Sikkerhedsbelysning

Sikkerhedsbelysning, herunder placering af nødbelysningsarmaturer (der angiver flugtveje), og panikbelysningsarmaturer, har til formål at medvirke til, at evakuering kan foregå på den mest hensigtsmæssige måde. Sikkerhedsskilte udføres i henhold til DS 734.1 og DS 734.2 "sikkerhed på arbejdspladsen".

Leverandører af og viden om sikkerhedsbelysning:


Interact

web

Kompetencer: Belysning, lysstyring, belysningsmaster, belysningsanlæg

Læs mere om Interact


LEDVANCE A/S

Dybendalsvænget 3
2630 Taastrup
Tlf.: 43 39 90 00
E-mail: ordre-dk@ledvance.com

www.ledvance.dk

Kompetencer: LED, LED-lyskilder, LED-rør, halogenlyskilder, kompaktrør, udladningslamper, lysstofrør, speciallyskilder, glødepærer, elektroniske forkoblinger (ECG) til LED-moduler og -dæmpere, elektroniske forkoblinger (ECG) til traditionel belysning, lysstyringssystemer, lys-enheder og -moduler, armaturer, lamper, Smart Home, Human Centric Lighting

Læs mere om LEDVANCE A/S


Niko

Stenager 5
6400 SØNDERBORG
Tlf.: 7442 4726
E-mail: info@niko.dk

web

Kompetencer: Sensorer, bygningsautomatik, el-tavler, ADK adgangskontrol, afbrydere og belysningsteknik

Læs mere om Niko


Nipa ApS


Ellehaven 11
5690 Tommerup
Tlf.: 64 75 14 08
E-mail: info@nipa.dk

www.nipa.dk

Kompetencer: Master, belysningsmaster, specialmaster, maste tilbehør, fundamenter, masteindsatse, pullerter, byrum

Læs mere om Nipa ApS


SAN Electro Heat a/s

Gillelejevej 30B
3230 Græsted
Tlf.: 48 39 88 88
E-mail: info@san-as.com

www.san-as.com

Kompetencer: El-varme, el varme, elvarme, Elektriske Heatere, Varmelegemer, Varmepatroner, Værktøjsvarmepatroner, Varmeblæsere, Gennemstrømsvarmere, Belastningsmodstande, Varmekabler, Varmemåtter og -tæpper, Antikondensvarmere, Belysning, Ventilation, Termostater og Styring, Koblingsbokse, Ex Applikationer, Jernbanesystemer, Industriovne, Kirkeovne, Radiatorer, Håndklædetørrere

Læs mere om San Electro Heat A/S


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


UniPoint A/S

Industriparken 19, Lind
7400 Herning
Tlf.: 97 17 57 77
E-mail: mail@unipoint.dk

www.unipoint.dk

Kompetencer: Flugtvejsskilte, Nødstrømsanlæg, Panikarmaturer, Sikkerhedsbelysning, Nødbelysning, Nødstrømsanlæg, Talevarslingsanlæg, kalibrering

Læs mere om UniPoint A/S


Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Kompetencer: befæstelse, befæstigelse, nitter, blindnitter, Lean, produktionsoptimering, indkøbsoptimering, besparelser, reduktion i tidsforbrug, reduktion i vareforbrug, reduktion i spend, konsolidering, vending, kanban, automatisering, six sigma, kaizen, SCM, supply chain management, partnerskab, international partner, global leverandør, international leverandør, VMI, leverandørstyret lager, genbestilling, full service, tegningsvarer, special-befæstelse, duplex, super-duplex, Zinkflake, HDG, A2, A4, rustfri, DIN, NORM, ISO, PPE, værnemidler, forbrugsartikler, standardartikler, automatisk genopfyldning, Skruer, Bolte, møtrikker, skiver, handsker, sikkerhedsbriller, høreværn, masker, PPE

Læs mere om Würth Industri Danmark A/S


reEL-installation

Arnold Nielsens Boulevard 66A
2650 Hvidovre
Tlf.: 70 25 00 73
E-mail: kontakt@reel-installation.dk

www.reel-installation.dk

Kompetencer: El-tavler, el-syn, datainstallationer, kontorinstallationer, belysning, flugtvejsbelysning, panikbelysning, intelligente bygningsinstallationer, ABA automatisk brandalarmer, fejlfinding, ladestik hybrid og elbiler, ITV overvågning, El-sikkerhedsattest

Læs mere om reEL-installation


BrandSikring Danmark

Maltvej 11-13
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 19 10 34
E-mail: info@brandsikringdanmark.dk

www.brandsikringdanmark.dk

Kompetencer: Serviceeftersyn & salg af brandmateriel, pulverslukkere, vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, brandslanger, brandskabe, brandtæpper, ildslukkerskabe, førstehjælpkasser & udstyr, hjertestartere, sikkerhedsskilte, øjenskyl, røgalarmer, strålerør, ADR kufferter, kurser i førstehjælp & brandbekæmpelse.

