Søren K. Hansen A/S – Betonrenovering

I den danske industri ses det ofte, at betonen i brønde, tanke og bygværker bliver tæret af gasser og syrer, hvilket i værste fald kan være ødelæggende for konstruktioner

Coating af spildevandsbrønde

I kloaksystemet kan der opstå store problemer med svovlbrinte, hvor disse omdanner cementen i betonen til gips. Søren K. Hansen udfører højtryksrensning af betonen, hvilket bevirker, at kun stenene i betonen vil stå tilbage. Herefter kan brøndvæggene belægges med 10-30 mm. sprøjtebeton, hvilket sikrer brønden en forlænget levetid på minimum 10 år. Hos Søren K. Hansen udføres coating af f.eks. spildevandsbrønde, hvor der anvendes en fiberbeton, der kan klare væske ned til en pH-værdi på 4,5. Endvidere kan der anvendes en polyoritancoating, som er modstandsdygtig overfor pH-værdier i intervallet 0-14 og varmt vand op til 120 grader.

Injeksering af beton

I brønde, kældre eller andre bygværker, kan der i nogle tilfælde trænge vand ind, der kan være skadeligt for konstruktionen. Her besidder Søren K. Hansen ekspertise i at tætne konstruktionen med diverse skumprodukter eller lyncement, der lukket revnerne i betonen, således konstruktionen sikres mod indtrængende vand.

LÆS også: Søren K. Hansen – Coating af beton for at stoppe svovlsyreangreb i blandt andet spildevandsanlæg
Søren K. Hansen A/S's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *