Allround-Systemløsning og Layher SIM er nøglen til succes

For at kunne renovere flere af kolonnerne på et raffinaderi var det nødvendigt at bygge et næsten 90 meter højt stillads. Sammen med høje krav til sikkerheden har der været fokus på økonomien. Målet var, ved hjælp af hurtig montage, at minimere nedlukningsperioden og dermed omkostningerne. Løsningen var en detaljeret planlægning ved hjælp af Layhers Stillads Informations Modellering (SIM) bestående af optegning af anlægget ved hjælp af dronefotos, 3D-stilladsplanlægning med LayPLAN CAD, koordinering med de forskellige håndværkere og sikkerhedsansvarlige i forbindelse med det digitale materiale, samt behovsafstemt materiale logistik ved hjælp af LayPLAN Materielmanager.

Stilladserne blev opbygget af det kendte og gennemprøvede Allround Lightweight stillads. Få og lette komponenter sammen med de selvlåsende AutoLock kilekoblinger muliggjorde en hurtig montage og nedtagning af de forskellige standarddele og forskellige tilbygningsdele. Samtidig opnåede man optimal tilpasning til kravene på byggepladsen. En løsning, et system.

Den digitale planlægning med den integrerede Softwareløsning LayPLAN SUITE, som er en del af SIM (Stillads Informations Modellering), sikrede god planlægning, overholdelse af tidsfrister og højnede sikkerheden på byggepladsen i forbindelse med stilladsbygningen på flere af kolonnerne på raffinaderiet.

LÆS også: Layher – Midlertidige Overdækninger bliver større og større
Layher ApS's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *