Aquasense – MicroFlow Flowmåler

MicroFlow giver præcise og reproducerbare overfladehastighedsmålinger, enten som et enkeltstående instrument eller som del af et komplet system for målinger af areal x hastighed.

MicroFlow er et omkostningseffektivt alternativ til installation af et mere kompliceret, primært måleinstrument, og udgør et funktionsdygtigt alternativ dér, hvor hydraulikken på stedet ikke giver mulighed for f. eks. begrænsning af kanaltværsnittet.

MicroFlow har et meget kompakt letvægtsdesign, kræver minimale installationsomkostninger uden driftsforstyrrelser, og er vedligeholdelsesfrit. Målingen foregår uden kontakt med væsken, hvilket giver et minimalt rengøringsbehov.
Instrumentet er IP 68-sikret og kommunikerer ved RS485 Modbus.

Typiske anvendelsesområder kan være overløb, dambrug, åer, indløb til mindre rensningsanlæg m. v.

For yderligere information kontakt Aquasense, Søren Torsbjerg Møller,
Telefon 42 42 50 30 – E-mail: stm@aquasense.dk

LÆS også: Aquasense – Ny leverandør – Flowmålere til vand og vandige medier
Aquasense's Firmaprofil