Betonrenovering

Betonrenovering er aktuel når eksisterende betonkonstruktion har taget skadet af vejret eller anden form for "slidtage". Beton renovering kan også blot være en "opdatering" af facaden, og hvis betonoverfladen ikke er mættet med imprægnering eller anden vandtætning, er den modtagelig overfor alle stoffer der gør skade på facaden. Beregn dit cementforbrug, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om Betonrenovering:


CG Jensen A/S

Fabriksparken 37
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43446800
E-mail: info@cgjensen.dk

www.cgjensen.dk

Kompetencer: Anlægsbeton, Betonarbejde, Betonrenovering, Efterfundering, Havnemoler, Jordarbejde, Kajanlæg, Kystsikring, Pæleramning, Spunsarbejde, Stenmoler, Stålmontage

Læs mere om CG Jensen A/S


Linotol Danmark


Olaf Ryes Gade 7K
6000 Kolding
Tlf.: 26 83 27 99
E-mail: info@linotol.dk

web

Kompetencer: Betongulve, betonkonstruktioner, armeret beton, parkeringsdæk, klinkegulve, fugefri gulve, designgulve, entre gulve, vedligehold af gulve

Læs mere om Linotol Danmark


Oranje Beton A/S

Frøjkvej 27
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 31 33
E-mail: mail@oranje.dk

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, oversvømmelsessikring, højvandssikring, kabelrender, betonfundamenter, fundamenter til ladestandere, kabelføring, bunde til teknikhuse, trappetrin, byrum, murværk, LAR

Læs mere om Oranje Beton A/S


Rudersdal Udlejning ApS

Klintehøj Vænge 17
3460 Birkerød
Tlf.: 20 25 35 42
E-mail: rud-udlej@mail.dk

web

Kompetencer: Materieludlejning, mandskabsudlejning, entreprenørmaskiner, minigraver, gravemaskiner, gummiged, motorbør, dumpere, betonarbejde, gartnerarbejde, værktøjsudlejning, vognmandskørsel

Læs mere om Rudersdal Udlejning ApS


Total Diamanten ApS

Lillemosevej 1, Stærkende
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 71 43 04
E-mail: mail@totaldiamanten.dk

web

kompetencer: Diamantboring, asfaltskæring, diamantskæring, wireskæring

Læs mere om Total Diamanten ApS


Mere viden om Betonrenovering:

Betonrenovering refererer til processen med at reparere og genopbygge betonstrukturer, der er blevet beskadiget eller nedbrudt over tid på grund af forskellige faktorer som vejrforhold, kemisk eksponering, aldring eller skader. Beton er en holdbar byggemateriale, men det kan stadigvæk blive udsat for skader og nedbrydning over tid. Betonrenovering er afgørende for at forlænge levetiden og bevare integriteten af betonkonstruktioner som broer, parkeringsdæk, veje, bygninger og andre infrastrukturer.

Her er nogle vigtige aspekter ved betonrenovering:

  1. Inspektion og vurdering: Processen begynder typisk med en grundig inspektion af betonstrukturen for at identificere skader, revner, og andre problemer. En vurdering afgør omfanget af renoveringsbehovet.
  2. Reparation: Efter inspektionen udføres nødvendige reparationer, såsom udfyldning af revner, udskiftning af beskadigede betonstykker og fjernelse af overfladebelægninger, der er blevet beskadiget.
  3. Beskyttelse og forebyggelse: For at forhindre yderligere skader på betonstrukturen kan forskellige beskyttelsesmetoder anvendes. Dette kan omfatte påføring af beskyttende coatings, vandtætning eller korrosionsbeskyttelse, afhængigt af strukturens formål og eksponering.
  4. Overfladebehandling: Efter reparation og beskyttelse kan overfladen af betonen blive behandlet for at forbedre dens æstetiske udseende og modstandsevne mod elementerne.
  5. Strukturel forstærkning: I nogle tilfælde, især med ældre betonstrukturer, kan det være nødvendigt at foretage strukturel forstærkning for at genoprette den oprindelige styrke og bæreevne.
  6. Kvalitetskontrol: Kvaliteten af betonrenoveringsarbejdet er afgørende for at sikre, at strukturen forbliver sikker og funktionel. Der udføres omhyggelig kontrol og test for at sikre, at renoveringsarbejdet er i overensstemmelse med de nødvendige standarder og specifikationer.

Betonrenovering udføres ofte af specialiserede entreprenører eller ingeniørfirmaer med ekspertise inden for materialevidenskab og konstruktionsteknik. Det er vigtigt at udføre betonrenovering på en omhyggelig og professionel måde for at sikre, at strukturen forbliver sikker og holdbar i mange år fremover.

Salte og forurening trænger ind under facaden på betonen, sammen med regnvandet hvorfor beton renovering kan være nødvendigt. Betonrenovering er ofte forbundet med overfladebehandling af facaden, så den fremadrettet er mere modstandsdygtig over for vind / vejr og andet.


CG Jensen betonrenoverer Naviairs kontroltårn i Københavns Lufthavn


10.jul 2023


CG Jensen betonrenoverer Naviairs kontroltårn i Københavns Lufthavn

CG Jensen skal i hovedentreprise renovere lufthavnens 70 meter høje kontroltårn for Naviair, der leverer trafikstyring i b.la. Københavns Lufthavn. Særligt hensynet til flyvesikkerheden har krævet ekstraordinær omhu i forbindelse med planlægningen af denne opgave.

”Der er tale om en helt klassisk betonrenovering, hvor vi, på tårnets udvendige betonoverflader, skal udbedre betonskader, injicere revner i betonen og udføre levetidsforlængende tiltag. Det komplicerede i opgaven indtræffer, da kontroltårnet står inden for hegnet i Københavns Lufthavn, hvilket har betydet, at vi har skullet tage nogle særlige hensyn til særligt flyvesikkerheden”, siger divisionschef i division Betonrenovering, Søren Persson, om den særlige opgave, der tilmed har krævet sikkerhedsgodkendelse samt afholdelse af køreprøve for CG Jensens medarbejdere og underentreprenører.

”Vi har alle, både håndværkere og projektledere, haft køreundervisning i lufthavnen, hvor vi har lært at færdes i bilen på lufthavnens område. Vi har også været til køreprøve, som vi heldigvis alle bestod”, siger divisionschef i Betonrenovering, Søren Persson, der selv er ved at have god erfaring med at møde de store fly på vejen ud til tårnet.

Også højden kræver særlige hensyn

For at kunne arbejde på tårnets udvendige betonoverflader har opgaven krævet opførsel af et 55 meter højt og ikke helt ukompliceret totalinddækket stillads. Stilladset hviler delvist af på terrænet men også oven på bygningen ved foden af tårnet. Netop kompleksiteten i stilladset og bygherrens fokus på sikkerhed har affødt at ”Tilsynshåndbog for støbestilladser” har været anvendt. Stilladset bliver færdigopsat i denne uge og herefter går CG Jensen i gang med de indledende arbejder, inden renoveringsarbejderne for alvor kan gå i gang.

”Hele den 1.400 kvadratmeter store overflade skal hedvandsspules. Herefter skal vi reparere ødelagt beton og injicere revner, så en videre skadesudvikling hindres. For yderligere at levetidsforlænge betonen behandler vi også tårnet med tykfilmsmaling”, siger divisionschef i division Betonrenovering, Søren Persson, hvis medarbejdere har måttet tage hensyn til endnu et potentielt benspænd i arbejdet.

”Jo højere, du kommer op, jo mere påvirker vind og vejr vores arbejder. Derfor har vi i samråd med bygherren valgt at totalinddække stilladset, så usikkerheden omkring fremdriften af arbejdet fjernes. Samtidig kan vi på meget betryggede vis eliminere risikoen for at forstyrre flyvelederne i deres arbejde ved at beklæde stilladset, så for eksempel vanddamp fra rensningen ikke forstyrrer flytrafikken”, forklarer divisionschef i division Betonrenovering, Søren Persson, om den særlige stilladsløsning, hvor man ved hjælp af skinner kan opsætte duge rundt om stilladset – en løsning stilladsleverandøren Dansk Stillads Service, der leverer stilladsløsningen, også har benyttet i forbindelse med renoveringen af Frederiksberg Rådhus.

CG Jensen skal være færdige med renoveringen af kontroltårnet i starten af oktober. Opgaven er måske ikke den største, men kræver til gengæld dygtige og specialiserede håndværkere fra division Betonrenovering samt underentreprenører og involverer i alt cirka 20 mand.

”Vi har i CG Jensen erfaring med at udføre arbejder i Københavns Lufthavn. Herudover har vi valgt vores samarbejdspartnere ud fra, hvem vi ved, der kan levere – herunder, at de forstår, hvad det indebærer at være til stede i en lufthavn”, siger divisionschef i Betonrenovering, Søren Persson.


Velosit og Banedanmark i nyt samarbejde
En nødvendig renovering af jernbanebroen over hovedvejen mellem Ringsted og Køge ved Fjellebro skal sikre bedre komfort for pendlerne og de rejsende.

Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted er meget slidt og står for tur til at fornyes. Som passager kan der ses frem til en mere behagelig rejse og færre aflysninger, når Banedanmark og MT Højgaard som deltager ved Fjellebro er færdige med fornyelsen af strækningen i 2023.

I samarbejde med Calle Nielsen fra OL Gulve har Christian Vestergaard fra Velosit Danmark, bistået med løsningsforslag og rådgivning i forbindelse med udførelse, af et nyt afretningslag på broen, idet eksisterende underlag var for nedslidt.

VELOSIT SL 503 opfylder kravene i EN 1504-3 kl. R4 til Betonreparation og var derfor det oplagte valg til formålet.
Flydespartlen er allerede gangbar efter få timer og danner med sin tæthed og styrke på over 60 MPa efter 28 døgn et enormt stærkt underlag, som også vil kunne stå alene.

Da vind og vejr var en ubekendt faktor, blev der svummet med VELOSIT hæftesvumme CP201 og støbt vådt-i-vådt.
VELOSIT SL503 blev pumpet via pumpebil og udført over to etaper med i alt 15 tons.

Tak til Banedanmark, Rambøll, MT Højgaard og OL Gulve for en konstruktiv og god dialog.

For yderligere spørgsmål eller interesse kan Christian Vestergaard kontaktes på cv@velosit.dk / +45 30 52 51 55


Frostsprængte betonelementsøjler blev reddet med kreative løsninger
Nord for København er der gang i byggeriet af nye boliger.

Her kunne man desværre konstatere at nogle af søjlerne var frostsprængte - og så er gode råd dyre, når søjlerne står midt på en svalegang.

Men heldigvis har vi gode erfarne folk, der ofte finder på smarte løsninger, så vi kunne komme elementmontøren til undsætning.

Vores kreative formand, Poul, fik i samarbejde med en dygtig smed lavet et sæt slanke specielforme i stål til denne opgave, da pladsforholdene har været begrænset.

Betonen er pumpet direkte ind i formen med en speciel indfarvet beton, da nuancen jo skulle passe til resten af søjlerne.

I alt blev der udskiftet ni søjler og vores injektionsafdeling gik de øvrige søjler igennem og fik dem injiceret.


CG Jensen divisioner samarbejder ved Herlev Station
Ved Herlev Station har CG Jensen skåret et stort hul i en eksisterende ringvejsbro for at gøre trafikknudepunktet klar til kommende Letbane-passagerer

Projektet udføres i et samarbejde mellem CG Jensens Betonrenovering, Bore/Skære og Ståldivisionen.

Ringvejsbroen fører Herlev Ringvej 03 over jernbanen, og den omfangsrige hultagning på 5,5 gange 11 meter, som CG Jensen har udført hen over påsken, skal skabe plads til en trappe, der på sigt skal føre fra Letbanen ned til S-togssporene. 

Målet er at lette omstigning mellem de forskellige transportformer ved Herlev Station, som i forbindelse med Letbanebyggeriet skal flyttes tættere på Ringvejsbroen.

For at gøre hultagningen håndter- og transporterbar, blev den delt op i fem sektioner/blokke, som en ad gangen blev skåret ud af broen. Tilsammen vejede de cirka 100 ton.

Løftestålet, som blev benyttet, er udført af CG Jensens Ståldivision, og man har reetableret to pælehætter til kranen, som er de samme, der blev anvendt, da Ståldivisionen leverede og monterede to stibroer ved Herlev Station sidste år.

Projektleder Ann Charlotte Adrian fra Betonrenovering fortæller, at hultagningen er forløbet planmæssigt og i et godt samarbejde divisionerne imellem.

”Lige nu er vi i gang med at bore huller ind i kanten til armering, og i dag har vi sænket et hængestillads, som Stål har fremstillet, ned i hullet. ”

Fra hængestilladset skal der armeres, forskalles og støbes kantbjælker. Selve støbningen bliver udført natten mellem den 9. og 10. juni, hvor der vil være kørestrømsafbrydelse. Efterfølgende skal det ny-udskårne hul dækkes midlertidigt over med et ståldække, indtil man er klar til at montere  trappen ned til S-togssporene..

CG Jensens arbejder omkring hullet forventes afsluttet i starten af juli. Projektet er en del af CG Jensens entreprise på Hovedstadens Letbane. Der bliver 29 stop på strækningen, hvoraf de fire kommer til at ligge i Herlev.


Betonelefant giver godt arbejdsmiljø på Vestforbrændingen
Hos Christiansen & Essenbæk har man i mange år gået forrest, for at sikre et godt arbejdsmiljø i en branche, hvor tunge løft er en stor del af hverdagen.

Lige nu er man i gang med en større betonrenovering på Vestforbrændingen og i den forbindelse skulle man bl.a. fylde en gammel tunnel med 80 m3 beton.

Normalt vil man skulle bære på disse slanger, som er fyldt med beton. Men til denne opgave fik man hjælp fra virksomheden Concrete Elephant – en eldrevet og fjernstyret maskine, der med sin 30 meter lange ’snabel’ kan tilkobles en betonpumpe og dermed sikre at betonen kommer helt ind, hvor den skal bruges.


2.600 m3 jord fjernet i Fuglebjerg
På Fuglebjerg Renseanlæg har Christiansen & Essenbæk igennem de seneste uger været i gang med en større anlægsopgave.

Her skal der etableres en ny efterklaringstank og entreprenørvirksomheden har fået til opgave både at udgrave og støbe fundamentet til den nye tank.

Virksomheden, som ellers kendt for deres speciale inden for bl.a. betonrenovering, har igennem de senere år udvidet deres jord- og kloakafdeling og er også autoriseret kloakmester.

”Vi har fjernet 2.600 m3 jord og så har vi sat nye brønde samt etableret en halv kilometer PE-rør” fortæller byggeleder Martin Olsen om opgaven, som har strukket sig over flere uger.

Efterfølgende skulle bundpladen til den kommende klaringstank støbes og her gik det stærkt. Man fik nemlig hjælp af Danmarks største betonkanon, som bistod med pumpning af beton.

Jonas Bentzen, projektleder hos Christiansen & Essenbæk, fortæller at det gik helt efter planen og i et forrygende tempo: ”Efter blot fem timer havde vi udlagt, afrettet og glittet intet mindre end 85 m3 beton”. Christiansen & Essenbæk har netop fejret deres 50-års jubilæum og dermed fem årtier med speciale i beton.


Arkil – Langstrakt betonprojekt tager form
Inden længe kan DSB male sine S-Tog i nye faciliteter i Ishøj, hvor Arkil står for et større beton-projekt

Det er helt bogstaveligt et langstrakt projekt, som Arkils Anlægsdivision Hovedstaden arbejder på i Ishøj. Ikke i den forstand, at det strækker sig over længere tid, end så mange andre projekter gør det, men i den forstand, at der skal opføres malerfaciliteter til lange togsæt.

Indtil nu har DSB haft faciliteter til at vaske graffiti af sine S-tog i Ishøj, imens malerarbejde på togene har foregået i Aarhus. Nu skal S-togene også kunne males i Ishøj, og derfor er vi i gang med en omfattende ombygning af den 99,2 meter lange bygning med DSB Ejendomme som bygherre.

Faciliteterne i Ishøj består i forvejen af to kabiner, og sådan bliver det også fremover. Den ene vil som i dag fungere som vaske- og slibehal, imens den anden vil fungere som malerkabine.

Udsugningen til den nye malerkabine – der altså er så lang, at et S-tog kan være der i fuld længde – kommer til at sidde i gulvet. Det betyder, at der på begge sider af skinnerne bliver støbt kanaler, hvor luften kan løbe igennem. Herfra løber udsugningen hen til en af de ti skorstene, som kommer til at sidde på taget af bygningen kabiner.

Begrænset adgang

Ifølge formand Martin Kjærulff Refshauge er de fysiske rammer omkring projektet med til at gøre det til noget særligt.

- Bygningen er jo lukket i siderne, og på grund af skinnerne kan vi kun komme til fra den ene ende. Det stiller krav til koordineringen, siger han.

Med adgang udelukkende i den ene ende af hallen er det begrænset, hvor mange medarbejdere der har mulighed for at arbejde på pladsen uden at gå i vejen for hinanden. Derfor bliver der arbejdet i to-holdskift, så der er folk på pladsen fra kl. 6 om morgen indtil efter midnat.

