Beholdere

Beholdere - Tidligere anvendtes en beholder næsten udelukkende til produktion af varmt brugsvand, både ved kedelanlæg og ved tilslutning til fjernvarme. I dag installeres i øget omfang varmevekslere til dette, både i parcelhusanlæg og i større tilslutningsanlæg, men en beholder anvendes stadig i stort omfang

Leverandører af og viden om beholdere:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.skafte.as

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Fagerberg A/S

Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00
E-mail: fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Aktuatorer, Analysatorer, Beholdersystemer, Dataopsamling, Densitetsmåling, Dæksler, Energimåling, Flowmåling, Kedelovervågning, Kontraventiler, Niveaumåling, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Vandudladere, Positionere, Prøveudtagning - sanitære, Tanke- og rørsamlinger - sanitære, Skueglas - sanitære, Magnetiske miksere - sanitære, Slanger - sanitære, Fjernvarmeskabe, Trykmåling, Temperaturmåling

Læs mere om Fagerberg A/S


Sdr. Højrup Beholderfabrik

Læs mere om Sdr. Højrup Beholderfabrik


Mere viden om beholdere:

Til én-families huse bruges normalt beholdere på 80 - 160 liter, alt efter hvor stor familien er. Jo mindre beholder, jo mindre varmetab. Det er derfor af stor økonomisk betydning, at beholderen ikke er for stor i forhold til varmtvandsbehovet. De fleste steder er 110 liters beholdere en passende størrelse.

Beholderens offeranode bør tilses ca. hvert 2-3 år. Når anoden tilses kan VVS-installatøren også undersøge, om der er kalkbelægninger på beholderens varmespiral. Hvis anoden delvist er forsvundet, bør den erstattes af med en ny offeranode. I bunden af beholderen kan der med tiden ophobe sig en del slam. Dette slam bør fjernes ved samme lejlighed. Beholderen bør jævnligt kontrolleres for utætheder. Efterse at isoleringen er intakt på beholdere.