Dioder

Dioder fremstilles som enkeltkomponenter eller som en enhed bestående af fire ens dioder i brokobling. Disse dioder anvendes til bro-ensrettere og til dobbelte helbølge-ensrettere. Leverandører af dioder finder du på denne side

Leverandører af og viden om dioder:


EL-SUPPLY ELEKTRONIK

Industrivej 2
3730 Nexø
Tlf.: 56494444
E-mail: salg@el-supply.dk

www.el-supply.dk

Kompetencer: Afbrydere, Aluminiumelektrolytkondensatorer, Antistatisk udstyr, Dioder, Elektronikkomponenter, Elektronikproduktion, Elektronikudvikling, Halvledere, Krympeflex, Loddespidser, Printlayout, Printmontage, Printplader, Printproduktion, Stik, Strømforsyninger

Læs mere om EL-SUPPLY ELEKTRONIK


Mere viden om dioder:

Dioder er elektroniske komponenter med to elektroder/terminaler, kaldet anode og katode: Dens funktion er populært sagt elektricitetens modsvar til en ensretterventil; under normale driftsbetingelser kan der gå elektrisk strøm fra anoden til katoden, men ikke den anden vej. Dioder kan realiseres på forskellige måder, f.eks. som et radiorør, en halvleder, eller ved hjælp af en gas, som f.eks. i kviksølvensretteren. Den mest kendte halvlederdiode er en almindelig strømensrettende halvlederdiode, der består af en overgang mellem to forskelligt "let forurenede" halvledermaterialer. De "let forurenede" dele er: N-doteret ("let forurenet"). Betyder at halvlederen er forurenet med et hovedgruppe V-grundstof. Resultatet er, at der er nogle få frie valenselektroner i N-materialet og at det er en rimelig elektrisk leder. P-doteret. Betyder at halvlederen er forurenet med et hovedgruppe III-grundstof. Resultatet er, at der er underskud af elektroner i P-materialet. De steder der mangler en elektron kaldes et hul og at det er en rimelig elektrisk leder. Når disse to doterede dele N og P sættes sammen, så lader komponenten kun elektrisk strøm løbe via PN, men ikke i retningen via NP.

Da elektroner (negative ladning) løber i modsat retning af strømmens, sker der følgende: Elektronerne kan løbe via NP, men ikke i retningen PN. Forklaringen på dette er i den tynde zone mellem P og N. Her vil frie elektroner blive bundet i de nærliggende "huller". Det betyder at denne zone er elektrisk isolerende ved 0 volt over NP. Når der påtrykkes en positiv spænding over PN, vil elektronerne løbe gennem N til NP-zone, og hullerne vil løbe gennem P til NP-zone fra den anden side. Det resulterer i at elektroner og hullerne annihilerer under udsendelse af fotoner - dette anvendes især i lysdioder. Der vil dog være et spændingsfald over PN, der afhænger af PN halvledermaterialet, temperatur, aktive areal+tykkelse og strømstyrke/areal- dioder.