Rottesikring

Rottesikring med rottespærrer eller anden sikring er med til at sikre afløbssystemer, ledninger, brønde og lign. mod rotteangreb som ellers ville kunne udrette stor skade. Med den korrekt opsatte rottesikring vil både bygning, afløb, rør mm. være sikret

Leverandører af og viden om rottesikring:

 


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


Edialux/Pelsis

Glentevej 11
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 75 14 48 00
E-mail: tanaco@pelsis.com

www.edialux.dk

Kompetencer: Skadedyrsbekæmpelse, fuglesikring, gnaverbekæmpelse, rottesikring, muldvarper, insektbekæmpelse, personlige værnemidler, ukrudtsmidler

Læs mere om Edialux/Pelsis


JAC Kloak Teknik A/S

Mellemvang 10
4300 Holbæk
Tlf.: 21 84 96 96
E-mail: pa@jacas.dk

web

Kompetencer: Rottespærrer, rottesikring, strømpeforing, No Dig, kloakarbejde, tv-inspektion, spuling, gravearbejde

Læs mere om JAC Kloak Teknik A/S


Møllebæk Autoriseret Kloakmester

møllebæk

Rødkælkevej 218
2600 Glostrup
Telf.: 40 55 91 94
E-mail: skipper@kloaker.dk

www.møllebæk.dk

Kompetencer: Højvandslukker, Rottesikring, skybrudssikring, Tv-inspektion, drænløsninger

Læs mere om Møllebæk Autoriseret Kloakmester


Nordisk Innovation ApS

nordisk innovation 2

8250 Egaa
Tlf.: 86 35 14 66
E-mail: kontakt@nordisk-innovation.dk

www.nordisk-innovation.dk

kompetencer: Rottesikring, rottespærrer, skadedyrsbekæmpelse

Læs mere om Nordisk Innovation ApS


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


PestCare Aps

Gammelmarksvej 13
8762 Flemming
Tlf: 5195 5959
E-mail: info@pestcare.dk

web

Kompetencer: Skadedyr, skadedyrbekæmpelse, rottesikring, rottespærrer, gnaverbekæmpelse, insekter, møl, kakerlakker, skægkræ, sølvfisk

Læs mere om PestCare Aps


Pestibus Skadedyrssikring Aps

Peter Hansens Vej 7
8763 Rask Mølle
Tlf.: 30 91 37 00
E-mail: info@pestibus.dk

www.pestibus.dk

Kompetencer: Skadedyr, skadedyrsbekæmpelse, skadedyrsservice og forebyggelse, rottesikring, rottespærre, kloakfælder, smækfælder, Raxit dørtætningslister

Læs mere om Pestibus Skadedyrssikring Aps


Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Kompetencer: Aut. Kloakmester. Strømpeforing opgravningsfri renovering, medlem af No Dig kontrol ordning. Renovering af faldstammer. TV-inspektion: medlem af DTVK. Aut. Rottebekæmper, Kloakspuling, Brønd renovering, Højvandslukke: Kessel installatør

Læs mere om Peter Meyer A/S


Rottefængeren ApS

Flinterupvej 15
4480 St. Fuglede
Kim: 40 411 412
kim@rottefaengeren.dk
Dennis: 30 68 44 47
Dennis@rottefaengeren.dk

www.rottefaengeren.dk

Kompetencer: Rottebekæmpelse, Rottesikring, Rottespærre, Rottefælder, Rotteprop, Rottefælder til kloak, Betonfyldning, TV-Inspektion, Røgprøve, Muldvarpe/Mosegrise

Læs mere om Rottefængeren ApS


Roxtec Denmark ApS

Huginsvej 3
3400 Hillerød
Tlf.: +45 4918 47 47
E-mail: administration@dk.roxtec.com

www.roxtec.com/dk

Kompetencer: Kabeltætninger, Rørtætninger

Læs mere om Roxtec Denmark ApS


Mere viden om rottesikring:

Rottesikring beskrives bl.a. i DS 432/1/ stiller krav om, at afløbssystemer skal udføres således, at rotter hindres i at trænge ud af disse, og at rotter dårligst mulige livsvilkår i disse. Derudover stilles der krav om, at i særligt rotteplagede områder skal indtrængen i og under bygninger forhindres ved hjælp af specielle sikringermed

Rotter er sygdomsfremkaldende skadedyr og skal derfor bekæmpes. Rotter spreder resistente sygdomsfremkaldende bakterier til mennesker og dyr. Hidtil holdes rotterne kun nede i kortere perioder med giftudlægning, men en permanent reduktion i rottebestanden kan ikke lade sig gøre med de hidtidige virkemidler. Med klimaændringerne og de milde vintre får rottehunnerne et kuld mere per år, hvilket således vil medføre en 4-6 gange større bestand af rotter end før. 2 rotter kan formere sig til 862 individer per år under ideelle forhold. Anvendelse af rottespærrer kan forhindre den fri bevægelse rundt i kloakkerne og skabe rottefri områder i byerne. Anvendelse af rottespærrer er således et paradigmeskift i bekæmpelse af rotter.

Hvordan bruger man bedst 270.000 kvadratmeter vejareal i et beboelseskvarter? Hvordan rottesikrer man et helt kvarter, og hvad skal man gøre af fremtidens stigende regnmængder?
Over hele verden skal der i de kommende år bruges mange milliarder på at sikre by og land mod stigende regn- og snemængder, havvandsstigninger, kraftigere storme og varmere klima. Således også i Københavns Kommune, som forventer at spendere omtrent 5-6 mia. kr. på klimatilpasning og skybrudssikring over de næste tyve år. - København får gæster fra hele verden, der kommer for at se, hvordan vi har fået så mange mennesker til at bruge cyklen i byrummet. Vi vil også have folk til at komme til København for at se, hvordan vi har løst klimatilpasningsudfordringerne, sagde projektchef ved Københavns Kommune Mads Uldall. Han sagde det foran et bredt sammensat publikum af leverandører, rådgivere, universitetsfolk, arkitekter og kommunalt ansatte, som var mødt frem til inspirationskonferencen 18. december arrangeret af DI, FRI, DIByg og Københavns Kommune. - Der er store muligheder for danske virksomheder i de kommende års klimatilpasning. Derfor har vi inviteret til konferencen, som kan være med til at sætte skub i de store innovations- og vækstambitioner, der er på området i Danmark, siger Christina Busk, DI.
 