Der vil blive brugt omtrent 70 ton armering til projektet. Betonen bliver støbt in-situ med forskalling i håndform over en overflade på i alt 675 kvm.

Projektet er en hovedentreprise. Det vil sige, at Arkil også står for supplerende detailprojekteringen af de tilknyttede arbejder frem til idriftsættelse.


Søren K. Hansen – Coating af beton for at stoppe svovlsyreangreb i blandt andet spildevandsanlæg
I spildevandsanlæg og industri bliver betonen ofte tæret af gasser og syrer, der i værste fald kan ødelægge konstruktionen på få år
Vi udfører coating af betonbrønde, tanke og byg værker. Vi arbejder med en række forskellige produkter, der dækker alle behov, lige fra de prisbillige cement baserede, der ofte er tilstrækkelige ved mindre belastning, og til den polyuretanbaserede model, der tåler det hele. Hvis der allerede er sket skader på betonen, og der trænger grundvand ind i anlægget, kan vi afrense, vandtætne og genopbygge det ødelagte – for eksempel med svovlresistent reparationsbeton – inden der bliver coatet

Ny niveaufri løsning til renovering af vådrumsgulv i etagebyggeri
En ny EPS lightbeton fra mira byggeprodukter sikrer optimale, MK-godkendte gulvløsninger uden niveauforskel ved renovering af badeværelser i etageejendomme med træbjælkelag. Etablering af nyt, vandtæt vådrumsgulv ved renovering af.....

Ny niveaufri løsning til renovering af vådrumsgulv i etagebyggeri

En ny EPS lightbeton fra mira byggeprodukter sikrer optimale, MK-godkendte gulvløsninger uden niveauforskel ved renovering af badeværelser i etageejendomme med træbjælkelag

Etablering af nyt, vandtæt vådrumsgulv ved renovering af etageejendomme med træbjælkelag er oftest en svær, byggeteknisk udfordring. Trækonstruktionens naturlige fleksibilitet og begrænsede bæreevne stiller særlige krav til materialer og løsning. Ønsker man flisebelægning har de godkendte løsninger, der hidtil har været til rådighed, for det meste indebåret, at gulvet hæves mere eller mindre, så der opstår en uhensigtsmæssigt niveauforskel fra det tilstødende gulv.

Nu tilbyder mira byggeprodukter en enkel men effektiv MK-godkendt løsning, baseret på en nyudviklet EPS lightbeton, der udlægges på indskud mellem gulvbjælkerne og derefter spartles med mira x-plan. Tilslagsmaterialet i den cementbaserede gulvmasse er EPS plastkugler, og vægten af den hærdede lightbeton er derfor kun 440 kg/m3 - altså mindre end 25 % af beton. Trykstyrken med topbelægning af x-plan spartelmasse er 5,8 MPa centralt på gulvfladen.

Til renovering og nybyggeri
Ved eksisterende træbjælkelag udlægges letbetonen på et indskud af krydsfiner med et fugtstandsende lag af vindtæt papir eller mira 4180 primer. Gulvkonstruktionen afsluttes med 20 mm x-plan med indstøbt armeringsnet som underlag for fliser. Den samlede højde af konstruktionen over bjælkelaget svarer til højden af et trægulv, således at overgangen til badeværelset er uden niveauforskel.
I nybyggeri med bjælkelag kan gulvet udføres uden indskud, således at letbetonen udfylder hele rummet mellem gulvbjælkerne.
Løsningen er MK-godkendt af ETA Danmark til brug i vådrum på træbjælkelag i etagehuse.

Fordele også på beton
EPS lightbetons unikke egenskaber har særlig betydning for løsninger i forbindelse med træbjælkelag, men produktet er også velegnet på stabile betondæk og som terrændæk på kapillarbrydende lag. Her har man både nytte af letbetons lave vægt og den gode varmeisoleringsevne. Lambdaværdien er blot 0,13 W/mK.

Bedre arbejdsmiljø
EPS lightbeton 360 er også en god nyhed for håndværkeren. Produktet sikrer langt bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Den lave vægt betyder, at der skal slæbes langt færre kilo op ad trapperne, mindre end ¼ faktisk. Den korte hærdetiden sparer tid; allerede efter 20-30 timers hærdning, afhængig af lagtykkelsen, kan toplaget udlægges. Og EPS lightbeton 360 er selvfølgelig støvreduceret for at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø.