DBI – Dansk P2X-anlæg klar i foråret 2024

dansk brandsikring

NIS2: Hvad med forsyningskæden – har du styr på den?

Skovgaard Energy opfører lige nu et P2X-demoanlæg i Danmark. Tiden fra tanke til handling og fra design til byggeri har været kort, bl.a. takket være stort kendskab til teknologien og de eksisterende relevante internationale standarder på området.

I det yderste Vestjylland spirer i øjeblikket det, der kan blive en del af svaret på klimaspørgsmålet. Her er Skovgaard Energy nemlig ved at opføre det, der bliver til verdens første dynamiske ammoniakanlæg. Byggeriet står færdigt i 2023, og produktionen starter efter planen i foråret 2024. Når det sker, vil anlægget producere ammoniak udelukkende ved hjælp af strøm fra sol og vind.

Bag projektet og byggeriet står partnerskabet Renewable Dynamic Distributede Ammonia Plant (Reddap), som foruden Skovgaard Energy også omfatter Vestas, Topsøe og EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram), der også har ydet støtte til projektet.

– Projektet skal gøre vindmøller og solceller mere effektive ved at anvende strømmen til at producere ammoniak. Energien til anlægget vil komme fra 6 vindmøller og et solcelleanlæg med en samlet kapacitet på 50 MW. Anlægget er dynamisk, så produktionen af ammoniak følger energiproduktionen fra vindmøllerne og solcellerne. Dermed har anlægget ikke behov for et stort batteri eller for stort oplag af brint, siger Pat Han, der er Technical Director hos Skovgaard Energy.

5.000 tons ammoniak om året

Anlægget producerer brint med elektrolyse, og den anvendes næsten omgående til sammen med kvælstof at danne ammoniak. Ammoniak er valgt, fordi det er nemt at lagre og flytte, og fordi det er en råvare, der i forvejen bruges i store mængder. Det er også udset til at blive fremtidens brændstof til skibe – bl.a. fordi det er det billigste e-fuel, man kan producere.

– Der er planer om at føre energien fra ammoniakken tilbage til elnettet. Virkningsgraden vil være lav, men det burde kunne betale sig. Der er turbiner på vej til formålet, og man kan også anvende gasmotorer. Men ammoniak anvendes også som gødning. I Danmark anvender vi ca. 30.000 tons om året, og anlægget vil producere omkring 5.000 tons årligt, siger Pat Han.

Til trods for det tal er der tale om et demoanlæg. Anlæggets primære formål er ikke at forsyne det danske landbrug med ammoniak, men at skabe viden og erfaring om, hvordan man konstruerer og drifter sådan et anlæg. Teknologien i anlægget kommer fra Topsøe, mens styringen kommer fra Vestas. Den nødvendige viden om teknologiens muligheder og sammensætningen til et system kommer fra Skovgaard Energy og Pat Han selv, der har været ansat hos Topsøe i mange år.

– Det er gået utroligt hurtigt at gå fra design til indkøb og komme i gang med byggeriet. Det skyldes bl.a., at partnerskabet bag projektet er meget tillidsbaseret. Ville man være med, var man med. Det er nyt, siger Pat Han.

Læs mere om Power-to-X her

Standarder, HAZOP og ATEX

Det samlede oplag af ammoniak på anlægget bliver op til 45 tons. Det er lige under grænsen for, hvornår et anlæg er omfattet af Seveso-Direktivet fra EU, som bl.a. stiller skrappe krav til sikkerhedsanalyser og politikker for forebyggelse af uheld. I forhold til sikkerheden følger anlægget de internationale standarder på området.

– Anlægget vil følge den internationale standard IEC 60508, der beskriver, hvordan man håndterer styringssystemers funktionssikkerhed. Vi har også udført et Hazard and Operability Study (HAZOP) i samarbejde med en 3. part, hvor vi undersøgte, hvad der kan gå galt i hvert led af produktionen, og hvad sandsynligheden og konsekvensen er. Det giver et komplet overblik over de forskellige risici. Ammoniak er giftigt, og derfor må vi tage en række forholdsregler for, hvem der må hvad i produktionen. Der er faste procedurer i driften for at forhindre, at man omgår sikkerheden og dermed uforvarende forstørrer nogle risici, og de drifts- og produktionsprocedurer skal medarbejderne være bekendte med, siger Pat Han.

De steder i produktionen, hvor der er brint, er der meget skrappe krav til udstyret, der skal være ATEX-certificeret, så det er eksplosionssikret. Det gælder alle dele i produktionen og anvendelsen af brint som kompressorer og elektrolysen. Hele bygningen er naturligt ventileret og uden døde lommer, hvor der kan ophobes gas i tilfælde af lækage. Elektrolysen på demoanlægget bliver placeret indendørs, men den kan nu også placeres udenfor. Derudover skal byggeriet naturligvis også leve op til bygningsreglementet, og da der er brint til stede, skal Skovgaard Energy også i dialog med Sikkerhedsstyrelsen om sikkerheden, inden anlægget tages i brug.

Andet nyt fra DBI

Nemt, når man kan

Anlægget vil leve op til EU’s direktiv for trykbærende udstyr, men er også designet efter amerikanske standarder. De er veludbyggede og konservative i forhold til sikkerheden og bliver løbende udviklet.

– Man følger typisk de amerikanske standarder, for de er bare længere fremme. Det var en fordel for projektet i designfasen, at jeg kom fra ammoniak- og brintteknologibranchen og kendte de forskellige standarder, og hvordan man designer efter dem. Sådan et projekt kræver indsigt, ellers bliver det dyrt, for man skal forholde sig til det hele. Men vi er ikke løbet ind i problemer, siger Pat Han og tilføjer:

– Vores HAZOP medførte heller ikke de store ændringer af designet. Anlægget er baseret på kendte og gennemtestede byggeklodser, og vi ved, hvad vi laver.

LÆS ARTIKLEN HER

FAKTA: Skovgaard Energy’s P2X-demoanlæg ved Ramme

Skovgaard Energy opfører i samarbejde med EUDP, Vestas og Topsøe verdens første dynamiske P2X-anlæg uden for Ramme i Vestjylland. Anlægget vil producere ammoniak, og energien kommer udelukkende fra 6 vindmøller og et solcelleanlæg på 50 MW. Bygningen står færdig i 2023, og produktionen starter i 2024. Når anlægget er i drift, vil det kunne producere op til 5.000 tons ammoniak om året. Projektet er støttet med i alt 81 mio. kr. fra EUDP.

LÆS også: DBI – Konkret krav til brandbelastning i flugtvejsgange
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Cookie-indstillinger