Gasanalysatorer

Gasanalysatorer anvendes til kontrol og måling af procesgas og er med til at definere hvilken gas der er tale om. Gasanalysatorens primære formål, er at bestemme den kvalitative og kvantitative sammensætning af blandinger af gasser. Som alt andet måleudstyr er løbende kalibrering af gasanalysatorer vigtig, for optimale resultater

Leverandører af og viden om Gasanalysatorer:


Fagerberg A/S

Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00
E-mail: fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Aktuatorer, Analysatorer, Beholdersystemer, Dataopsamling, Densitetsmåling, Dæksler, Energimåling, Flowmåling, Kedelovervågning, Kontraventiler, Niveaumåling, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Vandudladere, Positionere, Prøveudtagning - sanitære, Tanke- og rørsamlinger - sanitære, Skueglas - sanitære, Magnetiske miksere - sanitære, Slanger - sanitære, Fjernvarmeskabe, Trykmåling, Temperaturmåling

Læs mere om Fagerberg A/S


GasDetect

Sadelmagervej 14
7100 Vejle
Tlf: +45 42 42 50 70
Mail: info@gasdetect.dk

www.gasdetect.dk

Kompetencer: Gasanalysator, Gasdetektor, CO målere, CO2 målere, Flowmålere

Læs mere om GasDetect


Geopal System A/S

Skelstedet 10B
2950 Vedbæk
Tlf.: (+45) 45 67 06 00
E-mail: info@geopal.dk

www.geopal.dk

Kompetencer: Gasalarmer, Gasdetektorer, Håndholdte Gasdetektorer, AGA-anlæg, Oxygen, Gassniffer, Freon, Kulilte, CO2, Nitrogen, Ammoniak, NH3, Kølegasser, Propan, NO2, CH4

Læs mere om Geopal System A/S


HH Instruments A/S

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 89 04 88
E-mail: info@hhinstruments.dk

www.hhinstruments.dk

Kompetencer: Flowmålere, Coriolis masseflowmålere, Ultralydsflowmåler bærbar, Ultralydsflowmåler stationær, Magnetiske flowmålere, Tryk- og temperaturswitche, Stationær gasalarm, Bærbar gasdetektor, Impulsaftaster, Tachometer og tachoomformer, Motorovervågning, Display, Registreringssystemer, Tilstands- og vibrationsovervågning, Trådløs signaloverførsel, Strain gauges til test og proces, Strain gauge forstærkere og dataopsamling, Trådløs momentmåling

Læs mere om HH Instruments A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
Ventiler: salesvalves@klinger.dk
Pakninger: salesgaskets@klinger.dk
Instrumentering: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


PCE Instruments Denmark ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf.: 70 30 53 08
E-mail: kontakt@pce-instruments.com

web

Kompetencer: Måleudstyr, Endoskoper, Flowmålere, Hårdhedstester, Kraftmåler, pH måler, Stroboskoper, Vibrationsmålere, Tykkelsesmåler, EMF måler, Dataloggere, Testinstrumenter, Kontrolenheder, Laboratorieudstyr, Vægte

Læs mere om PCE Instruments Denmark ApS


ppm Industrial ApS

Engelsborgvej 31
2800 Kongens Lyngby
Tlf.: +46 31-742 08 77
Mobil: +45 26 700 962
E-mail: robert.bogekaer@ppmindustrial.com

web

Kompetencer: Gasmålinger, gasdetektorer, gasalarmer, gasanalyser, gasdataloggere, gasudtag, gaskølere, gaspumper, kondensatpumper, filtre, flowmålere, afskærmninger, varmeslanger, gasser, kalibreringsgasser, reagensglas, reagensrørpumpegastester, flammedetektorer

Læs mere om ppm Industrial ApS


Mere viden om Gasanalysatorer:

Langt de fleste gasanalysatorer er automatiske, men det er også muligt at få manuelle. Blandt de manuelle er mest almindelige, sådanne absorptionsgasanalysatorer, hvori komponenterne i gasblandingen konsekvent absorberes af forskellige reagenser. De automatiske gasanalysatorer måler løbende enhver fysisk eller fysisk-kemisk karakter af gasblandingen eller dens individuelle komponenter.

En gasanalysators primære opgave er at definere den kvalitative og kvantitative sammensætning af gasblanding.


Insatech – Manuel gasblanding blev erstattet af aktiv receptstyret gasmix i kalibreringssetup


23.feb 2023


Ønsker du at erstatte din manuelle gasblanding med en kvantificeret og styret gasdosering, der nemt kan genskabes? Så læs med her!

At kalibrere eller verificere en gasanalysator, i det faktiske anvendelsesområde, kræver at du kan genskabe de gaskompositioner udstyret vil og kan blive udsat for. Oftest verificeres analysatoren med kendte forblandede gasser – dvs. en bæregas med et ppm tilsat aktivt stof – hvor analysatoren ”sniffer” gassen, så du kan verificere om, der er overensstemmelse mellem blandingsgassens aktive del, og den målte værdi. Det giver dig dog kun en verificering af dét enkelte målepunkt, som du har mulighed for at generere med den specifikke forblandede gas.

Men prøv at forestille dig, hvis du selv kunne forudbestemme mængden af aktivt stof og endda selv komponere gassammensætninger og variere disse? Det vil give dig muligheden for at simulere hele analysatorens anvendelsesområde – og samtidig skabe et stabilt, forudsigeligt kalibreringspunkt i et kalibreringssetup, hvor du udfører en sammenligningskalibrering mellem en referenceanalysator og en analysator under test. Og det kan du faktisk – vi kalder det for ’aktiv receptstyring’!

Flowcontrollere, rådgivning og beregninger

Vi har hjulpet flere af vores kunder med flowcontrollere, rådgivning og beregninger, som netop sikrer en effektiv receptstyring. Det har betydet, at de nu har mulighed for at receptstyre blandingen af aktive stoffer og dermed styre de enkelte komponenter af gassen, så den korrekte dosering af det aktive stof opnås. Det betyder samtidig, at de nu kan skabe og ikke mindst genskabe forskellige gassammensætninger, som er nødvendige for at opnå den historik, der kan afgøre udstyrets opførelse over tid.

Spar tid og ressourcer med receptstyring

Gasdoseringsudstyret, som består af massflow controllere, gør det muligt for dig at få en kvantificeret og styret gasdosering, der kan genskabes. Receptstyringen er desuden tidsbesparende, da du kan lægge forprogrammerede punkter ind i styringen og eksempelvis angive, at en enhed skal styres med 50%, den
næste med 33,4 % osv. Dermed slipper du for løbende at skulle regulere dig frem til hver enkelt enhed, samt mixe og nedblande det aktive stof manuelt.

Derudover giver løsningen dig mulighed for at dokumentere den gasmængde, der doseres med en given kvantificeret nøjagtighed, hvilket kan være et krav i forhold til dokumentation af kvalitetskrav, produktkvalitet og et myndighedskrav.

Aktiv receptstyring af gasmix kan anvendes i et utal af applikationer, men oftest i processer, hvor man ønsker at blande gasser i kendte forhold og mængder. Netop derfor er løsningen også særlig anvendelig i R&D sammenhænge, men kan også anvendes i eksempelvis forskellige sammensætninger af fødegasser i fermenteringsprocesser.

Læs hele cases her


HH Instruments – Automatisér dine røggasmålinger med ECOM


08.feb 2023


Effektivt og præcist målearbejde med ECOMs røggasanalysatorer

Efterspørgsel på emissionsmålinger stiger, og skærpede lovkrav til udledningen på anlæg kalder på pålidelige og effektive instrumenter til røggasanalyse. ECOM har i mere end 30 år specialiseret sig i røggasmåling og -analyse, og deres præcise og pålidelige teknologier løser opgaven uden udsving eller afbrydelser.

Stationære og bærvare røggasmålere

ECOM-J2KN PRO

ECOMS kompakte stationære analysator overvåger gas i realtid med advarsel om potentielle problemer, og har programmerbare målcyklusser fra 22 op til 144 målinger pr. dag.
Læs mere her!

ECOM-J2KN PRO

ECOM-J2KN PRO er udstyret med NDIR bench, der tillader måling af CO2 og CO op til 63.000ppm og CH4, hvilket giver mulighed for måling af 9 gasser i én kompakt bærbar analysator.
Læs mere her!


C. I-Analyse GAS – Servomex Laser 3 Plus
En kompakt TDL-analysator, der er klar til at gøre en forskel i dit anlæg. ServoTough Laser 3 Plus er en revolution inden for analyse med Tunable Diode Laser (TDL)-absorptionsspektroskopi.

  • Brugervenlig brugerflade og hurtigt frakobling, der muliggør hurtig kalibrering
  • Kan installeres af én person
  • Ingen bevægelige dele, ingen forbrugsvarer, kræver ikke prøvetagningssystem, kræver ikke tømning af farlige områder
  • Ikke-tømmende TDL-teknologi, der ikke kræver udskiftning
  • Lav detektionsgrænse
  • Nul afdrift
  • Et særdeles kompakt design, der fylder op til 1/10 af konkurrerende produkter
  • Kan anvendes i miljøer med højt partikelindhold - kræver 2 % opløsning
  • Laser 3 Plus anvender de seneste bølgelængdemodulerede spektroskopimålinger (WMS) og giver de mest stabile og reproducerbare resultater med minimale installations- og vedligeholdelsesomkostninger