Betonrenovering

Betonrenovering

Betonrenovering er aktuel når eksisterende betonkonstruktion har taget skadet af vejret eller anden form for “slidtage”. Beton renovering kan også blot være en “opdatering” af facaden, og hvis betonoverfladen ikke er mættet med imprægnering eller anden vandtætning, er den modtagelig overfor alle stoffer der gør skade på facaden. Beton er en holdbar byggemateriale, men det kan stadigvæk blive udsat for skader og nedbrydning over tid. Betonrenovering er afgørende for at forlænge levetiden og bevare integriteten af betonkonstruktioner som broer, parkeringsdæk, veje, bygninger og andre infrastrukturer.

Beregn dit cementforbrug, se her – Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af Betonrenovering:

CG Jensen A/S

Fabriksparken 37
2600 Glostrup
Tlf.: +45 43446800
E-mail: info@cgjensen.dk

www.cgjensen.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Linotol Danmark


Olaf Ryes Gade 7K
6000 Kolding
Tlf.: 26 83 27 99
E-mail: info@linotol.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Oranje Beton A/S

Frøjkvej 27
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 31 33
E-mail: mail@oranje.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Rudersdal Udlejning ApS

Klintehøj Vænge 17
3460 Birkerød
Tlf.: 20 25 35 42
E-mail: rud-udlej@mail.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Total Diamanten ApS

Lillemosevej 1, Stærkende
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 71 43 04
E-mail: mail@totaldiamanten.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Betonrenovering:

Betonrenovering refererer til processen med at reparere og genopbygge betonstrukturer, der er blevet beskadiget eller nedbrudt over tid. Dette sker på grund af forskellige faktorer som vejrforhold, kemisk eksponering, aldring eller skader.

Her er nogle vigtige aspekter ved betonrenovering:

  1. Inspektion og vurdering: Processen begynder typisk med en grundig inspektion af betonstrukturen for at identificere skader, revner, og andre problemer. En vurdering afgør omfanget af renoveringsbehovet.
  2. Reparation: Efter inspektionen udføres nødvendige reparationer, såsom udfyldning af revner, udskiftning af beskadigede betonstykker og fjernelse af overfladebelægninger, der er blevet beskadiget.
  3. Beskyttelse og forebyggelse: For at forhindre yderligere skader på betonstrukturen kan forskellige beskyttelsesmetoder anvendes. Dette kan omfatte påføring af beskyttende coatings, vandtætning eller korrosionsbeskyttelse, afhængigt af strukturens formål og eksponering.
  4. Overfladebehandling: Efter reparation og beskyttelse kan overfladen af betonen blive behandlet for at forbedre dens æstetiske udseende og modstandsevne mod elementerne.
  5. Strukturel forstærkning: I nogle tilfælde, især med ældre betonstrukturer, kan det være nødvendigt at foretage strukturel forstærkning for at genoprette den oprindelige styrke og bæreevne.
  6. Kvalitetskontrol: Kvaliteten af betonrenoveringsarbejdet er afgørende for at sikre, at strukturen forbliver sikker og funktionel. Der udføres omhyggelig kontrol og test for at sikre, at renoveringsarbejdet er i overensstemmelse med de nødvendige standarder og specifikationer.

Betonrenovering udføres ofte af specialiserede entreprenører eller ingeniørfirmaer med ekspertise inden for materialevidenskab og konstruktionsteknik. Det er vigtigt at udføre betonrenovering på en omhyggelig og professionel måde. Dette for at sikre, at strukturen forbliver sikker og holdbar i mange år fremover.

Salte og forurening trænger ind under facaden på betonen, sammen med regnvandet hvorfor beton renovering kan være nødvendigt. Betonrenovering er ofte forbundet med overfladebehandling af facaden, så den fremadrettet er mere modstandsdygtig over for vind / vejr og andet.


CG Jensen betonrenoverer Naviairs kontroltårn i Københavns Lufthavn
CG Jensen betonrenoverer Naviairs kontroltårn i Københavns Lufthavn

CG Jensen skal i hovedentreprise renovere lufthavnens 70 meter høje kontroltårn for Naviair, der leverer trafikstyring i b.la. Københavns Lufthavn. Særligt hensynet til flyvesikkerheden har krævet ekstraordinær omhu i forbindelse med planlægningen af denne opgave.

”Der er tale om en helt klassisk betonrenovering, hvor vi, på tårnets udvendige betonoverflader, skal udbedre betonskader, injicere revner i betonen og udføre levetidsforlængende tiltag. Det komplicerede i opgaven indtræffer, da kontroltårnet står inden for hegnet i Københavns Lufthavn, hvilket har betydet, at vi har skullet tage nogle særlige hensyn til særligt flyvesikkerheden”, siger divisionschef i division Betonrenovering, Søren Persson, om den særlige opgave, der tilmed har krævet sikkerhedsgodkendelse samt afholdelse af køreprøve for CG Jensens medarbejdere og underentreprenører.

Leverandører af betonmagneter

”Vi har alle, både håndværkere og projektledere, haft køreundervisning i lufthavnen, hvor vi har lært at færdes i bilen på lufthavnens område. Vi har også været til køreprøve, som vi heldigvis alle bestod”, siger divisionschef i Betonrenovering, Søren Persson, der selv er ved at have god erfaring med at møde de store fly på vejen ud til tårnet.

Også højden kræver særlige hensyn

For at kunne arbejde på tårnets udvendige betonoverflader har opgaven krævet opførsel af et 55 meter højt og ikke helt ukompliceret totalinddækket stillads. Stilladset hviler delvist af på terrænet men også oven på bygningen ved foden af tårnet. Netop kompleksiteten i stilladset og bygherrens fokus på sikkerhed har affødt at ”Tilsynshåndbog for støbestilladser” har været anvendt. Stilladset bliver færdigopsat i denne uge og herefter går CG Jensen i gang med de indledende arbejder, inden renoveringsarbejderne for alvor kan gå i gang.

”Hele den 1.400 kvadratmeter store overflade skal hedvandsspules. Herefter skal vi reparere ødelagt beton og injicere revner, så en videre skadesudvikling hindres. For yderligere at levetidsforlænge betonen behandler vi også tårnet med tykfilmsmaling”, siger divisionschef i division Betonrenovering, Søren Persson, hvis medarbejdere har måttet tage hensyn til endnu et potentielt benspænd i arbejdet.

”Jo højere, du kommer op, jo mere påvirker vind og vejr vores arbejder. Derfor har vi i samråd med bygherren valgt at totalinddække stilladset, så usikkerheden omkring fremdriften af arbejdet fjernes. Samtidig kan vi på meget betryggede vis eliminere risikoen for at forstyrre flyvelederne i deres arbejde ved at beklæde stilladset, så for eksempel vanddamp fra rensningen ikke forstyrrer flytrafikken”, forklarer divisionschef i division Betonrenovering, Søren Persson, om den særlige stilladsløsning, hvor man ved hjælp af skinner kan opsætte duge rundt om stilladset – en løsning stilladsleverandøren Dansk Stillads Service, der leverer stilladsløsningen, også har benyttet i forbindelse med renoveringen af Frederiksberg Rådhus.

CG Jensen skal være færdige med renoveringen af kontroltårnet i starten af oktober. Opgaven er måske ikke den største, men kræver til gengæld dygtige og specialiserede håndværkere fra division Betonrenovering samt underentreprenører og involverer i alt cirka 20 mand.

”Vi har i CG Jensen erfaring med at udføre arbejder i Københavns Lufthavn. Herudover har vi valgt vores samarbejdspartnere ud fra, hvem vi ved, der kan levere – herunder, at de forstår, hvad det indebærer at være til stede i en lufthavn”, siger divisionschef i Betonrenovering, Søren Persson.


Velosit og Banedanmark i nyt samarbejde
En nødvendig renovering af jernbanebroen over hovedvejen mellem Ringsted og Køge ved Fjellebro skal sikre bedre komfort for pendlerne og de rejsende.

Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted er meget slidt og står for tur til at fornyes. Som passager kan der ses frem til en mere behagelig rejse og færre aflysninger, når Banedanmark og MT Højgaard som deltager ved Fjellebro er færdige med fornyelsen af strækningen i 2023.

I samarbejde med Calle Nielsen fra OL Gulve har Christian Vestergaard fra Velosit Danmark, bistået med løsningsforslag og rådgivning i forbindelse med udførelse, af et nyt afretningslag på broen, idet eksisterende underlag var for nedslidt.

VELOSIT SL 503 opfylder kravene i EN 1504-3 kl. R4 til Betonreparation og var derfor det oplagte valg til formålet.
Flydespartlen er allerede gangbar efter få timer og danner med sin tæthed og styrke på over 60 MPa efter 28 døgn et enormt stærkt underlag, som også vil kunne stå alene.

Da vind og vejr var en ubekendt faktor, blev der svummet med VELOSIT hæftesvumme CP201 og støbt vådt-i-vådt.
VELOSIT SL503 blev pumpet via pumpebil og udført over to etaper med i alt 15 tons.

Tak til Banedanmark, Rambøll, MT Højgaard og OL Gulve for en konstruktiv og god dialog.

For yderligere spørgsmål eller interesse kan Christian Vestergaard kontaktes på cv@velosit.dk / +45 30 52 51 55


Frostsprængte betonelementsøjler blev reddet med kreative løsninger
Nord for København er der gang i byggeriet af nye boliger.

Her kunne man desværre konstatere at nogle af søjlerne var frostsprængte - og så er gode råd dyre, når søjlerne står midt på en svalegang.

Men heldigvis har vi gode erfarne folk, der ofte finder på smarte løsninger, så vi kunne komme elementmontøren til undsætning.

Vores kreative formand, Poul, fik i samarbejde med en dygtig smed lavet et sæt slanke specielforme i stål til denne opgave, da pladsforholdene har været begrænset.

Betonen er pumpet direkte ind i formen med en speciel indfarvet beton, da nuancen jo skulle passe til resten af søjlerne.

I alt blev der udskiftet ni søjler og vores injektionsafdeling gik de øvrige søjler igennem og fik dem injiceret.


Nyheder og Indlæg om Betonrenovering


Seneste om BetonrenoveringCookie-indstillinger