Pitotrør

Et Pitotrør er en enhed, der anvendes til at måle strømningshastigheden af en væske (normalt luft eller væsker) i en kanal eller et rør. Det er opkaldt efter den franske ingeniør Henri Pitot, der opfandt det i det 18. århundrede. Et Pitotrør består typisk af to rør, der er placeret i en vinkel i forhold til hinanden. Et rør er designet til at indfange den statiske tryk på strømmede væske, mens det andet rør har en åbning, der vender direkte ind i strømmen og opfanger både den statiske og dynamiske tryk fra bevægelsen af væsken.

Leverandører af og viden om Pitotrør:


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


ReTherm Kruge AB

August Barks gata 1
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige +46 10 22 00 200
Danmark: +45 93 632 632

web

Kompetencer: Rørsystemer, rørsystemer til opvarmning, køling, vand fra hanen og sprinklere

Læs mere om ReTherm Kruge AB


Mere viden om Pitotrør:

Ved at måle forskellen mellem de to tryk, der indfanges af rørene, kan man bestemme hastigheden af væskestrømmen ved hjælp af Bernoullis ligning og fluidmekanikprincipper. Den statiske trykmåling bruges til at korrigere for påvirkninger som f.eks. atmosfærisk tryk og røroppførelser, og den dynamiske trykmåling afspejler hastigheden af væsken.

Pitotrør bruges i mange forskellige applikationer, herunder luft- og rumfart, HVAC-systemer (varme, ventilation og airconditioning), væskedynamik, strømningsmålinger i vandløb eller rørledninger og aerodynamiske tests. De er særligt nyttige, når der er behov for at måle strømningshastigheder i forhold til en fast referenceramme. Pitotrør kan være en del af et større målesystem eller kombineres med andre instrumenter for at opnå mere detaljerede oplysninger om strømningskarakteristika.

Det mest simple form for pitotrør, består af et stykke bukket rør, som rettes direkte mod flowet. Ved denne metode kan det totale tryk ved pitotrøret måles. En helt almindelig trykmåling på rørsystemet angiver det statiske tryk. Forskellen mellem disse 2 tryk er et udtryk for det dynamiske tryk og flowet.