Hvem skal betale?
Konferencen startede med en guidet inspirationstur i Skt. Kjelds Kvarter, som er udset som Københavns første klimakvarter. Her fik deltagerne lejlighed til at beskue de 270.000 kvadratmeter vejareal, hvoraf de 50.000 skal omdannes til grønne arealer, hvor regnvandet skal være en ressource i stedet for et problem.

- Kvarteret er bredt sammensat og består af både lejeboliger, almennyttige boliger, ejerlejligheder og andelsboliger. Og for alle typerne er det vigtigt, at vi får beboernes opbakning til de ændringer, der skal gennemføres. Og både beboerne og erhvervslivet skal være med til at finansiere dem, siger Mads Uldall.

Rottefrit kvarter
Efter Skt. Kjelds Kvarter gik turen til Nordhavn, hvor kommunen i samarbejde med staten vil skabe et helt nyt kvarter med 3,5 mio. etagemeter og 40.000 beboere. Det nye kvarter skal stå færdigt i 2050 og udover høje grønne ambitioner om klimaneutralitet skal udviklingen af kvarteret også tage højde for en lang række andre udfordringer som fx affaldshåndtering og rotter.

- Vi vil prøve at skabe et rottefrit kvarter, og vi arbejder med flere forskellige muligheder for affalds- og vandhåndtering. Grundlæggende vil vi gerne sammentænke de forskellige problemstillinger, siger Thomas Chapelle, projektleder fra Københavns Kommune.

Udstillingsvindue til verden
Ambitionerne om rottefrit kvarter blev modtaget med glæde af minimum en virksomhedsdeltager. Per Sørensen er slags- og serviceansvarlig i virksomheden Wisecon, der producerer intelligente rottefælder. Han glæder sig over at være inviteret med i udviklingsarbejdet af det nye kvarter.
- Det er dejligt, at flere kommuner får øjnene op for bekæmpelse af rotterne i kloakkerne, hvor de lever og formerer sig. Vi har 30 ansatte i Danmark og har en ambition om 20 procent vækst om året. Vi startede virksomheden i 2005 og udviklede produkterne indtil 2008, hvor vi begyndte salget. Og nu er kunderne begyndt at komme til os i stedet for, at vi skal opsøge dem. Og der er ingen tvivl om, at projekter som det her kan give os en masse erfaring og fungere som udstillingsvindue til både vores danske og internationale salg, siger Per Sørensen.

Millioner til udvikling
Undervejs i forløbet blev deltagerne også beriget med inspiration til udviklingsstøtte. Realdania fortalte om deres 60 mio. kr. til udvikling af klimatilpasningsløsninger, som kan søges fra starten af 2013. Og den lidt større pengetank Fornyelsesfonden gav en brief på, hvordan man kan søge om midler fra fondens 750 mio. kr. store budget. Kun de 35 af dem er dog målrettet klimatilpasningspartnerskaber.

- Det har været et knaldgodt arrangement, og det er rigtig fornuftigt, hvis man kan arbejde i konsortier, hvor erfaringer fra forskellige aktører kan spille sammen. Og der er ingen tvivl om, at projekter som disse giver danske virksomheder en masse erfaring, der kan bruges til at øge eksporten af klimatilpasningsløsninger, siger Bygningsingeniør Jeppe Mølbæk Bak fra virksomheden Lindab, der producerer byggekomponenter som tagrender, porte, tag og meget andet.


Edialux præsenterer rottesmækfælden Gorilla


17.mar 2022


Denne rottefælde er fremstillet med en højkvalitetsfjeder så den smækker hårdt og sikrer en hurtig og human aflivning. Fælden er ideel til brug med Nara Lures.

Fældens mål: L 13 x H 7 x B 8 cm.

Designet til en mere sikker aflivning af rotten, idet rotten lokkes længere ind i fælden før den smækker. Fælden har mulighed for 3 forsk. indstillinger i forhold til følsomhed/sensitivitet. 

I: Meget sensitiv     II: Sensitiv     II: Mindre sensitiv


RatTrap – den mekaniske rottefælde
RatTrap er navnet på en ny mekanisk giftfri rottefælde, der nede i kloakkerne skal komme de forhadte gnavere til livs

Danske Ratél, der fremstiller produkter inden for giftfri rottebekæmpelse, har udviklet en mekanisk rottefælde, der med ny teknologi skal reducere rottebestanden i kloaksystemerne.

I udviklingsprocessen har DIS i tæt samarbejde med Ratél stået for det omfattende konstruktionsarbejde af selve fælden samt af udstyret, der anvendes omkring fælden.

- Der stilles store krav til rottefælder, der skal bruges i kloaksystemer, da miljøet, produktet anvendes i, er barskt og svært tilgængeligt. Fælden bliver monteret i kloakkens spildevandsafløb, hvor den gør det muligt at afspærre for rotters adgang til bestemte dele af kloaksystemet samtidig med, at indtrængende rotter aflives, forklarer Hans Knudsen, adm. direktør hos Ratél.

Fra skitse til færdigt produkt
På baggrund af Ratéls erfaringer med en tidligere rottefælde, fik DIS forskellige skitser til den nye justerbare fælde og har i tæt samarbejde med Ratél stået for udviklingsarbejdet, der indebar idéudvikling, 3D-konstruktionsarbejde, styrkeberegning af belastede komponenter, afprøvning af delløsninger ved hjælp af rapid prototyping, samt "design for manufacturing" i forhold til plaststøbning af de komplekse plastkomponenter.

Fælden er modulart-opbygget og kan benyttes til alle gængse rørstørrelser fra ø150 til ø500 millimeter i diameter blot ved at skifte forpladen. Fælden, der er trådløst tilkoblet GSM-nettet, melder via en specialudviklet portal antal aflivninger til brugeren.

- De nye RatTrap-rottefælder er allerede taget i brug af kunder i Skandinavien, hvor flere kommuner benytter fælden. Med den teknologi, der er omkring fælden, kan kommunerne lovmæssigt overholde regler for registrering af rottebekæmpelser på en smart og innovativ måde, siger Hans Knudsen.

