Verdens største anlæg til rensning af Produceret Vand ved hjælp af MBBR-teknologi skal bygges i Fredericia

Visualisering af anlægget copyrights:  SUEZ og Arkikon/Johan Grimsæth 2021

Konsortiet SUEZ – MTH vinder kontrakterne for både opførelse og drift af et rensningsanlæg for Danish Oil Pipe A/S (DOP), som bliver verdens største anlæg baseret på MBBR-teknologi til behandling af Produceret Vand fra råolie-produktion.

Danish Oil Pipe A/S (en del af ØRSTED) der driver råolie-transportsystemet fra Nordsøen til fastlandet, har besluttet at opføre et permanent rensningsanlæg til det saltholdige Produceret Vand fra olieproduktionen i Nordsøen. Dette projekt er det største rensningsanlæg i olie- og gasindustrien som anvender MBBR-teknologi. Anlægget erstatter bortskaffelse af vandet til andre anlæg og vil medføre en lokal rensning af vandet. Dette vil sikre en væsentlig miljøforbedring totalt set for DOP.

For at optimere sin investering og driften tildelte DOP to kontrakter sideløbende:

• ”Design Build”-kontrakt (opførelse)

• Drift og vedligeholdelseskontrakt, der kan forlænges til 2050.

Kontrakterne blev tildelt den 19. april og blev underskrevet den 4. juni 2021 af DOP og konsortiet SUEZ – MTH.

Per Krøyer Kristensen, CEO i SUEZ i Danmark udtaler at “for hele SUEZ international er projektet den største globale reference indenfor denne type rensning -og det viser også at vi har en overbevisende teknisk og procesmæssig løsning, der har vundet konkurrencen”.

Konsortiet har udarbejdet en multi-barriere løsning, der gør det muligt at behandle meget varierende kvalitet af Produceret Vand. SUEZ – MTH’s løsning er udviklet med fokus på fleksibilitet og robusthed. Dette komplet overdækkede anlæg er designet til at være sikkert, let at betjene og minimere driftsomkostninger.

På grund af meget variabel kvalitet af det indkommende vand er anlægget designet med flere forskellige justerbare løsninger, som operatøren i realtid kan justere i henhold til variationerne i indløbsvandets sammensætning. Denne meget justerbare anlægsmodel tilbyder en meget pålidelig løsning, hvor vandet renses miljømæssigt optimalt, men optimerer også driftsomkostningerne.

“Vi opstarter nu det komplekse MBBR-renseanlæg i Fredericia, hvor vi ser frem til et tæt samarbejde med SUEZ i Danmark og Danish Oil Pipe. EPC-kontrakten er udbudt i henhold til Yellow FIDIC, som vi også har gode erfaringer med fra tidligere. Vi har før samarbejdet med SUEZ i både Sri Lanka og Bangladesh, samt senest på NAU-renseanlæg i Aalborg, og vores viden herfra kommer helt sikkert projektet i Fredericia til gavn”, siger Eva Kjeldahl-Braad, der er sektionsdirektør i MT Højgaard Danmark.

Projektet blev tildelt efter en meget omfattende og særligt stringent procedure.

 SUEZ-MTH har gennem hele processen fokuseret på at gennemdiskutere og forbedre hvert eneste aspekt af anlægget for at sikre pålidelighed og fleksibilitet. Herudover er der fokuseret på miljømæssig optimering, betjening, kvalitetssikring, sundhed og sikkerhed, planlægning og optimering af investerings- og driftsomkostninger. Teamwork, motivation og mobilisering af adskillige eksperter fra SUEZ-MTH’s side har været de vigtigste succesfaktorer.

“Alle medarbejderne er meget positive over at være udpeget som vinder og vi vil anstrenge os for sammen med MT Højgaard Danmark at levere det bedste resultat i udførelsen af anlægget -og den efterfølgende drift”, siger Per Krøyer Kristensen.

Se Leverandører af anlæg og udstyr til Vandrensning her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.