Sikkerhedsventiler

Sikkerhedsventiler bruges flere steder, bl.a. procesanlæg, kedelanlæg mv. - Og sikkerhedsventilens primære formål, er at sikre specifikt tryk ikke overskrides. Flere forskellige sædeventiltyper er blandt andet sikkerhedsventilen, hvor trykket i rørledningen ikke må overstige en fastsat grænse. Trykket reguleres ved at indbygge en spiralfjeder eller en vægtstangsarm i ventilhuset, således at ventilkeglen kun kan åbnes og igen lukkes ved et vist tryk ved at fjeder- eller vægtstangsbelastningen overvindes

 

Leverandører af og viden om sikkerhedsventiler:


AVK FLOW CONTROL

Karetmagervej 19G
7100 Vejle
Tlf: +45 78 77 50 77
E-mail: gekn@avk.dk

www.avkflowcontrol.com

Kompetencer: Aktuatorer, Butterflyventiler, Filtre, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kugleventiler, Nåleventiler, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Skydeventiler, Spadeventiler, Spjæld, Sædeventiler, Varmevekslere

Læs mere om AVK FLOW CONTROL


Avalco A/S

Amilonsvägen 12-14
213 76 Malmö
Tlf.: +46 (0) 40 - 55 23 80
E-mail: info@avalco.dk

www.avalco.dk

Kompetencer: Aktuatorer, Butterflyventiler, Kontraventiler, Kugleventiler, Magnetventiler, Pneumatik, Sikkerhedsventiler, Spadeventiler

Læs mere om Avalco A/S


CHR. MØLLER A/S

chr møller

Tåsingevej 4
5800 Nyborg
​Tlf.: ​​​65 99 10 99
E-mail: info@chrmoeller.dk

www.chrmoeller.dk

Kompetencer: Dampkedler, Dampgenerator, Energioptimering, Hedtoliekedler, Kedler, Røggaskøling, Sikkerhedsventiler

Læs mere om CHR. MØLLER A/S


Dansk Rørmærkning Aps

Sønderskovvej 6
2740 Skovlunde
Tlf.:  40 63 27 11
E-mail: kontor@pipemarking.dk

www.pipemarking.dk

kompetencer: Rørmærkning, mærkning, fortrykt, klar pil, specialtryk, asbest, farestriber, kontraventiler, faresymboler, kufferter, farvekort, tape og teksttaloner, skilte

Læs mere om Dansk Rørmærkning Aps


Dansk Ventil & Fitting ApS

Ved Klædebo nr. 9 F
2970 Hørsholm
Tlf: +45 7020 1699
E-mail: davefi@davefi.dk

www.davefi.dk

Kompetencer: Filtre, Gevindfittings, Klemringsfitting, Kontraventiler, Kugleventiler, Lynkoblinger, Nåleventiler, PE slanger, PFA slanger, Reguleringsventiler, Slanger, Højtryks ventiler og fittings

Læs mere om Dansk Ventil & Fitting ApS


Dansk Ventil Center A/S

Ferrarivej 14
7100 Vejle
Telf.: 75 72 33 00
E-mail: mail@dvcas.dk

www.dvcas.dk

Kompetencer: Ventiler, Kuglehaner, Butterflyventiler, Afspærringsventiler, Kontraventiler, Magnetventiler, Aktuatorer, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Rustfri

Læs mere om Dansk Ventil Center A/S


Diatom

Tlf.: 36 77 36 00
Avedøreholmen 84
2650 Hvidovre
info@diatom.dk

www.diatom.dk

Kompetencer: smøremidler, smøreoliersmørefedt, smørepasta, gevindindsatse, gevindspiraler, presmøtrikker, presstagafstandsbøsninger, panelskruer, blindnittemøtrikker, stansenitter, akryl lim, silikonelim, UV-hærdende lim, elektroniklimmethacrylatlim, skumdæmper, silikoneolie, konstruktionssilikone, elektroniksilikone, silikone indstøbning, polyurethan indstøbning,UV-hærdende indstøbning, Epoxy indstøbning, silikonelak til coating, elastomer silikonelak, elastoplastisk silikonelakvarmeledende lim, varmeledende pasta, varmeledende pads, smøring af rullelejer, smøring af kuglelejer, smøring af akselforbindelser, smøring af navforbindelser, smøring af fjedre, smøring af kæder, kompressorolie, gearolie, kædeoliegevindpasta, fedtpasta, antifriktions coating, korrosionsbeskyttelse, midlertidig korrosionsbeskyttelse, vejrbestandig korrosionsbeskyttelse, dosering af 1-komponent, dosering af 2-komponent, tryktanke, EFD kanylerdoseringspumperslangepumper, peristaltiske pumper, tandhjulspumper, stempelpumper, selvrensende filtre, fuldautomatiske selvrensende filtre, plastfiltre, stålfiltre, filterpatroner, filterhusevandbehandlingsfiltrestrainers, flettede pakninger, pladepakninger, pakninger, tætninger, læberingstætninger, metalpakningerflydende pakninger, fleksible pakninger, rørkoblinger, rørbøjler, mærkning, mærkepenne, mærkningsspray, slangerpneumatikslanger, silikoneslanger, Automatik, Dispensere, Dispensering, Dosering, DoseringsrobotterIndustrilim, Laboratoriepumper, Limanlæg, Robotter, UV-udstyr, Coating, Elastomer, Epoxy, Konstruktionslim, Polyuretan PURPolyuretanlim

