Elevatorer

Elevatorer - definitionen på elevatorer er et transportmiddel til befordring af personer og/eller gods i lodret retning. En elevator kører mellem mindst to ladesteder og er styret af lodrette skinner i en lukket skakt. Dette til forskel for andre hejseværker, hvor byrden hænger frit som for eksempel på kraner.

Leverandører af og viden om Elevatorer:


KONE A/S

Marielundvej 10
2730 Herlev
Tlf: 35 87 80 00
E-mail: denmark@kone.com

www.kone.dk

Kompetencer: Installation, modernisering og service af elevatorer, rulletrapper, rullefortove samt automatiske døre og porte

Læs mere om KONE A/S


MinElevator

Nordre Fasanvej 39
2000 Frederiksberg
Tlf.: 40 95 03 05
E-mail: naa@minelevator.dk

www.minelevator.dk

Kompetencer: Elevatorer,

Læs mere om MinElevator


Mutrade Industrial Corp

No. 106 Haier Road, Jimo District
Qingdao 266200, China
Mobile: +86-15166697782 (also WhatsApp)
E-mail: j.tan@qdmutrade.com

web

Kompetencer: Systemparkering, halv og fuld automatisk bilparkering, bilparkering, parkeringsplatforme, parkeringslifte, combilifte, bilelevator, specialløsninger, bomanlæg, P-Hus løsninger

Læs mere om Mutrade Industrial Corp


Primalift løfteteknik


Middelfartvej 491
5491 Middelfart
Tlf.: 65 96 77 09
E-mail: prima@primalift.dk

www.primalift.dk

Kompetencer: Løfteborde, rampelifte, godselevatorer, billifte, pallevendere, tømmere, tippere

Læs mere om Primalift løfteteknik


SBK Viborg A/S

Mariendalsvej 16B
8800  Viborg
Tlf.: 8844 7040
E-mail: Viborg@sbk-belt.dk

www.sbk-belt.dk

Kompetencer: Transportbånd, tilbehør til transportbånd, båndskrabere, elevatorbånd, elevatorkopper, kopbolte, samlere, afstandsskiver, rørkoblinger, rørbøjninger, sikkerhedskomponenter, sikkerhedssystemer, eksplosionspaneler, kontraventiler, magnetseparatorer, inspektionsluger, teknisk gummi, skydespjæld, PVC og PU bånd

Læs mere om SBK Viborg A/S


Schmersal Danmark A/S

Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup
Tlf.: 70 20 90 27
E-mail: info-dk@schmersal.com

www.schmersal.dk

Kompetencer: Maskinsikkerhed, Automation, Automatik, Elektronisk styring og automatik, Relæer, Sikkerhedsrelæer, Elevatorteknik, nøglebrydere, sikkerhedssensorer, optisk beskyttelse, optiske lysgitre og sikkerheds-PLC

Læs mere om Schmersal Danmark A/S


TRANSLYFT A/S

Aalborgvej 321
9352 Dybvad
Tlf.: 98 86 49 00
E-mail: info@translyft.com

www.translyft.dk

Kompetencer: Løfteborde, enkeltsaks lifte, dobbelt vertikal sakselifte, dobbelt horisontal sakselifte, trippel vertikal sakselifte, arbejdsplatforme, palleløftere, rampeborde, godselevatorer, mastlifte, varelifte

Læs mere om TRANSLYFT A/S


Unipark a/s

Hejreskovvej 6
3490 Kvistgaard
Tlf.: 29 63 69 14
E-mail: ph@unipark.dk

web

Kompetencer: Systemparkering, halv og fuld automatisk bilparkering,  bilparkering, parkeringsplatforme, parkeringslifte, combilifte, bilelevator, specialløsninger, bomanlæg, sluser, personsluser, cykelparkering,  adgangsspærre, P-Hus løsninger, drejeskiver, sikring, pullerter, steler

Læs mere om Unipark a/s


Mere viden om elevatorer:

Der findes tre elevatortyper, som relaterer sig til den måde, hvorpå elevatorstolen flyttes op og ned i skakten.

De tre elevatorer typer er:

Direkte tovbåren - Ståltovene fra elevatorstolen er ført over en drivskive, der trækkes af en elektromotor og en kontravægt, som er afbalanceret med elevatorstolen, anvendes for at nedsætte maskinkraften. Der er balance, når vægten af elevatorstolen plus det halve af dens belastning er lig med kontravægtens vægt. For at udligne vægten af ståltovene anvendes ved store hejsehøjder udligningstove eller udligningskæder fastgjort under elevatorstolen ned til skaktbunden og op til kontravægten. Tovbårne elevatorer anvendes i dag op til 110 etager.

Tovhydraulisk - Ståltovene er fastgjort i skaktbunden og løber derfra over en ledeskive, der er anbragt på toppen af en hydraulisk cylinder, og videre ned til selve elevatorstolen. Når cylinderen skydes 1 meter ud, flytter elevatorstolen sig 2 meter op. Det betyder, at hvis man har en cylinder, som ved en direkte hydraulisk elevator kan flytte elevatorstolen 4 etager, ved en tovhydraulisk elevator kan flytte den 8 etager. Yderligere kan cylinderen placeres på siden af skakten, hvorimod den direkte hydrauliske skal bores ned i undergrunden. Tovhydrauliske elevatorer benyttes ofte fra 4 til 10 etager.

Direkte hydraulisk - Elevatorstolen er fastgjort på en hydraulisk cylinder. På grund af hydraulikcylinderens længde har typen begrænsede anvendelsesmuligheder og bruges kun op til 2-3 etager- elevatorer.


KONE – Moderniserede elevatorer gør hverdagen mere smidig


14.apr 2023


Erik Harlefelt kunne forbinde KONEs elevatorer med sin egen app

Det hele begyndte, da det viste sig, at byggefirmaet, der var ansvarlig for projektet i Ladugårdsängen i Örebro, havde gjort en fejl, der påvirkede nødtelefonerne i elevatorerne

Foreningen kunne så vælge at montere stærkere antenner på taget af elevatorerne eller at opgradere elevatorerne til 4G-nettet. Da både 2G- og 3G-nettet skulle udfases inden for få år, valgte Gripen 1 at satse på fremtiden.

KONE – SÅDAN KOMMER EUROPAS STORBYER TILBAGE… IFØLGE DINE ELEVATORTURE

Erik Harlefelt, daværende formand for foreningen, så flere muligheder for at få gavn af opgraderingen:
Jeg havde tidligere udviklet den app, foreningen brugte, og det var oplagt, at beboerne skulle kunne bruge den samme app til også at få information om elevatorerne og deres drift. Det var ret nemt at tilføje en funktion, så nu er der endnu en ekstra knap i appen, der hedder Elevatorer.

Med elevatorfunktionen i appen kan beboerne se status på elevatorerne, og hvis der er et problem, kan de se, om der er tilkaldt en tekniker fra KONE. Men appen er også et praktisk værktøj i beboernes hverdag. De kan fx bestille elevatorkørsel i appen, så elevatoren er på plads, når de træder ud af deres lejlighed.

Ikke flere uautoriserede kælderbesøg!

Tidligere havde vi problemer med uvedkommende i kælderrummene. Vi fik hjælp af KONE til at installere elevatorkoder og det afholdt de uvedkommende fra at komme, men det var lidt besværligt for os beboere at skulle indtaste koden, hver gang vi ville i kælderen. Nu kan vi i stedet klikke på en knap i appen og komme ned i kælderen uden at skulle indtaste en kode, og det har været meget populært, fortæller Erik.

KONE – Vedligehold eller moderniser din elevator og spar penge på elregningen

I sit arbejde med appen har Erik haft tæt kontakt med det lokale KONE-team i Örebro.

Hos KONE sætter jeg pris på, at de er på forkant med tingene, men også at de er meget lydhøre. Vi har haft en god dialog med det lokale team og fået al den hjælp, vi har haft brug for. Jeg anbefaler virkelig andre ejer- og boligforeninger med KONE-elevatorer at kontakte deres lokale KONE-repræsentant og diskutere de løsninger, der kan udvikles med de opdaterede og opkoblede elevatorer.


KONE – SÅDAN KOMMER EUROPAS STORBYER TILBAGE… IFØLGE DINE ELEVATORTURE


12.jan 2023


KONEs unikke elevatordata tegner et positivt europæisk billede af, hvordan menneskeflowet vender tilbage til niveauerne før pandemien. Men mønstret varierer meget.

KONE, den førende globale elevator- og rulletrappevirksomhed, har i dag offentliggjort unikke data, der viser, hvordan europæiske byer er kommet tilbage i år, efter at de fleste restriktioner fra pandemien er blevet ophævet.

KONE flytter mere end en milliard mennesker med sine løsninger verden over hver dag og analyserer konstant menneskeflowet i alle de store byer ved at måle antallet af elevatorture i bygninger. Datasættet offentliggjort af KONE dækker antallet af KONE-elevatorture, der er foretaget på kontorer og hoteller i større europæiske byer fra januar til november 2022.

Den overordnede historie er, at turister og kontormedarbejdere støt og roligt er vendt tilbage til europæiske byer i løbet af året i takt med, at arbejdspladserne har genvundet deres rolle som formålstjenlige og produktive områder. Men mønstret varierer meget.


Elevatorforbrug stiger på tværs af europæiske hoteller

Amsterdam topper den europæiske liste med den største vækst i ture med hotelelevatorer i 2022 indtil videre – her er brugen steget med 215 % mellem januar og oktober, hvor den toppede.

Münchens hoteller oplevede en stigning på 168 % i elevatorture i samme periode, mens Berlin og Bruxelles også opnåede trecifret vækst, idet begge registrerede en stigning på 161 % i ture med elevatorer.

De øvrige byer i Top 10, hvad angår stigning i brug af hotelelevatorer, er Helsinki med en stigning på 111 % i de første 11 måneder af 2022 efterfulgt af Hamborg (106 %), Stockholm (99 %), Milano (71 %), Paris (70 %) og London, som oplevede en stigning på 50 %.


Tessina Czerwinski, Director of Smart and Sustainable Cities hos KONE,
 siger"For at sikre effektiviteten af smarte byer har det været afgørende at kunne måle deres performance og funktionalitet. For eksempel har virksomheder, investorer og kommentatorer både under og efter restriktionerne været nysgerrige efter at vide, hvordan de store byer ville komme sig oven på pandemiens chok."

"Til at underbygge den historie har vi stort set været henvist til rapporter fra teknologi, der tæller personer på gaden eller ved ankomst til og afrejse fra trafikknudepunkter. Selvom det har været uvurderligt under pandemien, har de data ofte ikke fortalt os om menneskeflowet rundt omkring i byerne, og de har nogle gange fordrejet vores forståelse af ’tilbage til kontoret’-fortællingen."

"Ved at analysere mere utraditionelle data indsamlet fra elevatorer på kontorer og i hoteller kan man afsløre interessante adfærdstendenser. Hver bygning havde sin egen covid-rejse, og disse data hjælper os med at forstå virkningen af de ændringer for indbyggerne, der har fundet sted på byniveau. Ved at udnytte de teknologiske tjenester opnår vi dybere indsigter og kan gøre vores byer endnu smartere."

“Stigningen i elevatorture på hoteller dokumenterer væksten i turismen, efter at covid-foranstaltningerne blev ophævet i mange lande. Men forskellen mellem byerne kan også afspejle den voksende tendens til, at rejsende vælger destinationer baseret på bæredygtighed og sikkerhed – ifølge Booking.com mener 83 % af de globale rejsende, at en bæredygtig rejse er vigtig. Hvad angår Amsterdams tal, kan det ses som et tegn på, at den har en skala, der betoner nærhed til lokal underholdning og tilgængelighed. Her kan man gå eller cykle til det meste og undgå store menneskemængder.


Stigning i ture med kontorelevatorer på tværs i hele Europa
 

Amsterdam er også førende blandt de 10 europæiske byer, når det gælder stigning i elevatorbrug i kontorbygninger. Hvor antallet af ture i gennemsnit lå på 5.700 i januar, var elevatorturene i november steget med over 100 % til 11.500.

Milano og Stockholm indtog en fælles andenplads i resultaterne med 81 % stigning i det gennemsnitlige antal ture pr. kontorelevator. Top 3-byerne blev efterfulgt af Helsinki (69 %), London og München (56 %), Bruxelles (55 %), Berlin (44 %) og Hamborg (36 %) og Paris (33 %).


