Pneumatik

Pneumatik og hydraulik er nært beslægtet, primært differentieret ved brugen af gas hhv. væske. Pneumatik er betegnelsen for brugen af gas under tryk, ofte i stil med brugen af hydraulik. Forskellen på de to er, at hydraulik benytter væske, der stort set ikke kan komprimeres, mens pneumatik benytter gas/luft

Leverandører af og viden om pneumatik:


AHT A/S

Filmbyen 23, 4. sal SØ
8000 Aarhus C
Tlf.: 44 44 44 70
E-mail: info@aht-as.dk

www.aht-as.com

Kompetencer:

Bøsninger, Conveyors, Elmotorer, Gear, Gearmotorer, Kileremme, Klembøsninger, Koblinger, Kædehjul, Kæder, Planetgear, Remskiver, Rullekæder, Tandhjul, Tandremme, Transportørkæder, Transmissioner, Transmissionsteknik

Læs mere om AHT A/S


Gewa Control ApS

Merlegårdsvej 19
2635 Ishøj Landsby
Tlf. 39 56 29 00
E-mail: kim@gewa-control.dk

www.gewa-control.dk

Kompetencer: Automatik til ventilation, automatik til varme, styring og regulering, ventilation, varme, CTS-anlæg, kontrolanordninger, pneumatik

Læs mere om Gewa Control ApS


HYTOR Fluid Solutions A/S

Guldborgsundvej 1
DK - 6705 Esbjerg
Telf.: 79 13 00 00
E-mail: infofluid@hytor.com

www.hytor.com

Kompetencer: Hydraulisk styresystemer, Wellhead panel, Hydraulisk power pack, analysepanel, tryktest systemer, proces kontrol, automatisk tryksystemer, kemikalie dosering, kemikalie pumper, pumper, doseringspumper, kompressorservice, lækagesøgning, olienalayse, konstantflow ventiler, surveys hydrauliksystemer, surveys kemikaliesystemer, slanger, manometre, manifolds, ventiler, kontrol ventiler, hydrauliske slanger, gasboostere, pneumatiske cylindre, luftbehandling, kompressorer, fittings, instrumentrør, Parker, Fitok, BuTech, Haskel, Parker Origa, Parker Legris, Milton Roy, Bifold, Sandvik, Armaturenbau, Alco Valves, Delta Controls, Sigma valves, Williams, SOR

Læs mere om HYTOR Fluid Solutions A/S


KH-Technic

Håndværkerbyen 26
2670 Greve
Tlf.: +45 43690011
E-mail: info@kh-technic.dk

www.kh-technic.dk

Kompetencer: Salg og rådgivning, Leveringssikkerhed, FittingsMagnetventiler, PneumatikPTFE slangeSlanger, Tryktransmitter, Trykvagt, Stik og kablerHøjtryksventiler, Kugleventiler, Proportionalventiler til væske, Proportionalventiler til luft

Læs mere om KH-Technic


Metal Work Danmark A/S

Korskildelund 1
2670 Greve
Tlf.: 70 22 23 11
E-mail: metalwork@metalwork.dk

www.metalwork.dk

Kompetencer: Magnetventiler, pneumatiske cylindre, luftbehandling, fittings, lynfittings, drøvleventiler, vakuum ejektorer, sugekopper, pneumatiske aktuatorer, rustfri cylindre, drejecylindre, kompaktcylindre, lineære aktuatorer, vakuumløftere, støddæmpere, reguleringsventiler, trykregulatorer, sikkerhedsventiler, vakuumpumper, dyser, messingfittings, vakuumtransport, vakuumstik, vakuumstater, vakuumspeeder, sugeplader, sugekopper, spiralslanger, snapkoblinger, rotationsdæmpere, regulatorer, PUR slanger, plastslanger

Læs mere om Metal Work Danmark A/S


Serman & Tipsmark A/S

Maltvej 12
9700 Brønderslev
Tlf.: 70 10 09 11
Email: info@serman-tipsmark.dk

www.serman-tipsmark.dk

Kompetencer: Akkumulatorer, Cylindre, Hydraulik og Pneumatik, Hydraulik service, Hydraulikanlæg, Hydraulikblokke, Hydraulikcylindre, Hydraulikfiltre, Hydraulikfittings, Hydraulikgear, Hydraulikkoblinger, Hydraulikmotorer, Hydraulikolier, Hydraulikpumper, Hydraulikrør, Hydraulikslanger, Hydrauliktanke, Hydraulikventiler, Hydraulikværktøj, Hydrauliske anlæg, Hydrauliske pumper, Hydrauliske ventilblokke, Højtryksanlæg, Højtryksfiltre, Højtryksfittings, Højtrykspumper, Højtryksslanger, Højtryksventiler, Oliepumper, Pumpeanlæg, Pumpeanlæg, Pumper, Pumpeservice, Pumpestationer, Pumpestyring, Service af pumper, Service og reparation af kraner, Serviceeftersyn maskiner, Smørepumper, Smøresystemer, Testbænke, Trykfiltre - trykfilter, Trykrørssystemer, Trækprøvning, Træktestbænke

Læs mere om Serman & Tipsmark A/S


TEKFA A/S

Aarhusvej 201
8464 Galten
Tlf.: 86 94 67 00
E-mail: tekfa@tekfa.dk

www.tekfa.dk

Kompetencer: Vejeceller, vejeceller og beslag, pulvertransport, doseringsanlæg, siloer, bigbag, vægte, bjælkevægte, platformsvægte, pneumatisk transport, sækkepåslag, pulverdosering, CAT pumper

Læs mere om TEKFA A/S


Mere viden om Pneumatik:

Pneumatiske systemer indeholder en lang række komponenter som enten er forbundet med rør eller slanger. En kompressor trykker luften sammen til det ønskede arbejdstryk (oftest mellem 6 og 10 bar), og integrerede ventiler er med til at styre luften til de pneumatiske cylindre og/eller motorer, som driver selve systemet.


Burkert – Kender du vores guide til pneumatiske automationsløsninger?


08.jun 2022


I vores katalog over pneumatiske automationsløsninger kan du se mere om de forskellige muligheder, så du nemt kan sammensætte et styreskab/ventilskab til netop din opgave.

I kataloget kan du finde:
✔️ Tekniske specifikationer på ventilskabe type 8614
✔️ Oversigt over vores pneumatiske automationssystemer
✔️ Standardiserede moduler og kundespecifikke valgmuligheder
✔️ Tilbehør og reservedele til ventilskabe
✔️ Tekniske informationer om vores forskellige ventiløer
✔️ Eksempler på konfiguration af ventilskabe, bredde 390, 510 og 810 mm

Få flere oplysninger og download kataloget her


Metoder til effektivisering af energiforbruget i industrien
Sænk trykket. Det er vigtigt. Pneumatisk udstyr tegner sig for ca. 20 % af en fabriks energiforbrug. Men der findes en dokumenteret måde at forbedre energieffektiviteten på: Reducer driftstrykket. SMC forklarer, hvordan virksomheder kan nå dette mål og dermed være i tråd med industriens vigtigste aktuelle trend.

For de fleste industrianlæg er det typiske driftstryk (eller trykket på hovedlinjen) mellem 6 og 7 bar. Men ved blot at sænke trykket til 5 bar kan anlæg reducere deres energiforbrug med op til 15 %, mens det at reducere trykket til 4 bar giver besparelser på op til 29 %. Den almindelige opfattelse af trykreduktion er, at det vil påvirke ydeevnen. Selv om det gælder for noget udstyr, skal det pointeres, at de fleste arbejdsstationer vil fortsætte med at køre normalt.

Industrien har ikke råd til tab af ydeevne eller driftsstop. Så fabrikkerne har brug for en både driftssikker og sikker måde at reducere trykket på. Med dette i tankerne har SMC udtænkt en løsning baseret på omfattende systemanalyse som starten på et energieffektivitets​​projekt. Målet er at sikre for det første, at den tilgængelige effekt udnyttes optimalt og for det andet at udjævne peaks i efterspørgsel.

Identifikation af de største problemer
Der er mange aspekter af systemanalysen. Et første trin er at evaluere kompressorens drift og adressere filtreringskomponenterne for at sikre, at systemet ikke udviser trykfald og i stedet leverer et konstant flow gennem hele det pneumatiske kredsløb. Luftkvaliteten bestemmes ved at udføre en dugpunktsanalyse og opsamle en partikelprøve af trykluften.