I bestræbelserne på at bekæmpe rottebestanden opstår der konstant et behov for nye varianter af fældeløsninger, og dem skal Ratél nu i samarbejde med DIS til at arbejde videre med.

 


Door System – Ny dørtætningsliste skal holde rotterne ude
Rotter kan gøre stor skade som ubudne gæster i fx detailbutikker. En ny patenteret dørtætningsliste skal sørge for, at rotterne i hvert fald ikke kommer ind den vej. Door System kan som eneste dørproducent fremover tilbyde dørløsninger med den nye rotteresistente liste

Rottebesøg i detailhandlen har stor konsekvens for de butikker, det går ud over. Butikkerne må holde lukket, mens rottefangsten står på, og når der skal ryddes op efter rottebesøget. En ny patenteret dørtætningsliste RaXit® sørger for, at rotterne ikke kan gnave sig vej via døråbningen. RaXit® erstatter de almindelige børstelister, som rotterne relativt nemt kan gnave sig igennem.

Door System A/S kan som eneste dørproducent fremover tilbyde dørløsninger med RaXit® og kan også levere den nye rotteresistente dørtætningsliste i løse længder til eksisterende døre.

RaXit® dørtætningslisten RaXit® dørtætningslisten består af en gummi- og plastikblanding Santoprene™ og 10 rustfri ståltråde med en diameter på 1 mm. De 10 rustfri ståltråde fungerer som armering og gør RaXit® listen usædvanligt stærk og holdbar. RaXit® listen kan bruges til både at lukke det vandrette og det lodrette dørgab.

Testet på Teknologisk Institut RaXit® listen er testet på Teknologisk Institut for listens modstandsdygtighed over for rotteangreb. To rotter fik en uge til at forsøge at bryde gennem RaXit® listen for at komme ind til lokkemaden på den anden side af listen. Rotterne forsøgte både at gnave sig gennem den vandrette og den lodrette RaXit® liste - uden at kunne bryde igennem. RaXit® listen kunne modstå rotternes angreb og bestod testen.

Løsningen kan tilpasses individuelle kundebehov Door System ser frem til at kunne tilbyde RaXit® listen til sine kunder: ”Det er en smart løsning, som tager fat på et væsentligt problem. RaXit® listen er en fleksibel løsning, som kan tilpasses den enkelte kundes særlige ønsker og behov og fx monteres med trælister, hvis det skal matche en trædør eller med lister i rustfrit stål, som effektivt beskytter listen og døren mod spark og påkørsler. Monteringslisten kan vælges, så monteringen lever op til lovkrav omkring materialevalg afhængig af virksomhedstype”, fortæller Søren Rahbek, salgschef hos Door System.

Rengøringsvenlig RaXit® listen er en rengøringsvenlig løsning. Den har en glat overflade og samler ikke så nemt skidt og snavs. Og så er den nem at rengøre og tåler alle de midler, som kan bruges til Santoprene™.

Solid kvalitet og holdbarhed RaXit® listen er et kvalitetsprodukt og holder længere end en almindelig børsteliste. Desuden kan monteringslisten genanvendes, når selve RaXit® listen skal udskiftes.

”RaXit® listen er et godt match til vores dørløsninger i forhold til kvalitet og lave vedligeholdelsesomkostninger, og vi ser store muligheder i produktet inden for detailhandlen, fødevareindustrien og den farmaceutiske industri, som er de brancher, vi primært arbejder med”, slutter Søren Rahbek, Door System A/S


ANTICIMEX FORBINDER TUSINDVIS AF DIGITALE FÆLDER MED IFS IOT
Digital tranformation med IoT (Internet of Things): Hos Anticimex sendes serviceteknikerne automatisk ud, når de digitale rottefælder behøver vedligeholdelse. Det forbedrer kundeservicen og sænker omkostningerne

IFS har indgået en aftale med det globale serviceselskab Anticimex, som er specialist inden for skadedyrskontrol. Virksomheden har implementeret IFS IoT Business Connector™, som indsamler data fra digitale rottefælder og forudsiger behovet for servicehændelser direkte i forretningssystemet IFS Applications™.

Anticimex har 4.000 ansatte i 17 lande og mere end 20.000 digitale rottefælder installeret verden over. For at styrke sin kundeservice yderligere lancerer virksomheden nu Anticimex SMART. Det nye koncept betyder, at de digitale fælder udstyres med sensorer og kobles til Internettet og automatisk sender data om bevægelser, fangst og batteriniveau.

Det nye koncept er baseret på IFS IoT Business Connector og Microsoft Azure, som indsamler data fra fælderne i skyen og gør dem tilgængelig i IFS Applications.

Når IoT-dataene kommer ind i IFS Applications, skabes der automatisk en serviceforespørgsel og en servicetekniker sendes ud, når analyserne fx viser, at batteriniveauet er lavt, eller en fælde er fuld og skal tømmes. Med IFS IoT Business Connector automatiseres hele processen, hvilket giver Anticimex mulighed for at handle proaktivt. Det giver både en bedre kundeservice og en mere effektiv proces.

I næste fase skal Anticimex lancere IFS IoT Business Connector i flere lande med henblik på at understøtte SMART-initiativet. Virksomheden vil også implementere IFS Mobile Workforce Scheduling™ for at optimere serviceteknikernes arbejds- og ruteplanlægning og dermed optimere kundeservicen yderligere.

– Det her er en ren digital transformation for Anticimex. Vi ser et stort potentiale i at bruge IoT og at tilbyde intelligente løsninger til skadedyrskontrol. Det øger kundeværdien, sparer tid og penge og reducerer miljøbelastningen.  Ved at sende data fra sensorerne via IFS IoT Business Connector til IFS Applications kan vi reagere meget hurtigere på servicebehovet og arbejde proaktivt for at forebygge problemer, inden de opstår, siger Daniel Spahr, CIO i Anticimex.

– Samarbejdet med Anticimex er et meget godt eksempel på, hvordan vi hjælper vores kunder med at implementere en IoT-løsning, som ikke bare indsamler, men også analyserer data. På baggrund heraf kan virksomheden skabe automatiske handlinger og derved etablere en mere serviceorienteret og omkostningseffektiv organisation, siger Dan Matthews, CTO i IFS


KTVI – Rotteangreb bør forebygges gennem vedligeholdelse
Alt for få boligejere ved, hvordan kloakkerne under deres hus har det. Det gælder også, selvom man lige har købt huset, hvor mange andre ting ellers bliver grundigt belyst i forbindelse med handelen

Medlemmer af foreningen Kloakmestrenes TV-Inspektion (KTVI) oplever dagligt at komme ud til boligejere, der har problemer med en kloakinstallation, som ikke vil trække eller endnu værre har rotter i huset, typisk i gulvkonstruktionen. Nogle af de mange situationer kan undgås, hvis man kender lidt mere til kloakinstallationen tilstand og dermed kan gribe ind før ulykken sker, mener man i KTVI.
 
Vedligeholdelse forebygger rotteangreb
”Mange kloakmestre lever af at afhjælpe problemer med kloakkerne, når problemerne opstår, men som boligejer kan man måske få mere for pengene og undgå mange gener og alvorlige følgeskader, hvis man vedligeholder kloakinstallationerne bedre, frem for at vente med udbedre når skaden er sket”, påpeger formanden for KTVI Søren Christensen og uddyber:
 
”Vores biler vedligeholder vi løbende, så der ikke sker ulykker i trafikken. Synlige dele af boligen vedligeholder og udskifter vi også løbende for at undgå følgeskader som fx fugt- og vandskader. Hvorfor gør vi det ikke med vores afløbssystem, så vi undgår sammenbrud, rotteangreb og forurening?”
 
Netop rotter udgør et stadigt større problem for landets boligejere, hvor der de seneste fire år er sket en stigning i rotteanmeldelserne på næsten 50 %. Flere peger på, at netop de gode levevilkår i utætte kloakker er en af de væsentligste årsager til, at rotterne formerer sig kraftigt.
 
Kloaktjek ved hushandler
”Vi ved, at kloakkerne hos mange boligejere er meget nedprioriteret – ude af syne, ude af sind – kan man vel lidt populært sige. Derfor er det en stor fordel at starte med få tilstanden af husets kloaksystem undersøgt i forbindelse med en hushandel. Vi anbefaler derfor politikerne at der indføres et kloaktjek som en naturlig del af huseftersynsordningen, som netop nu er op til revision”, pointerer Søren Christensen.
 
”Udover at få gjort kloaktjek til en del af huseftersynsordningen ønsker vi også, at kloakeftersyn og TV-inspektionen kommer på listen over arbejder, hvor der kan opnås håndværkerfradrag i en forhåbentlig kommende boligjobordning. Det vil give et godt incitament til at få undersøgt kloaksystemerne til gavn for både sundhed og miljø”, slutter Søren Christensen


Scan-Kill slår til mod rotter uden brug af gift
Nye regler forbyder forebyggende brug af gift til rottebekæmpelse. Derfor går Scan-Kill nu aktivt ind i kampen mod rotter i Nordjylland med nye mekaniske rottefælder, og det giver effektive resultater, fortæller skadedyrsbekæmper Jan Skov Jensen.

I Nordjylland har skadedyrsfirmaet Scan-Kill fået rekordmange henvendelser om rotter, og derfor slår de nu til mod de firbenede gnavere med nye giftfrie rottefælder.

»De nye regler fra Miljøstyrelsen, som forbyder gift til permanent udlægning, og det stigende antal rotter, vi har set i Nordjylland, betyder, at vi må tage alternative midler i brug. Borgerne i blandt andet Skagen har været meget plaget af, at rotterne kom ind i forretningerne, når det blev koldt, så derfor har vi installeret fælder ved landbrug- og fødevareområder fra Skagen til Skanderborg for at løse problematikken,« siger skadedyrsbekæmper i Scan-Kill Jan Skov Jensen.
Scan-Kill har indkøbt mere end 500 trykluftsdrevne rottefælder ved navn ’Goodnature’, og som navnet indikerer, er fælderne ikke skadelige for naturen, da de er giftfrie.

Giftfrie løsninger giver resultater
Scan-Kill har hurtigt kunne se resultater fra de nye giftfrie rottefælder, der er installeret i flere Nordjyske byer. Flere fælder er udløst i både Skagen, Aalborg, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn, Sæby, Hobro og Randers. Skadedyrsbekæmper Jan Skov Jensen vurderer, at det er effektive resultater, fælderne viser.
»En af de fælder, der har aflivet flest rotter, har udløst skud 23 gange på blot to måneder. Det er et rigtigt godt resultat, at fælden er effektiv allerede fra første måned. Samtidig oplever vi, at færre ringer vedrørende klager over rotter og mus. Det giver os en klar indikation om, at fælderne virker. For mig er de nye fælder det sikreste valg på markedet til effektiv og giftfri bekæmpelse af rotter. Hvis jeg havde brugt gift, som vi gjorde før, i samme områder, havde jeg måske kun kunnet aflive to eller tre rotter,« siger Jan Skov Jensen.

Flere fælder er nu udløst, og skadedyrsbekæmper Jan Skov Jensen pointerer, at det er gode resultater, når fælderne er aktive allerede i første måned. Normalt skal en rottefælde nemlig først integrere sig i naturen og væk fra fabrikationslugten, før en rotte eller mus vil nærme sig den.
»Der kan ofte gå op til to måneder, før man kan forvente et resultat, fordi rotten skal vænne sig til lugten. Derfor er det resultaterne gode tegn for de plagede nordjyder,« siger Jan Skov Jensen.
Scan-Kill er ikke i tvivl om at fortsætte den grønne linje i bekæmpelsen af rotter og skadedyr og bakkes op af Tec-SolutionZ direktør Carsten Thulin, som forhandler fælderne.

»De nye fælder er innovative overfladefælder, der virker uden brug af gift og afliver rotterne hurtigt og humant, hvilket er i tråd med de nye regler fra Miljøstyrelsen, og det støtter vi selvfølgelig. Fælderne er 100 procent giftfrie med dokumenterbare resultater,« fortæller Carsten Thulin, der arbejder på, at fælden skal kunne benyttes på flere områder, end den kan i dag.

Robuste fælder
For Scan-Kill har det været vigtigt at finde grøn løsning til permanent skadedyrsbekæmpelse, der ikke kræver bemanding og ekstra tilsyn. Fældens konstruktion i stålkasse gør den yderst robust i al slags vejr, hvilket gør den ideel for alle professionelle bekæmpere, påpeger Jan Skov Jensen.

De nye Goodnature-fælder tiltrækker rotterne med en særlig duft, der får rotterne til at gå i fælden igennem et hul, der er sikret mod indtrængen af andre dyr. Når rotten går i fælden, aktiveres en CO2-enhed, der afliver rotten hurtigt og humant. Den døde rotte falder efterfølgende til jorden under fælden. Fælden indstiller sig selv igen automatisk, og den døde rotte bliver spist eller fjernet af dyr i naturen. Fælden kræver derfor hverken opsyn eller vedligeholdelse, og det er en fordel, fordi vi ikke skal bruge mandskabstimer i samme omfang, vurderer Scan-Kill.

Kommer der anmeldelser, rykker rottefængerne dog fortsat ud. Områderne bliver ikke overladt til sig selv, fordi Scan-Kill har installeret nye fælder, pointerer Jan Skov Jensen.


FAKTABOKS
Rotteanmeldelserne stiger i hele landet
De seneste fem år er antallet af rotteanmeldelser steget støt på landsplan sammen med udgifterne til rottebekæmpelse. I 2007 brugte landets kommuner 63 millioner kroner til rottebekæmpelse, og allerede i 2014 var tallet steget til hele 98 millioner kroner. Sættes der ikke aktivt ind på området, kan udgiften snart være på 200 millioner kroner, vurderer eksperter inden for området


WiseCon – Eksporten af intelligent rotteteknologi eksploderer
Den danske virksomhed, WiseCon A/S i Helsinge, der er en af verdens førende producenter inden for giftfri og intelligent rottebekæmpelse, forventer i 2016 at fordoble omsætningen

80 procent hentes i udlandet og den udvikling ser ud til at fortsætte de kommende år i takt med at EU-lovgivningen mod brug af gift strammes.
- Det er først og fremmest de nordeuropæiske lande, der trækker vækstlokomotivet. Sverige har nu overhalet Danmark som vores største marked. Men også Tyskland er ved at komme rigtig godt op i omdrejninger. Derfor forventer vi at lande en omsætning i nærheden af 90 millioner kr. i 2016, heraf størstedelen hentet på de udenlandske markeder, fortæller adm. direktør Preben Fritzbøger.

Svensk milliardkoncern satser på dansk rotteteknologi
Den svenske milliardkoncern Anticimex, der i 17 lande arbejder inden for skadedyrsbekæmpelse, fødevaresikkerhed og bygningsmiljøer, købte i 2014 en ejerandel i WiseCon. Anticimex er verdens fjerde største skadedyrsfirma og har massiv fokus på anvendelse af digitale løsninger i skadedyrsbekæmpelsen.
- Vores distributionssamarbejde med Anticimex er for alvor oppe at køre i en række lande. Anticimex investerer nu i langt højere grad end tidligere i salg og markedsføring af vores produkter. Og det er bl.a. den udvikling, der trækker vores vækst i udlandet også i de kommende år, siger Preben Fritzbøger.
Ud over samarbejdet med Anticimex, så er WiseCon også i gang med at etablere sig på en række andre europæiske markeder, typisk via distributører eller egne datterselskaber, og har bl.a. allerede fået et godt fodfæste i Frankrig. Den udvikling vil også tage fart de kommende år.

Paradigmeskifte
Preben Fritzbøger peger på, at lovgivningen inden for EU hele tiden strammes op i retning af mere miljørigtige løsninger. Han peger bl.a. på det tyske marked, hvor der ligger et kæmpe potentiale. Bl.a. fordi Tyskland har strammet lovgivningen markant i forhold til brug af rottegift, så det nu er sværere for skadedyrsbekæmperne at bruge gift.
- Der er et paradigmeskifte i gang inden for rottebekæmpelse i disse år, ikke kun i Danmark, men i en lang række lande verden over, hvor Nordeuropa fører an, siger Preben Fritzbøger.

Grøn teknologi vinder kraftigt indpas
Anticimex er i dag verdens førende inden for anvendelse af digitale løsninger i skadedyrsbranchen. Head of Commercial Development, Erik Meurling, peger også på, at en række lande som eksempelvis Tyskland og Holland strammer lovgivningen mere end EU foreskriver.

- I lande som Tyskland og Holland er det blevet markant mere besværligt og tidskrævende at bruge gift, og det er den vej vi vil se lovgivningen gå i flere og flere lande. Derfor bliver de effektive, giftfri løsninger en større og større del af bekæmpelsen og overvågningen fremadrettet, siger Erik Meurling.
Som led i en klar vækststrategi har Anticimex bl.a. opkøbt en række skadedyrsfirmaer i bl.a. Singapore, Australien og USA. Det betyder bl.a., at WiseCon i øjeblikket skal levere teknologiske løsninger først i Singapore, senere følger Australien og USA.


Tec-SolutionZ – Rotte-alarm i Kolding
Som den første kommune anvender Kolding Kommune nu giftfrie fælder i bekæmpelsen af skadedyr, og det giver effektive resultater

Af Cecillie Fabritius Andersen

Kolding Kommune har slået alarm. Kommunen har fået rekord mange anmeldelser og klager fra borgere i området ved Slotssøen ved Koldinghus og Odinsparken, hvor rotterne lever i søområder og trækker op ved husene, når det bliver koldt.

»Særlig Kærlighedsstien ved Slotssøen har været har været et meget plaget område, og det er selvfølgelig ikke særlig romantisk at møde en rotte, når man går tur med sin udkårne. Derfor måtte vi gøre noget akut for at løse vores udfordring,« siger Birgitte Hansen, der arbejder som projektleder i Kolding Kommune og koordinerer indsatsen vedrørende strategisk rottebekæmpelse i kommunen.

Kolding Kommune har derfor installeret 24 mekaniske trykluftsdrevne rottefælder ved navn ’Goodnature’ langs hele stien ved Slotssøen for at minimere det stigende antal rotter. Som navnet indikerer, er fælderne ikke skadelige for miljøet, da de er giftfrie.

