Sædeventiler

En Sædeventil består i deres simpleste form af et ventilhus med en tætningsflade, mod hvilken en ventilkegle eller en plan skive kan spændes via en ventilspindel; herved reguleres gennemstrømningen. Leverandører af sædeventiler finder du her

  

Leverandører af og viden om sædeventiler:


Alflow Scandinavia A/S

Industrivej Vest 36
6600 Vejen
Telf.: 76 96 21 30
E-mail: alflow@alflow.dk

www.alflow.dk

Kompetencer: pumper, ventiler, tankudstyr, mixere, rør & fittings, flow, vekslere, slanger, single-use systems

Læs mere om Alflow Scandinavia A/S


Belimo A/S

Thomas Helsteds Vej 7A
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 44 00
E-mail: info@belimo.dk

www.belimo.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Flowventiler, Kugleventiler, Reguleringsventiler, Sensorer, Spjældmotorer, Sædeventiler

Læs mere om Belimo A/S


Dansk Ventil & Fitting ApS

Ved Klædebo nr. 9 F
2970 Hørsholm
Tlf: +45 7020 1699
E-mail: davefi@davefi.dk

www.davefi.dk

Kompetencer: Filtre, Gevindfittings, Klemringsfitting, Kontraventiler, Kugleventiler, Lynkoblinger, Nåleventiler, PE slanger, PFA slanger, Reguleringsventiler, Slanger, Højtryks ventiler og fittings

Læs mere om Dansk Ventil & Fitting ApS


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

www.insatech.com

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
E-mail: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


ProMetal A/S

Industrivej 3A
5500 Middelfart
Tlf.: 6340 4040
E-mail: prometal@prometal.dk

www.prometal.dk

kompetencer: Reguleringsventiler, sikkerhedsventiler, afspærringsventiler, kugleventiler, butterflyventiler, skydeventiler, kontraventiler, aktuatorer, ventillåsesystemer, ventillyddæmpere, bolte og møtrikker, smedegods, støbegods, flanger, valsede ringe, sprængplader, aksler, diske, stålstøbegods, præcisionsstøbegods.

Læs mere om ProMetal A/S


QMT SCIENCE AB

Amerikavägen 6
SE-393 56 Kalmar
Mob +46-70-3694892
Tel +46-480-44 26 51

E-mail: info@qmt3.com

web

Kompetencer: Ventiler, centraler, regulatorer, filtre, klemringsfittings, koblinger, rør og fittings, slanger, flowmetre, trykmålere, gasmålere, klembeslag

Læs mere om QMT SCIENCE AB


Scanflow ApS

Amtsvejen 1 B
6400 Sønderborg
Tlf.: 48 44 94 95
E-mail: scanflow@scanflow.dk

www.scanflow.dk

Kompetencer: Excentersnekkepumper, sliddele til excentersnekkepumper, mekaniske akseltætninger, centrifugalpumper, skruespindelpumper, sidekanalpumper, ventiler, butterflyventiler, sikkerhedsventiler, aktuatorer, Allweiler reservedele, flowmålere

Læs mere om Scanflow ApS


Watts Nordic AB

Verkstadsgatan 38
S-392 39 Kalmar
Sverige

www.wattsindustries.com

Kontakt adresse:
Godthaabsvej 83
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 86 52 00 32
E-mail: wattsnordic@wattswater.com

Socla www.socla.com 

Kompetencer: Ventiler, kontraventiler, butterflyventiler, luft- og el-aktuatorer, kuglehaner, reduktionsventiler, reguleringsventiler, kompensatorer og Tilbagestrømningssikringer, insert ventiler.

Læs mere om Watts Nordic AB


Mere viden om sædeventiler:

Sædeventiler er meget almindelige og udføres i to udgaver, almindelig sædeventil og fristrømssædeventil, hvoraf sidstnævnte har et ret lille modstandstal.

Retningsventil - I et hydraulisk anlæg er det retningsventilens opgave at retningsbestemme, afspærre eller mængderegulere en volumenstrøm.

Retningsventiler kan opdeles i fire grupper:
- Retningssædeventiler.
- Retningsglideventiler.
- Proportionalretningsventiler.
- Servoretningsventiler.

En retningsventil benævnes efter antallet af tilslutninger og skiftestillinger.
Symbolet og retningsventilen viser en 4/3-retningsventil, manuelt betjent og fjedercentreret med spærret midterstilling.

- 4-tallet står for rør- eller slangetilslutninger til retningsventilen.
- 3-tallet står for antal stillinger, glideren kan stilles i: 0,I og II.
- Fjedercentreret betyder, at når håndtaget er upåvirket, vil glideren stille sig i midterstilling 0. - Spærret midterstilling betyder, at portene er spærret fra hinanden i midterstilling. Dette angives ved et komma (,) mellem portene og afsluttes med en bindestreg og et x, der betyder, at portene er spærrede. P, A, B, T, -x.


Alfa Laval – Reducer dine samlede driftsomkostninger med op til 45 % med den nye aseptiske ventil


06.dec 2018


Det er afgørende for producenter af mejeriprodukter, føde- og drikkevarer, at de kan reducere deres samlede driftsomkostninger. Faktorer som produktsikkerhed, et stabilt procesflow og nem vedligeholdelse er afgørende, hvis man skal opfylde de stadigt stigende bæredygtighedsmål

Lave samlede driftsudgifter

Hos Alfa Laval arbejder vi konstant på at minimere de samlede driftsudgifter. Ved at bruge den nye Alfa Laval Aseptic Mixproof-ventil i asceptiske applikationer i stedet for andre mærker, er det muligt at opnå en samlet omkostningsbesparelse på op til 45 %. Den anslåede besparelse er baseret på en sammenligning af anlægsudgifter og vedligeholdelsesomkostninger for en aseptisk 2½” ventil over en 5-årig periode, hvis service udføres på stedet. Hvis vedligeholdelse udføres af en tredjepartsleverandør, bliver de konkurrerende teknologier endnu dyrere. 

I stedet for blæsebælge af stål anvender denne nye aseptiske dobbeltsædede-ventil samme gennemprøvede membran med en PTFE-forside og en forstærket EPDM-bagside. Dette reducerer kraftigt de samlede driftsomkostninger for vores dobbeltsædede ventil men sikrer stadig den hermetiske tætning, der kræves til steril behandling.

Fremragende fleksibilitet og modulopbygning

Du kan konfigurere Alfa Laval Aseptic Mixproof-ventilen, så den opfylder stort set alle krav. Du kan vælge et standardventilhus og et tangentialventilhus eller blot to typer standardventilhuse. Denne aseptiske dobbeltsædede ventil, der er konstrueret på Alfa Lavals Unique SSV-platform, er nem at montere enten vandret eller lodret.

Exceptionelle rengøringsmuligheder for mere oppetid

Det optimerede design af Alfa Laval Aseptic Mixproof-ventilen gør rengøring og sterilisation nemmere, hvilket er dokumenteret ved CFD-flowsimuleringer. Det sikrer mere oppetid i produktionen og større produktsikkerhed som følge af den komplette beskyttelse mod indtrængen af skadelige mikroorganismer, selv under uønskede trykspidser. Med et design der nemt kan gennemskylles, og uden forhøjninger i produktet og dampområder, giver ventilen bedre rengøringsmuligheder end andre dobbeltsædede aseptiske mixproof-ventiler.

Nem vedligeholdelse og udskiftning af dele

Vedligeholdelse er blevet nemt for dem, der kender Alfa Lavals Unique SSV Aseptic-ventil. Den nye aseptiske ventil følger de samme vedligeholdelsesrutiner, idet de fleste sliddele kan udskiftes. Dette vil også gøre det nemmere for dig at effektivisere reservedelslageret.

Alfa Laval Aseptic Mixproof-ventilen fås i tre sædeløftversioner, fem dampventiltyper og en række muligheder for overvågning af damptemperatur. De overholder alle de strenge krav i de sanitære 3-A-standarder


Parker – Kombineret softstart / dump ventiler
- imødekommer Maskindirektiv 13849-1, kategori 2 og 4

Parker Hannifin introducerer P33T- kategori 4 og P32D – kategori 2 softstart / dump ventiler, som imødekommer Maskindirektivet 13849-1. De to softstart/dump ventiler, som indgår i Parkers Globale FRL serie, er bygget op omkring en gennemprøvet og pålidelig teknologi for dump ventiler med integreret softstart.

Softstart / dump ventiler anvendes, når systemet skal påluftes og afluftes. Påluftningen kan justeres til langsommere eller hurtigere opbygning af systemtrykket. Hurtig afblæsning af nedstrømsluft i strømløs tilstand sikrer, at du kan fjerne oplagret energi og tillade sikker adgang til systemet.

P33T – kategori 4
P32D kombineret softstart / dump ventiler opfylder sikkerhedsstandard ISO13849-1 for kategori 4. P33T skal anvendes i forbindelse med et sikkerhedsrelæ eller sikkerheds-PLC, og må ikke anvendes i koblings-/bremseapplikationer. Luft flow overvågning, hukommelses-funktioner og kontrolfunktioner er integreret i to identiske ventilsystemer. Hvis der forekommer asynkron bevægelse imellem ventilelementerne under aktivering eller deaktivering, aktiveres lock-out funktionen. Dette vil resultere i et resterende afgangstryk på mindre end 1% af forsyningstrykket. Reset af ventilen kan kun opnås ved at nulstille den integrerede elektriske magnetventil og kan ikke nulstilles ved at fjerne og reetablere trykforsyningen.

En 3/2 normalt lukket, snavstolerant og slidkompenserende sædeventil sikrer hurtige skift og høj flowkapacitet. Systemet er forsynet med LED-indikatorer for de vigtigste funktioner såsom status for magnetventil, reset-funktion, driftsfunktion og statusindikator tilstand.
P33T fås med valgfri transducer til overvågning af systemtryk samt afblæsningslyddæmpere.

P32D – kategori 2
P32D kombineret softstart / dump ventiler opfylder sikkerhedsstandard ISO13849-1 for kategori 2. Denne ventil er designet til at blive brugt som en komponent inden for et system. Den enkelte enhed kan ikke alene betragtes som en kategori 2 sikkerhedsstandard produkt.

For at opretholde enheden i den åbne position skal signalet fra den elektriske magnetventil opretholdes. Ventilen vil automatisk dumpe, når styresignalet fjernes. Den indbyggede sensor aktiveres i dump- / afluftningsposition. Afblæsnings-lyddæmper er inkluderet.

Har du spørsmål vedr. vores softstart / dump ventiler eller andre pneumatik relaterede spørgsmål, står Product Sales Manager Flemming Pedersen klar til at hjælpe dig.

Tlf.: 2161 5825
fpedersen@parker.com