KONEs Tessina Czerwinski tilføjer: 
"Når vi ser en vækst i elevatoraktivitet på arbejdspladser i hele Europa er det et opmuntrende tegn på, at byerne vender tilbage til niveauet for flow og aktivitet fra før pandemien."

"Vi ser også kontorer og hoteller, der i stigende grad udvikler sig til multifunktionelle rum, som bedre opfylder manges behov i stedet for at fokusere på én bestemt anvendelse – og disse fremsynede rum bliver nu bedre udnyttet døgnet rundt. Jeg tror på, at kontorer vil bevæge sig hen imod at blive knudepunkter for videndeling, fællesskabsopbygning og socialt samvær."

"Medarbejderne kræver nu også mere af deres arbejdsplads for at udligne den tid, de bruger på pendling, sammenlignet med fjernarbejde. Den tid, der nu bruges på kontoret, er i højere grad fokuseret på at have et højere formål og være produktiv – og både enkelte rum og hele bygninger skal tilpasse sig disse skiftende prioriteter. Vi ser 15-minutters nabolagskoncepter og zoner med begrænset klimaaftryk skyde frem globalt, og det vil tvinge os til at genoverveje, hvordan vi bruger og genbruger eksisterende bygninger, hvilket igen skaber en ny efterspørgsel efter renovering." 


KONE bidrager til nyt hospital i Nordsjælland




KONE Corporation, verdensførende inden for elevator- og rulletrappebranchen, har vundet en ordre på levering af en række People Flow®-løsninger, herunder 40 KONE-elevatorer, til et nyt hospital i Nordsjælland.

Det nye hospital bliver en integreret del af erhvervs- og boligområdet Favrholm på Overdrevsvejen syd for Hillerød. Hospitalet forventes at modtage og behandle ca. 500.000 patienter om året.

KONE skal levere 12 KONE MonoSpace® 700 DX-elevatorer og 28 KONE Transys™-godselevatorer. Derudover omfatter kontrakten KONE E-Link™-service til overvågning af udstyr på stedet og KONE 24/7 Connected Services med et års standardvedligeholdelse. Nogle af elevatorerne skal bruges allerede i byggeperioden.

"Vi er glade for at levere vores løsninger til dette projekt, som vil forbedre kvaliteten af sundhedsydelser i regionen yderligere," siger Axel Berkling, Executive Vice President, KONE Central- og Nordeuropa. "Vores løsninger gør det nemt og sikkert for patienter, personale og besøgende på hospitalet at komme rundt."

Entreprenøren er NCC, og hovedarkitekterne er Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen.

Projektet forventes at være færdigt i 2025. KONE registrerede ordren i første kvartal 2022.


Hidral og Translyft indgår spændende, kommercielt partnerskab




Hidral og Translyft indgår et nyt og spændende partnerskab, der vil betyde et gennembrud for begge virksomheder, så de kan fokusere og udvide deres forretning bedre, samtidig med at de kan sikre deres respektive vækst og fælles udvikling.

I al sin enkelthed vil partnerskabet resultere i, at Translyft får mulighed for at tilbyde det brede sortiment af vare- og personelevatorer, køretøjselevatorer samt handicap- og serviceelevatorer fra Hidral. På den anden side vil Hidral kunne tilbyde Translyfts store portefølje af løfteborde, hvor især løfteborde til logistik, fødevarer og pharma viser sig lovende inden for Hidrals markeder og kundekreds. Denne aftale er et resultat af de krav, som globaliseringen stiller til os, og som presser os til en løbende forbedring, og vi er sikre på, at denne tilgang, som betyder udveksling af viden og kulturer, vil berige begge virksomheder.

Dette symbiotiske partnerskab vil give begge virksomheder mulighed for at:

1. Fokusere og skalere inden for kernekompetencerne ud fra et produktionsperspektiv.

2. Udnytte den individuelle geografiske rækkevidde og kunderelationer med et bredere og bedre produktsortiment,
    hvilket giver mulighed for mere vækst.

Translyft og Hidral er enige om vigtigheden af disse produkter, som begge virksomheder historisk set har produceret selv. Kvalitet, pris og sortimentets bredde gør det til en kommerciel mulighed med høj prioritet, som vil være til gavn for de mange handelspartnere i begge virksomheder. Hidral og Translyft har derfor bygget broer for at samarbejde og skabe en stor udvikling i en nær fremtid.

Dette partnerskab er helt klart et stort skridt fremad for både Hidral og Translyft. Ikke kun på grund af udvidelsen af vores produktsortiment, som har været vores vigtigste identitetsmærke i de sidste 40 år, men også på grund af den styrkelse, som dette projekt vil betyde i form af vækst og udvikling. Vi har fuld tillid til kvaliteten af deres produkter og services, og vi er sikre på, at vores kunder vil sætte pris på dette samarbejde som et tegn på vores fortsatte stræben efter ekspertise.” Florencio Chacartegui, CEO, Hidral S.A.

For vores nuværende partnere er dette en klar gevinst. Begge virksomheder kan nu tilbyde dem en meget bredere produktportefølje af samme kvalitet og support, som de er vant til. Endelig har partnerskabet en meget begrænset geografisk overlapning og tager hensyn til de nuværende partnerforbindelser.

Næste skridt er at føre de kommercielle planer fra tanke til udførelse. Mens vi får opdateret vores salgsmateriale og websteder, bedes potentielle kunder kontakte os - vi er klar til at hjælpe.


KONE og MinElevator indgår tæt samarbejde




KONE og MinElevator har indgået tæt samarbejde om indbygning af elevatorer i eksisterende etagebyggeri i København og på Frederiksberg. Samarbejdet betyder, at boligforeninger kan få energioptimerede højkvalitets elevatorer og én samlet nøglefærdig løsning i totalentreprise.

Christian Hornstrup, salgsdirektør hos KONE, fortæller: - I KONE har vi mere end 100 års erfaring med at installere de mest moderne, sikre og miljøvenlige elevatorer på markedet. Da vi er et globalt firma med mere end 50.000 ansatte, har vi mulighed for at investere i udviklingen af innovative elevatorløsninger og konstant skubbe til grænserne for design, sikkerhed og energioptimering. Sammen med MinElevator sikrer vi, at boligforeninger kan få en totalløsning med en tryg og professionel byggeproces og den bedste elevator på markedet.