Effektiv bekæmpelse
Kommunen har hurtigt kunne se resultater fra de nye rottefælder.
»Efter bare fem dage kunne vores skadedyrsbekæmper konstatere, at en fælde havde aflivet fire rotter,« fortæller Birgitte Hansen, der sammen med sine kolleger er begejstret over fældernes gode fangstrate.
Flere fælder er nu udløst i det plagede område, og skadedyrsbekæmper Allan Nielsen pointerer, at det er gode resultater, fælderne allerede viser. Normalt skal en rottefælde først integrere sig i naturen og væk fra fabrikationslugten, før en rotte vil nærme sig den.

»Der kan ofte gå op til to måneder, før en fælde er aktiv, fordi rotten skal vænne sig til lugten, men i Kolding kan vi konstatere, at fælderne har haft en positiv effekt allerede fra den første uge, og det er meget imponerende og godt for de plagede borgere,« siger Allan Nielsen fra MyreExpressen, der leverer fælderne til Kolding Kommune.

Grønne løsninger i stedet for gift
Det har været vigtigt for Kolding Kommune at finde en grøn og driftssikker løsning til at bekæmpe problemet, da kommunen har en vision om at være giftfrie i deres rottebekæmpelse. Kommunen vil ikke udsætte dyrelivet for gift eller kemikalier.

»Som kommune vil vi gerne gå i en grøn retning, når vi bekæmper rotter og skadedyr. Vores nye fælder er innovative overfladefælder, som virker uden brug af gift og afliver rotterne humant, hvilket har været vigtigt for os. Selvom rotter er skadedyr, er det stadig dyr,« siger Birgitte Hansen.
Kommunens tankegang ligger i tråd med de nye regler fra Miljøstyrelsen, der forbyder anvendelse af gift til permanent forebyggelse.

»Kolding Kommune er klare first-movers inden for giftfri skadedyrsbekæmpelse, og det støtter vi selvfølgelig. Fælderne er 100 procent giftfrie med dokumenterede resultater,« siger administrerende direktør i Tec-SolutionZ Carsten Thulin, der arbejder på, at Goodnature-fælden skal kunne anvendes på flere områder, end den kan i dag.

Minimalt brug af mandskab
Fælderne kræver ikke bemanding og ekstra tilsyn, og også det har været vigtigt for Kolding Kommune.
»En almindelig klapfælde virker kun én gang, og så er vi nødt til at have en rottefænger ud til fælden for at fjerne rotten og lade den igen. Hvis vi har 24 fælder, der klapper en gang i døgnet, kan vi have en fænger kørende og fjerne rotter og lade fælder igen og igen. Det er der ikke ressourcer til i kommunen,« forklarer Birgitte Hansen fra Kolding Kommune.

De nye Goodnature-fælder tiltrækker rotterne med en særlig duft, der får rotterne til at gå i fælden igennem et hul, der er sikret mod indtrængen af andre dyr. Når rotten går i fælden, aktiveres en CO2-enhed, der afliver rotten hurtigt og humant. Den døde rotte falder efterfølgende til jorden under fælden. Fælden indstiller sig selv igen automatisk, og den døde rotte bliver spist eller fjernet af dyr i naturen. Fælden kræver derfor hverken opsyn eller vedligeholdelse.

Kommer der anmeldelser i området ved Slotssøen og Odinsparken, rykker rottefængerne dog fortsat ud. Området bliver ikke overladt til sig selv, fordi kommunen har sat ekstra fælder op, pointerer projektleder Birgitte Hansen.

Store forventninger
Kommunen har høje forventninger til de nye installationer, der kan tage op til 24 rotter og mus, før CO2-enheden i fælden skal skiftes. Birgitte Hansen håber, at borgerne ikke vil opleve samme aktivitet i området som tidligere.
»Vi kan aldrig fjerne rotterne helt. Vil man have naturen ind i byen, får man hele naturen men vi kan forsøge at stoppe den del, som vi ikke ønsker heriblandt rotterne,« siger Birgitte Hansen, der mener at målet er nået, når rotternes høje aktivitet i området ved Slotssøen og Odinsparken er begrænset.

Birgitte Hansen vurderer, at Kolding Kommune på sigt vil kunne mindske antallet af anmeldelser, fordi kommunen nu aktivt bekæmper antallet af rotter.

»Vi kommer til at spare penge på den lange bane, men det er kun fordi vi med de nye fælder får rottebestanden ned,« forklarer hun.


Ny dansk opfindelse sætter et stop for rotter gennem toilettet
Undersøgelse udført af TV2 viser at antallet af anmeldelser om rotter er steget markant landet over og kan vise sig først at toppe i 2018 . Men med en ny dansk opfindelse Ratstop 1 100, kan du sikre dig mod rotters indtrængen gennem faldstamme og toilet. Løsningen er testet og godkendt af Teknologisk Institut2.

Udover at de fleste nok kan blive enige om at de ubudne gæster er klamme, er der både økonomiske og helbredsmæssige grunde til at komme pelsdyrene til livs. Rotterne er dækket af kloakvand og både deres urin og ekskrementer er smittefarlige, i nogle tilfælde endda dødelige.

Rotteurin indeholder mikroorganismer, der kan trænge direkte igennem menneskers hud og smitte med bakterier af arten Leptospira, der kan forårsage sygdommen leptospirose også kaldet Weils sygdom, som er dødelig i 5-15 % af tilfældene.
Derudover kan det blive en yderst dyr fornøjelse at have besøg af de små (eller i nogle tilfælde store!) skadedyr. Alt efter omfanget af skaderne kan en oprydning, reparation og disinficering af hjemmet løbe op i over 50 000 kroner.
Men der er håb for både private og firmaer som ønsker at sikre deres toiletter mod den uønskede indtrængen. En ny dansk opfindelse Ratstop 100 ser nemlig ud til at kunne revolutionere kampen mod rotterne.

Ratstop 100 er udviklet af det danske familiefirma Cantt der ejes af familien Christensen/Lawaetz som har mange års erfaring med rottebekæmpelse, kloakarbejde samt udvikling af produkter til industrien. Medejer Tonny Christensen har arbejdet som både rottefænger og kloakmester siden 1976, og har i sit virke ofte stødt på frustrerede danskere som eftersøgte en løsning på deres rotteproblem.

Tonny Christensen oplevede, at selvom der allerede var rottestop løsninger på markedet, var de ikke universelt anvendelige. Da faldstammer har varierende størrelser oplevede han at der ikke fandtes rottestop løsninger der kunne monteres alle steder og som samtidig var vedligeholdelsesfri. Derfor udviklede han og familien Ratstop 100, som er dansk designet samt dansk produceret i bestandige materialer.

- Vi valgte at fokusere på at lave en praktisk løsning som samtidig var produceret i de bedste materialer. Derudover gik vi fra starten af efter at opnå en VA-godkendelse som er meget svær at få, men som garanterer produktets effektivitet og kvalitet, fortæller Tonny Christensen.

Da prisen på Ratstop 100 på trods af det store fokus på kvalitet samtidig er overkommelig, er produktet relevant for både ejendomsforeninger som vil forebygge skader, samt for den private forbruger der vil være sikker på at deres toilet forbliver uforstyrret!

Cantt er ejet af Tonny og Christina Christensen, samt deres døtre og svigersøn Amalie Christensen, Nynne Lawaetz og Thomas Lawaetz. Firmaet er beliggende i Dragør


Wisecon – Ny lovgivning forbyder bekæmpere og kommuner at bruge intelligente rottefælder
Selv om det er samme rør, så må spildevandsselskaberne kun installere højteknologiske rottefælder i brønden placeret på offentlig grund.

Brønden på privat grund må de til gengæld ikke åbne. Nu vil en række kommunale spildevandsselskaber have loven ændret, fordi det i nogen situationer hindrer dem i at udføre en 100 procent effektiv rottebekæmpelse. Det åbner op for mere brug af gift.

Hos bl.a. Hedensted Spildevand A/S og Vestforsyning A/S i Holstebro, som med stor succes har skrottet giften til fordel for højteknologisk rottebekæmpelse, ryster man på hovedet over en regel i Autorisationsloven. En regel der betyder, at spildevandsselskaberne i nogle tilfælde ikke kan udføre deres ellers effektive teknologiske udryddelse af rotterne i kloakkerne.

Besynderlig regel
- Når vi er i gang med en bekæmpelsesplan i et område, så må vi gerne installere vores højteknologiske rottefælder i det store offentlige kloaknet. Men hvis en brønd på en privat matrikel indgår i vores bekæmpelsesplaner, så må vi pludselig ikke installere fælder i brønden, og det hindrer os altså i at udføre vores effektive bekæmpelse, siger driftschef Ulrik Folkmann fra Hedensted Spildevand.

Ifølge ny lovgivning, så skal man være autoriseret kloakmester, for at måtte installere teknologiske rottefælder i kloakkerne på f.eks. en privat matrikel. Konsekvensen kan være, at bekæmpere, kommuner, forsyningsselskaber, boligselskaber m.fl. igen kan være tvunget til at bruge gift i kloakkerne.

Forhindrer 100 procent udnyttelse af ny teknologi
- Loven betyder reelt, at hvis der kommer rotter op fra en utæt kloak hos en privat grundejer, så må vi kun bekæmpe dem på overfladen og ikke der, hvor problemet stammer fra, nemlig kloakken. Det er os, der er eksperter i rottebekæmpelse og har skabt banebrydende resultater med ny teknologi, som vi nu pludselig ikke må benytte, siger en undrende Ulrik Folkmann.

Kommuner, forsyninger, bekæmper-firmaer, boligselskaber m.fl. over hele landet har taget de nye giftfri teknologier til sig, hvor man effektivt og uden brug af gift dræber rotter i kloakkerne.

Derfor har den danske virksomhed Wisecon A/S i Helsinge, der er verdens førende inden for intelligent bekæmpelse af rotter, holdt møde med Folketingets Miljø- og Fødeudvalg. Her har man bl.a. forelagt de udfordringer som spildevandsselskaber, kommuner, bekæmpere m.fl. står med i forbindelse med den nye lovgivning.
- Vi har foreslået, at simple, midlertidige installationer til bekæmpelse af rotter skal kunne installereres af personale, der ikke nødvendigvis er autoriserede kloakmestre. Sådan var loven nemlig udformet, indtil man for nylig fjernede den passage i Autorisationsloven, forklarer salgsdirektør Klaus Baagøe-Nielsen fra Wisecon.

 


Ny lovgivning forbyder bekæmpere og kommuner at bruge intelligente rottefælder
Selv om det er samme rør, så må spildevandsselskaberne kun installere højteknologiske rottefælder i brønden placeret på offentlig grund. Brønden på privat grund må de til gengæld ikke åbne. Nu vil en række kommunale spildevandsselskaber have loven ændret, fordi det i nogen situationer hindrer dem i at udføre en 100 procent effektiv rottebekæmpelse. Det åbner op for mere brug af gift

Hos bl.a. Hedensted Spildevand A/S og Vestforsyning A/S i Holstebro, som med stor succes har skrottet giften til fordel for højteknologisk rottebekæmpelse, ryster man på hovedet over en regel i Autorisationsloven. En regel der betyder, at spildevandsselskaberne i nogle tilfælde ikke kan udføre deres ellers effektive teknologiske udryddelse af rotterne i kloakkerne.

Besynderlig regel

- Når vi er i gang med en bekæmpelsesplan i et område, så må vi gerne installere vores højteknologiske rottefælder i det store offentlige kloaknet. Men hvis en brønd på en privat matrikel indgår i vores bekæmpelsesplaner, så må vi pludselig ikke installere fælder i brønden, og det hindrer os altså i at udføre vores effektive bekæmpelse, siger driftschef Ulrik Folkmann fra Hedensted Spildevand.

Ifølge ny lovgivning, så skal man være autoriseret kloakmester, for at måtte installere teknologiske rottefælder i kloakkerne på f.eks. en privat matrikel. Konsekvensen kan være, at bekæmpere, kommuner, forsyningsselskaber, boligselskaber m.fl. igen kan være tvunget til at bruge gift i kloakkerne.

Forhindrer 100 procent udnyttelse af ny teknologi

- Loven betyder reelt, at hvis der kommer rotter op fra en utæt kloak hos en privat grundejer, så må vi kun bekæmpe dem på overfladen og ikke der, hvor problemet stammer fra, nemlig kloakken. Det er os, der er eksperter i rottebekæmpelse og har skabt banebrydende resultater med ny teknologi, som vi nu pludselig ikke må benytte, siger en undrende Ulrik Folkmann.

Kommuner, forsyninger, bekæmper-firmaer, boligselskaber m.fl. over hele landet har taget de nye giftfri teknologier til sig, hvor man effektivt og uden brug af gift dræber rotter i kloakkerne.

Derfor har den danske virksomhed Wisecon A/S i Helsinge, der er verdens førende inden for intelligent bekæmpelse af rotter, holdt møde med Folketingets Miljø- og Fødeudvalg. Her har man bl.a. forelagt de udfordringer som spildevandsselskaber, kommuner, bekæmpere m.fl. står med i forbindelse med den nye lovgivning.

- Vi har foreslået, at simple, midlertidige installationer til bekæmpelse af rotter skal kunne installereres af personale, der ikke nødvendigvis er autoriserede kloakmestre. Sådan var loven nemlig udformet, indtil man for nylig fjernede den passage i Autorisationsloven, forklarer salgsdirektør Klaus Baagøe-Nielsen fra Wisecon


Danske folkeskoler indsætter dræberteknologi i kampen mod rotter
Efter massive rotteproblemer med bl.a. rotter pilende rundt i skolegården, har Hunderupskolen på Solfaldsvej i Odense nu taget det endelige opgør med rotterne. Som led i en klar plan om at sikre skoleelever, kældre samt kloakkerne, har man ved hjælp af højteknologiske rottefælder udryddet samtlige rotter i kloaknettet under skolen. Og den tendens vinder indpas i skoler over hele landet

- På trods af, at Hunderupskolen har fået etableret et helt nyt kloaknet under skolen, så er det alligevel lykkes rotterne at grave sig op via en brønd, og derved få fri adgang til skolegården. Derfor besluttede vi i samarbejde med kommunen, at vi ved hjælp af højteknologiske rottefælder ville blive rotterne kvit en gang for alle, og det er vi nu i gang med, forklarer Ralf Lindensparre, der er pedel på Hunderupskolen.
Bekæmpelsen har ifølge Ralf Lindensparre vist sig særdeles effektiv, og Hunderupskolen er nu rottefri i kloaknettet under skolen. Det har kostet 240 rotter livet. Der er nu installeret to fælder som lukker af ud mod det store offentlige kloaknet på Sønder Boulevard og dræber de rotter, der forsøger at komme ind under skolen.

- Ud over, at det selvfølgelig først og fremmest handler om skolebørnenes sikkerhed, fordi rotter på grund af dødeligt smitsomme sygdomme er farlige for mennesker, så er der også en økonomisk gevinst ved at udrydde alle rotter i kloaknettet. Rotterne ødelægger ikke længere vores kloaknet, som vi for få år siden har renoveret.  Samtidig er der ikke længere en risiko for, at de kommer ind i bygningerne og gør skade for millioner af kroner, siger Ralf Lindensparre.  

Rotteinvasion på Bording Skole startskud
Den intelligente rottebekæmpelse har resulteret i, at kommuner, forsyningsselskaber, boligselskaber, fødevarevirksomheder, hoteller, hospitaler m.fl. over hele landet, er lykkes med at udrydde rotteproblemer uden brug af gift.
Den effektive bekæmpelse har også givet genlyd på skoler over hele landet. Den danske virksomhed, Wisecon A/S, der er verdens førende inden for intelligent bekæmpelse af rotter, melder om en markant stigning i antallet af folkeskoler, der effektivt vil udrydde rotterne på skolernes område.
- Siden 2012, hvor Bording Skole blev invaderet af rotter og Ikast-Brande kommune måtte betale et tocifret millionbeløb for oprydning og ødelæggelser efter rotter, har skolerne over hele landet i stigende omfang efterspurgt vores giftfri og intelligente løsninger, der kan sikre skolerne og gøre dem rottefri, forklarer markedschef hos Wisecon Per Sørensen.
Sikkerhed for skolebørn og bygninger
Den elektroniske rottefælde, WiseTrap, fungerer på den måde, at når rotternes bevægelse og kropsvarme registreres, udskydes et bundt dræbende spyd med stor kraft og knækker rygsøjlen på rotterne. Spyddene trækkes herefter op, og den døde rotte skylles ud med kloakvandet og ender enten på renseanlægget eller nedbrydes på sin vej dertil.
- I modsætning til f.eks. gift eller almindelige rottespærrer, så kan vi med intelligent bekæmpelse zone for zone udrydde områder for rotter, og så til sidst lukke af ud mod den offentlige kloak, så der ikke kommer rotter ind på skolernes område igen. Vi kan bekæmpe rotterne og sender ikke bare rotterne videre til næste matrikel, og det er helt unik, forklarer Per Sørensen.

Det helt afgørende ved fælderne og en effektiv bekæmpelse er, at de er integreret med et såkaldt WisePlan overvågningssystem, hvor den ansvarlige via computere har overblik over drift og status og hele tiden kan følge med i, hvor mange rotter, der er dræbt og af hvilke fælder. Den viden betyder, at man ved nøjagtig, hvornår en fælde skal flyttes i forhold til den udarbejdede bekæmpelsesplan


IVÆRKSENIOR…
Kan man være iværksætter som 63 årig? - Ja det vil Hans Knudsen fra Kolding jo nok mene man kan. Det er en udbredt opfattelse, at iværksættere primært er yngre mennesker. Men i dette tilfælde er det ikke sådan.

Hans Knudsen, der er uddannet ingeniør og en glødende ildsjæl, har haft mange topposter i sin lange karriere. Men i sin tredje alder blev Hans Knudsen alligevel iværksætter.
Hans står bag firmaet Ratél, som udvikler og producerer spær og fælder til giftfri rottebekæmpelse. Hans Knudsen udtaler: "Jeg følte virkelig, at jeg langt fra var "udbrændt" og havde sammen med min kompagnon  Christian Thiim,
fået en rigtig god idè. Denne har vi nu forfulgt og står i dag med et af Danmarks bedste  koncepter til bekæmpelse af rotter, på en dyreetisk, miljømæssig og effektiv måde." Hans Knudsens firma Ratél arbejder forsat med udvikling af
nye systemer og metoder til bekæmpelse af rotter.
Hans Knudsen kan kontaktes på hk@ratel.dk eller 4053 3636. www.ratel.dk