Betonrenovering

Betonrenovering er aktuel når eksisterende betonkonstruktion har taget skadet af vejret eller anden form for "slidtage". Beton renovering kan også blot være en "opdatering" af facaden, og hvis betonoverfladen ikke er mættet med imprægnering eller anden vandtætning, er den modtagelig overfor alle stoffer der gør skade på facaden.

Leverandører af og viden om betonrenovering:


Christiansen & Essenbæk A/S

ceas

Ejby Industrivej 80
2600 Glostrup
Tlf.: 88 888 203
E-mail: info@ceas.dk

www.ceas.dk

Kompetencer: Anlægsbeton, Betonrenovering, Beton injicering, Beton injektion, Bygningsrenovering, Miljøsanering, Nedbrydning, Sprøjtebeton

Læs mere om Christiansen & Essenbæk A/S


Rottefængeren ApS

Flinterupvej 15
4480 St. Fuglede
Kim: 40 411 412
kim@rottefaengeren.dk
Dennis: 30 68 44 47
Dennis@rottefaengeren.dk

www.rottefaengeren.dk

Kompetencer: Rottebekæmpelse, Rottesikring, Rottespærre, Rottefælder, Rotteprop, Rottefælder til kloak, Betonfyldning, TV-Inspektion, Røgprøve, Muldvarpe/Mosegrise

Læs mere om Rottefængeren ApS


Søren K. Hansen A/S

Thors Allé 20
4673 Rødvig Stevns
Tlf.: 20 11 02 22
E-mail: skh@sorenkhansen.dk

www.sorenkhansen.dk

Kompetencer: Beonrenovering, kloakarbejde, tv-inspektion, reparation af banketter og brønde, spul og rens, mekanisk rens, fræsning af aflejringer, spildevandsanlæg, rottesikring, coating af betonbrønde, tanke og bygværker, kabelfejlsøgning, injektion, renovering af fugtige kældre

Læs mere om Søren K. Hansen A/S


Mere viden om betonrenovering:

Salte og forurening trænger ind under facaden på betonen, sammen med regnvandet hvorfor beton renovering kan være nødvendigt.


Søren K. Hansen – Coating af beton for at stoppe svovlsyreangreb i blandt andet spildevandsanlæg


08.feb 2019


I spildevandsanlæg og industri bliver betonen ofte tæret af gasser og syrer, der i værste fald kan ødelægge konstruktionen på få år

Vi udfører coating af betonbrønde, tanke og byg værker. Vi arbejder med en række forskellige produkter, der dækker alle behov, lige fra de prisbillige cement baserede, der ofte er tilstrækkelige ved mindre belastning, og til den polyuretanbaserede model, der tåler det hele.

Hvis der allerede er sket skader på betonen, og der trænger grundvand ind i anlægget, kan vi afrense, vandtætne og genopbygge det ødelagte – for eksempel med svovlresistent reparationsbeton – inden der bliver coatet


Ny niveaufri løsning til renovering af vådrumsgulv i etagebyggeri
En ny EPS lightbeton fra mira byggeprodukter sikrer optimale, MK-godkendte gulvløsninger uden niveauforskel ved renovering af badeværelser i etageejendomme med træbjælkelag. Etablering af nyt, vandtæt vådrumsgulv ved renovering af.....

Ny niveaufri løsning til renovering af vådrumsgulv i etagebyggeri

En ny EPS lightbeton fra mira byggeprodukter sikrer optimale, MK-godkendte gulvløsninger uden niveauforskel ved renovering af badeværelser i etageejendomme med træbjælkelag

Etablering af nyt, vandtæt vådrumsgulv ved renovering af etageejendomme med træbjælkelag er oftest en svær, byggeteknisk udfordring. Trækonstruktionens naturlige fleksibilitet og begrænsede bæreevne stiller særlige krav til materialer og løsning. Ønsker man flisebelægning har de godkendte løsninger, der hidtil har været til rådighed, for det meste indebåret, at gulvet hæves mere eller mindre, så der opstår en uhensigtsmæssigt niveauforskel fra det tilstødende gulv.

Nu tilbyder mira byggeprodukter en enkel men effektiv MK-godkendt løsning, baseret på en nyudviklet EPS lightbeton, der udlægges på indskud mellem gulvbjælkerne og derefter spartles med mira x-plan. Tilslagsmaterialet i den cementbaserede gulvmasse er EPS plastkugler, og vægten af den hærdede lightbeton er derfor kun 440 kg/m3 - altså mindre end 25 % af beton. Trykstyrken med topbelægning af x-plan spartelmasse er 5,8 MPa centralt på gulvfladen.

Til renovering og nybyggeri
Ved eksisterende træbjælkelag udlægges letbetonen på et indskud af krydsfiner med et fugtstandsende lag af vindtæt papir eller mira 4180 primer. Gulvkonstruktionen afsluttes med 20 mm x-plan med indstøbt armeringsnet som underlag for fliser. Den samlede højde af konstruktionen over bjælkelaget svarer til højden af et trægulv, således at overgangen til badeværelset er uden niveauforskel.
I nybyggeri med bjælkelag kan gulvet udføres uden indskud, således at letbetonen udfylder hele rummet mellem gulvbjælkerne.
Løsningen er MK-godkendt af ETA Danmark til brug i vådrum på træbjælkelag i etagehuse.

Fordele også på beton
EPS lightbetons unikke egenskaber har særlig betydning for løsninger i forbindelse med træbjælkelag, men produktet er også velegnet på stabile betondæk og som terrændæk på kapillarbrydende lag. Her har man både nytte af letbetons lave vægt og den gode varmeisoleringsevne. Lambdaværdien er blot 0,13 W/mK.

Bedre arbejdsmiljø
EPS lightbeton 360 er også en god nyhed for håndværkeren. Produktet sikrer langt bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Den lave vægt betyder, at der skal slæbes langt færre kilo op ad trapperne, mindre end ¼ faktisk. Den korte hærdetiden sparer tid; allerede efter 20-30 timers hærdning, afhængig af lagtykkelsen, kan toplaget udlægges. Og EPS lightbeton 360 er selvfølgelig støvreduceret for at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø.