I/O-moduler

I/O-moduler som er i familie med PLC, kommer af det engelske "Input/Output", som igen kommer fra informationsteknologien. I/O moduler fås både analoge og digitale - Leverandører af I/O-moduler finder du i listen på denne side

Leverandører af og viden om I/O-moduler:


ComSystem A/S

Porthusvej 9
3490 Kvistgaard
Tlf.: +45 4913 9693
E-mail: salg@comsystem.dk

www.comsystem.dk

Kompetencer: Adgangskontrol, Alarmsendere, Radiomodems, Radiostyringer, Trådløs fjernstyring og nødstop, Video overvågning, Trådløs nødstop, Trådløs datalogger, Trådløs I/O, Trådløs 4-20mA

Læs mere om ComSystem A/S


Elmatech ApS

Hvilehøjvej 7
4550 Asnæs
Tlf.: +45 3332 6024
E-mail: aut@elmatech.dk

www.elmatech.dk

Kompetencer: Automation, I/O-moduler, Industri PC, Operatørpaneler, PLC, PLC systemer, PLC udstyr, SCADA, Styretavler

Læs mere om Elmatech ApS


Produal

Generatorvej 8H
2860 Søborg
Tlf: +45 70 26 03 04
E-mail: salg@produal.dk

www.produal.dk

Kompetencer: Automatik, Bygningsautomatik, Elektronisk styring og regulering, CO2 føler, CO2 sensor, Fugtføler, Røgdetektor, Kanalrøgdetektor, Vejrstation, Temperaturføler, Rumregulator, Ventiler, Tryktransmitter, Differenstryktransmitter, Pressostat, Luftflow, Zonestyring, Gassensor

Læs mere om Produal


S-CONNECT ApS

Voldbjergvej 12A, ST
8240 Risskov
Tlf: 86 99 79 96
Mail: info@s-connect.dk

www.s-connect.dk

Kompetencer: Panel PC, Embedded PC, industri monitors, in-vehicle PCs, switches, device servers, routers, gateways, LoRa, media players, industri antenner, Cloud Gate, smart IoT gateways, touch PC, converters, I/O moduler, KVM extenders, console management server, intelligent PDU

Læs mere om S-CONNECT ApS


Wieland Electric A/S

Vallørækken 26
4600 Køge
Tlf.: 70 26 66 35
E-mail: sales@wieland-electric.dk

www.wieland-electric.dk

Kompetencer: Rækkeklemmer, Stikbar bygnings installations system, Printklemmer, Sikkerheds teknologi, Installations automation, Industristik, Elektronik og interface til styreskabet, Power bus system for bygninger, lndustrielt Powerbus-system, Network og fieldbus systemer, Stiksystem, Stiksystem til industrien, Stiksystem til solceller

Læs mere om Wieland Electric A/S


Ny Allen-Bradley FLEX 5000 HART I/O sparer design- og vedligeholdelsestid
Ingeniører der arbejder med design- og kontrolteknik kan nu nemmere tilgå, konfigurere og administrere HART-enheder med den nye Allen-Bradley FLEX 5000 highly integrated HART I/O modules. Den forenklede programmeringsoplevelse, der fås med Studio 5000 Logix Designer-applikationen, kan hjælpe til at forenkle både design, vedligeholdelse og driftsproduktivitet.

Integration mellem de nye I/O-moduler og HART-enheder kan forbedre enhedsadministration, forbedre diagnostik-dækningen og give overvågning af de enkelte enheder i realtid. Muligheden for at tilføje og udskifte procesenheder online kan også reducere nedetid og forbedre produktiviteten.

Når en maskine udvikles, kan datastrukturer og tæt integration af instruktioner i PlantPAx 5.0-systemet og efterfølgende versioner, minimere design- og ingeniørtid. Og når en maskine er i drift, kan de integrerede HART I/O-moduler i FLEX 5000 forbedre den samlede driftseffektivitet gennem øget oppetid. Ét centralt designmiljø gør det muligt at samle alle processer ét sted, hvilket giver en god brugeroplevelse og øget produktivitet.

For at opfyldt flere applikationskrav har Rockwell Automation udvidet FLEX 5000 I/O-mulighederne til at understøtte digitale-, AC- og seriemoduler med høj densitet. Den udvidede portefølje forbedrer yderligere standard- og sikkerhed I/O-kontrol i en platform målrettet til ekstreme temperaturer.


Hans Følsgaard – Hybrid modul med integreret safety controller
Hybrid sikkerhedskonceptet kombinerer både sikkerheds I/O og standard I/O i en enkelt, på-maskinen, fjern-I/O enhed.

CIP sikkerhedsmodulet (TBIP) udvider det eksisterende hybrid sikkerhedstilbud, som allerede inkluderer en mulighed for PROFIsafe over Profinet.

Begge IP67-hybridmoduler kan tilpasses de faktiske signalbehov for en installation ved hjælp af konfigurerbare input/output-point og ved at udnytte fleksibiliteten i IO-Link, siger Turck. På sikkerhedssiden tilbyder hybridmodulerne to sikkerhedsindgange til tilslutning af sikkerhedssensorer, såsom lysgitre eller nødstop.

To ekstra sikkerhedskanaler kan bruges som enten indgange eller udgange. Standardsiden (ikke-sikkerhedsrelateret) inkluderer fire konfigurerbare diskrete indgange/udgange, der er i stand til at skifte op til to ampere, når de bruges som output.

To IO-Link-masterporte er også tilgængelige, som tilbyder yderligere 32 punkter med konfigurerbare diskrete I/O, når de bruges med Turck IO-Link-hubs.


FORCE – Få succes med at udvikle IoT-produkter i prædefinerede IoT-økosystemer
IoT-løsninger indeholder et kæmpe potentiale - ikke mindst på grund af de data, de kan levere

Men IoT-løsninger skal implementeres ordentligt og med basis i en god kravspec. Ellers kan det ende med uforudsete problemer og udgifter.

Gode IoT-løsninger skal implementeres ordentligt med afsæt i en veldefineret kravspecifikation

I en verden hvor antallet af IoT-produkter er i eksplosiv vækst, er det vigtigt, at man som produktudvikler vælger komponenter, der har den rette funktionalitet, til ens IoT-produkt. Desuden skal man være forvisset om, at ens IoT-løsning kan fungere sammen med eksisterende IoT-systemer.

Udvikling af IoT-produkter indebær en række udfordringer for både teknikken, processen og økonomien. Risikoen for forsinkelser og ekstraudgifter i produktudviklingen er bestemt tilstede. Derfor er det vigtig, at man allerede i designfasen af en IoT-løsning baserer den på afprøvede og testede metoder, så man ved, at produktet fungerer optimalt, når det rulles ud.

Kravspecifikationen er et centralt redskab

I udviklingsprocessen er kravsspecifikationen nok det vigtigste redskab. Hos FORCE Technology ser vi en lang række produkter, der fejler i godkendelsesforløbet. Ofte skyldes det fejl og mangler i kravsspecifikationen, fx krav der er misforstået i udviklingsforløbet, eller krav der ikke er defineret i kravspecifikationen.

Men hvordan sikrer man, at man får alle de vigtige krav med i kravspecifikationen?

Brug standarder til at definere nye IoT-produkter

Man kan opnå en systematisk gennemgang af funktionelle krav og interoperabilitetskrav til et IoT-produkt ved at bruge standarder, fx ISO/IEC 30141 Internet of Things – Reference Architecture, til af definere nye IoT-produkter. Standarden indeholder værktøjer til at definere elementer så som sensortyper, identifikation, brugere, og standarden er opdelt i domæner som funktionalitet, kommunikation og brug.

Ved at benytte en standard til at definere nye produkter sikrer man også, at alle involverede ’taler samme sprog’. Derved mindskes risici for misforståelser i fortolkningen af krav.

Prototypen skal fungere i realistisk brugsmiljø

Når man udruller et nyt IoT-produkt som et delelement ind i et IoT-økosystem, skal man være sikker på, at det performer korrekt. Selv om prototypen har opfyldt kravene, vil udrulningen betyde introduktion af nye variable, såsom installationsmiljø og co-eksistens, som i værste tilfælde kan have en så dramatisk forringelse af performance, at produktet er helt ubrugeligt. Derfor er det vigtigt at lave en test af IoT-produktet, der afspejler et realistisk brugsscenarie.

Hvilket miljø skal IoT-produktet installeres i?

Laver man trådløse systemer, er det fx vigtigt at overveje hvor stor margin, der er behov for i et linkbudget, da der er stor forskel på dæmpning for et system, der sidder på et hustag, og et system der sidder i en kælder i et industrielt miljø.

Desuden bør man opstille krav til produktets modstandsdygtighed overfor klimatiske påvirkninger (fx temperatur og fugt) i hele produktets levetid.

Ændres scoopet eller funktionaliteten i IoT-produktet undervejs i udviklingsprocessen, skal man huske at revurdere, hvad det betyder for pålidelighedskravene.

Hvordan skal data håndteres?

Når man opbygger et IoT-netværk med mange - måske flere tusinde - enheder, kan der potentielt genereres enorme mængder data. Derfor bør man udarbejde veldefinerede metoder for datalagring i systemet, hvordan data tilgås fra egne systemer, samt for hvordan man kan åbne op for, at andre systemer kan tilgå de data, som ens system generer, så solide og sikre data-infrastrukturer opbygges.

Fælles forståelse betaler sig

Helt generelt er udvikling af IoT-produkter en øvelse i samarbejde på tværs af discipliner, organisationer og brancher. Det er kritisk at kunne kommunikere dele af et IoT-system, så man sammen opnår en fælles forståelse og forventning til, hvad man er ved at udvikle. Så resultatet modsvarer det ønskede, og man undgår at skulle lave om i designet, fordi et krav blev glemt eller misforstået.

Omkostningerne forbundet med at ændre et produkt i testfasen er op mod 1000 gange dyrere end ved kravspecificeringen. Konsekvensen kan være, at et projekt helt skal kasseres, fordi det ikke kan betale sig at lave et nyt design. Derfor kan det godt betale sig at bruge ressourcer på at få lavet en god og gennemarbejdet kravspecifikation tidligt i udviklingsforløbet.

Læs hele artiklen her


Anvender du I/O moduler fra Siemens?
Den meget kompakte og modulære Simatic ET 200SP-serie er nu helt klar til at overtage efter ET 200S, der forventes at overgå til reservedelslisten 1. oktober 2020. Derfor skal du anvende ET 200SP-serien, når du planlægger langsigtet

Det gælder lige fra de enkle DI/DQ-moduler til den nye generation af teknologi-enheder, motorstartere, IO-I Link-enheder og selvfølgelig også de nye intelligente CPU-enheder baseret på Simatic S7-1500 familien.

Super kompakt og meget modular

Der er mange fordele med ET 200SP, men først og fremmest er den super kompakt, optil 16 kanaler kan være i et modul. Derudover kan du selv vælge, hvilken type bustilslutning du ønsker benytte; RJ45, Fast Connect, Plastfiber optik eller kombinationer mellem Fiber og RJ45.

Der findes tre forskellige ET 200SP-baseenheder, alle sammen med PROFINET og yderligere et modul med PROFIBUS. Du kan skifte alle moduler med spænding på, uden at resten af stationen berøres, og herved får du et meget sikkert system.

CPU’erne i ET 200SP hedder 1510(F) og 1512(F) og har helt de samme funktioner, som med de almindelige modularer S7- 1500 systemer (dog uden display). Du kan sætte op til 64 moduler på en CPU-enhed og yderligere 16 ET 200AL mastermoduler. Alle brugerprogrammer, der er lavet fra S7- 1200 og større S7-1500 systemer, kan du benytte i disse mindre CPU’er.

Når du skal sammensætte et komplet system, er der et hav af forskellige konfigurationer, og det kan virke ret uoverskueligt. Din genvej er at benytte det gratis konfigurationsværktøj TIA Selection Tool, som finder den rette konfiguration ud fra dine behov. Dette henter du nemt, både som online version og som lokal version til din PC.

Få mere information på: www.siemens.com/et200sp


Phoenix Contact – Ny firmware og app til mobilt I/O-system
Ny firmware og app til mobilt I/O-system

Det kompakte TC Mobile I/O X200 mobilbaserede I/O-system fra Phoenix Contact, som er særligt optimeret til alarmerings- og koblingsopgaver, fås nu med en gratis app til Android og iOS . Denne app gør det muligt for brugeren at tænde/slukke udendørslamper eller pumper ved at trykke på en knap – hermed spares tid.

Den tilbyder også en forbedret brugeroplevelse ved at eliminere behovet for at skrive tekstbeskeder. Manuelle eller periodiske statusopdateringer giver yderligere overblik over kommunikationsomkostningerne. Alarmer sendes ligesom tidligere som tekstbesked eller e-mail, så alarmen er til rådighed selv uden internetforbindelse.