Derefter bør man foretage en detektering af ultralydslækage, tagning, fotografering og katalogisering af hver lækage. Alt har en kort tilbagebetalingstid, hvis reparation er nødvendig.

Endelig bør man undersøge alt udstyr, der udviser øget luftbehov, og identificere ineffektivitet ved trykluft og deraf følgende energiomkostninger.

Det kan lade sig gøre at sænke driftstrykket uden at skulle løse alle de problemer ens analyse fremhæver.

Prioriteringsrækkefølgen bør være:

  • Eliminering af lækager
  • Udjævning af tryk-peaks
  • Forbedring af energieffektiviteten for hver af komponenterne.

Trin 1) Permanent eliminering af lækage
I dag lider nogle anlæg af imellem 20 og 50 % lækage på grund af dårligt vedligeholdte trykluftsystemer. Alle lækager bør identificeres og rettes i overensstemmelse ved for eksempel at udbedre pakninger eller slanger.

Men denne handling tilbyder kun en midlertidig forbedring.

Yderligere lækager vil uundgåeligt forekomme, og små lækager vil i sidste ende blive større. En politik, der sikrer lækagereparation som et løbende, kontinuerligt arbejde er nødvendig. Et lækagesøgningssystem anbefales stærkt, da fremtidige lækageomkostninger og spildt energi derved undgås.

Trin 2) Udjævning af peaks ved at opgradere de komponenter, der forbruger mest samt optimering af reguleringen
Som en del af arbejdet med at identificere alt det udstyr, der genererer stor luftefterspørgsel, bør den primære overvejelse være luftblæsningssystemer, da disse tegner sig for 42 % af en produktions samlede forbrug og giver potentiale til at kompromittere hele systemets kontinuitet.

For at hjælpe med at imødegå dette problem kan SMC levere en løsning, der reducerer luftforbruget op til 85 %, hvilket genererer kortere, men højere tryk-peaks.

En anden mulighed er at udskifte luftblæsningssystemet med et mekanisk alternativ. Dette valg indebærer en mindre investering, men afkastet er hurtigt i hus på grund af luftblæsningsudstyret høje luftforbrug.

Det er også vigtigt at gennemgå vakuumsystemer, der udgør 9 % af det samlede forbrug. Her gør en vakuumenhed med en energibesparende digitale trykafbryder det muligt for fabrikkerne at reducere luftforbruget med 93 %.

Smart regulering med en passende ventilteknologi tjener også til at afbalancere kredsløbet, reducere peaks og tillade brug af lavere tryk, når det er muligt. For eksempel kan aktuatorreturslag ofte fungere med et lavere driftstryk, undertiden 2 bar eller mindre.

Trin 3) Næste skridt: Fjern alle ineffektive komponenter og opnå 75 % mindre energiforbrug
For gennemgå de foregående trin er det en betingelse at næsten alle industrianlæg skal kunne reducere driftstrykket uden, at det medfører nogen form for risiko.

Et næste - og ikke så kompliceret - trin er at optimere de enkelte maskinkomponenter. Små forbedringer i cylinderydelsen genererer store gevinster. Derfor bør man overveje slaglængde, beslag, montering og visse andre justeringer for at opnå optimal ydelse med det lavest mulige energiforbrug. Man bør specificere den bedste aktuator til applikationen inklusive cylindre, der er dimensioneret nøjagtigt til belastningen.

Det er af den største vigtighed at sikre, at alle komponenter er rigtigt dimensioneret, hvortil man kan få hjælp fra SMC. SMC er den eneste leverandør på markedet, der tilbyder mellemliggende cylinderstørrelser for på den måde at kunne levere de mest optimale løsninger til enhver applikation.

Herefter bør man overveje mulig anvendelse af komponenter med lavt energiforbrug såsom luftbesparende kredsløb, trykreducerende komponenter eller power-off, når emnet er ansuget.

Installation af ​​en digital afstandsmåler i bearbejdningsapplikationer (til bekræftelse af emneplacering) kan også gøre en bemærkelsesværdig forskel, da den giver en reduktion på 60 % i luftforbruget. Dette detekteringsprincip sikrer et flow på 0 L/min, når arbejdsemnet er fikseret.

Kombinationen af ​​reduceret driftstryk og systemforbedringer medfører enorme besparelser i energiforbruget - normalt omkring 75 %.

Man kan hævde, at industrien bør rykke nu for at reducere CO2-aftrykket og samtigt opnå betydelige besparelser.


IMI Norgren lancerer ny, revolutionerende app til smartphones
IMI Precision Engineering giver nu kunderne endnu bedre adgang til pneumatiske komponenter med lanceringen af en revolutionerende app.

Den gratis smartphone app er beregnet til at give ingeniører og vedligeholdelsespersonale en hurtigere og lettere løsning, når de skal indkøbe reservedele til at holde deres produktionsapparat i bevægelse.
Den nye IMI Norgren Express App bruger en patenteret teknologi til at give vedligeholdelsesingeniører et unikt ordresystem, så de nemt kan finde og bestille produkter på deres smartphone fra et katalog på over 100.000 varenumre. Det giver også mulighed for at konvertere pneumatiske dele fra konkurrerende mærker.

Ved hjælp af realtidsinformation og brugerplaceringsfinder giver den gratis app en "køb den nu" mulighed eller app'en kan finde den nærmeste forhandler, der har produktet på lager. Dette giver mulighed for afhentning samme dag eller levering dagen efter. Ved hjælp af en QR-kode teknologi kan ingeniører scanne produktkoden for hurtigt at modtage oplysninger om tilgængelighed, pris og tekniske data i realtid.

Alternativt kan brugeren fotografere varenummeret eller produktet og sende det til App'ens dedikerede tekniske team, som håndterer de produkter, der ikke findes i databasen. Teamet vil derefter identificere produktet og nærmeste lager - og give brugeren svar inden for 30 minutter.

Ciaran Crowley, General Manager for IMI Norgren Express, forklarer: "Forbedring af driften er afgørende for vores kunder, og IMI Norgren Express App er beregnet til at reducere mængden af den tid, som ingeniører og vedligeholdelsespersonale bruger på at bestille pneumatiske dele. App'en er udviklet med brugeren i fokus og udnytter funktionaliteten i smartphones, som f.eks. kamera, GPS og messaging systemer.

Det giver større og hurtigere adgang til reservedele - hvor og hvornår der er behov."
Martin Geobey, UK Sales & Marketing Direktør tilføjer: "IMI Norgren Express App'en er det seneste initiativ, der understøtter vores ønske om at give vores kunder en fantastisk service på alle trin. App'en er særlig avanceret til industrien og en fantastisk måde, at levere en ekstra service til vores kunder. Brugeren får hurtig adgang til de dele, de har brug for - med minimal forstyrrelse i deres daglige drift."


Aventics – Smart pneumatik giver højere produktivitet
Med Smart Pneumatics Monitor fra AVENTICS i dit system kan du forudsige status og slitage på anlægget, inden driftsstoppet virkelig sker

Den nye SMP-enhed giver brugeren pålidelige og værdifulde oplysninger om opstået slitage i anlægget og dets energieffektivitetstilstand. Enheden sender forbehandlede statusmeddelelser til det overordnede IT-system og foruddefinerede medarbejdere uden at belaste PLC eller andre styresystemer. Ved hjælp af Smart Pneumatics Monitor mindskes risikoen for driftsstop og reducerer et anlægs driftsomkostninger på en effektiv måde.

Overvågning af driftsstatus
Med en tillægsenhed, SPM, som tilkobles AVENTICS kommunikationsenheder (AES) til ventilenheder, kan hvert modtaget sensorsignal automatisk vurderes med henblik på pålidelig identifikation af systemets status. Dæmpningssekvens vurderes med henblik på eksempelvis overvågning af støddæmperens slitage. Algoritmer, der er udarbejdet af AVENTICS, og programmet Node-RED analyserer disse data internt i SPM og gør oplysningerne tilgængelige. Oplysningerne sendes enten via den integrerede grænseflade OPC UA eller ved hjælp af andre kommunikationsmetoder, f.eks. MQTT eller kommunikation med en cloud-tjeneste.

Derudover er der også mulighed for at sende en advarsel som f.eks. e-mail eller sms.
– Med digitalisering opnår pneumatiske systemer en ny grad af produktivitet og effektivitet, understreger Björn Lindberg, Technical manager – Nordics.

Idriftsættelsen af SPM kræver ingen forkundskaber inden for PLC-programmering. Via et program med en grafisk grænseflade kan brugeren trække og slippe komponenter, der skal evalueres. Efter ønske kan enheden overvåge energiforbruget i forhold til graden af slitage. Brugeren kan også udføre målinger til optimering af driftssikkerheden og energieffektiviteten og dermed opfylde de krav, der er angives i EU’s energidirektiv i henhold til ISO 50001 eller til et miljøledelsessystem i henhold til EMAS.

Samarbejde om komplette løsninger
”Internet Of Things” betyder, at maskin- og automationsleverandører nu er forbundet elektronisk, understreger Björn Lindberg. Derfor samarbejder AVENTICS med mange andre virksomheder om at skabe komplette løsninger, der har merværdi for kunderne.


FESTO – Vejen til stjernerne
2200 stjerner inden for pneumatik med attraktive priser og hurtig levering fra Festo
Mere end 2200 pneumatiske aktuatorer og drev, ventiler, sensorer og tilbehør til fabriks- og procesautomation fra Festo er de virkelige stjerner inden for pneumatik: De fås overalt i verden til attraktive priser og med optimerede funktioner, så de kan udføre 80 % af alle automationsopgaver. Dette vil gøre det endnu lettere for alle brugere i hele verden at nå til stjernerne. Stjernerne inden for pneumatik fra Festo er altid på lager i virksomhedens 13 servicecentre i hele verden. Bestil et produkt fra Festos online shop med et par klik, og så er varen klar til at blive afsendt inden for 24 timer. Brugere kan uden problemer finde stjernerne inden for pneumatik i kataloget eller vores online shop: De er mærket med en blå stjerne og udgør kerneprogrammet fra den førende leverandør af pneumatisk og elektrisk automationsteknologi. En verden af pneumatik Der findes over 2200 stjerner inden for pneumatik, og de omfatter minislæder, cylindre med stempelstænger, kompaktcylindere, føringscylindere og standard-, kortslags- og runde cylindre samt kompakte drejecylindere, der kun kræver lidt plads at montere og har justerbare drejevinkler. De fleste af cylindrene har selvjusterende pneumatisk endeslagsdæmpning PPS. Stjernerne fra ventilernes verden omfatter elektrisk og pneumatisk aktiverede ventiler, universal og NORM-ventiler, drøvleventiler, afspærringsventiler, drøvle-kontraventiler og elektriske komponenter til ventilterminaler. Til luftbehandling omfatter kerneprogrammet filterregulatorer, standardregulatorer med diverse trykreguleringsområder, on-off-ventiler til påluftning og afluftning samt soft-start-ventiler til gradvis opbygning af tryk. Tilbehørsprogrammet inkluderer fittings og forbindelser til ledninger og slanger samt L-, T-, X- og Y-formede push-in fittings. Sensorerne er også blandt pneumatikkens stjerner, da de har reedkontakter, som er optimeret til Festos motorer og aktuatorer, samt tryksensorer. Desuden kan det modulære kabelsystem bruges til at slutte sensorerne til styringsenhederne. For at overholde de specifikke behov inden for procesautomation har kerneprogrammet magnet-, NAMUR- og skråsædeventiler, positioners, sensorbokse, kugleventiler og aktuatorenheder til kugleventiler, produkter til luftbehandling og tilbehør. Den sædvanlige service og support fra Festo Som altid gælder Festos standarder for service og support også for stjernerne inden for pneumatik: Hvis man når stjernerne, går man ikke glip af den sædvanlige service og support. Når brugere bestiller et produkt fra kerneprogrammet, har de stadig adgang til software og engineering-tools til valg og dimensionering, maskinteknisk design, bestilling, idriftsættelse og aftersales, så de kan optimere deres maskiner og systemer. Det nye kerneprogram kan ses på Festos stand på Automatik 2016 i Brøndby fra 13. til 15. september 2016 (stand B-1210).

Pneumatisk eller elektrisk? Svaret er – en Kombination!
Festo tror på teknologineutral rådgivning

Det er ikke muligt at træffe et generelt valg mellem pneumatiske og elektriske løsninger. Daniel Ditterich, Innovation and Technology Management hos Festo, ser på aktuelle meninger og foreslår en fornuftig kombination af de to teknologier med fokus på det pågældende anvendelsesformål og energieffektivitet.

Elektrisk eller pneumatisk - hvilken tilgang er mest effektiv? Ifølge Daniel Ditterich er det ikke muligt at give et generelt svar. Den rigtige tilgang afhænger altid af den enkelte applikation. Festos styrke er, at virksomheden kan tilbyde begge teknologier, ifølge Ditterich: "Vi kan tilbyde teknologineutral ekspertrådgivning, som giver brugerne en vurdering af begge alternativer, takket være den kendsgerning, at vi har viden om og erfaring med både elektriske og pneumatiske løsninger".

Hybridløsninger er ofte et effektivt alternativ
Ifølge Ditterich er en praktisk tilgang at kombinere de bedste egenskaber fra begge verdener. Det gjorde man i en typisk applikation for at finde en løsning til en emballeringsmaskine. Et transportbånd modtager et produkt og placerer det igen på et andet transportbånd med en ydre emballering. Det kræver to bevægelser: en X-akse med en maksimal slaglængde på ca. 1000 mm og en Z-akse med en slaglængde på ca. 100 mm. "Vi så på tre muligheder: pneumatiske, elektriske eller pneumatisk-elektriske drev", siger Ditterich. "En kombination af teknologier med en elektrisk X-akse og en pneumatisk Z-akse viste sig at være en optimal sammensætning af effektivitet, omkostninger, fleksibilitet og ydeevne, eftersom den lod begge drevtyper trække på hver deres styrker". Den elektriske akse tilbyder for eksempel meget dynamisk drift og fleksibilitet, mens den pneumatiske akse skiller sig ud med sin kompakte størrelse og lave vægt.

Det aktuelle perspektiv for nye produkter
I de senere år er økologiske faktorer i stigende grad blevet vigtigere for mange applikationer og kunder. Samtidig kan spørgsmålet om omkostninger ikke ignoreres. Det er ifølge Ditterich tilrådeligt at holde øje med begge disse aspekter. Det er vigtigt at fokusere på ikke blot anskaffelsesomkostningerne, men tillige de samlede og miljømæssige omkostninger.

Det bliver mere og mere tydeligt, at udviklere er nødt til at tage højde for en lang række kriterier i næsten alle teknologiske beslutninger. "I sidste instans involverer denne beslutning en proces, hvor en optimal løsning skal findes med udgangspunkt i specifikke parametre uden at falde tilbage på generelle antagelser", forklarer Ditterich.

Kontakt
Claus Holm
Product Management
claus.holm@dk.festo.com


Nyt stærkt produktsortiment
I foråret 2014 fik BS Specialslanger A/S forhandlet en samarbejdsaftale færdig med Pneumax S.p.A / Pneumax SE som ny leverandør inden for pneumatik. Pneumax har hovedsæde i Italien og datterselskab i Sverige. Pneumax har følgende certifikater: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001: 2007.

Produktinformation
Produktsortimentet er bredt og alsidigt og rummer ca. XXXX varenumre.
Med hovedsædet i Italien og et bredt salgsnetværk rundt i verdenen, giver det BS Specialslanger de bedste udgangspunkter på at kunne tilbyde en stræk salgs og supportgruppe i Danmark.

Historie
BS Specialslanger A/S blev stiftet i 1977 og domicilet med værksted og lager har base i Glostrup for aktivitet i hele Danmark. I 2007 opkøbte BS Specielslanger A/S aktiverne hos DMI Production A/S for at styrke salget inden for kabelbeskyttelse, og dermed gøre virksomheden mere alsidig og i sidste ende at yde kunderne en professionel totalløsning.

Mål
BS Specialslanger A/S arbejder hen imod, at blive en af landets førende inden for pneumatik
Se yderligere på www.bssp.dk. eller besøg os på Automatik Messen 2014 - stand 1562


BionicKangaroo – Energieffektiv hoppekinematik baseret på en naturlig model
Kombinerer pneumatisk og elektrisk bevægelsesteknologi i et meget dynamisk system

Kombinerer pneumatisk og elektrisk bevægelsesteknologi i et meget dynamisk system

Med BionicKangaroo demonstrerer Festo, hvordan principper taget fra naturen kan inspirere til unikke løsninger for den fremtidige automationssektor - hvor pneumatisk og elektrisk bevægelsesteknologi kombineres i et meget dynamisk system.