Læs mere om Diatom


Ejnar C. Kjeldsen A/S

Fjeldhammervej 5-9
2610 Rødovre
Telf.: 36 77 06 77
E-mail: eck@eck.dk

www.eck-brady.dk

Kompetencer: Rørmærkning, GHS-faresymboler, sikkerhedsskilte, gulvopmærkning, ventilsikring, CLP-mærkning, advarselsskilte, kabelopmærkning, ventilopmærkning og tankskilte

Læs mere om Ejnar C. Kjeldsen A/S


Euromekanik AB

Morängatan 5
416 71 Göteborg
Tlf.: +46 31 780 56 00
E-mail: info@euromekanik.se

www.euromekanik.se

Kompetencer: Gasmålere, gasdetektorer, gasanalyser, gasalarmer, gasbrændere, filtre, gasfiltre, flowmålere, fordampere, kompressorer, mobile kompressorer, løftegrej, løfteudstyr, lækagedetektorer, lækagesporinger, lækagesøgningsapparater, odorisering, pakninger, gummipakninger, metalpakninger, gaspakninger, regulatorer, gasregulatorer, gastrykregulatorer, transmittere, temperaturtransmittere, tryktransmittere, manometre, termometre, ventiler, nåleventiler, ventilblokke, kugleventiler, reguleringsventiler

Læs mere om Euromekanik AB


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Masytec A/S

Baldersbækvej 24
2635 Ishøj
Tlf.: 43 45 88 66
E-mail: info@masytec.dk

www.masytec.dk

Kompetencer: Centralsmøring, smøresystemer, smøreolier, smørefedt, smøremidler, mobilvejning, centralsmøringspumper, fittings, manuelle fyldepumper, pumpekomponenter, slanger og tilbehør til smøreudstyr, smøreudstyr, fordelerblokke, Vogel, Safematic smøresystemer og Lincoln/SKF

Læs mere om Masytec A/S


ProMetal A/S

Industrivej 3A
5500 Middelfart
Tlf.: 6340 4040
E-mail: prometal@prometal.dk

www.prometal.dk

kompetencer: Reguleringsventiler, sikkerhedsventiler, afspærringsventiler, kugleventiler, butterflyventiler, skydeventiler, kontraventiler, aktuatorer, ventillåsesystemer, ventillyddæmpere, bolte og møtrikker, smedegods, støbegods, flanger, valsede ringe, sprængplader, aksler, diske, stålstøbegods, præcisionsstøbegods.

Læs mere om ProMetal A/S


QMT SCIENCE AB

Amerikavägen 6
SE-393 56 Kalmar
Mob +46-70-3694892
Tel +46-480-44 26 51

E-mail: info@qmt3.com

web

Kompetencer: Ventiler, centraler, regulatorer, filtre, klemringsfittings, koblinger, rør og fittings, slanger, flowmetre, trykmålere, gasmålere, klembeslag

Læs mere om QMT SCIENCE AB


SACA ApS

Energivej 6
8740 Brædstrup
Telf.: 75 75 15 45
E-mail: info@saca.dk

www.saca.dk

Kompetencer: Rørsystem, Pneumatik, FRL, Fittings, Trykluft tilbehør, Tanke, Sikkerhedsventiler, Åndedrætsmidler, John Guest, Leakshooter, Værktøj

Læs mere om SACA ApS


Scanflow ApS

Amtsvejen 1 B
6400 Sønderborg
Tlf.: 48 44 94 95
E-mail: scanflow@scanflow.dk

www.scanflow.dk

Kompetencer: Excentersnekkepumper, sliddele til excentersnekkepumper, mekaniske akseltætninger, centrifugalpumper, skruespindelpumper, sidekanalpumper, ventiler, butterflyventiler, sikkerhedsventiler, aktuatorer, Allweiler reservedele, flowmålere

Læs mere om Scanflow ApS


Spirax Sarco Denmark

Blokken 62
3460 Birkerød
Tlf.: (45) 38 10 4288
E-mail: Webmaster@dk.SpiraxSarco.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Dampanlæg, Dampgeneratorer, Energi, Energioptimeringer, Flowmålere, Food Pharma, Kugleventiler, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Temperaturregulering, Vandudskillere, Varmevekslere

Læs mere om Spirax Sarco Denmark


Watts Nordic AB

Verkstadsgatan 38
S-392 39 Kalmar
Sverige

www.wattsindustries.com

Kontakt adresse:
Godthaabsvej 83
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 86 52 00 32
E-mail: wattsnordic@wattswater.com

Socla www.socla.com 

Kompetencer: Ventiler, kontraventiler, butterflyventiler, luft- og el-aktuatorer, kuglehaner, reduktionsventiler, reguleringsventiler, kompensatorer og Tilbagestrømningssikringer, insert ventiler.