Den senest frigivne firmware 2.0 tillader aktivering af I/O-systemets output via et telefonopkald uden at generere flere omkostninger. I dette tilfælde opfanger enheden det indkommende opkald uden at besvare det. De analoge indgange kan også skaleres og udstyres med en enhed. Enheden konverterer automatisk det målte sensorsignal til en faktisk målt variabel. Der er også tilføjet flere tekstkommandoer for at fjerne behovet for konfiguration i marken. Disse kommandoer kan bruges til at genstarte enheden og udløse manuel tidskorrektion. Derudover kan de analoge grænseværdier justeres dynamisk


Balluff – Kompakt tovejs datahukommelsesmodul IO-Link Memory Module
Balluff tilbyder et kompakt, tovejs datahukommelsesmodul til steder med trang monteringsplads

Det kompakte hukommelsesmodul med IP 67-beskyttelse fylder kun 34x16x8mm og kan anvendes som lagerenhed i udskiftelige enheder som eksempelvis fræsehoveder og maskineri på ophæng.

Det betyder, at data kan følge samlingerne. Med følgende fordel: Når en maskine ændres, bliver data såsom antal cykler, chok- og vibrationsværdier eller intervaller for smøring eller olieskift direkte tilgængelige.

Det kræver et minimum af arbejde at installere og parametrisere modulet. Det kræver kun et enkelt standardkabel at få stabil, fejlfri tovejs datatransmission mellem ræsehovedet og controlleren. Kablet er forbundet fræsehovedets interface i systemringen. Datatransmissionen er immun over for støj såvel som resistent over for EMC-effekter. Modulet kan rumme op til 14 segmenter af 64 bytes hver.

Maskinoperatører vil få fordel af, at når et fræsehoved skal skifte fra en maskine til en anden, så bliver alle identitets- og brugsdata automatisk kopieret og indlæst fra fræsehovedets hukommelse ind i NC controlleren gennem et kabel. Når der er behov for vedligeholdelse og reparation, kan servicemedarbejdere læse alle data fra hukommelseschippen over på en PC eller bærbar computer og opdatere det efter behov. Dette giver produktionschefen kontinuerlig og gennemsigtig information om fræsehovedets status.

IO-Link viser sig atter at være en nøgleteknologi til Industri 4.0 koncepter, der er pladsbesparende og har høj ydeevne.


ProSoft Technology’s nye EtherNet/IPTM
ProSoft Technology's nye EtherNet/IPTM til PROFINET® IO Device (slave) Gateway gør det muligt at udveksle data mellem EtherNet/IPTM kontrollere og PROFINET® IO kontrollere.

Multiple I/O forbindelser gør det muligt at oprette forskellige niveauer til opdatering af kontrol- eller diagnose data, så båndbredden på EtherNet kan udnyttes optimalt.

ProSoft Technology® er glade for at kunne meddele, at EtherNet/IP™ til PROFINET® IO Device
(slave) Gateway (PLX31-EIP-PND) nu kan leveres.

Gateway'en kan anvendes i et stort antal applikationer, inklusive applikationer, der indeholder PLC-til-PLC sammenkobling, et SCADA interface eller koncentrering af data. Multiple I/O forbindelser medfører hurtig og sammenhængende levering af data og mulighed for at prioritere data overførsel ved at fastsætte forskellige niveauer for opdatering af data til kontrol og diagnosticering - og det gør det muligt at optimere brugen af EtherNet båndbredden.

ProSoft Technology kan tilbyde et stort antal support ydelser, der kan få gateway'en startet op og sat i drift. Vore videoer til træning viser trin-for-trin hvordan gateway'en skal sættes op. Brugen af I/O forbindelser medfører hurtig integrering med PAC uden programmering. Dertil kommer, at ProSoft Discovery Service brugsmodellen, der følger med gateway'en, gør det muligt for kundens pc at finde gateway'en og ændre dens standard adresse uden at være på samme undernet som pc'en.

En SD kortlæser kan bruges til at lagre konfigurationsfiler i tilfælde af en nødsituation.

For at få flere informationer om ProSoft Technology's EtherNet/IP™ til PROFINET® IO Device (slave)
Gateway, klik venligst ind på http://psft.com/A08