Et udviklingsteam fra Festos Bionic Learning Network har brugt to år på at genskabe den naturlige kængurus hoppeadfærd så tæt som muligt og lære af den. BionicKangaroo viser nøjagtigt, hvad der kendetegner den naturlige kænguru, nemlig genvinde og lagre energi og hente det til det næste hop. Akillessenen har en vigtig funktion her, og derfor er den særligt udtalt på den naturlige kænguru.

Den naturlige akillessenes funktion udføres ved hjælp af et elastisk bånd fremstillet af gummi. Det elastiske bånd fastgøres til bagsiden af foden og er parallelt med en pneumatisk cylinder på knæleddet. Den kunstige sene dæmper hoppet og absorberer samtidig den kinetiske energi og frigiver den til det næste hop.

Tilstandsovervågningen og den præcise styringsteknologi sørger for den fornødne stabilitet under hoppet og landingen. Kænguruen opnår den høje hoppekraft ved hjælp af pneumatik. På de steder, hvor der skal være den højeste positioneringsnøjagtighed, anvendes der elektriske motorer - eksempelvis til at styre halen og hoften. Den kunstige kænguru demonstrerer, hvordan pneumatisk og elektrisk bevægelsesteknologi kan kombineres ved hjælp af en ny styringsteknik, der er udviklet af Festo, for at skabe et meget dynamisk system.

Festo har især haft fokus på den mobile energiforsyning på den kunstige kænguru. Til dette formål udviklede teamet to forskellige koncepter - et med en integreret kompressor og et med en mobil højtrykslagringsenhed. Bevægelsesapparatet (kinematik) er fremstillet af lasersintrede dele, der er forstærket med carbon. Det kunstige dyr vejer derfor kun syv kilo med en højde på ca. en meter, og det kan hoppe op til 40 centimeter højt og med en afstand på op til 80 centimeter. BionicKangaroo styres med håndbevægelser.

http://www.festo.com/bionic
http://www.youtube.com/user/FestoHQ


Pneumatisk prøveskærer til store prøveemner
Skærer ”kødben” og andre prøveemner på op til 254 x 559 mm af både tynde og tykke materialer Strenometer præsenterer den nye pneumatiske prøveskærer (sample cutter), Alfa Cutter 240-15B, fra velrenommerede Thwing-Albert

Pneumatisk prøveskærer til store prøveemner
Skærer "kødben" og andre prøveemner på op til 254 x 559 mm af både tynde og tykke materialer
Strenometer præsenterer den nye pneumatiske prøveskærer (sample cutter), Alfa Cutter 240-15B, fra velrenommerede Thwing-Albert.

Alfa Cutter 240-15B er et skæreredskab der med op til 15 ton tryk hurtigt udskærer prøveemner til materialetest. Skæreren har en stålmatrice med flere forskellige konfigurationer, og kan udskære flere prøver ad gangen. Det store tryk gør det muligt at udskære store prøveemner - også af tykke materialer - på op til 254 x 599 mm. Matricerne findes i mange former og størrelser, og dækker de fleste standarder.

Alfa Cutter 240-15B kan påmonteres en ekstra slidplade til stålmatricen hvilket anbefales til tynde materialer som plastfilm, væv og tyndt papir. Slidpladen sikrer et rent snit, og forlænger desuden den øvre plades levetid. Yderligere fås et robust stativ med en bordplade som har plads til at prøvematerialet kan ligge ved siden af skæreren så det nemt kan skubbes ind og ud.

Sikkerheden garanteres af et to-knap-system der kræver at begge knapper holdes nede samtidig før der kan skæres så man ikke får startet maskinen ved et uheld.

240-15B Alfa Cutter er velegnet til at skære prøveemner af plast, gummi, stof, folier, læder, råpapir m.m.
Yderligere information om Alfa Cutter 240-15B kan hentes hos
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk

Strenometer ApS er et førende specialfirma inden for instrumenter og testapparater til farve- og lakindustrien, kunststofindustrien samt tekstilindustrien. Vi har en bred og veldokumenteret viden, og vores rådgivende personale har relevant markedserfaring og derfor et godt kendskab til den praktiske anvendelse af vores produkter.