Læs mere om ​BrandSikring Danmark


Mere viden om sikkerhedsbelysning:

Formålet med sikkerhedsbelysning er at vejlede personer om flugtvejens placering og sikre, at farlige aktiviteter kan fortsætte eller afsluttes på betryggende måde i tilfælde af svigt af bygningens normale strømforsyning.
I sikkerhedsbelysning indgør 3 elementer:
1. Flugtvejsbelysning såsom nødbelysning og henvisningsarmaturer, som er belyste sikkerhedsskilte i flugtveje og ved udgangsdøre. De placeres således, at personer fra ethvert sted i bygningen kan se en henvisning til en flugtvej eller udgang.
2. panikbelysning, orienteringsbelysning, som udføres således at personer kan orientere sig i flugtvejene. Dette sker ved en belysning, hvor der kræves afgivet mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje og flugtvejsarealer.
3. Belysning af højrisikozoner, eksempelvis ved farlige maskiner, som sikrer, at personer ikke kommer til skade


Sikkerhed er en kunstform, og vi kender kunsten af at skabe
Sikkerhedsbelysning skal være tilgængelig overalt for at dække borgernes/brugernes sikkerhedsbehov i byggerier, hvor BR18 kræver dette.

Dets vigtigste funktion er at imødekomme muligheden for evakuering i det område, de befinder sig i, under brand, svigt i almenbelysningen, ekstreme vejrfænomener oa., der kan forårsage strømsvigt og derved få lokaler og flugtveje til ellers at henligge i totalt mørke.

Forskning har vist, at ca. 30% af voksne har problemer med at bevæge sig op ad trapper i tilfælde af, at det bliver mørkt. Ligeledes er 50% af alle voksne ikke opmærksomme på evakueringsplanen for deres arbejdsplads eller den lokalitet, de befinder sig i.

Forhold der kan gå hen at blive fatale i en panik- eller brandsituation.

Sikkerhedsbelysningen er en ”redningsplanke” i tilfælde af strømsvigt om natten eller i lokaliteter uden dagslysindfald. I den halve til hele time sikkerhedsbelysningen skal virke, sørges der for visuelle konditioner i flugtvejene og behørig retningsanvisning, så paniksituationer undgås, og alle kommer sikkert ud.

UniPoint … vi skaber tryghed


UniPoint – Det bæredygtige og 100% recirkulerbare sikkehedsbelysningssystem
Aalto Escap er batterifri teknologi, der giver større sikkerhed og en renere fremtid

Byggeriet står for ikke mindre end 40 pct. af den samlede danske CO2-udledning. Over en bygnings totale levetid udgør emissioner fra konstruktion og bygge- materialer 50-75% af dens samlede CO2-belastning. Flere undersøgelser viser, at brug af træ kan halvere udledningen. Et nyt gennemgribende forskningsprojekt på Instituttet BUILD på AAU skal udvikle regnemodellen og dokumentere træbyggeriets miljømæssige potentiale.

For at bidrage til den grønne omstilling, udlede mindre CO2 og i samme åndedrag anvende materialer, der kan recirkuleres, kan UniPoint tilbyde markedets eneste bæredygtige sikkerheds-belysningssystem.

Systemet består af selvstændige stand-alone armaturer med indbygget energikilde. Teknologien er baseret på effektive LED lyskilder og brugen af super kondensatorer i stedet for miljøbelastende batterier, som er den fremherskende teknologi. Alle materialer er genanvendelige og indeholder ingen skadelige kemikalier eller stoffer af nogen art. Ligeledes kan systemet bruges i et meget stort temperaturspænd fra –25 til +35.

Det der også bidrager til mindre CO2 udledning er systemets korte opladetid på under 4 timer, normale systemer tager over 20 timer, samt den ekstremt lange levetid på både lyskilder, elektronik og kondensator på op til 15 år eller mere.

Installationen er hurtigere og mindre materialetung og giver derfor også et mindre CO2 bidrag.

Endnu et bidrag til mindre CO2 udledning er de meget lange serviceintervaller. Systemet tester sig selv og giver alarm til den centrale software, ”hvis” der opstår en fejl, dvs. at der ikke skal bruges menneskelige ressourcer på test og eftersyn med relativt korte intervaller.

Batteriskifte er den mest servicetunge omkostning og derfor den største CO2 bidrager i konventionelle systemer med 2,5-5 års interval på batterier i selvforsynende armaturer og mellem 4-8 år på batterier til centrale anlæg.

Systemet er så sikkert og velafprøvet, at vi tilbyder en garantiordning på hele armaturet på 10 år.

Overvågningssoftwaren kan overvåge 30 geografiske adskilte lokationer, og derved kan en overvågning ske fra centralt hold.

Er du blevet interesseret og gerne vil vide mere til dit lav-emission eller svanemærkede byggeri, så læs mere her eller kontakt Direktør Torben Lohse på tlo@unipoint.dk eller Tlf.: 96277800.


ECK – Sæt spot på sikkerheden
Brug LED-projektor til sikkerhedssignalering, når almindelig skiltning og opmærkning ikke er muligt eller tilskrækkeligt

Sæt spot på
Med en LED-projektor forvandles sikkerhedsskiltning fra passiv signalering, til aktiv fokusering på de aktuelle forhold i det berørte arbejdsområde.

LED-projektoren er et lysende advarselsskilt, som projekterer det valgte advarselssymbol på gulv eller væg. LED-projektoren gør det muligt at opmærke under vanskelige forhold, idet den kan monteres hvor som helst og på hvad som helst.

Med en LED-projektor vil budskabet altid fremstå lysende klart og tydeligt, og man risikerer ikke at det falmer eller slides af med tiden

Se mere her