstestbænk til vindmøller. Det er med testbænken muligt at simulere de mange vindbelastninger, som et nacelle drivtog kan opleve i sin levetid, og det vil hjælpe med at forbedre produktets pålidelighed og forkorte time-to-market.

"Vindbelastningen og retningerne kan variere meget, og hver ændring skaber belastning på nacellens drivtog," siger Ralf Nieschler, Key Account Manager, R&D Test Systems. "Den nye testbænk skal være meget mere kraftfuld end det drivtog, den tester, hvilket vil bevise, at den næste generation af offshore-vindmøller på for eksempel 20 MW er i stand til at køre pålideligt under ekstreme forhold på havet i den definerede levetid," tilføjer han.

Testbænken bliver med sine to 30MW-motorer verdens mest kraftfulde drivtogs- og gearkasse testbænk og med sine 60 meter også den største.

"Kraften fra vindstød kan være lidt som en flok elefanter, der skubber vingen rundt. Når testsystemet drejer og bøjer drivtoget i alle mulige retninger simuleres effekten af ​​20 års vindforhold på få måneder,” tilføjer Mr. Nieschler.

Nacelle-komponenter testet parallelt

Testsystemet anvender virksomhedens "back-to-back" koncept, hvor to nacellekomponenter – for eksempel to drivtog eller to gearkasser - testes samtidigt, hvilket fører til betydelige tidsbesparelser.

30MW-motorerne udfører vridning med et højt bøjningsmoment og er placeret i hver ende af nacellekomponenterne, der testes. Derudover er en specialdesignet lastenhed placeret mellem nacellekomponenterne og giver de vindbelastninger, der er nødvendige for at simulere de varierende vindforhold, som vindmøllen vil blive udsat for i virkligheden. Sammen kan motorerne og lastenheden simulere ikke kun de hårdeste vindbelastninger, men også effekten af ​​vind, der kommer fra forskellige retninger.

På trods af en vægt på 5700 tons og med et drivmoment på 45 millioner Nm – svarende til lasten af ​​30 familiebiler, der dingler fra enden af ​​en 100 meter lang vindmøllevinge – og et bøjningsmoment på op til 64 millioner Nm, kan testbænken håndtere test komponenter af forskellige dimensioner.

Testriggen vil blive udviklet på R&D Test Systems’ hovedkontor i Danmark. Ud over el-, system-, software- og maskiningeniører vil projektet trække på civilingeniørekspertise til det armerede betonfundament, der skal være stærkt nok til at modstå den ekstreme udmattelse og ultimative vindbelastninger under tests samt selve drivtoget, der kan vejer flere hundrede tons.

Et team på 35 fuldtidsansatte ingeniører arbejder lige nu på at udvikle testsystemet sammen med internationale specialistleverandører. Testbænken vil blive transporteret som individuelle moduler til Belgien. Projektet gør brug af R&D Test Systems’ interne softwareudviklingsteam, som vil skabe værktøjer til analyse af testdata. En del af projektet er også en kran med en løftekapacitet på 300 tons til montering af test drivtogene i testbænken.

Erfaring med highly accelerated lifetime testing (HALT) anvendt

R&D Test Systems er førende inden for highly accelerated lifetime testing (HALT) til vindmølleindustrien, hvor vindmølleprototyper udsættes for, hvad der svarer til 20 års vejrforhold på få måneder for at finde et designs fysiske begrænsninger og fastslå produktets pålidelighed.

"At blive belønnet med et projekt af denne størrelse til at udvikle verdens mest kraftfulde drivtogs-  og gearkassetestsystem er en anerkendelse af vores dokumenterede udviklingsekspertise inden for specialiserede, store og kraftfulde testbænke til vindmølleindustrien," siger Peter Ulrikkeholm,  CEO hos R&D Test Systems.

Ved stand Hall B1.EG, Stand 410, vil R&D Test Systems udstille sit testsortiment på "WindEurope Hamburg 2022" 27.-30. september 2022


Verdens største testsystem til vindmøller genbruger 90% af sit eget strømforbrug
Takket være en sofistikeret energi-looping og effektkontrol minimeres maskinens forbrug til kun en tiendedel.

Smart udnyttelse strøm står højt på agendaen hos de fleste virksomheder, så hvis det er muligt at optimere strømforbruget, er det i alles interesse – særligt når der er tale om store mængder af strøm.