Læs mere om Watts Nordic AB


Armatec reparerer og tester dine sikkerhedsventiler


13.sep 2019


En af Armatec's montører er i her i gang med test og renovering af 2 sikkerhedsventiler i forskellige størrelser for samme kunde

Armatec står til rådighed og tester gerne jeres sikkerhedsventiler både på værkstedet som på site. Kontakt venligst servicechef Kenneth Hougaard for nærmere information eller book et møde på tlf. 20 81 58 44 eller send en e-mail til kho@armatec.dk


Armatec – LESER pilotstyrede sikkerhedsventiler efter API526
Armatec dækker med LESER's "High Efficiency" produktserie nu hele trykområdet defineret i API526.

Sikkerhedsventilerne kan også leveres til særlige applikationer,  hvor kravene ligger uden for API526.

LESER er en af ​​de få producenter i verden med så bredt et program af pilot-opererede og fjederbelastede sikkerhedsventiler - og er derfor en interessant leverandør til stort set alle industrielle projekter.

Udvidelsen af 820 serien yder tryksikring ved selv høje modtryk og maksimal tæthed helt op til det indstillede tryk. Dette forhindrer tab af medie og skåner miljøet.

820 serien klarer modtryk op til 70%, hvilket bl.a. er vigtig ved anvendelser i olie- og gasindustrien med lukkede blow-off systemer.

Takket være det robuste design med integrerede boringer er ventilen mindre udsat end de øvrige fabrikater på markedet, der har mange udvendige rør.

820 serien er typisk 20% ​​mindre end andre fabrikater, hvilket er en fordel i trange rum. Sammenlignet med fjederbelastede ventiler er de ofte lettere, har større kapacitet og er mindre følsomme over for vibrationer.

Armatec kan levere LESER pilotstyrede sikkerhedsventiler i standard udførsel på kun 4 uger.

Tekniske data for "High Efficiency" produktgruppe:

Trykområde: 36-6,170 psig / 2,5-426 bar

Materialer: WCB, LCC, SS316


Digitale ventiler klarer gas, støv og damp
Hydra-Grene oplever stor efterspørgsel på produkter fra ATOS – og det med god grund. Over de senere år har den anerkendte italienske leverandør formået både at udvikle ventiler, der lever op til de strenge sikkerhedskrav i barske miljøer, og forfine elektronikken, så du kan indstille ventilerne foran computerskærmen.

Det er ikke en nyhed, at du kan finde ventiler og andre produkter fra ATOS på hylderne hos Hydra-Grene. Til gengæld er det værd at bemærke, hvordan den tilknyttede elektronik til regulering af ventilerne er blevet udviklet og forbedret over de seneste år.

Hvor du før i tiden måtte have skruetrækkeren frem til manuelle justeringer, kan ventilerne i dag programmeres digitalt bag en computerskærm, så du opnår stor præcision i tryk, hastighed med videre.

- Ved at bruge den digitale software kan du fuldstændig styre den måde, en ventil arbejder på. Du kan for eksempel programmere en serie, som du vil have udført ens, og senere finde den frem på skærmen igen, så du kan ændre den eller overføre den til andre ventiler. På den måde får du en meget stor ensartethed i reguleringen af ventilerne, fortæller tekniker hos Hydra Grene, Torben Mathiesen.

Stærk på komplekse blokke
Hvert år udvikles elektronikken fra ATOS med for eksempel forbedrede sensorer, opdateret software og dermed også en løbende forfinelse af ventilreguleringen. ATOS tilbyder også færdigproducerede hydrauliske styringer, hvor de indbyggede ventiler indgår i komplekse manifold-blokke.

ATEX-godkendt styrke og rustfrit program
Specielt for leverandører til offshore-industrien er ATOS efterhånden også en anerkendt producent, når det gælder holdbarhed og sikkerhed. Den italienske leverandør har udviklet et bredt produktprogram med både ventiler og pumper, som lever op til ATEX-direktivet (elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære).

Det betyder, at komponenterne kan modstå selv de mest udfordrende miljøer med gasser, eksplosionsfarlige dampe, kulstøv og lignende.

Samtidig kan ventilerne også fås i rustfri indkapslinger eller totalt rustfrie installationer.

- For kunder i offshore-industrien er de rustfrie ATOS-løsninger meget relevante. I omgivelser, der på grund af salttåge eller lignende kan tære voldsomt på installationerne og giver problemer med korrosion af komponenter, er de rustfrie produkter fra ATOS en solid løsning. Det gælder i øvrigt også for kemiske virksomheder og andre industrier med miljøer, der slider hårdt på installationerne, siger Torben Mathiesen.