Niels Aalbæk Jensen, partner og salgsdirektør hos MinElevator, fortsætter: - MinElevator er specialiseret i at hjælpe andelsbolig- og ejerforeninger i København og på Frederiksberg med at finde den rette elevatorløsning, der passer til hver enkelt ejendoms unikke arkitektur. Vi tilbyder en totalentreprise fra rådgivning til myndighedsbehandling, elevatorinstallation og servicering.

MinElevator er en del af MinGruppen, der med sit udspring i selskabet MinAltan blev etableret i 2008. Læs mere om MinElevators og KONEs samarbejde og proces her


KONE A/S er blevet medlem af Green Building Council Denmark




Sammen med 486 andre medlemmer fra byggebranchen ønsker vi i KONE at bidrage til en bæredygtig byudvikling i Danmark og udbrede bæredygtighedsstandarden DGNB.

I denne uge blev KONE A/S optaget som medlem af Green Building Council Denmark, som er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i den danske byggebranche. En af foreningens primære funktioner er at certificere bæredygtigt byggeri efter DGNB-certificeringsstandarden.

Et kvalitetsstempel på bæredygtighed
I Danmark er det tiltagende udbredt, at byggeriers bæredygtighed certificeres. I Europa er der fire førende internationale bæredygtighedsstandarder: BREEAM, LEED, HQE og DGNB. Det mest brugte i Danmark er DGNB, hvis kriterier stammer fra den tyske organisation DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). DGNB-certificeringen udmærker sig ved at være innovationsfremmende, fremtidssikret og have fokus på totaløkonomien for et byggeprojekt. Det vil sige, at der også tages højde for, om bygningen kan vedligeholdes på en bæredygtig måde.

KONE A/S er blevet medlem for at styrke relationen med bæredygtige partnere i byggeindustrien
I KONE A/S har vi valgt at blive medlem af Green Building Council Denmark for at styrke vores partnerskab med andre aktører, som også ønsker at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. Louise Harders, Sales Manager for Nybyggeri i KONE A/S ser frem til, at KONE A/S kan bidrage positivt til foreningens arbejde:

”I KONE Danmark ser vi frem til at få en aktiv rolle i Green Building Council Denmark, og ser det som en god mulighed for at bringe vores strategi til live ved at skabe bæredygtig succes sammen med vores kunder. Vores medlemskab giver os mulighed for at deltage i forum med ambitiøse aktører i den danske byggeindustri. Samtidigt ønsker vi også sammen med de 486 andre medlemmer at udbrede bæredygtighedsstandarden DGNB i Danmark”.

Bæredygtighed i KONE
I KONE har vi en stor rolle at spille i forhold til at gøre byer og bygninger mere bæredygtige. Vi leverer løsninger og services, der hjælper vores kunder med at nå deres mål for miljøeffektiviteten i hver enkelt fase af deres bygnings livscyklus – fra design og opførelse til vedligeholdelse og modernisering. KONEs bæredygtige løsninger som de cloud-forbundne KONE DX-elevatorer og vedligeholdelsesløsningen KONE 24/7 Connected Services kan spille positivt ind på et byggeprojekts samlede bæredygtighedsscore og bidrage til, at et byggeprojekt opnår DGNB-certificeringen.

KONE har sat ambitiøse mål for at reducere udslip af drivhusgasser frem til år 2030. Som den første i branchen skal KONE være en helt CO2-neutral virksomhed i 2030.


MinElevator – Elevator i moderniseringsprojekter sikrer øget livskvalitet og værdiforøgelse




Elevator ved bagtrappen, i hovedtrappen eller på facaden

Der er mange fordele ved at indtænke elevatorer i forbindelse med renovering af ældre utidssvarende etageejendomme – og der er flere løsningsmuligheder. Løsninger som tager hensyn til de konstruktionsmæssige udfordringer, komplimenterer bygningens arkitektur og samtidig giver maksimal designfrihed.

Tilgængeligheden halter i Københavns etageopgange

I Danmark har kun omkring 6-8% af de eksisterende etageejendomme elevator og efterspørgslen er stigende. Det samme er antallet af ældre, i København forventes antallet at være fordoblet om ti år.

- Mange familier kender besværet i at skulle op ad trappen med børn og indkøb, men alder og sygdom kan også spille ind fortæller Niels Aalbæk Jensen, partner og direktør i MinElevator og fortsætter: - En elevator kan gøre en uvurderlig forskel i livskvalitet. Han påpeger, at undersøgelser viser, at 30 % af alle, der bor i etageejendom, enten selv oplever, at de i kortere eller længere perioder har svært ved at magte trapper, eller at ældre og handicappede familiemedlemmer ikke har mulighed for at komme på besøg. - Det handler om social bæredygtighed og lige adgang for alle, og fra offentlig side har man da også erkendt problemet, for der skal som bekendt være elevatorer i nye etageejendomme. 

Elevator giver en markant ejendomsværdistigning

Der kan være en markant økonomisk gevinst i at investere i en elevator. Ejerforeninger oplever omkring 4000 kr. i boligværdistigning pr. m2 og andelsforeninger 1:1 eller dobbelt up.  

MinElevator – ekspert i installering af elevatorer i eksisterende boligbyggeri

MinElevator er Danmarks eneste totalentreprenør i indbygning af elevatorer i ældre etageejendomme. Vi har et tæt samarbejde med førende elevatorproducenter, blandt andre KONE. Samarbejdet betyder, at ældre etageejendomme kan få højkvalitets elevatorer og en nøglefærdig løsning – fra rådgivning til myndighedsbehandling, elevatormontage og servicering.

MinElevator er en del af MinGruppen, som bl.a. består af MinAltan, der er en af Danmarks førende selskaber i montering af altaner. MinGruppen holder til på Frederiksberg og har in-house rådgivere, ingeniører, bygningskonstruktører, projektledere, jurister og montører.  

Med en kapitalstærk investor, Grundtvig Invest A/S, i ryggen kan MinElevator stille sikkerhed og garanti.

Besøg www.minelevator.dk eller kontakt Niels Aalbæk Jensen på tlf. +45 40 95 03 05 naa@minelevator.dk


KONE får atter topkarakter af prestigefyldt international bæredygtighedsorganisation




KONE – en af verdens førende virksomheder inden for elevatorer, rulletrapper, automatiske døre og porte – er blevet optaget på Carbon Disclosure Projects (CDP) prestigefyldte A-liste som en af verdens mest bæredygtige virksomheder.