En måske paradoksal men dog nødvendig brug af strøm er til test af fremtidens store havvindmøller. Hos LORC (Lindø Offshore Renewables Center) er verdens største testbænk til at teste den næste generation af havvindmøller installeret. Det store testsystem, som kaldes HALT XL (highly accelerated lifetime testing), tester vindmøllens nacelle ved at simulere de hårdeste vindforholde. På denne måde kan maskinen udsætte vindmølleprototyper for 20 års vejrforhold på blot seks til otte måneder.

Testbænken er bygget af ingeniørvirksomheden R&D Test Systems, som i udviklingen af testbænken indtænkte, hvordan strømforbruget på den stor maskine kunne minimeres.

”Det er ikke små kræfter, der skal til for at teste verdens største vindmøller. For at køre maskinen tilføres der op til 25.000 kW til vindmøllen, hvilket svarer til det samme forbrug som hos 50.000 husstande*,” forklarer Rico Hjerm Hansen, Senior Specialist hos R&D Test Systems.

Energi-looping og effektkontrol

For at begrænse strømforbruget anvendte R&D Test Systems en sofistikeret energi-looping og effektkontrol, der tilsammen minimerer maskinens forbrug fra 25.000 kW til kun en tiendedel.

Dette er muligt, fordi testbænken simulerer forskellige vindstyrker, der får vindmøllen til at dreje rundt – og som ude i det fri genererer vindmøllen strøm, når den drejer rundt. Det er denne producerede strøm fra vindmøllen, som føres tilbage til selve maskinen i et elektrisk lukket energiloop. På denne måde er den eneste strøm, der hertil skal tilføjes for at holde kæmpe maskinen kørende, et mindre energitab i processen.

Udover at maskinen har et integreret energiloop, så er der også indtænkt optimering af strømforbruget i maskinens hjælpesystemer. For at holde en avanceret testbænk kørende 24/7, kræver det forskellige hjælpesystemer så som smøring, faner, vandkøling, hydraulik etc. Disse er alle udviklet, så de automatisk tilpasser sig systemets behov for at undgå unødvendigt overforbrug.  

Energiloop bruges også andre steder

R&D Test Systems er specialiseret i at udvikle testbænke til vindindustrien, hvor formålet oftest er at teste komponenter og dele af vindmøllerne for at sikre, at de kan holde til 20 års slid på de barske have. Derfor bruges teknikken med strømloop allerede i mange af testbænkene, hvor testemner selv producerer strøm, når de testes. På denne måde sikres det, at testbænkene er så omkostningseffektive som muligt.

”En afgørende designparameter er også at sikre høj oppetid – nedetid i testfasen er meget kritisk på grund af de enorme investeringer og den skarpe tidsplan for udvikling af vedvarende energi. Det har derfor været vigtigt, at energioptimering går hånd i hånd med stabil drift,” afslutter Rico Hjerm Hansen.

*med antagelse om at en husholdning gennemsnitligt bruger 4500 kWh pr. år (dvs. i snit 500 Watt)


R&D Test Systems udvikler leje-testbænk til Rolls-Royces UltraFan® jetmotor
R&D Test Systems' højtydende testbænk af lejer, der er en vigtig komponent i den nye Power Gearbox, er blevet installeret på Rolls-Royce-anlægget i Tyskland. Denne gearkasse er en vigtig innovation i Rolls-Royces nye jetmotor UltraFan®, hvor den hjælper med at levere nye niveauer af
effektivitet og miljømæssig bæredygtighed.

Den danske virksomhed R&D Test Systems har udviklet en specialdesignet testbænk til lejer – en kritisk komponent for funktionen af den nye Power Gearbox i UltraFan®, som er Rolls-Royces demonstratorprogram for jetmotorer. UltraFan® er et centralt element i Rolls-Royces strategi for bæredygtighed, da den giver en forbedring af brændstofeffektiviteten på 25 % sammenlignet med den første generation af Trent-motorer. Den er også i stand til at køre på 100 % bæredygtigt flybrændstof.
En af de afgørende nyskabelser ved UltraFan®-designet er introduktionen af den højtydende PowerGearbox, som er placeret mellem ventilatoren og kompressoren. De lejer, der afprøves på testbænken fra R&D Test Systems, er en central komponent i den nye UltraFan® Power Gearbox, som er klassificeret til 50 MW – svarende til 500 familiebiler. Testbænken, som for nylig blev leveret til motorfabrikantens anlæg i Dahlewitz, Tyskland, kan simulere ekstreme driftsforhold og miljøpåvirkninger og understøtter hurtig montering af de komponenter, som skal testes, samt måling af adskillige datapunkter med høj præcision, mens den samtidig er hurtig at samle takket være det kompakte, fleksible og modulære design. Den yderst præcise testbænk muliggør måling af 350 forskellige datapunkter, hvoraf størstedelen måles via sensorer, som registrerer et bestemt aspekt ved lejerne med højst mulig detaljegrad. I tillæg til sine nærheds-, belastnings-, hældnings- og temperatursensorer indeholder testbænken også et specialdesignet hydrauliksystem til påførelse af præcise belastninger.
"R&D's tværfaglige team af maskinteknikere og softwareudviklere er stolt over at kunne understøtte Rolls-Royces tests af en vigtig komponent i den helt nye Power Gearbox, som er en del af UltraFan®," udtaler Asger Krogstrup, Project Manager hos R&D Test Systems.

"Det har været et spændende og udfordrende projekt, som har ladet os teste grænserne for, hvad der er teknisk muligt," siger Krogstrup. "Vi har fra start til slut haft et tæt samarbejde med Rolls-Royce for at sikre den bedst mulige integration af testbænken i virksomhedens udviklingsarbejde i Tyskland," tilføjer han.
Testbænken, som er R&D Test Systems' nyeste projekt designet til luftfart-sektoren, er udviklet til at være hurtig og nem at samle, mens den samtidig er optimeret til hurtige omskiftningstider under testkampagner (nogle gange helt ned til én til to dage) og understøtter fejlsikker installation af nye
komponenter til afprøvning. "Det er fantastisk at se testbænken fra R&D Test Systems i funktion på vores anlæg i Dahlewitz," kommenterede Holger Klinger, Sub-System Executive hos Rolls-Royce. "Vi har arbejdet på dette fællesprojekt i mere end to år for at udvikle dette testmiljø af lejer, som skal anvendes i den nye Power Gearbox til UltraFan®."
Testbænken til test af lejer vil skulle håndtere omdrejningshastigheder på mere end 5.000 omdr./min. og momentniveauer, som overstiger 1.500 Nm. Det tværfaglige team hos R&D Test Systems har også udviklet specialdesignede smøreenheder, som muliggør brug af kontaminanter til
miljøtestning, og et system til teststyring, der indeholder funktioner til overvågning af hændelser og automatisk fejlhåndtering for at reducere behovet for operatørinvolvering og øge hastigheden samt præcisionen af afprøvningen.
Den nye testbænk til afprøvning af lejer vil gøre det muligt for Rolls-Royce at teste ydeevnen af denne vigtige komponent under både normale og ekstreme driftsforhold. Samtidig gør den det muligt at indsamle en omfattende mængde højpræcisionsdata til efterfølgende analyse og dokumentation.
Dette vil muliggøre en hurtigere og mere iterativ udviklingsproces samt løbende afprøvning på flere forskellige trin i designfasen, hvilket gør testbænken til et vigtigt element i udviklingen af disse lejer.


Vestas installerer verdens første Fault Ride Through-testsystem (FRT) på 66 kV ved Testcenter Østerild
 • Vindmølleproducenter kan nu for første gang udføre FRT-tests ved 66 kV
 • R&D Test Systems' FRT-testsystem beviser overholdelsen af internationale netregler
 • Ny FRT-tester kontrollerer vindmøllers ydeevne under ekstreme spændinger i eltransmissionsnet
 • Forventes at blive standard i takt med, at offshoresektoren vokser

Den danske ekspert i test af havvindmøller R&D Test Systems har installeret verdens første FRT-testsystem (Fault Ride Through, dvs. uafbrudt drift under netfejl) ved Testcenter Østerild i Danmark, med en maksimal spænding på 66 kV. Systemet er blevet udviklet, så vindmølleproducenten kan udføre ekstreme spændingstests for at sikre, at møllerne opfylder de internationale standarder, der kræves for at blive sluttet til elnettene. R&D Test Systems har designet det nye system til at opfylde Vestas' særlige testkrav efter installationen af en stor prototypemølle ved Testcenter Østerild i Danmark, Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller, som drives af Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Med den næste generation af havvindmøller, der forventes at blive endnu større, og med den dertil hørende øgede effekt anvender vindmølleparkerne stadigt højere spændinger for at opnå effektiv kraftoverførsel gennem de lange kabler, der er nødvendige for at bringe den producerede elektricitet i land. Det nye FRT-testsystem fra R&D gør det nu muligt at teste møller direkte ved en driftsspænding på 66 kV uden at skulle bruge en nedtransformer, der konverterer testopstillingen til 33 kV.

 "Det testudstyr med 66 kV i udgangsspænding, der var behov for, var ikke tilgængeligt på markedet.  Udover vores tekniske ekspertise inden for test af onshore og offshore drivlinjer til vindmøller har vi anvendt kravene til netoverensstemmelse på denne nye FRT-testplatform," fortæller Sascha Heinecke, salgsdirektør hos R&D Test Systems.

"Vi mener, at FRT-testudstyret ved disse høje spændinger vil blive standarden i fremtiden. Eftersom havvindmøller vil spille en vigtig rolle i elforsyningen, vil testning ved ekstreme spændinger blive afgørende for at bevise, at en vindmølletype kan tilsluttes elnettet uden problemer. Det er helt afgørende at kunne bevise, at nettet overholder kravene," tilføjer Heinecke.

Modstandsdygtighed over for problemer med strømkvalitet

Formålet med FRT-testning er at bevise, at vindmøller er modstandsdygtige over for problemer med elnettets kvalitet, f.eks. når strømtransmissionen beskadiges i en storm. Testen er designet til at sikre, at de strømproducerende enheder, der i stigende grad placeres ude på havet, ikke svigter på grund af spændingsvariationer i eltransmissionsnettet, hvilket kan føre til dyr nedetid, vedligeholdelse og, i ekstreme situationer, strømafbrydelser. 

"Testsystemet kan simulere strømafbrydelser samt over- og underspænding i transmissionsnettet, så det er muligt at overvåge, hvordan vindmøllen reagerer," fortæller Heinecke. "Det kan være alt fra nulspænding i flere hundrede millisekunder til en overspænding på 120 procent i timevis, og det omfatter også asymmetriske ubalancer mellem de elektriske faser, der klassificeres som Bollen C og Bollen D. De gennemførte tests er designet til at overskride de strengeste netregler, og møllen skal kunne opretholde sin tilslutning til eltransmissionsnettet for at bestå testen og opnå typegodkendelse til tilslutning til elnettet," forklarer Heinecke.

Testet i forhold til krav i forskellige lande

R&D Test Systems har designet FRT-systemet på 66 kV til at kunne klare de forskellige netstandarder i Tyskland, Spanien, USA og Canada for at sikre, at det kan overholde de forskellige internationale netstandarder.

"Det er vigtigt, da R&D Test Systems ikke er i tvivl om, at efterspørgslen på disse testsystemer vil stige i fremtiden, efterhånden som havvindmøllernes kapacitet øges, og der opstår behov for testning af netoverensstemmelse ved højspænding," tilføjer Heinecke.

Det tog over 12 måneder at fremstille FRT-testsystemet på 66 kV, og processen involverede et tværfagligt team af elingeniører, softwareingeniører og mekaniske ingeniører med speciale inden for vindmølletestning. R&D Test Systems har 15 års erfaring med at designe og bygge testudstyr til vindsektoren.

Denne ekspertise inden for et stadig relativt nyt område er en stor fordel for de producenter, der samarbejder med den danske virksomhed. Typegodkendelse af vindmøller er obligatorisk, men værdien af dette testudstyr kan maksimeres – f.eks. via dets evne til at teste netregler i mange forskellige lande.

Eksempler på andre vindmølletests, som R&D tilbyder:

 • HALT-testbænk: til Højt Accelereret Livscyklus Testning
 • Gearkasse-testbænk: til funktionel testning, end-of-line-testning eller HALT-testning af gearkasser.
 • Testbænk til generatorer: til funktionelle tests og end-of-line-tests.
 • Systemintegrationstest af forskellige komponenter i gearsystemet.
 • Dual Axis Exciter: et flerakset system til udmattelsestestning i fuld skala af rotorblade.
 • Testbænk til maskinlejer: skræddersyet testsystem til storskala-test af maskinlejer.
 • Rain Erosion Tester: til testning af forkanterne af vindmøllevinger, der opfylder branchestandarderne.
 • Testbænk til pitchsystemer: skræddersyet system til komplette pitchsystemer eller pitchlejer.
 • Yaw ring-testbænk: til testning af yaw ring-segmenter.

Serman & Tipsmark – Danske testsystemer skal automatisere olieindustrien
Der er foretaget massive investeringer i olieindustrien det seneste år, og det smitter blandt andet af på den danske hydraulikvirksomhed Serman & Tipsmark, som blandt andet er med til at automatisere tests hos oliegiganten TechnipFMC.

Investeringslysten er stor i olieindustrien, hvor der særligt i et land som Norge fortsat bliver postet adskillige milliarder i optimering samt nye teknologier og udstyr. Ifølge tal fra Statistisk Sentralbyrå forventes det samlede investeringsniveau for i år at nå op på godt 183 milliarder norske kroner, hvilket er en stigning på 18 procent sammenlignet med 2018, hvor der blev investeret for 155 milliarder norske kroner.

Den udvikling mærker de også til hos den nordjyske virksomhed Serman & Tipsmark, der blandt andet leverer hydraulikløsninger til norske olievirksomheder. Ifølge teknisk chef hos Serman & Tipsmark Henning Bach Dybro er især automatiseringsløsninger i høj kurs:

 • Vi ser et enormt potentiale i olieindustrien, som hele tiden afsøger markedet for nye løsninger, der kan hjælpe dem med at optimere produktionen. Som i mange andre industrier er det ofte med henblik på at nedbringe driftsomkostningerne og dermed effektivisere udvindingen, og den udvikling smitter af på firmaer som os, der blandt andet gennem industri 4.0-løsninger, kan bidrage med smarte og automatiserede anlæg.

Netop nu har Serman & Tipsmark projekter kørende, der har til formål at automatisere den internationale oliegigant TechnipFMCs tests af styringsmoduler til oliebrønde. Olievirksomheden har tidligere testet sine styringsmoduler på et stort antal af manuelt betjente teststande, som nu gradvist er blevet udskiftet med specialudviklede testbænke, der automatiserer og effektiviserer testfasen:

 • Da styringsmoduler, som dem TechnipFMC benytter sig af, skal stå på havbunden i op til 25 år uden vedligehold, kræver det grundigt kvalificerede tests, før de kan tages i brug. Derfor kan vores løsning virkelig gøre en forskel, da meget af det manuelle testarbejde, som eksempelvis at aflæse manometre samt betjene ventiler, nu automatisk registreres og data opsamles. Derudover aktiveres ventilerne nu automatisk via et såkaldt receptstyret testprogram på en computer, der er indbygget i testbænken, siger Henning Bach Dybro og fortsætter:
 • Vi har løbende tilføjet nye applikationer til testbænkene, såsom online flowmålere, så medarbejderne heller ikke skal benytte måleglas længere. Testbænkene er således med til at effektivisere produktionen og nedbringe antallet af fejl, så man slipper for at foretage nye tests.

Udviklingen af de automatiserede testbænke begyndte som et udviklingsprojekt tilbage i 2014, og Serman & Tipsmark har siden da leveret ni testbænke til TechnipFMC, hvilket har ført til store effektiviseringer af olievirksomhedens testprocesser, fortæller Production Manager hos TechnipFMC Rune Albjerk:

 • Vi har sparet mange procent på nedetid og timeforbruget per enhed, siden vi tog vores nye testbænke i brug og rationaliserede vores setup. De nye testløsninger giver os mulighed for at registrere resultater og gribe ind, hvis der skal optimeres. Det har samlet set øget kvaliteten på vores produkter, da testene nu er strømlinet, siger han og fortsætter:
 • Ved brug af digitale testløsninger har vi desuden fået mulighed for at udvide vores testcenter gennem automatisering, hvis det i fremtiden skulle blive nødvendigt, lyder det slutteligt fra Rune Albjerk.