Brandspjæld

Brandspjæld anvendes, hvor der i henhold til brandlovgivningen kræves sikring mod brandspredning. Brandspjæld skal være konstrueret, at de er tætte og med tilstrækkelig brandmodstandsevne. Brandspjæld skal lukke, når luftens temperatur ved smelteledet eller temperaturføleren er 40 °C. Temperaturen kan dog øges til 15°C over den aktuelle lufttemperatur ved normale driftsforhold. Et brandspjæld dimensioneres på basis af tryktab over spjæld i åben stilling

Leverandører af og viden om brandspjæld:


AiRFORCE

Jernbanegade 12
8881 Thorsø
Tlf.: +45 58 58 58 54
E-mail: info@airforce.dk

www.airforce.dk

Kompetencer: DBI-godkendt installatør for mekanisk brandventilation og overtryksventilation. Leverandør af komplette løsninger indenfor mekanisk brandventilation, overtryksventilation, parkeringsventilation, røgudluftning, brandsikring af ventilationsanlæg, boligventilation, komfortventilation og kølebafler

Læs mere om AiRFORCE


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


BUCCMA ENERGY ApS

Hørsøvej 3A
8830 Tjele
Tlf.: 87 50 01 10
E-mail: info@buccmaenergy.com

www.buccmaenergy.com

Kompetencer: Ventilation, Kaloriferer, Lufttæpper, Solcelleanlæg, Brandspjæld, Decentral ventilation, Solenergi, Varmeflader, Ventilationsaggregater, Ventilationsanlæg, Ventilationskanaler

Læs mere om BUCCMA ENERGY ApS


FIREprotect.dk ApS

Industrivej 8
6560 Sommersted
Tlf. +45 4123 4700
E-mail: info@fireprotect.dk

www.fireprotect.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, Brandbøsninger, Brandfugninger, Brandgips, Brandisolering, Brandlukninger, Brandmanchetter, Brandmåtter, Brandpakninger, Brandplader, Brandsikring stål, Brandspjæld, Brandtætninger, Passiv brandsikring

Læs mere om FIREprotect.dk ApS


Klimatek A/S

Fabriksvej 16, V. Lyby
7800 Skive
Tlf.: 97 53 63 22
E-mail: info@klimatek.dk

www.klimatek.dk

Kompetencer: Brandspjæld, Emhætter, Fedtfiltre, Lyddæmpning, Riste til ventilation, Taghætter, Ventilatorer

Læs mere om Klimatek A/S


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


SafeVent ApS

safevent

Mads Clausensvej 6
9800 Hjørring
Tlf.: 88 63 89 00
E-mail: rh@safevent.dk

www.safevent.dk

kompetencer: Brandsikring, Eksplosionssikring, Gnistslukning, Eksplosions aflastning, Rotorsluser, Brandspjæld, Ir kamera, Termisk kamera, Atex, Flammedetektere, Eksplosionsundertrykkelse, Flammespærrer

 

Læs mere om SafeVent ApS


Toico Ventilation A/S

Toico

Stæremosen 55
3250 Gilleleje
Tlf. +45 3262 2001
E-mail: kontakt@toico.dk

www.toico.dk

kompetencer: ventilatorer, sugearme, arbejdskabine med sug, hvirvelsug, ristsug, slibemaskine med udsugningskåber, styring og regulering, ventilationsfiltre, spjæld, trykluftkompressorer, stinkskabe, renrumsarmaturer, laboratorieventilation

Læs mere om Toico Ventilation A/S


Mere viden om brandspjæld:

I ventilation kanalsystemer kan kravet til brandsikringen udbygges ved at montere brandspjæld i etageafgreninger til brandsektioner på forskellige etager, såfremt særlige omstændigheder gør det nødvendigt. Under normale forhold udelades brandspjæld dog i nogle tilfælde; når kanalen føres separat fra ventilationsrummet til den betjente brandsektion, når etage-afgreningens tværsnitsareal er mindre end 0,02m² eller når den lodrette kanal, hvorfra der afgrenes til de enkelte etager, er udført som røgventileret kanal.
Dansk Standard har lanceret den reviderede norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, den såkaldte DS428, der er en revidering af den oprindelige norm fra 1986. Der stilles blandt andet skærpede krav til løbende overvågning af brandspjæld og røgspjæld og kraftigere systemer til ophængning af ventilationskanaler


DBI KAN NU TESTE BÅDE KANALER OG SPJÆLD


05.maj 2021


Snart behøver byggevareproducenter ikke rejse til udlandet, når de skal have brandtestet både ventilationskanaler og brandspjæld. Nu bliver det nemlig muligt at få testet begge dele hos DBI.

Der er ikke meget mere end en håndfuld testlaboratorier i Europa, som kan brandteste ventilationskanaler. DBI er et af dem. Til gengæld har test af brandspjæld hidtil manglet i sortimentet hos DBI. Men det bliver der lavet om på nu.

- Vi er efterhånden specialiserede i test af kanaler, både af dem i almindelig størrelse og de store, som vi kan teste i vores store multiovn. Da der anvendes samme udstyr ved test af spjæld, giver det god mening også at tilbyde vores kunder test af spjæld, siger funktionsleder i DBI’s brandtestafdeling, Christian B. Andersen, der ser frem til DBI’s første spjældtest i august måned.

Hænger sammen

Når det er så oplagt at tilbyde brandtest af både kanaler og spjæld, skyldes det selvfølgelig også, at de to komponenter tilsammen udgør en brandsikker løsning.

- Ventilationskanaler af stål brandisoleres nogle gange med mineral- eller stenuld, mens kanaler af f.eks. gips har brandtekniske egenskaber, der gør det muligt at indsætte brandspjæld frem for at brandisolere. Spjæld kan dog også anvendes på isoleringskanaler og stålkanaler. Normalt står spjældet åbent for at skabe ventilation, men lukker automatisk, hvis der opstår brand, forklarer Christian B. Andersen.

Mange variationsmuligheder

Der er mange ting at tage højde for, når der testes spjæld. Størrelsen kan f.eks. variere fra 200 til 1.200 millimeter i diameteren, ligesom det også har betydning, om spjældet f.eks. monteres på en gips- eller betonvæg.

- Desuden spiller det en rolle, om vi tester på en væg, i en væg eller væk fra en væg, og om vi tester vandret eller lodret, siger Christian B. Andersen.

2 spjæld på samme tid

Størrelsen på DBI’s ovne gør det muligt at teste to spjæld på samme tid. Det er bl.a. væsentligt, fordi spjældene skal testes fra begge sider, da de ifølge EN 1366-2-standarden ikke kan være symmetriske.

- Vi har designet montagepladser til vores kanaler, som vi også kan bruge i forbindelse med spjældene. Det betyder, at vi kan forberede nye spjældtests, imens vi tester, og at vi ikke behøver vente, til ovnen er helt kold, før en ny opbygning kan begynde. På den måde sikrer vi høj kapacitetsudnyttelse og forkortet time-to-market, fortæller Christian B. Andersen.

Brandspjæld i kanaler testes efter EN 1366-2-standarden. Dermed opnås klassifikation efter EN 13501-3.


Systemair – Markedets bedste værdi og kvalitet for pengene!


17.feb 2021


Spar kabeltræk og spar penge! Ny prisliste vedr. brand og røgprodukter.

Med klare fordele af vores globale tilstedeværelse og interne organisation har vi for 2021 reduceret vores bruttopriser med 10-15% på røgspjæld, brand- og røgspjæld, røgkontrolspjæld samt reduceret bruttopriserne på vores brandsikringsautomatik med 15%.

Vores samlede 2021 prisliste vil være tilgængelig fra 1. marts 2021 – men allerede nu kan du benytte dig af vores prisliste for brand- og røgprodukter for 2021.

Se mere på vores hjemmeside


Øland – Nyt ventilationsbrandspjæld
Vi introducerer nu et yderst effektivt spjæld, der overholder de nyeste sikkerhedskrav

Spjældet er godkendt til montage i beton, letbeton og gipsvæg, men kan også monteres ud fra væggen. Det er nemt at opsætte, og kighullet i spjældet gør det nemt at udføre det årlige eftersyn. Spjældet monteres med en elboks, der indeholder kabler fra motoren, hvilket sikrer hurtig kobling til GBS-kontrolboksen (BSA).

 

 


Lindab – Nye brandspjæld sikrer fremtidens byggeri
Ny arkitektur og ændringer i bygningsreglementet stiller store krav til produkter og løsninger

Hos den danske leverandør af byggekomponenter og ventilationsløsninger Lindab, har man mærket en enorm efterspørgsel på løsninger til brandsikring, og derfor opruster virksomheden nu på udvikling og produktion af brandspjæld.

Lindab udvikler, producerer og forhandler produkter til blandt andet ventilationsbranchen, og for at styrke positionen som markedsleder inden for ventilationskomponenter udvider virksomheden nu sortimentet med en ny komplet serie af brandspjæld.

Brandspjæld er i høj grad efterspurgt af branchen, og derfor opkøbte Lindab-koncernen for halvandet år siden en italiensk fabrik, der havde specialiseret sig i produktion og salg af blandt andet brandspjæld. Det har siden været målet, at Lindab Danmark skulle tilbyde brandspjæld til det danske marked, der lever op til de danske normer og krav på området. Denne ambition er nu blevet realiseret, og Lindab kan imødekomme branchens efterspørgsel med en række nye spjæld.

”Vi har forbedret og udviklet en række stærke produkter, så de er klar til det danske marked og overholder de danske brandnormer. Vi arbejder målrettet med forskning og udvikling, så vi kan tilbyde vores kunder produkter, der er på forkant med fremtidens krav og udfordringer,” fortæller produktchef for ICS hos Lindab, Niels Mulvad.

Den fulde løsning til alle kunder
Produktprogrammet inkluderer spjæld til forskellige markedsbehov, og til spjældene tilbydes nu også avanceret integreret automatik, der sikrer de automatiske test af systemer, som den danske brandnorm kræver.

Derudover er Lindab i gang med at videreudvikle produktporteføljen og sender snart en ny serie af røgspjæld på markedet, så kunderne får den fulde pakke inden for brandtekniske foranstaltninger til ventilationsanlæg.

”Vi vil fortsætte med at være byggebranchens foretrukne leverandør. Derfor skal vi have det bredeste og dybeste sortiment samt tilbyde de bedste og mest avancerede løsninger. Det skal være nemt for vores kunder at få både komponenter og rådgivning ét sted,” fortæller salgsdirektør i Lindab, Puk Spencer.

Lindab skruer op for vejledning
Regler og krav til byggeri ændrer sig løbende, og det skaber stor efterspørgsel på viden i branchen. Brandsikring er et af de områder med allerflest regler, og Lindab har derfor efteruddannet alle sælgere i virksomheden, så kunderne er sikret tidssvarende og top professionel sparring.

”Vi har et stort ansvar for at hjælpe vores kunder, og derfor har vi brugt den sidste tid på at efteruddanne vores medarbejdere. Det er afgørende for os, at vi hele tiden er ajour med udviklingen på det brandtekniske område, for vi går aldrig på kompromis med kvalitet og sikkerhed,” slutter Puk Spencer.

 


Øland – Ny teknik redder liv
Et nyt brandspjældkoncept fra Øland gør det muligt at begrænse skaderne ved brand

De nye brandsikre røgspjæld sørger nemlig for at lede røg og varme væk fra det område, hvor branden hærger. Samtidig sikrer spjældet, at branden ikke forplanter sig til andre lokaler.

Hvor et traditionelt brandspjæld lukker ilden inde, fjerner Ølands nye spjæld røg og varme og sikrer dermed flugtvejene og nedbringer antallet af bygningsskader.

Spjældene findes i fire typer, tilpasset forskellige bygningskonstruktioner, og er fremstillet i brandfast kalciumsilikat. Kontakt din Øland konsulent for mere information.


Systemair introducerer stærkt forbedret version brand- og røgspjæld
En ny version af Systemairs brand- og røgspjæld til brandsikring af ventilationsanlæg lanceres nu på markedet.

Det hele skydes i gang med en stor markedsføringskampagne henover foråret.

Systemair introducerede den første 3G-version for over to år siden og har siden hen fået mange værdifulde erfaringer i forhold til denne spjældtype. Disse erfaringer er nu blevet brugt til at udvikle en stærkt forbedret version af spjældene - både runde og firkantede spjæld. En stærkere konstruktion og en kraftigere motor er blot nogle af forbedringspunkterne. 

Mange forbedringspunkter
- De mange konstruktive input vi har fået fra markedet, har jeg løbende diskuteret med vores produktudvikling, og de har heldigvis lyttet til mange af forslagene. Spjældene har fået en kortere byggelængde, så de er nemmere at få plads til. Derudover er spjældarmen blevet forstærket, konstruktionen ved beslagene er forbedret og gummilæben er nu vulkanisereret. Desuden betyder en investering i en ny produktionsmaskine, at vi nu kan producere med minimal tolerance på de runde spjæld, og til sidst er der indført mere omfattende sluttest, fortæller Birgit Knudsen, Produkt- og marketingchef hos Systemair. 

- Vores firkantede spjæld leveres nu med forlængerstykker fastmonteret, da dette giver spjældet en langt større stabilitet, og de er også med til at beskytte selve spjældbladet under transport og montering.

- Det tager tid at få implementeret disse tiltag i vores produktion, da det eksempelvis har været nødvendigt at investere i helt nye produktionsmaskiner, men det betyder, at vi nu står med et brand- og røgspjæld af høj kvalitet, som er særdeles velegnet til det danske marked. Foruden brand- og røgspjæld er alle røgspjæld og røgevakueringsspjæld også blevet forbedret.

Komplet produktprogram til brandsikring
Systemairs brand- og røgspjæld bliver produceret på koncernens egen fabrik i Slovakiet. Alle spjældtyper (runde: ø100 - ø1000 og firkantede: 100x100 - 1600x1000) er testet og godkendt ved det autoriserede certificeringsinstitut FIRES. Spjældene overholder DS 428.4 og er godkendt iht. DS/EN 1366-2 (ve ho i↔o) samt klassificeret iht. DS/EN 13501-3. Derudover er de certificeret iht. EN 15650:2010. Alle spjæld er tæthedsklasse 3C iht. EN 1751 og er forsynet med en spring-return motor. De kan monteres både vandret og lodret uafhængig af spjældakslens position.

Systemair har et komplet produktprogram til brandsikring af ventilationsanlæg, herunder brand- og røgspjæld, røgspjæld, røgevakueringsspjæld, røgventilatorer og brandsikringsautomatik. Alle spjæld kan desuden leveres i rustfri udførelse eller ATEX-godkendt. 


Ny generation brand- og røgspjæld – nu med mulighed for installation væk fra væg!
Systemair tilbyder nu et spjæld, som opfylder alle ønsker om hurtig og fleksibel installation. De nye PKIR-3G (runde) og PKIS-3G (firkantede) brand- og røgspjæld giver mange flere muligheder for installation, bl.a. væk fra væg, på væg (skaktløsning) og med installationsramme

Ny generation brand- og røgspjæld - nu med mulighed for installation væk fra væg!

Systemair tilbyder nu et spjæld, som opfylder alle ønsker om hurtig og fleksibel installation.

De nye PKIR-3G (runde) og PKIS-3G (firkantede) brand- og røgspjæld giver mange flere muligheder for installation, bl.a. væk fra væg, på væg (skaktløsning) og med installationsramme.

Både de runde og firkantede spjæld kan nu installeres væk fra sektionsadskillelsen, helt op til 1,5 m. Det er nu også muligt at installere spjældet på sektionsadskillelsen, således at det ikke er nødvendigt at komme til spjældet fra bagsiden, hvilket gør det væsentlig nemmere ved f.eks. skakte. Derudover kan man nu købe en installationsramme, som er særlig velegnet ved de store spjæld, der ellers kan være lidt svære at håndtere ved indstøbning.

Ud over de nye installationsmuligheder, betyder 3G også, at spjældets funktionalitet og design er forbedret. Det runde spjæld er 15 mm kortere og den firkantede model er 75 mm kortere. Og via fjernelse af motordelen er der nu lavet en inspektionsåbning mere, hvilket gør det lettere at inspicere, hvis adgangen til den normale inspektionsåbning er forhindret. 

• Runde spjæld, PKIR-3G-x-DV9-T, firkantede spjæld PKIS-3G-x-DV9-T
• Godkendt iht. DS/EN 1366-2
• Klassificeret iht. DS/EN 13501-3
• Tillægsklasse EI 60/90/120 (ve ho i<->o)S 
• Brandklasse iht. DS 428.4
• Tæthedsklasse, lukkespjæld: 3 iht. DS/EN 1751
• Tæthedsklasse, svøb: C iht. DS/EN 1751
• CE-certifikat og ydelseserklæring
• Str. ø100 til ø400/100 x 100 - 800 x 600
• Motor: 24 V spring-return med 72° brandtermostat (modulerende motor 0-10 V, 230 V)
• Afdækningsplader for lette vægge, runde: type PRR, firkantede: type PRS.
Ovennævnte størrelser og modeller vil være standard, øvrige størrelser (runde: ø500 til ø1000 og firkantede: 800 x 600 - 1600 x 1000) kan bestilles.

De nye spjæld tilbydes også i følgende varianter: rustfri stål, syrefast rustfri stål og i eksplosionssikker udførelse Ex II 2/-G IIB, ATEX certificeret (runde: PKI2-Ex-R-EI60/90/120S, firkantede: PKI2-Ex-S-EI90/120S)