​KONE har for ottende år i træk fået opmærksomhed for sit arbejde med at reducere virksomhedens emissioner, håndtere klimarisici og arbejde for en økonomi med lave CO2-emissioner. CDP lister mere end 9.600 virksomheder, der står for 50% af den globale markedsværdi, hvoraf kun nogle få havner på A-listen.

– Vi er stolte over at have modtaget den flotte udmærkelse fra CDP. For os er bæredygtighed vigtigere end nogensinde, og de udfordringer, vi står over for i dag, driver både efterspørgsel og foranstaltninger for CO2-neutralitet fra virksomheder, byer og lande. Vi bør alle stræbe efter en bæredygtig urbanisering, som gavner klimaet, og der er ingen tvivl om, at klimavenlige forretninger skaber store muligheder for os og vores kunder, siger Kurt Horn, adm. direktør for KONE Scandinavia.

Den internationale organisation CDP (Carbon Disclosure Project) arbejder for at sikre, at virksomheder og lande tager ansvar for deres miljøpåvirkning og klimaforandringer. Organisationen anvender en dybdegående og uafhængig metode til at vurdere virksomheder og give karakterer fra A til D- baseret på omfanget af rapportering, opmærksomhed på – og styring af – miljømæssige risici, samt hvor ambitiøse og meningsfulde virksomhedens mål for bæredygtighed er.

– Vi driver vores forretning på en bæredygtig måde og forventer det samme engagement fra vores leverandører. At tage ansvar for miljø og klima er en vigtig del af KONEs adfærdskodeks, som alle medarbejdere og leverandører har skrevet under på. Som medlem af FNs Global Compact Network støtter KONE dagsordenen for bæredygtig udvikling, som behandler de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter af bæredygtighed, udtaler Helle Gitz-Johansen, miljø- og kvalitetsansvarlig hos KONE Scandinavia.

KONE er pt. den eneste virksomhed i branchen med en placering på Corporate Knights globale liste over verdens 100 mest bæredygtige virksomheder, og virksomheden indtog en andenplads blandt 234 andre virksomheder i kategorien Machinery Manufacturing


Nordelektro – Nyt badehotel i ægte Skagen-stil




Det nye Hotel Marie i Skagen er opført med blik for detaljen. Selv elevatorerne er designet specifikt til placeringen i den populære ferieby

Det er et badehotel af den helt klassiske slags, der er skudt op på Havneplads i Skagen, hvor flere slidte bygninger sidste år blev jævnet med jorden.

Nedrivningen har skabt plads til et nyt og markant udvidet Hotel Marie, som – i velkendt Skagen-stil med gulpudsede facader, hvide altaner og røde mansardtage – blander lokal byggeskik med moderne komfort og teknologi.

Som gæst er man ikke tvivl om, at man befinder sig i Skagen. Tapeter, farver, kunst og møbler er alle vegne med til at formidle historien om den omgivende by og natur. Selv inde i elevatorerne har fortællingen om Skagen fortrængt det sterile udtryk, man typisk finder i en elevatorkabine. Paneler i trælook samt gulv-til-loft-fotos af krusende bølger og lokale vartegn bidrager til at skabe den helt rette stemning.

- Hotellet er opført og indrettet i ægte Skagen-stil, og derfor ville vi gerne gøre noget ekstra ud af kabinerne for at føre stilen helt igennem. Det færdige resultat er et godt eksempel på, hvordan detaljerne er med til at skabe en flot helhed, siger teknisk rådgiver Henrik Jacobsen fra Nordelektro, der har leveret hotellets to specialdesignede elevatorer samt en scenelift til den genopførte Havnekro inde ved siden af.

Stærkt, tillidsbaseret samarbejde

Hotel Marie åbnede som pensionat i 2014 i en mindre bebyggelse fra omkring år 1900, der i sin tid blev brugt som badeanstalt for søens folk. Med den nye tilbygning på 1.405 kvadratmeter er kapaciteten vokset til 90 overnattende gæster, og hotellet kan nu tilbyde moderne dobbeltværelser, juniorsuiter og ferielejligheder. Der er også blevet plads til tre konferencelokaler, selskabslokale, morgenmadscafé og en gårdhave.

Hos projektets totalentreprenør, Færch & Co, glæder adm. direktør Søren Worup, sig over at aflevere et projekt, der sætter et flot og markant aftryk på byudviklingen i landets nordligste by. Han pointerer, at det er kombinationen af en ambitiøs bygherre og et stærkt, tillidsbaseret samarbejde mellem projektets aktører, der har omsat tanker og visioner til færdigt byggeri.

- Det er et projekt, hvor flere af de valgte løsninger er udviklet undervejs, og det har krævet en stor portion fleksibilitet fra alle involverede for at nå i mål, så hotellet kunne åbne til sommersæsonen. Det er et flot byggeri, som vi er stolte over at føje til cv’et, siger Søren Worup.

Fakta om byggeriet af Hotel Marie
Areal: 1.405 kvm. nybyggeri + 300 kvm. renovering

Bygherre: JVP Ejendomme
Totalentreprenør: Færch & Co.

Arkitekt: Bjørk & Maigaard

Rådgivende ingeniør: Brix & Kamp

Elevatorleverandør: Nordelektro

Indretningsarkitekt: Tine Hundrup

 

Fakta om elevatorerne

Type: Sodimas Medium 3

Hastighed: 1 m/s

Kapacitet: 630 kg – 8 personer

Energiklasse: A

Kabine: 1.100 x 1.400 mm (specialdesign)

Antal stop: 3

Løftehøjde: 5.600 mm

Styring: Qitouch


Alevator.dk – Elevatorer skal gøre andelsboligforening mere værd




Salg af tørrelofter kan være en metode til at finansiere et løft af ældre ejendomme, øge lejlighedernes fremtidige værdi og gøre hverdagen nemmere for beboerne med niveaufri adgang til deres hjem
Andelsboligforeningen A/B Hørsholmsgade 22 A-K på Nørrebro har udnyttet den høje aktivitet på det københavnske boligmarked, og den stigende interesse for at omdanne tørrelofter til tagboliger, til at rejse kapital til at modernisere foreningens ejendom. Bygningen, som er opført i 1901-02, står overfor at få nye energirigtige vinduer, nyt tag, renoveret facaden og installeret elevatorer på bagtrapperne. "Det er en win-win situation for os. De tomme kvadratmeter under taget bliver brugt til noget fornuftigt, bygningen bliver moderniseret, og det bliver mere bekvemt for os andelshavere at bo her," siger Jacob Færtz, som er formand for andelsboligforeningen. Lejligheder med elevator er mere attraktive Jacob Færtz forklarer, at andelsforeningen har valgt at investere midlerne i elevatorer for at gøre boligerne mere attraktive, når de skal sælges. Ældre etageejendomme med elevator hænger nemlig ikke på træerne i København. "Vi ønsker at være interessante for et bredere marked – og dermed også for Københavns mange børnefamilier og ældre, som har glæde af en elevator i hverdagen. Det er et stort plus for os, at vi ved, vi er en attraktiv forening for et samlet købermarked," forklarer Jacob Færtz. Tidligere beregninger af Realkreditrådet fra 2013 (i dag Finans Danmark) indikerer, at andelsboligforeningens forventninger måske ender med at holde stik. Realkreditrådets beregninger viste, at lejligheder med elevator var 170.000 kr. dyrere end tilsvarende lejligheder uden elevator. Ubrugte tørrelofter finansierer elevatorer A/B Hørsholmsgade 22 har fået midlerne til at lave komfortbedringerne ved at sælge ejendommens tørrelofter til en investor, der vil ombygge dem til 17 penthouselejligheder i to planer. Ombygningen betyder samtidig, at hele ejendommen energioptimeres med et nyt tag, der er isoleret efter nutidens forskrifter. "De 17 nye tagboliger delfinansierer de nye elevatorer og energioptimeringen. Den anden halvdel betaler foreningen selv. Det er selvfølgelig en dyr bekvemmelighedsløsning, men vi ved, at de samlede omkostninger kan tjene sig hjem," siger Lasse Ingeman, direktør ved Ingeman Fischer og bygherrerådgiver for boligforeningen. Københavns boligmasse opgraderes med niveaufri adgang Lasse Ingeman fortæller, at Ingeman Fischer oplever en stigende opmærksomhed rettet mod at installere elevatorer i Københavns beboelsesejendomme af ældre dato. Det samme billede genkender byggevirksomheden, Alevator.dk, som installerer elevatorer i eksisterende byggeri. "Folk begynder at få øjnene op for, at det faktisk er muligt at etablere elevatorer på bagtrappen, i opgangen eller på siden af bygningen - også selvom bygningen måske har mere end 100 år på bagen og skæve konstruktioner. Med en elevator kan vi udnytte den eksisterende bygningsmasse og tilpasse den til nutidens behov og forskrifter," siger Kurt Andersen, projektchef ved Alevator.dk, der skal varetage installeringen af elevatorerne i A/B Hørsholmsgade 22. Den samlede pakke afgjorde elevatorvalg Renoveringen af ejendommen er i øjeblikket i udbud som en hovedentreprise. Men arbejdet med at installere elevatorer på de 11 bagtrapper er udbudt i fagentreprise, som Alevator.dk varetager. "Det var vigtigt for os at have en elevatorleverandør, som kan varetage alt fra bygningsarbejdet, hvor der skabes plads til elevatoren, til at få elevatoren i drift og etablere brandsikring som erstatning for den flugtvej, der sløjfes. Det afgørende for os at finde en samarbejdspartner, der har stor erfaring med at arbejde i ældre bygninger og er vant til at håndtere de uforudsigelige problemer, der dukker op undervejs," forklarer Lasse Ingeman.

KONE lancerer IoT-baseret servicekoncept




KONE har netop lanceret et nyt servicekoncept til elevatorer i Danmark, som er baseret på teknologierne Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens

Med den nye serviceløsning kan KONE sikre en langt bedre driftssikkerhed på elevatorer, fordi IoT-sensorer registrerer, når der er problemer under opsejling, og automatisk tilkalder en serviceteknikker.
 
I it-branchen har der længe været stor interesse for de muligheder, som IoT åbner op for. Men selvom potentialet er stort, er der ikke mange eksempler på, at det bliver frigjort. Nu har KONE, i samarbejde med IBM, arbejdet på en IoT-løsning, som gør vedligeholdelse af elevatorer nemmere og mere effektivt. Det har resulteret i servicekonceptet KONE Care 24/7 Connected Service.
 
”I virkeligheden genererer IoT bare en kæmpe mængde data. Der, hvor det for alvor tager fart og bliver spændende, er, når IoT bliver kombineret med machine learning og kunstig intelligens, for så bliver dataen rent faktisk aktiveret. Teknologien bag KONE Care 24/7 Connected Service identificerer komplekse mønstre og automatiserer vores serviceeftersyn, så vi kan sikre vores kunder en tæt på konstant oppetid på deres elevatorer,” siger Farrokh Jafari, teknisk ansvarlig hos KONE Danmark.
 
Watson styrer slagets gang
KONE Care 24/7 Connected Service er baseret på IBMs Watson IoT-platform, som samler og lagrer data i skyen om de elevatorer, der er tilkoblet netværket. Indsamlingen af data sker via IoT-sensorer, som måler på det, der kan påvirke driftslevetiden. Det kan være temperatur, fugt, uregelmæssige stop, vibrationer og meget andet.
 
Watson-platformen analyserer dataen i realtid med henblik på at forudsige problemer, før de opstår. Når Watsons analyse viser, at der er behov for et serviceeftersyn på en elevator, får en servicetekniker direkte besked om at visitere den med informationer om, hvad der er galt, og hvordan det kan løses. Servicebesøg bliver således langt mere effektive, fordi man undgår skader i stedet for at reparere på dem.
 
Når serviceteknikeren er færdig med sit serviceeftersyn, sender han data tilbage til Watson, der fortæller om IoT-platformen ramte plet eller tog fejl med hensyn til elevatorens problem og foreslåede løsning. I takt med at infrastrukturen bliver større og datamængden vokser, vil Watson kunne forudsige endnu mere korrekt.
 
Afprøvet i Sverige, Finland og Tyskland
KONE Care 24/7 Connected Service er blevet afprøvet blandt nogle af KONEs svenske, finske og tyske kunder, og nu er turen kommet til Danmark. Kontorejendommen Humlegården Fastigheter i Sverige var en af de første som fik lov til at prøve kræfter med servicekonceptet i et pilotprojekt. Og virksomheden har haft stor glæde af løsningen, som har løst en af deres helt store udfordringer:
 
”Når en elevator ikke virker ordentligt, bliver vores lejere frustrerede, og det er et stort problem for os. Når vi driver erhvervsejendom i den eksklusive ende og kun har én elevator, så kan vi ikke have på os, at den elevator går i stykker. Derfor har det været vores ambition at eliminere driftsstop og maksimere levetiden på tekniske komponenter. Det har krævet nye innovative måder at vedligeholdelse og servicere elevatoren på – og det er her KONE Care 24/7 Connected Service har hjulpet os,” siger Per Rosén, Head of Operations i Humlegården Fastigheter.
Servicekonceptet er ved at blive udrullet i Danmark. På globalt plan er målet er at installere KONEs IoT-sensorer på over 1 million anlæg.


Førende europæisk elevatorleverandør styrker vækstpotentialet i Alevator.dk




Den spanske elevatorproducent, IMEM Lifts, har over 50 års erfaring og har blandt andet leveret elevatorer til metroen i Paris

Alevator.dk har indgået en eneforhandleraftale med IMEM Lifts, og vil fremover samarbejde med virksomheden om at levere moderne og skræddersyede indbygningsløsninger til eksisterende danske etageejendomme.
 
Alevator.dk har siden etableringen i 2012 oplevet en stigende efterspørgsel på skræddersyede elevatorløsninger. Virksomheden har derfor været på jagt efter en elevatorleverandør, der kan levere et sikkert og gennemprøvet produkt, et eksklusivt design og en konkurrencedygtig pris.
 
Det er lykkedes, og Alevator.dk har nu landet en attraktiv aftale om eneforhandling af IMEM Lifts i Danmark. Det siger Kurt Andersen, projektchef i Alevator.dk:
 
”IMEM Lifts er en af Europas førende elevatorproducenter og kan levere de løsninger, der kræves, når man skal tilpasse en elevator til en eksisterende bygning. Vi er meget tilfredse med at have fundet en leverandør, der har størrelsen og kapaciteten til at kunne løfte denne opgave og samtidig sikre, at vi kan tilbyde en konkurrencedygtig pris.”
 
Elevatorer med en oppetid på 99,8 procent
IMEM Lifts har i over 50 år udviklet skræddersyede elevatorløsninger. Samtidig er virksomheden kendt for at levere et meget sikkert og gennemprøvet produkt, og det har været afgørende for Alevator.dk:
 
”Vores kunder forventer, at vi leverer løsninger, der er tilpasset deres specifikke bygning og behov, og samtidig skal elevatorerne bare virke, når de først er installeret. IMEM Lifts leverer blandt andet elevatorer til metroen i Paris, hvor kravet er en oppetid på 99,8 procent, og det er en kvalitet, som vi glæder os til at dele med vores kunder,” siger Kurt Andersen.
 
Stort vækstpotentiale
I Danmark findes 85.000 etageejendomme uden elevator, hvilket betyder, at kun cirka syv procent af de danske etageejendomme i dag har elevator. Det er væsentligt færre end i vores nabolande, men i takt med at elevatorer bliver standard i nybyggeri, stiger også efterspørgslen på at få etableret elevatorer i eksisterende ejendomme. Det fortæller Kurt Andersen:
 
”Potentialet i at indbygge elevatorer i eksisterende ejendomme er enormt. Vi har i øjeblikket tilbud ude for over 1,2 milliarder og har oplevet en stor ordretilgang i de seneste år. I forventningen om vækstpotentialet har vi derfor investeret i at sætte det helt rigtige hold og skabe et godt fundament for vores forretning.”
 
Danmarks første systemleverandør af elevatorer
Alevator.dk har som de første i Danmark sat indbygning af elevatorer i system. I dag kan virksomheden derfor tilbyde danske boligforeninger og erhvervsejendomme systemleverancer af elevatorer med tilhørende bygningsarbejder, brandsikring, opgradering af døre og alle andre aspekter af projektet.
 
Inspirationen til de komplette elevatorløsninger er kommet fra Alevator.dks moderselskab, Altan.dk, der er Danmarks største full-service leverandør af altaner.
 
”Det vigtigste for os er, at vores kunder føler sig godt klædt på til deres elevatorprojekt. Uanset om elevatoren skal erstatte køkkentrappen, placeres ved siden af hovedtrappen eller opføres udenpå bygningen, så er det utroligt vigtigt med en god proces,” siger Kurt Andersen, og fortsætter:
 
”I Danmark er der endnu ikke så stor tradition for elevatorer i eksisterende byggeri, og derfor bruger vi meget tid på at informere og vejlede vores kunder. Samarbejdet med IMEM Lifts er også i denne sammenhæng en fantastisk rygdækning, fordi vi ved, at vi kan levere lige præcis den løsning, som vores kunder efterspørger.”


Schindler – Axel Towers kan få super avanceret adgangssystem




Moderne og velfungerende elevatorer er måske ikke nok for totalentreprenøren Züblin, der i øjeblikket overvejer Schindlers mobilbårne adgangs- og kontrolsystem, myPort

Hos Schindler, der siden 1874 har leveret elevatorer til hele verden har man beregnet, at elevatorer og rulletrapper hver dag transporterer ikke færre end én milliard mennesker. Der er dermed tale om et af verdens allerstørste transportsystemer. Og transportsystemer af den kaliber skal naturligvis være hurtige, pålidelige og sikre. Det mener man i hvert fald hos virksomheden Züblin, der i øjeblikket er totalentreprenør på byggeriet af Axel Towers i hjertet af København. Af samme grund har man bedt Schindler Elevatorer A/S installere 14 elevatorer, primært af typen S 5500 og enkelte S 3300 – elevatorer, der på smidig vis skal transportere Gorrissen Federspiels advokater, diverse restaurantgæster og mange andre op og ned i de fem kobberbeklædte tårne.

Overvejer myPort
Men den eksklusive elevatorindretning med LEDbelyst og messingbeklædt stjernehimmel, træsorten Oregon Pine på væggene og håndlister beviklet med læder, er faktisk ikke det mest interessante, siger salgschef i Schindler Carsten Stern Hansen, og løfter lidt af sløret for hvad der måske kommer til at ske.
– Bygherre overvejer i øjeblikket, om de vil tage skridtet fuldt ud, og installere myPort – vores nyeste adgangs og kontrolsystem, som er udviklet i samarbejde med Apple. Siger de ja, får de den nyeste cutting edge teknologi, som ikke bare er optimeret til det yderste, hvad angår logistik og flow, men også leverer markedets højeste grad af sikkerhed uden at gå på kompromis med effektiviteten. Og når Carsten Stern Hansen taler om sikkerhed, mener han ikke kun i forhold til brand, ulykker og den slags – det er der naturligvis styr på. Han taler om adgangs- og kontrolforhold.

MyPort-systemet er baseret på det faktum, at stort set alle går rundt med en smartphone i lommen, så hvorfor ikke benytte den til at identificere sig og booke elevatorer, så man slipper for at stå og vente? Og systemet kan faktisk en hel del mere end det, supplerer projektleder Klaus Olsen.
– Man taler meget om Internet Of Things, og i og med, at elevatoren i et myPort system selv ved, hvor du skal hen, er der efter vores begreber tale om en teknologi, der ligger indenfor den ramme.

Sikkerhed som var det netbank
Afhængigt af om man har sin daglige gang i bygningen, eller bare er på visit, fungerer systemet på forskellige måder.

Som udgangspunkt vil de daglige bruger have myPort appen installeret på deres mobiltelefoner, hvilket vil identificere dem, og med det samme gøre en elevator tilgængelig. På samme måde vil systemet, når personen nærmer sig en dør, låse den op, hvis vedkommende ellers har retmæssig adgang. For gæsten, der f.eks. skal deltage i et møde, fungerer teknikken på en lidt anden måde. Her vil vedkommende, når han går ind i bygningen, modtage en sms med et identifikations ID i form af en unik og kopisikker kode, som herefter giver adgang og allokerer de rette elevatorer.
– Systemets forskellige features er ret komplekse og lidt svære at forklare, men den grundlæggende pointer er, at det leverer så mange lag af sikkerhed, at det på mange måder kan sammenlignes med den sikkerhed, man oplever, når man f.eks. benytter sin netbank. Og dertil kommer så selvfølgelig at transporttider med videre er fuldt ud optimeret, da systemets forskellige enheder konstant kommunikerer med hinanden, siger Klaus Olsen.

Den perfekte løsning
Hos Schindler håber man selvfølgelig på, at Gorrissen Federspiel vælger at sige ja tak til myPort. Det vil passe rigtig godt ind i resten af byggeriet, hvor der ikke er gået på kompromis med noget som helst, siger salgschef, Carsten Stern Hansen.
– Vi leverer elevatorsystemer til rigtig mange forskellige byggerier verden over, men lige præcis i forhold til et prestige byggeri som Axel Towers, der indeholder erhverv, men som også er åben for offentligheden, vil det være den helt perfekte løsning. I 2017 præsenterer Schindler PORT og myPORT på MIPIMmessen i Cannes i Frankrig.

Læs mere


Schindler – Ny elevator-standard skærper kravene til sikkerhed og komfort




Schindler Elevatorer ruller den kommende europæiske standard ud på anlæg over hele landet

Nu sættes der ekstra fokus på sikkerhed og komfort i elevatorer med den nye europæiske standard EN 81-20/50. Standarden vil være bindende for alle anlæg, der tages i drift fra den 1. september 2017 og stiller bl.a. skærpede krav til elevatorkabinens vægge og døre, samt en række forbedringer af belysning, adgangen for serviceteknikere og andre vigtige forhold.

Schindler er banebrydende i forhold til EN 81-20/50
Siden 1. december 2015 har Schindler Elevatorer udarbejdet alle tilbud på installation, service og vedligehold efter den nye standard:
- Vi fremtidssikrer kundernes elevatorer ved i god tid at tage dialogen og planlægge de ændringer, der skal foretages efter de nye regler, siger Sales Manager Carsten Stern Hansen
- Her er der en stor fordel for kunderne i Danmark, at Schindler-koncernen i næsten to år har arbejdet efter den nye standard. Både når det gælder opgraderingen af eksisterende elevatorer og udviklingen af helt nye modeller. Det giver vores kunder nogle effektive og økonomisk attraktive løsninger, der garanterer dem en stabil drift.

De mange nye krav
Blandt de nye krav er bedre brandsikring af elevatorkabinerne. De skal samtidig have mere solide vægge for at øge sikkerheden og give mere støjfrie ture i elevatoren.

Et tættere sikkerheds lysgitter skal forhindre, at man kan få fingrene i klemme i området omkring døren. Og der skal være bedre belysning, mindst 100 lux, inde i elevatoren, så især personer med nedsat syn hjælpes.

Samtidig styrkes sikkerheden for de serviceteknikere, der vedligeholder elevatorer. Der etableres bl.a. større sikkerhedsområder på elevatorens tag og i skakten, hvor der også skal være bedre belysning samt en inspektions- og kontrolanordning.

Sikkerhed i planlægningsprocessen
- En tidlig implementering af den nye elevatorstandard giver klare fordele, understreger Carsten Stern Hansen. - De nye anlæg vil allerede leve op til en sikkerhedsstandard, som andre ikke vil være i stand til at opfylde, før deres elevatoranlæg er blevet renoveret.
- Bygherrer og kunder skal også være opmærksomme på, at elevatorer, der er planlagt og installeret i henhold til den gamle standard, ikke længere lovmæssigt kan tages i brug, hvis der skulle opstå forsinkelser i byggefasen, så idriftsættelsen passerer skæringsdatoen 31. august 2017. Så ønsker man sikkerhed i sin planlægning, tilbyder Schindler allerede nu en løsning, der overholder EN 81-20/50.

Først med nye elevatorer
Schindler-koncernen har foretaget store investeringer for at bringe hele sit produktionsforløb – fra research og materialer til leverandører og certificering – på højde med de nye regler. Det betyder, at Schindler som den første udbyder på markedet kan tilbyde nye elevatormodeller efter EN 81-20/50 standarden.